The Thing (larp)

Toto je původní návrh pravidel pro larp Věc, který jsme hráli na minulém srazu na Dálavě a který bych chtěl na srazu D20 zopakovat ve vylepšené verzi. Veškeré připomínky vítány, úvodní text bude průběžně upravován.
Napsal Jerson
Každý hráč má jako hlavní cíl přežít až do konce. Vedlejší cíl si volí sám.

Na začátku má každá postava jeden život, který je symbolizován páskou uvázanou na ruce. Během hry může získat další pásky - všechny které najde může mít u sebe. Pásky smí uvázat jen jinému hráči, nikoliv sám sobě. S uvázáním pásku musí oba hráči souhlasit. Na ruce může mít tolik pásků, kolik mu uvážou ostatní hráči.
Pokud je hráč zraněn, odváže jednu pásku a nechá si jí u sebe. Jestliže si odváže poslední pásku, je vyřazen - nemůže se pohybovat a může jen šeptat. Nemůže se taky bránit uvázání pásky.
Jestliže hráč chce ošetřit vyřazenou postavu, nemá volnou pásku a má více než jeden život, může si odvázat pásku z ruky a použít ji k ošetření vyřazené postavy.
Pokud není vyřazená postava do pěti minut ošetřena, umírá. Hráč nechá na zemi všechny své pásky (které může kdokoliv jiný sebrat), uváže si bílou pásku a od té chvíle hraje ducha. Smí se pohybovat jen s jinou živou postavou, nesmí se ničeho dotýkat a smí pouze šeptat. Je nezranitelný. Smí plnit svůj vedlejší cíl a poháhat nebo škodit ostatním postavám podle vlastní úvahy, ale musí se pohybovat tak, aby pokud možno nikomu nepřekážel ani v pohybu, ani v případném útoku.
Duchů se lze zbavit speciálním prostředkem, který musí být použit v přítomnosti jiné živé postavy (jinak neúčinkuje). Po jeho použití se musí všichni duchové přemístit od tohoto hráče k jiným hráčům (živým postavám) a dotyčný hráč se může vzdálit z dosahu duchů, pak účinek prostředku pomine.
Výsledek fyzických střetů se řeší na základně počtu uvázaných pásků. Při rovnosti se hráči můžou pouze držet na místě a mluvit, pokud má jeden hráč nebo více hráčů dohromady víc pásků než jiný ráč, mohou s ním manipulovat - odvést, spoutat, zranit - aniž by se tento hráč mohl bránit. Samozřejmě může i nadále mluvit.

Hra bude končit v předem stanoveném čase nebo při splnění speciální podmínky, která bude upřesněna během hry. Dále se během hry hráči dozví další pravidla, která mohou rozšiřovat pravidla stávající. Případné spory řeší orgové (já a Ebon) nebo hráči mezi sebou dohodou - jde v prvé řadě o hraní rolí a zábavu a až ve druhé o nějakou výhru.

-------------

Postřehy po hře:

První pásku jsem dal každému hráči do ruky s tím, že ji má zavázat hráči, kterého hodlá během hry chránit. Samozřejmě že každý musí mít na začátku právě jednu pásku.
Celkový počet pásek by měl být trojnásobek počtu hráčů plus nějaké zásobní. Třetina se výše uvedeným způsobem rozdělí na začátku. Polovina se rozmístí k místům s úkoly, do skladišt, případně lékárniček, a zbytek bude mít u sebe hráč externí postavy, která přinese nákazu.
Pásky je dobře mít široké a tak dlouhé, aby se daly zavázat kolem stehna - je to lepší než okolo ruky, protože teď v zimě si lidé brali ven bundy a vevnitř si je svlékali, takže vázání na ruku by bylo nepraktické.
Řešili jsme otázku, zda jsou pásky herní předmět - tedy zda se ostatní můžou zajímat, kde zrovna tenhle člověk sebral dvě pásky navíc, když šel ven. Asi bych je nechal jako mimoherní, a tedy hráči by na ně nemohli přímo reagovat.

K označení nakažených pásek jsem nakonec použil elegantní metodu - fix viditelný pod UV světlem. Do začátku bych označil jednu až dvě pásky - tak pětinu počtu hráčů. Ty by měl u sebe externí hráč s nákazou, ale ani on by nevěděl, koho nakazil.
Pro další průběh hry to chce mít fixy tak pro polovinu hráčů.

