Cikáni z Ravenloftu

Doplňující údaje k třídě postav pro hráče
Napsal Vannax

Cikáni z Jádra Ravenloftu

Země v Říších děsu skrývají myriády podivných tajemství a ještě podivnějších postav. Mezi takové tajemné postavy patří i cikáni, kteří se vyskytují v každé zemi. Ze všech cikánů jsou nejznámější vistani. Přesto existuje vistanských cikánů méně, než cikánů s původem u giomorgů, lidí a půlelfů.

Svobodně putují z místa na místo a dalo by se říci, že při svém nekonečném cestování neznají pojem „vracet se“. Někteří je vidí rádi, zato jiní je rozhodně nevítají s otevřenou náručí. Cikáni jsou povětšinou čestní a jen si přejí žít si svůj klidný život na cestách, ale potulní šarlatáni a podvodníci ničí reputaci nomádů. Na cikány se také snáší rozličná obvinění od únosů dětí až po chladnokrevné vraždy.

Dobrodružství: Pro cikány je dobrodružný život přirozeností, protože jsou na výpravě každý den svého života. Cikáni však neradi riskují, protože si nade vše cení života a svobody.

Ve skupině dobrodruhů je cikán zdrojem poznatků, ale i ucházejícím sesilatelem kouzel. Pokud je to nezbytné, je schopen během bitvy bránit ostatní a stát se obecně vyváženým členem družiny. I když cikáni mohou být nadaní i v různých dalších oblastech, kdo s nimi spolupracuje, nejvíce na nich oceňuje jejich vědomosti a intelekt.

Charakteristika: Cikáni mají nadání především na shromažďování rozsáhlého množství informací. Může se přitom jednat o základní věci stejně jako o nejvzácnější střípky učení. Tato schopnost často zastiňuje jejich omezenou schopnost sesílání kouzel a určitou zdatnost v boji.

Přesvědčení: Každý cikán má jedinečný náhled na život. Někteří ochotně dodržují místní předpisy, jiní ignorují způsob života ostatních a žijí si podle vlastního pořádku. Pro ostatní cikány to pak může znamenat problém, když se před nimi v dané oblasti objevili takoví výtržníci, kteří porušují zákony. Stejně tak se mezi cikány najdou dobří i zlí, ale i spousta těžko zařaditelných osob.

Náboženství: Někteří cikáni mohou vyznávat určitou víru stejně jaké každá jiná kultura, ale je u nich klidně možné, že náboženství opustí a budou žít podle vlastního vnímání morálky a etiky, že budou spoléhat se na zdravý rozum a životem je bude provázet vlastní úsudek.

Pozadí: Většina cikánů se již rodí do kočovného života, ale někteří tento životní styl přijmou až později. Giomorové, půlelfové, kalibani a jiní nevítaní lidé často opouští domovy svých předků a rozhodnou se pro život na cestách. Mnozí z těchto nomádů jen tvrdě pracují a se svým vardo si vydělávají na živobytí, zatímco z jiných se stávají kriminálníci a špiní tak pověst všech cikánů.

Většina z nich nemá žádný domov, ani rodinu, ke které by se mohli vrátit. Sdružují se do malých karavan a potulných kmenů. Jiní cikáni se v nekonečném pátrání po domovině snaží najít míst, kde by se usadili.

Rasy: Většina cikánů jsou lidé, půlelfové a giomorgové (půlvistani). Jsou v pozici vyvrhelů a ve standardní společnosti těžko zapouští kořeny. Přidávají se k nim i zástupci jiných ras, ale nebývá to běžné. Vistani jsou obecně cikáni, ale konkrétní vistani nemusí nutně patřit do této třídy hráčské postavy.

Další třídy: Cikáni dobře spolupracují se všemi ostatními třídami postav, ačkoli jejich neschopnost setrvat delší dobu na jednom místě může přimět jejich spojence k tomu, aby přijaly kočovný život.
Cikáni často bývají pro ostatní skupiny jen dočasnými členy, přičemž se s ostatními podělí o své vědomosti a služby. Přestože obecně nejsou schopni vytvářet si trvalé vztahy s ostatními, obecně jsou přátelští a každé nové setkání berou jako příležitost pro práci, obchod a nové věci, které se jim mohou v budoucnu hodit.

Role: Cikáni působí ve skupinkách dobrodruhů jako výzvědní agenti. Jejich úkolem bývá sbírat informace a rozpoznat nejlepší způsob, jak se ke každé situaci postavit.

Informace o herních pravidlech
Cikáni mají následující herní údaje:
Schopnosti: Bystrá inteligence a fyzická obratnost jsou pro cikány důležité stejně tak, jako vysoké charisma. Vysoká inteligence jim umožňuje shromažďovat zásoby informací a vysoká obratnost je chrání před újmou.
Přesvědčení: Jakékoli.
Životaschopnost: k6.

Dovednosti
Dovednosti, které se vztahují ke třídě Cikán, jsou: odhad (Int), Rovnováha (Obr), Předstírání (Cha), Řemeslo (Int), Šifrování (Int), Diplomacie (Cha), Padělání (Int), Sbírání informací (Cha), Zacházení se zvířaty (Cha), Zastrašení (Cha), Znalosti (Int), Naslouchání (Mou), Předvádění (Cha), Profese (Mou), Vnímání pohnutky (Mou), Čachrování (Obr), Postřeh (Mou), Akrobacie (Obr) a Používání magických nástrojů (Cha). Viz kapitolu 4 v Příručce pro hráče, kde je popis dovedností.
Dovednostní body na 1. Úrovni: (6 + oprava za Int) x 4.
Dovednostní body na každé další úrovni: 6 + oprava za Int.

