Ravenloft 3.Xe (přehled příruček)

Ravenloft

Příručky pro herní svět Ravenloft

 • Champions of Darkness
 • Dark Tales & Disturbing Legends
 • Denizens of Darkness
 • Denizens of Dread
 • Heroes of Light
 • Legacy of the Blood: Great Families of the Core
 • Masque of the Red Death
 • Ravenloft 3rd edition
 • Ravenloft Dungeon Masters Guide
 • Ravenloft Gazetteer I
 • Ravenloft Gazetteer II
 • Ravenloft Gazetteer III
 • Ravenloft Gazetteer IV
 • Ravenloft Gazetteer V
 • Ravenloft Player's Handbook
 • Van Richten's Arsenal Volume 1
 • Van Richten's Guide to the Shadow Fey
 • Van Richten's Guide to the Walking Dead

Champions of Darkness (Šampioni temnot)

autoři:Jackie Cassada and Nicky Rea a další

Na 128 stranách zde najdete informace o zlosynech Ravenloftu. Jak je dobrým zvykem všech podobných příruček otevíráme tuto knihu prestižními povoláními. Bohužel celá tato kniha trpí jistou nevyvážeností a nesouhlasí s jinde uvedenými informacemi o Ravenloftu. Prestižní povolání jsou tak překvapivě nevyvážená, pozitivem je alespoň to, že ne všechna jsou bojově orientovaná. silné. Další část se zabývá organizacemi. Jen telegraficky jde například o Karneval, Řád ebenových chrličů, Svobodné občany Falkovnie nebo Sans Merci. Ve třetí kapitole najdete cizí (a zlé) postavy, naneštěstí poněkud zanedbané co se týče korespondence mezi popisem a statistikami (například uvedené přesvědčení občas neodpovídá). A to nemluvím o podivnosti, která se jmenuje šerif von Zarovich a je to takový chodící tank. Nemá žádnou minulost prostě se objevil a prohlásil šerifem. Konečně poslední čtvrtá část je věnována nápadům na tažení. Leč jedná část, scénář "Studená válka" vypadá, jako by si ji autor vypůjčil z vlastního světa a do Ravenloftu se příliš nehodí.


Dark Tales & Disturbing Legends (Temná příběhy a zneklidňující legendy)

autoři:???

rok vydání:2005

Stručně a jasně - jedná se o 182 stránkový brožovaný produkt. Knížka přestavuje pět archetypálních hororových příběhů, které oslovují lidi všude na světě. Každá kapitola je uspořádána stejně, nejprve se dozvíte příběh. Legendu, kterrou lidé slyšeli o místě/lidech/události. Potom je v celé své hrůze odkryta PRAVDA. Potom se dozvíte tipy o tom, jak použít příběh jako Dobrodružství. Konečně jsou zde uvedeny variace tématu, které osvětlují jak příběh upravit na vaší kampaň, změnit ho a překvapit tak hráče. V dodatcích jsou pak potvory, kouzla, odbornosti a mag. předměty. Kapitola 1. Získaná nesmrtelnost je klasickým příběhem o opatrnosti toho, co si přejeme, neboť by se nám to mohlo vyplnit. Kapitola 2: Prokeltí Ashingtonského panství je příběh s časovou smyškou. Kapitola 3: Potomek Brutkalte - rodina prohnilá až na samé dno nemohla zrodit prohnilejší jablko. Kapitola 4: Zvuky ve tmě. Bubáci nejsou skuteční, že ne? Ale co když... Kapitola 5: Čest a oddanost: Je čas svatby a ženichova rodina chce, aby jeho šlechtická krev zůstala čistá. Jenom nevědí, jak daleko budou muset zajít...


Denizens of Darkness (Temná fauna)

autoři:???

