Politické systémy

Přemýšleli jste o tom, jaké mohou být zajímavé politické sespořádání států, územních celků ve kterých hrajete? Tady pan politolog má popsané základy moderních systémů (autoritatismus, komunismus, demokracii); my ale zkusme namyslet pár pěkných hybridních uspořádání.
jen připomenu: mimo moderní systémy nezapomínejme na další zajímavé aspekty mocností - tahanice chrám X vláda, rodová uspořádání, feudalismus, na zp. společenské slmouvy apod.
Nadhodím tu pár tipů (a hnedle pokračujte s dalšími, uděláme z toho seznam):
 • demokratická kriminálka: naoko svoboda slova, jen že odpůrci dosavadní vlády tvdnou zavření v nějakém odlehlém kriminále, nenápadně
 • řecké "kolo štestí": v oblasti si lid zvolí správce; tito správci se pak nalosují, napřehází do provincií (tj. nemusíte zvolit správce sobě, ale svým neoblíbeným sousedům)
 • řecké "kolo štestí", vylepšené: kolektivní pokladna. menší správní územní celky se losují mezi těmi, kteří své losy koupí za nechutný peníz
 • vyšší mysl: na způsob absol. diktátora, ale světaznalého (představme si umělou inteligenci, nebo boha místního charakteru)
 • tvrdý strukturalismus: každý má vždy nějakého šéfa (až na vrchní koncil, nebo diktátora); svému šéfovi se musí zodpovídat v dosažení požadovaných výsledků, které když nesplní, je to bráno zvláště vážně (a provincie těžké na spravování tak můžou být přiděleny lidem na odpis, co do pol. kariéry)
 • komunismus s rotujícím tokenem: správní celky (cca ekonomiky rovnocenné) ve státě střídají období, kdy tvrdě makaj pro "obecné dobro" a kdy se flákaj, popř. hrabou pro sebe
 • ženovláda: muži jsou testosteronoví ubožáci, zatemnění svými válkami, spory a tahanicemi. proto do politiky nemají co hrabat :)
 • heroický ikonismus: v kombinaci s jakoukoliv vládou, na pozici duchovní se nastaví nějaký ten hrdina (který nemusí být ani tak skutečný hrdina, je tak jen "nastavený" klamy na způsob "věřme co vidíme v televizi"). a hrdina si někdy takhle vyhlásí zvýšené daně (je dobrou loutkou na ovládání mas)
 • cílený, kastovní kontrolativismus: lidé v oblasti jsou cíleně udržování blbí (zádná vzdělávání, knihy), aby mohli být lépekontrolováni, určeni třebas ve výrobní činnost. chytřejší děcka, které se tu narodí jsou posbírány a přehozeny třebas do tábora vědátorů
 • konspirační triky na hraně: třebas dva "státy", dvě "vlády", hrotí spory vůči sobě, předhání se. ve skutečnosti ale pod závojem nenápadnosti jedna skrytá vláda tahající za nitky, snažící se takhle správně motivovat rozvoj (a aby nebyli tak průhlední, občas proti sobě státečky pošlou do nějaké té řeže)
 • tvrdou silou nasazený systém: polit. systém libovolný, s tím že jakmile někdo v systému neplní svou funkci (spíše pěkně hierarchizované), eliminátoři se o něj postarají, je nahrazen
 • ideový brainwashing: k libov. polit. systému, tvrdá víra, která ve své osvědčené formuli utváří z lenochů tvrdé makače
 • obchodní stát/klientské státečky: jedno centrum, okolí propůjčováno/ pronajímáno zájmovým skupinám, které jak se drží základních pravidel (např. max. povolená velikost vojska, jeho poskytnutí při válkách) a platí domluvené poplatky centru, vše funguje optimálně.
zatím asi tak, víc mě nenapadá. předávám štafetu :)
Napsal: pipux
Autorská citace #1
30.5.2008 19:33 - Rytíř
Vykřesal jsi toho vcelku dost, ale všechno vlastně na jedno brdo - počítáš pouze s masou lidu, kde jednotlivec je v podstatě slabý a nevýznamný, a taky krátce žijící. Prostě tohle všechno je vhodné do světa lidí. Světa se slabou nebo vůbec žádnou magií, světa bez bohů a jejich znamení.
Dost mi chybí, že ani ve světech čisté fantasy se nijak zvlášť nepočítá s mocnou věštbou, předurčeností, božským znamením alias puncem pravosti. Pokud byl nějaký rod kdysi předurčen vládnout, proč by bůh, který ho vyvolil, nedohlížel na to, aby se vždy v rodu našel vhodný nástupce panovníka? Klidně to může být tak, že král má vždy alespoň jednoho syna a světě div se, ten se pokaždé dožije dospělosti a je schopen dobře vládnout..
