Slovníček pojmů

Obsah článku:

Systémy


České - původní


CPH - Čas pro hrdiny - RPG systém vytvořené Jersonem. Dovednostní systém v němž hráč sám rozhoduje zda uspěje nebo ne, ale úspěch s sebou může někdy nést zásadní cenu.
Omega - druhý Jersonův projekt následující po CPH - tentokrát o dost více "indie" (nemainstreamové). Hra se zaměřuje na posun příběhu bez ohledu na komplikace či úspěchy

Fate: Rozcestí - česky převyprávěné FAE (Fate Accelerated). Stejná pravidla, lehce změněná stylizace.
Příběhy Impéria - česká hra z prostředí Viktoriánské anglie s elfy, skřety, magií a trochou steampunku. Založena na zjednodušené druhé edici systému Fate. SS - Střepy snů - Erricovo narativní RPG o hraní filmových příběhů, publikováno ve spolupráci s Altarem


DrD / DrDo - Dračí doupě, nejrozšířenější (leč dnes rozhodně ne nejuznávanější) česká RPG od Altaru, která založila českou RPG scénu hned po Revoluci. Volná umenšená "kopie" tehdejšího amerického ADnD (resp. DnD Red Boxu). Vývoj i distribuce byly zastaveny s vydáním DrDII. DrDo mělo verze -, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6.
DrD+ - Dračí doupě Plus - RPG hra od stejného nakladatelství jako DrD, navazující na jeho tradici, jde však o zcela odlišný systém (dost komplikovaný a v podstatě zapadlý v čase)
DrDII - Dračí doupě dva - Aktuální produkt Altaru, nástupce původního DrD. Navazuje na jeho tradici, stejně jako DrD+ však jde o zcela odlišný systém.

HF - Hrdinové fantasy fantasy RPG původně odvozené od DrD. V podstatě ztracena v historii.
Stín meče Staré české RPG, docela příšerný mišmaš, dnes spíše sběratelská záležitost, zapadlo v historii


Zahraniční - významné


Významné univerzální systémy
(Sytémy nevázané ke konkrétnímu stylu a prostředí, použitelné pro libovolné hry nebo široké množiny her)
Fate - jednoduchý moderní univerzální herní systém s mechanikami umožňujícími hráčům zasahovat do děje, v současnosti jeden z neuznávanějších. Shrnutí systému:

FAE - Fate Accelerated - Zjednodušená a trochu alternativní varianta Fate. Shrnutí systému: True20 - zjednodušená a zcela univerzální varianta d20 systému (viz níže). Poprvé se objevila u romantického fantasy RPG Blue Rose. GUMSHOE - systém pro hraní detektivních RPG od Robina D. Lawse. První a nejznámější implementace v Esoterrorists, později i jinde (za zmíňku stojí např. Firefly RPG, Fear Itself nebo Trail of C'thulhu)
GURPS - Generic Universal Role-playing System - další universální systém, jeden z prvních, ne-li vůbec první. Velmi komplexní, funguje jako "stavebnice". V CZ se poprvé rozšířila jeho 3. edice, aktuálně má edici 4.


Rodina d20&DnD
d20 System - Částečně univerzální systém založený na hodu 20ti stěnnou kostkou, vznikl jako zobecnění mechanického jádra DnD 3e (resp. jako "extrakce základního systému" ze samotné hry). Nejznámější hra d20 je samo DnD 3e a následující, dále třeba SWSE, Engel, Conan atd.


DnD / D&D- Dungeons and Dragons, první RPG vůbec (ještě tu byly Chainmal... ale... ty jsou trochu diskutovaný). 3e, 3,5e a 4e a 5e je označení edic. Fakticky každá funguje jako dost/zcela odlišný herní systém. Pro první edici se čislo nepoužívá, obvykle se mluví o "původním DnD". Následuje ADnD a pak teprve 3e.