Denizens of Darkness is a 184 stránkový bestiář s potvůrkami pro Ravenloft. Zmiňme alespoň pár z nich. Je tu tlupa nových lykantropů od vrrkodlaka, lítého vlkodlaka, lítého jezevcodlaka, šakalodlaka, jaguárodlaka, levhartodlaka, netopýrodlaka a tak. Taky je tu hafo upírů - od orientálního čiang-ši, přes nosferatu, vyrkola, trpasličího, elfího, gnémského a půlčického upíra. Taky jsou tu dhampírští půlupíři. Každý upír má pochopitelně jiné slabiny a síly, takže zapomeňte, že vystačíte s česnekem, denním světlem, stříbrem, železem, krucifixem a osikovým kůlem. V knížce je taky spousta nemrtvých (jak taky jinak). To jakým nemrtvým se nebohá duše stane, záleží jak zahyne. Je tu řada proměnců, kteří mohou vypadat jako lidé. Jde o zloděje kůže, ohavné dvojníky, či o neinfekční vlčí vlkodlaky, kteří jsou známi spíše jako dlakovlci. Mezi konstrukty tu jsou figuríny, strašáci, živoucí zdi, řada golemů (kostěný, skleněný ...) Podivní jsou zde zastoupeni různými neviditelnými a zlovolnými typy.


Denizens of Dread (Hrůzná fauna)

autoři:???

Denizens of Dread je na 3.5 edici převedená příručka Denizens of Darkness, tedy v podstatě bestiář pro Ravenloft.


Heroes of Light (Hrdinové světla)

autoři:Jackie Cassada and Nicky Rea

Hrdinové světla jsou 128 stránkovým doplňkem k tažení v Ravenloftu, která se zabývá hrdinstvím na sféře hrůzy. Je to doplňující kniha k Champions of Darkness, ale naštěstí není tak moc nepovedená. Úvod je ve znamení ctností a dobra. Pak se dostáváme k první kapitole, která je ve znamení prestižních povolání, odborností a poněkud vratce sepsaných pravidel morálky. Některá prestižní povolání docela ujdou třeba Skutečný nevinný nebo Bílý mystik, zatímco některé jsou dost děsné, např. Požehnaný paladin nebo Požehnaný obránce. Z nějakého důvodu se autoři rozhodli použít pro prestižku Poustevníka požadavek, který jeden recenzent vtipně popsal jako "Heavy metal". Poustevník tak musí nosit buď těžkou zbroj nebo žádnou. Druhá kapitola je o tajných společenstvích Ravenloftu. Jsou zde popsány čtyři - Požehnaná armáda Ezry, Vznešené bratrstvo vrahů, Van Richtenova společnost a Vilushka. Van Richtenova společnost bude zřejmě pro DMy nejzajímavější, neboť jde o síť intelektuálů a lovců nestvůr bez formálního vůdce spojených pouze Van Richtenovým odkazem. Třetí kapitola představuje jednotlivé cizí postavy, nutno říct, že poměrně zajímavých, což je v Ravenloftu, stavějícím na jednotlivých osobnostech, zvláště důležité. Závěrečná kapitola je věnována vytváření hrdinského tažení. Zabývá se tématy jako je romantika, tragédie, hrdinství a triumf.


Legacy of the Blood: Great Families of the Core (Dědictví krve: Velké rodiny Středu)

autoři:Steve Miller, Anthony Pryor, Penny Williams a další

Je jen málo velkých a zločinných rodů, které vládnou doménám Středu. Jaké to je sdílet jejich krev, jejich tajemství jejich síly a kletby, které zastiňují jejich životy? Tato příručka by měla zkoumat některé z nejmocnějších rodin Středu. Navíc k historii každého rodu tu naleznete nezbytná prestižní povolání, odbornosti a zvláštní pravidla pro hraní jedinců honosících se jménem, které v Ravenloftu něco znamená.


Masque of the Red Death (Maškaráda rudé smrti)

autoři:Harold Johnson, Rucht Lilavivat, Claire Hoffman a další

Hrůza překročila mlhy a dosáhla... Země. Strašlivé síly napadly naši ubohou Zemi, spřádajíc plán, který se uskutečný v 90. letech 19. století. Jenom několik odvážlvců bude riskovat životy, aby zabránili dobytí temnotami. Toto prostředí pro kampaň popisuje alternativní zemi konce 19. století, plnou báječných vynálezů a nepopsatelné hrůzy. Najdete tu pochopitelně i nové prestižní povolání, pravidla pro magii, doupata zla a spoustu zápletek pro dobrodružství.