Pokud je tam mocná magie, šlo by dokonce prodloužit věk panovníka, případně celého jeho rodu, ale tady už bych byl opatrnější, něco takového by mohlo/mělo budit nehezké emoce u ostatních obyvatel země, takže by tam asi panovala podivná atmosféra, spíš než osvícenému panovnictví podobná tyranii.
Prostě není třeba speciální systém vlády, aby daná země byla pro hráče zajímavá. Spíše naopak, budu-li soudit dle svých vlastních zkušeností ;)
Pokud si představíme národ fyzicky, popř. magicky mocných zástupců jedné rasy, mohou si dovolit nemít pevnou vládu, protože se nenajde žádný šílenec v okolí, jenž by je otevřeně napadl. Mohou proto klidně mít každý rok jiného vládce, zvoleného formou drsných ritualizovaných soubojů.
Nebo si umím představit vládu duchovních vedeného jedním nejvyšším, který se na sklonku svého moudrého života vydává hledat mezi prostý lid svého nástupce, přičemž jej vede vnitřní světlo tak, aby našli přesně takového, jakého bude jejich země potřebovat. Bude to teokracie, vláda všudypřítomných mnichů, dodržujících své mírumilovné náboženství, ale cvičící se ve válce takovým způsobem, že svůj stát dokáží v případě potřeby skvěle bránit.
Tyranie supermocného magika, který nějak získal nesmrtelnost a již celé věky vládne železnou rukou, je též nehynoucí klasika. Bude rozdávat drobky moci dle svého rozmaru a štvát své velmože jednoho proti druhému bez ohledu na jakákoli pravidla, jen aby náhodou někdo nezískal přílišnou moc a nemohl ho vyzvat.
To jsou jen příklady, co mě honem napadly, určitě se dají vymyslet ještě větší a zajímavější šílenosti stran magie & vlády. A kdybych dělal svět pro Dnd, určitě bych šel přesně tímhle směrem.
Autorská citace #2
30.5.2008 20:22 - pipux
Máš dobrou pointu! Takže do vlád více silných individuí?
To naráží na otázky smrtelnosti -- kolik se mají také bytosti dožívat? Pro své počítám pro rasy od 30let do 150let (a to není moc, dlouho se neohřejí).
Takže, mají být vládci nesmrtelní? Pramen vyvěrající pozitivní energie sloužící k obnově tkáně (-> nesmrtelnosti) bývá věcí vzácnou, ale ne neexistující. Takže proč ne? Navíc, máme tu vždy vyšší formy nekromancie - lichy apod.
trik bude vězet v tom udržet duši v materiálním světě živých, připoutanou k tělu tak dlouho a tak pojištěně, aby nenadešel "onen čas". Proč se mají obyvatelé bát/nenávidět svého vládce, když on je nesmrtelný, oni ne. Vždyť (a) je udržuje v bezpečí (b) se obětuje.
K otázce smrti -- sama přirozená smrt nemusí být vnímána negativně, ale jen jako část koloběhu (hmota -staré tělo- se recykluje v hlíně), duše přetrvá do další reinkarnace. Co je ale hnus a podraz, je zabití duše. Tak by to mohli vnímat moji lidičkové.
K tomu mě napadají městské státy těch "zlých", kteří naženou své oběti k obětišti, vycucnou z nich duše, duševní energii přecedí a připlácnou je svému kultovnímu bohu. Bude to místní bůh, jakož duše původního zakladatele komunity, ke kterému se přidávají zesnulí a "recyklovaná strava" obětí, v jakousi koletivní megamysl.
A skuteční velcí bohové? Tam nám může padnout dobré dilema - bůh je nejradši, když jej uctívá co největší množství bytostí - a tak si nahrabe nejvíc síly. A třeba 2 nepřátelské státy uctívají stejného boha, ten si je "uhraje" aby jej znali pod jiným jménem tam než tam, aby se mu dostalo nejvíce přízní.
No, stejně tak nějaká ta instituce starých dědků - senát apod. - může naoko vypadat jako jejich vláda, pod pokličkou je ale jeden nesmrtelný ambiciózní parchant, jehož psionické schopnosti jsou dost silné na to, aby si jima tahal jako loutkama. Když věci mají roušku tajemnství a tedy jsou něčím jiným, než se zdá, to je pěkná herní zkušenost, ne?