oDnD / DnD 0e - zkratka pro původní DnD (jeho první edici z roku 1974) (oDnD = old DnD)
ADnD / AD&D - Advanced Dungeons and Dragons - "druhá" edice DnD. Technicky trochu problematické, protože ADnD samo má dvě edice - první se považuje za první "pořádné" DnD (proto původní DnD = DnD 0e). ADnD se v cz/sk prostředí obvykle chápe jako ADnD 2e, ale v anglofonním prostředí může značit kteroukoliv edici nebo obě naráz. White Box - úplně první vydání DnD z roku 1977
Basic DnD - označení "odlehčené varianty" ADnD 1e (první edice ADnD). Měla několik revizí, nejvýznamnější byla BECMI
BECMI Revize Basic DnD z roku 1983. Stala se základní "inspirací" českého Dračího Doupěte.
Pathfinder - efektivně DnD 3e, označované jako 3.75e (v narážce na "druhou" třetí edici označovanou jako 3.5e). Poté co WotC vydalo zcela odlišnou 4e DnD se Paizo rozhodlo v podstatě zkopírovat a lehce vybrousit DnD 3e a pokračovat v produkci.
d20 Modern - d20 pro futuristické světy. Můžete se setkat i s obdobami tohoto názvu (Future apod.)
SWSE - Star Wars Saga Edition - Star Wars v d20 System,


Retroklony - fanouškovské přepisy TSR edic D&D vydávané pod Open Gaming License, často bývají záměrně co nejbližší originálu (nepoužívají licencovaný název Dungeons & Dragons, ale často odkazují na "orginální hru"), pouze je změněa formulace pravidel, takže je možné legálně vydávat doplňky k těmto hrám a tím zároveň k TSR edicím D&D; pozdější retroklony původní D&D nejen emulují, ale i různě upravují. některé viz níže
Srdcolam Zdánlivě neutrální, nicméně pro mnohé negativně odsuzující, označení retroklonů v terminologii The Forge


Rodina Storytelling/er systems
STs - Storytelling(-)er system - herní systém používaný ve hrách od firmy White wolf (WoD, Exalted...). Jeho 1.-3. edice (evolučně navazující) se označovala jako Storyteller, 4. edice (částečně diskontinuální) pak jako Storytelling. Shrnutí systému:

Ars magica - Hra o hraní středověkých mágů a jejich družin od White wolfu. Svého času nejpropracovanější magický systém, který se stal základem pro MtAsc. Systémově předchůdce uceleného STs.
Exalted - high-fantasy hra v anime stylu od White wolfu, postavy jsou vyvolení nejvyššího z bohů navrátivší se do světa, odkud byli kdysi vyhnáni. Systémově přechod mezi STs 3e a STs 4e


WoD - World of Darkness - hry z temné verse naší současnosti od firmy White wolf.
pozn.: původní hry Wolrd of Darkness přestaly být s příchodem čtvrté edice WoD oficiálně podporovány. Odkazy vedou na normální wiki, nicméně informace lze nalézt i na oficiální White Wolf wiki


oWoD - old World of Darkness - označení staré (třetí) edice WoD od nové.
Tradiční základní trojice:
VtM - Vampire the Masquerade - hra o upírech v našem světě z oWoD
WtA - Werewolf the Apocalypse - hra o vlkodlacích z oWoD
MtAsc - Mage the Ascension - hra o mázích v oWoD.


nWoD / 4WoD - new World of Darkness - označení nové (čtvrté) edice WoD od předchozí
Tradiční základní trojice:
VtR - Vampire the Requiem - hra o upírech z 4WoD
WtF - Werewolf the Forsaken - hra o vlkodlacích z 4WoD
MtAwk - Mage the Awakening - hra o mázích z 4WoD


SR / Shdr - Shadowrun - cyberpunk fantasy. Případné římské číslice I - V označují edici. SR II byl přeložen do češtiny a vydán nakladatelstvím Blackfire. Technicky nepatří ke Storytelling games rodině (vydavatel, téma...), ale vývojově jsou I-III. edice systémovými předchůdci STs 1-3 a SR IV pak zpětně navazuje na nWoD.