Ravenloft 3rd edition

autoři:Kelly Jester a další

Ravenloft třetí edice je základní příručkou celého světa. Stejně jako všechny příručky co přijdou po ní má tmavou obálku a stejně tak i vnitřek je děsivě černobílý. Kapitola první je věnována světu jako takovému. Dozvíte se zde něco o gotických hororových příbězích z kterých toto prostředí silně čerpá a také o tom včem se tento "svět" odlišuje od tradíční DnDčkových světů. Druhá kapitola se už zabývá postavami hráčů. Od ras (místo orků jsou tu Calibani - lidé vystavení temné magii či prokletí a pak jsou tu půl-Vistani potomci kočovných Vistani, cosi jako cikánů s nadpřirozenými schopnostmi). Najdete tu i všechna standardní povolání, byť některá s mírnými úpravami. Je tu také nová dovednost hypnóza (konečně něco pořádného pro čaroděje, kouzelníky a taky mnichy). Následují neopoemenutelné odbornosti. Třetí kapitola je zejména o pravidlech, které jsou specifická pro prostředí Ravenloftu. Tato pravidla zejména podporují hororovou povahu světa. Zásadní jsou asi ověřování strachu, hrůza a šílenství. Druhým specifikem Ravenloftu jsou kletby. A konečně je tu Ověřování Sil. Ty se prvádějí, kdykoliv postava vykoná zlý nebo opovrženíhodný skutek, který by mohl přitáhnout pozornost Zlých Sil. Posledním bodem této kapitoly je jak běžné magické předměty a kouzla z DnD fungují v Ravenloftu. Čtvrtá kapitola popisuje různé kouty Ravenloftu. Jsou zde stručně popsány Domény - panství jednotlivých temných vládců. Každá doména má své hodnocení kultury, uveden typ krajiny, hlavní sídla, rozložení populace, typ práva, obchod a diplomacii a doporučená povolání, dovednosti a odbornosti postav z této domény. Pátá kapitola je věnována klasickým hororovým tvorům jako jsou například nemrtví či lykantropové. Krátká závěrečná kapitola je věnována tomu, jak vést v Ravenloftu hru.


Ravenloft Dungeon Masters Guide (Ravenloft Rukověť Dějmistra)

autoři:kolektiv autorů

Zatímco k třetí edici žádná Rukověť Dějmistra pro Ravenloft nevyšla, pro 3.5 edici už ano (stejně tak i Příručka hráče). Přesto je tato sada nepoužitelná bez pravidel D&D, takže rozdělení informací z jedné příručky k tažení do dvou je jednoduše obchodní trik. Ale abychom jen nekritizovali, řekněme si, co zde naleznete. Úvod této knihy obsahuje po odstavci pro každého z temných vládců Ravenloftu. V první kapitole je pak uvedeno jak se Ravenloftu můžete dostat, jsou zde tipy pro vytváření hororové atmosféry, jak učinit souboj nebezpečnějším, co se stane při nedostatku spánku, o používání hlasu a gest při hraní CP, dále jak používat hudbu, jak rytmizovat dobrodružství a tak dále. Je zde spousta důležitých informací na které ani po deseti letech DMování třeba nepomyslíte a které by rozhodně měly být ve standardním DMG. Druhá kapitola začíná tím, jak vytvářet vlastní domény. Je tu několik tipů pro vytváření komunit v Ravenloftu i s příklady, zdůvodnění rozdílných technologických úrovní v jednotlivých doménách, pak jsou tu informace o jímkách zla a typy negativních emocích, které se k nim mohou vázat. Nejlepší jsou asi pravidla pro jímky stupně pět, kdy místo začíná získávat vlastní inteligenci, což je super pro hororové příběhy toho typu, kdy je sám dům zlý. Konečně jsou tu pravidla pro konverzi ras a prestižních povoláních pocházejících zvenčí. Třetí kapitola obsahuje informace o jednotlivých doménách Ravenloftu. Dále jsou zde rozepsány typy tažení, která se dají v Ravenloftu realizovat a to i s příklady. Následuje asi nejhorší oddíl knihy pojednávající o typech zlosynů. Jednak je to velice obecné a každý si to snadno odvodí sám, jednak jsou zde vyložené chyby, například vojenský diktátor zde má uvedeny jako příklad služebníků orky, kteří v Raveloftu vůbec nežijí. Čtvrtá kapitola je věnována věstění, včetně informací o každé kartě z Tarokového balíku. Je zde také popis cizího povolání - proroka. Poslední kapitola je o magických a prokletých předmětech.