A co třeba dualismus jak mají v americe (a la republikáni-demokraté), ale na magický způsob: tj. dva bohové bdící nad státem (dva znudění bohové, kteří se spolu sází). A "volby" probíhají třebas jednou za 20 let tak, že se potkaj dvě armádičky o, co já vím, cca 50tis. bojeschopných, pořežou se -- a kdo vyhrál, toho uctívají na další volební období v hlavních chrámech :)
Ještě ve mě hlodá ta myšlenka obrovského úžasného stroje, kterému je vdechnuta duše - a tak nalinkuje správné, pěkně specifické náboženství technofilům
Autorská citace #3
30.5.2008 21:01 - Chrochta
Ohledně některých nadhozených témat dopouuji navštívit www.sirane.net oddíl Klany a zejména položku Airzuron - tam máte nesmrtelnho Imperátora a drtivě herarchizovaný stát jako vyšitý. A pokud se tamtéž podíváte na oddíl Arka, máte hned jiný způsob vlády. Ohledně "losovací" demkracie doporučuju knihu "Athénská demokracie" (na požádání pošlu poznámky i zpracovaný referát). K velice ajímavé republice (?) doporučuji Eddingse, sérii Tamuli, díl druhý, kde se vyptávají císařovy manželky, jak vlastně na jejím rodném ostrově funguje vláda ("Když je člověk zvolen, je mu zabaven vškerý majeek a je přidán ke státnímu pokladu. Bude-li vládnout dobře, majetek se mu zhodnotí, nebude-li dobře hospodařit, zbankrotuje. Daně jsou fixní, takže pomocí nich nelze čarovat a zisk musí být skutečný. Není výjimkou, že se zvolený člověk konce svého volebního období nedožije, potože se udře k smrti"). Gynoarchie (gyné = žena; arché = vláda) je ve fantasy docela provařená: Amazonky, Drowové, v posledním Eddingsovi ostor Akalla. Demokratická kriminálka, tvrdou silou nasazený systém, heroický ikonismus a kastovní kontrolavismus jsou naprosto normální: političtí protivníci jsou eliminováni vždy, jen se liší míra zjevnosti, a nic proti, většina populace skoro kdekoliv je negramotná a se silně omezeným rozhledem, a "loutková vláda" s mocnou šedou eminencí... no snad netřeba komentovat. Zajímavý je npad s vyšší myslí - opět odkazuji na Siranii, tentkrát na vlastní Siranii a heslo Císař. A tvrdý strukturalismus? Co jiného je technicky propracované otrokářství v klasické (např. helénistické, karibské nebo jižanské) podobě?
Souhlasím s Rytířem, že přitažlivost daného prostředí dělají jiné věci než politický systém.
Autorská citace #4
30.5.2008 22:28 - pipux
Možná, možná co do politiky nic moc nového nevymyslíme, proto se vám líbí ona magická pojítka ve vládě. Teda, ony jsou pěkným upgradem obyčejných systémů (kterých jsem se chtěl o této diskuzi držet, ale když jinak nedáte ... :) )
Tak, Chrochto, Císař je moc pěknej! Je v říši jako takové veliké, vševidoucí oko, ano? Místního boha jste z něj udělali, a přece má slušný dopad na barvitost života v říši (není jen dalším šedým úředním kecem, který kdejaký negramota nechápe). Siranii kopírovat nechci - každopádně dík, zamyslím se nad tím. Otázečku: jak Císař řeší, když mu nějaký opilý chasník ze zapadákova ulamuje krystaly? :)
Co do referátu Athénské demokracie, klidně mi pošli na pipux-at-seznam.cz, nebo nadhoď odkaz. Podíváme se jak pěkně to máš zreferátěné.
Rytíři, takže ti chybí věštby? Sám si je nedovedu moc dobře představit. Mohl by jsi uvést pár příkladů, jak mohou ty zajímavé pracovat?
Autorská citace #5
31.5.2008 08:50 - Chrochta
to pipiux: Já se Siranií mám spolčné jen to, že chodím na stejnou školu jako Lucka Lukačovičová. Ulamování krystalů? Císař má přece živé služebníky...
Athény už poslám :)
Autorská citace #6
31.5.2008 08:53 - Chrochta
Jo, a k věštbám: Co si vzpomínám, tak nějak podobně se vybírá nový dalajláma (jsou způsoby, jak určit, který z chlapců je reinkarací).
Autorská citace #7
2.6.2008 12:35 - LZJ
Off topic - to jméno (tedy příjmení) Lukačovičová je mi takové povědomé, nemá něco společného s Ivošem Lukačovičem? Tím, co si píše Seznamy? ;-)
Nick:
Velikost okna: [1] [2] [3]
Zobrazit náhled Zobrazit náhled
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.2236750125885 secREMOTE_IP: 3.228.10.34