V sadě s fixem se provádá i UV světlo, které se dá rozmístit ve skladech nebo jiných lokacích a během hry hráče informovat o jeho účelu. Na použití bohužel nedošlo, nakažení lidé se obávali prozrazení, takže opustili základnu (o tom dále)

Léků na odstranění nákazy by mělo být víc, tak pro čtvrtinu hráčů.

Jiné herní lokace musí být umístěné dost daleko a mimo běžné cesty, jinak budo objeveny náhodou - což se nám stalo. Zároveň musí být viditelně označeny - chce to mapu první lokace, kterou bude mít nakažená postava u sebe a případné odkazy v jedné lokaci na další lokaci.

Zbraně - chladných zbraní by mělo být dost, bylo by dobré, kdyby jich bylo pro polovinu hráčů. Palých zbraní může být méně, tak pro čtvrtinu hráčů. Ty které hráči naleznou nemusí být nabité a zásobníky můžou být v různých dalších lokacích, přičemž nábojů nemusí být moc - pro každou zbraň by stačilo patnáct střel ve dvou zásobnících. Nemá to být střílečka. Pokud se ale použijou airsoftové pistole, je nezbytně nutné mít brýle pro každého hráče, který je bude mít po celou dobu hry na očích, žádné odkládání.

Proměna ve Věc - asi nejproblémovější záležitost odehrané hry. Zaprvé - každý hráč musí mít už od začátku pásku odlišné barvy (nebo masku), které hobude identifikovat jako Věc, která vstoupí v platnost, pokud si ji nasadí, a pak už ji nesmí sundat. Dávat ji nakaženým hráčů v průběhu hry je špatné řešení, protože při prohledávání ostatními hráči by mimoherně prozradila nákazu.
Samotnou proměnu může hrář odehrát při splnění dvou podmínek:
1) musí mít jednu pásku nebo
2) musí být zraněn a zbyla mu právě jedna páska

Při proměně ve Věc má hráč volný odchod - jakmile řekne že se proměňuje, musí ho ostatní pustit, on si nasadí masku / uváže pásku proměny a neprodleně odejde od ostatních pryč. Ještě během proměny odloží všechny herní předměty - takže ne že sebere zbraň, promění se a odejde. Dál nemůže sbírat žádné herní předměty ani s nimi nanipulovat nebo je ničit. Dostane jen "pařáty", tedy chladnou zbraň, která mu nemůže být odebrána.
Asi by bylo nutné, aby samotná páska proměny měla hodnotu jednoho nebo dvou životů, takže každý proměněný hráč bude mít dva nebo tři životy.

Nakažení - princip nakažení, totiž uvázání nakažené pásky a následné informování hráče se osvědčil, nicméně bylo příliš snadné nakazit hráče s mnoha páskymi a tak vytvořit silné protivníky. V příští hře bude nutné, aby hráč který má být nakažen měl uvázáno alespoň tolik pásek s nákazou, jako má ostatních pásek. Může ho nakazit více hráčů, kteří ale musí spolupracovat. Je samozřejmě snažší dotyčného napřed zranit, nebo nechat zranit a až pak ho nakažovat.
A dále by bylo dobré, kdyby hráč, který u sebe zjistí nákazu mohl pásku nákazy sundat, pokud zároveň sundá i dvě nenakažené pásky - nákaza ho oslabí, ale zbaví se jí. Pásky si nechá u sebe, pokud bude ochoten riskovat, že si je nesplete. V takovém případě bych ale kontrolu UV světlem povolil pouze na uvázaných páskách.

Lék se ve hře nepoužil, ale při jeho použití by hráč sundal všechny nakažené pásky. To může vést i k situaci, kdy musí sundat všechny pásky, ale pak je možnost, aby ho jiný hráč přivedl zpět k životu (uvázáním pásky).

Jo, a duchové nesmí procházet stěnou, aby se dostali k jiným lidem, a nesmí bránit sledované postavě v jakékoliv činnosti ani ve výhledu.
Ze hry bylo natočeno i několik videí, pokusím se je dostat na net.
Napsal Jerson 30.06.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 19 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13284397125244 secREMOTE_IP: 34.229.63.28