Ravenloft Gazetteer I (Ravenloftský místopis I)

autoři:Andrew Cermak, Chris Nichols, Steve Miller, John Mangrum and Andrew Wyatt

Ravenloft Gazetteer je 154 stránkový dodatek zabývající se doménami Barovia, Hazlan, Forlorn a Kartakass. Každý oddíl uvádí infromace o krajině, flóře a fauně. Dále historie země, záplekty pro dobrodružství, obyvatelstvo, kultura, náboženství, názory místních na magii a politiku atd.


Ravenloft Gazetteer II (Ravenloftský místopis II)

autoři:???

Nad planinami Darkonu až k vysokým lesům Falkovnie se svírá železná pěst Vláda Drakova. Tajná policie a fanatičtí eltiní vojáci dohlížejí na tyto země s brutální efektivitou. Leč ani tyto síly se nemohou měřit s nemrtvými hrůzami, které se plíží ulicemi Nekropole. Druhý díl série místopisů se zabývá doménou čaroděje-krále Azalina, prokletým městem Nekropolis i tyranským vojenským královstvím Falkovnia.


Ravenloft Gazetteer III (Ravenloftský místopis III)

autoři:???

Pokud se chcete dozvědět o Mordentu, Dementilieu a Richmelotu, tak je tohle knížka pro vás. Organizace a vzhled knihy je tradiční. Co citelně chybí už od prvního Gazetteeru jsou pořádné mapy.


Ravenloft Gazetteer IV (Ravenloftský místopis IV)

autoři:James Lowder, John Mangrum, Anthony Pryor a další

Nu, tajemná učednice známá jako S se opět činila. Celá kniha je jako obvykle napsána z pohledu S, která cestuje po doménách Středu. Do knihy vepsal poznámky i její Patron (kostěj Azalin), která tak dává čtenáři znát, co si myslí o některých vývodech S. Pozor v úvodu se dozvíme i jak S vypadá (překvápko!). V první zprávě navštívíme Borku. Jde o prohnilou zemi, kde jed doslova roste na stromech. Dozvíte se o zdejší víře v Ezru, která je pevně spjata i s politikou země. V druhé zprávě se podíváme do Invidie. Invidie je jedna z těch domén, která je v Ravenloftu od začátku. Dnes je známější jako vězení zákeřného Dukkara, který provedl pogrom na Vistani. No a to je jen začátek. Verbrek je další nedoceněná doména. Žije tu celých 700 lidí, bohužel poupulace vlkodlaků je asi dvojnásobná a s lidmi se moc nemazlí. Čtvrtá zpráva se týká Valachanu. Je to zvláštní země, jejíž pán, baron Urik koná každoročně loterii na svou novou nevěstu, která obvykle nepřežije víc jak pár měsíců. Konečně poslední doménou zde uvednou je Sithicus. Bývalý pán legendární Lord Soth z Dragonlance bohužel zemřel. A novým pánem je Inza Magdova Kulchevich.


Ravenloft Gazetteer V (Ravenloftský místopis V)

autoři:???

Nova Vaasa a nemilosrdnost jejích vládců, říše Keening a její pustota, tajemné odhalení Trhliny stínů a hrozivé tajemství srdce Tepestu je odhaleno v této příručce spolu s pokřivenými touhami jejich temných vládců. Objevte tajemství gobliních kultů v Tepestu, co se skrývá na vrcholu hory Lament v Keeningu, hnus v hlubinách Trhliny stínů nebo vražedné machinace v Nova Vaasa.