Typické prvky třídy Cikán
Všechny následující typické prvky se vztahují ke třídě cikán:

Zručnost se zbraní a zbrojí: Cikáni jsou obratní se všemi lehkými, jednoručními a jednoduchými střelnými zbraněmi, ručními kušemi, rapíry, krátkými meči a krátkými luky. Zároveň dovedou zacházet s lehkou zbrojí, nikoli však se štíty.

Kouzla: Cikán má přirozené nadání na magii, i když tato schopnost se příliš slabá na to, aby rozvinul tak silné schopnosti jaké má pravý čaroděj.

Aby se cikán mohl učit a sesílat kouzla, musí mít hodnotu charismatu alespoň 10 (10 na sesílání kouzel 0. úrovně, charisma 11 na sesílání kouzel 1. úrovně, atd.). Třída obtížnosti (DC) záchranných hodů proti kouzlu seslanému cikánem je 10 + úroveň kouzla + cikánova oprava za charisma. Za vyšší hodnotu Char získávají bonusová kouzla.

Stejně jako čarodějové si cikáni nemusí svá kouzla připravovat předem, ale mají omezený výběr, ze kterého si mohou kouzla volit. Při sesílání kouzel a získávání nových kouzel se řídí stejnými pravidly jako čarodějové, ačkoli po dosažení 4. Úrovně nemohou vyměnit již naučené kouzlo za jiné.

Cikánské znalosti: Cikáni cestují po všech zákoutích světa a shromažďují množství informací o rozličných tématech, jako je historie, místní zvyky, víra, magie a dokonce i o skrytých faktech o zemi samotné.

Na 1. úrovni si cikán může přidat bonus +2 za okolnosti k veškerému ověřování Znalostí. Tento bonus se vztahuje i na ověření necvičených Znalostí. S přibývajícími úrovněmi získává tuto schopnost znovu a znovu (na 3., 6., 9., 12., 15. a 18. úrovni). Pokaždé, když tuto schopnost získá, bonus za okolnosti k ověření znalostí se zvýší o další +2 (takže na 9. Úrovni má cikán bonus +8 ke každému ověření znalostí).

Tralaky: Cikáni mohou číst vistanské a jiné cikánské tralaky, se kterými se setkají a rozpoznat jejich význam, pokud hodí ověření znalosti proti DC 20. Jejich oprava za Cikánské znalosti se vztahuje k tomuto ověření znalostí.

Toulavost: Cikáni mají potřebu neustále cestovat a při delším pobytu na jednom místě cítí nervozitu. Je pro ně nepřirozené trávit delší dobu na jakémkoli místě. Mohou však opakovaně cestovat po určité trase a celý život opakovaně navštěvovat stejné vesnice.

Cikán může na jednom místě strávit jen 4 dny, než začne trpět následky své toulavosti. Za úsvitu pátého dne a každý další den si musí provést záchranný hod na Vůli (DC 10 + dny strávené na jednom místě) jinak začnou vyšilovat a kvůli tomu mají postih -2 k morálce a všem hodům na útok a zranění, k záchranným hodům a ověřením dovedností. Tento postih vymizí, jakmile stráví celý den na cestě pryč z daného místa. Pokud se však do 24 dnů vrátí na to samé místo, symptomy se vrátí.

Boj s nožem: Cikáni nejsou žádní nájemní bojovníci, ale k nebezpečí se nestaví zády. Nosí zbraně, které jsou malé, vypadají neškodně nebo se dají snadno ukrýt, takže u sebe vždy mívají alespoň jeden nůž nebo dýku. Na druhé úrovni získávají v boji s dýkou odbornost Zbraňové zaměření nebo Bojové finesy. Na 7. úrovni získávají zbraňovou specializaci, která se vztahuje na dýku. Na 11. úrovni získává k dýce odbornost Zlepšený kritický zásah.

Cikán
ÚroveňZákl. út. bonusOdvahaReflexyVůleZvláštní
1+0+0+2+0C. znalosti, Tralaky, Toulavost
2+1+0+3+0Boj s nožem: Zbraňové zaměření/Finesy
3+2+1+3+1Cikánské znalosti
4+3+1+4+1
5+3+1+4+1
6+4+2+5+2 Cikánské znalosti
7+5+2+5+2 Boj s nožem: Specializace
8+6/+1+2+6+2
9+6/+1+3+6+3Cikánské znalosti
10+7/+2+3+7+3
11+8/+3+3+7+3Boj s nožem: Zlepšený kr. zásah
12+9/+4+4+8+4 Cikánské znalosti
13+9/+4+4+8+4
14+10/+5+4+9+4
15+11/+6/+1+5+9+5
16+12/+7/+2+5+10+5
17+13/+8/+3+5+10+5
18+13/+8/+3+6+11+6Cikánské znalosti
19+14/+9/+4+6+11+6
20+15/+10/+5+6+12+6
Počet kouzel cikána na den
Úr.Úroveň kouzla
01234
12----
220---
331---
431---
531---
631---
7310--
8421--
9421--
10421--
114210-
125321-
135321-
145321-
1553210
1664321
1764321
1864321
1964321
2065432
Znalost kouzel
Úr.01234
12----
231---
331---
432---
542---
643---
7431--
8531--
9542--
10542--
116431-
126531-
136532-
147542-
1575431
1675431
1785532
1885542
1985543
2095543
Napsal Vannax 14.04.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 6 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.17017889022827 secREMOTE_IP: 100.28.0.143