Další zahraniční systémy


Rodina d20&DnD, retroklony
OSRIC - Old School Reference and Index Compilation - retroklon AD&D 1e a zřejmě vůbec první záměrně napsaný retroklon D&D
LL - Labyrint Lord - retroklon Basic D&D
LotFP - Lamentations of the Flame Princess - jeden z pozdějších retroklonů Basic D&D zaměřených na survival horor inspirovaný mimo jiné dílem H.P. Lovecrafta
C&C - Castles & Crusades - d20 hra, která se pokouší emulovat AD&D 1e a 2e, používá však jednodušší pravidla se sjednocenou vyhodnocovací mechanikou


Rodina STs, další hry
oWoD:
WtO - Wraith the Oblivion - hra o přízracích z oWoD
MtR - Mummy the resurrection - hra o mumiích z oWoD
ChtD - Changeling the Dreaming - hra o pohádkových bytostech z oWoD
HtR - Hunter the Reckoning - hra o lovcích nadpřirozena z oWoD (teoreticky lidí, fakticky ale sami vládnou různými schopnostmi)
DtF - Demon the Fallen - hra o padlých andělech v oWoD
KotE - Kindred of the East - hra o východních upírech z oWoD


nWoD:
PtC - Promethean the Created - hra o stvořených bytostech (homunkulech, golemech) z 4WoD
ChtL - Changeling the Lost - hra o changelinzích z 4WoD, lidech unesených národem Fey nebo o podvržencích tohoto národa vydávajících se za lidi.
HtV - Hunter the Vigil - Hra o hraní lidí pátrajících po nadpřirozenu z 4WoD (oproti oWoD skutečně pouzí smrteníci)


Univerzální systémy
Tri-Stat dX - universální skill systém, dX v názvu určuje používanou kostku a tím i "úroveň" hry - supermani používaj vyšší kostky než normální lidé
ORE - One Roll Engine - systém používající pool 1-10d10, kdy honota určuje kvalitu (např. zásah) a počet shodných kostek určuje kvantitu (např. zranění).
JAGS - Just another gaming system - fanouškovský derivát GURPS


Další hry
Nemesis - hororový systém běžící na systému ORE. Velice vhodný pro filmové hraní a filmový roleplaying.
BW - Burning Wheel - simulační fantsy systém. Kvalitní, ale poměrně složitý.
BE - Burning Empires Forge(GNS)-narativní hra o obraně planety před invazí breberek
MLwM - My Life with Master - taková dost zvláštní Forge(GNS)-narativní RPG o hraní poddaných Temného pána.
MW - Mountain witch - Forge(GNS)-narativní RPG o důvěře mezi roniny jdoucími zabít čaroděje na vrcholku hory.
AW - Apocalypse world - systém vystavěný na Forge. Využívá zvláštní způsob vyhodnocení kdy namísto akcí postav vyhodnocuje předskriptované situace, když tyto nastanou (označují se jako "moves"). Obecně potkal velmi příznivé přijetí.
DW - Dungeon world - systém založený na AW napodobující styl DnD hraní. Vzhledem k tématu (nejspíš) ještě rozšířenější než AW.
RQ - RuneQuest - simulační fantasy systém založený na d100 a pravděpodobně první systém, který charakterizoval postavy především dovednostmi; poprvé vyšel roku 1978 a dnes je dostupná již šestá edice
BRP - Basic Fantasy Roleplaying - zjednodušený univerzální systém odvozený z Rune Questu, pravděpodobně první čistě dovednostní systém vůbec a základ pro celou rodinu dalších RPG na něm postavených
CoC - Call of Cthulhu (RPG) - na BRP postavený systém na motivy Cthulhu Mythosu a první RPG zaměřené na hororové a vyšetřovací hry, poprvé vyšlo r. 1981 a dnes je k dostání již sedmá edice
ToC - Trail of Cthulhu - rpg o vyšetřování Cthulhu Mythosu postavené na GUMSHOE systému
Esoterrorists - detektivní hra v níž byl poprvé demonstrován GUMSHOE systém. Pojednává o agentech Řádu světla kteří chrání realitu před narušením globální konspirací magických teroristů - efektivně kombinuje feeling seriálů jako CSI: (Kriminálka:) s magií.


Napsal sirien 20.11.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 67 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.17393112182617 secREMOTE_IP: 3.236.209.138