Ravenloft Player's Handbook (Ravenloft Příručka hráče)

autoři:kolektiv autorů

Jde v podstatě o přepracovanou základní příručku pro Ravenloft do 3.5 edice pravidel. Navíc byla jedna původní příručka rozdělena do dvou tedy do příručky hráče a rukověti Dějmistra. Abychom si to nekomplikovali, zmíním se hlavně o tom, co je zde nového. Maškaráda je popisem toho, co se stane, když se Ravenloft dotkne zlovolným způsobem existujícího světa (bez toho, že by se tento svět stal součástí Ravenloftu). Perfektní, když chcete použít některé prvky Ravenloftu a nechcete tam přitom zatahovat družinu naplno. Pár změn je v časové ose, za současnost se nyní považuje rok 758. Jsou zde nová pravidla pro hodnocení magie domény. Povolání teď mají pro prostředí specifické slabiny. Jsou tu také nové prestižky lovce nestvůr a lovce zvláštností. A všechny statistiky a pravidla byla modifikována tak, aby odrážela změny ve 3.5 edici.


Van Richten's Arsenal Volume 1 (Van Richtenův arzenál, sv. I.)

autoři:kolektiv autorů

Tuto knížku asi více než jakákoukoliv jinou z Ravenloftí řady je možno využít i v jiných taženích či světech. Důvod je jednoduchý - najdete tu přes třicet nových kouzel, nové zbraně a jejich úpravy, nové vybavení pro dobrodruhy a "lékařské vybavení" jako je svěrací kazajka nebo pijavice. Pokud budete mít v první chvíli pocit, že chybí odbornosti zjistíte, že v kapitole o "vyšší alchymii" (tj. alchymii, která umí víc než zápalky a alchymistický oheň) je odborností víc než požehnaně. Jsou tu nová prestižní povolání, uvedená nikoliv vágním popisem typu "Gondoliéři jsou pádlaři vozící lidi z místa na místo", ale popisy jedinců, kteří jsou pro takové povolání typičtí. Tahle kniha je příkladem toho, že i jinak naprosto banální materiál tohoto typu se dá upravit do stravitelné a čtivé podoby. Příručka je vytvořena jako série esejů od bývalých spolupracovníků proslulého lovce nestvůr Rudolpha van Richtena a na konci knihy najdete poměrně nenásilně i statistiky osob, kteří vám tyto věci vyprávějí. Takřka všude také najdete "hrozivé možnosti", které mohou inspirovat zápletky a dobrodružství v jakémkoliv tažení nikoliv jen v Říších děsu.


Van Richten's Guide to the Shadow Fey (Van Richtenův průvodce Stínovými vílami)

autoři:???

Dlouho byly jejich záměry skryty odstatním, pod závojem Trhliny stínů. Kdo jsou tito tvorové - kterým někteří říkají Arak a jiní Stínové víly. Jaké jsou jejich záměry a co představují pro země za hranicemi té jejich? Pokračujíc v tradici Van Richtenových průvodců odhaluje tento svazek tyto nepolapitelné tvory v celé jejich hrůzné kráse. Objevte jejich historii a zvyky, odkryjte magii a tajemství stínových víl.


Van Richten's Guide to the Walking Dead (Van Richtenův průvodce Chodícími mrtvými)

autoři:Jackie Cassada a Nicky Rea

Mrtví povstali ze hrobů. Kostlivé ruce se vynořily ze země a noc ožila chodícími mrtvolami. Nečistí a neživí zaplavili hřibtovi a straší ve zřícenichách zemí Mlh. Pokračujíc v tradici Van Richtenových průvodců o tvorech obvýajících Říše Hrůzy, se zde představují zvláštní síly i slabiny, účinnost kouzel, možnosti neutralizace, zničení nebo ovládnutí nemrtvých.

Napsal Alnag 05.11.2005
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.089624166488647 secREMOTE_IP: 3.235.182.206