Kuše v d20

V prvních článcích o mechanických zbraní jsem se snažil podrobněji popsat historii a způsob použití klasických kuší. Čím víc jsem se o této zbrani dozvídal, tím méně jsem byl spokojen s tím, jak je pojatá v d20 systému. Přestože je obecně celé d20 zjednodušující, v případě kuší to zašlo do extrému, který podle mého názoru postrádá veškerou logiku.
Napsal Rytíř
A co že se mi tedy nelíbí na popisech kuší v pravidlech d20? Údaje uvedené pro těžkou kuši jsou mixem samostřílu (kuše z raného středověku s dřevěným nebo kombinovaným lučištěm) a kuše ocelové. A to nejen ohledně dostřelu, ale hlavně jejich účinnosti. Vždyť "každý" přece ví, že střela z velké kuše je věc, které se bojí i obrněný rytíř. A bojí se jí v pravidlech? Těžko, nepoměrně nebezpečnější je pro něj i slabší kompozitní luk...

Zranění

Za nejvíce zcestné považuji omezení ohledně bonusů připočítávaných ke zranění. Platí to již u relativně slabých samostřílů, ale zejména u silných kuší s ocelovým lučištěm.
Jak už jsme si řekli, samostříly si vybíral každý uživatel podle své fyzické zdatnosti - síla jednotlivých kuší se malinko lišila, takže si každý vybíral podle toho, co on sám dokázal natáhnout (ať už přímo nebo s pomocí primitivních pák a natahovacích zařízení). Proto bych v tomto případě zavedl jednoduché obecné pravidlo, že samostříly mohou mít bonus ke zranění +0 (Síla 10) až +4 (Síla 18) a ten, kdo chce nějaký konkrétní používat, ho dokáže nabít v pravidlech uvedeném čase jen pokud má bonus za Sílu stejný nebo větší, než kolik dává tato zbraň ke zranění. Nad touto úpravou se dá sice polemizovat, ale je opravdu nejjednodušší a přitom relativně odpovídá skutečnosti (tak jak ji chápou pravidla d20). Navíc přitom nedává kuším žádné extrémní výhody nad jinými zbraněmi.
Ocelové lučiště má mnohem větší tah než dřevěné nebo kompozitní, takže umožňuje konstruovat kuše s ještě větším bonusem za Sílu ke zranění. Reálné omezení bych viděl zhruba kolem Síly 26 u těch nejtěžších kuší, tedy maximální bonus +8 (maximum napínací síly kuší je 1200 lb (viz článek ocelové kuše), což unese postava se Silou 28; jenže šipka vystřelená z kuše nepřevezme ani zdaleka veškerou energii lučiště, proto bych se spíše držel při zemi a stanovil efektivní maximum bonusu na +8). V případě, že chce postava používat kuši s větším tahem lučiště, než má svou Sílu, musí si vzít na pomoc nějaký naviják nebo páku, která mu ji pomůže napnout. Prodlouží to samozřejmě čas nabíjení... ale páka zvýší efektivní Sílu postavy pro tyto účely o +4 (nebo o 6, pokud je velká a uživatel si může kuši zapřít o zem). Naviják nebo hever umožní napnout kuši s libovolným bonusem ke zranění bez ohledu na Sílu jeho uživatele.
Bonus ke zranění +7 a +8 bych vyhradil pro supertěžké obléhací kuše; pokud nemá postava výjimečnou Sílu (bonus +3 a vyšší), nedokáže touto kuší bez opory ani zamířit: postih -2 k hodu na útok a nemůže mířit (viz níže Přesnost). Lehké ocelové kuše nebudou mít vyšší bonus za Sílu než +4.
Základní zranění by mělo vyplývat jak z ostrosti, tak i velikosti a váhy zbraně, resp. její průměrné hybnosti, kterou před zásahem mívá. Přestože se to malinko tluče s bonusem za Sílu, v d20 systému to tak je. Proto se pokusím dát odpovídající základní zranění i jednotlivým typům kuší. Průraznost samostřílů byla relativně srovnatelná se šípy z dlouhého luku. Základní zranění bych proto nechal 1k8. Síla a průraznost válečných šipek vystřelených z klasických ocelových kuší byla díky vyšší hmotnosti o něco větší než u samostřílu, záleží samozřejmě na konkrétním typu. Podle něho bych stanovil odpovídající hodnotu na 1k8 (lovecké a jezdecké kuše) nebo 1k10 u těžkých pěchotních kuší. Obléhací kuše měly bezprecedentní sílu, vpravdě smrtící razanci - u nich bych se přimlouval za základní zranění 1k12.

Dostřel

Dostřel samostřílu neodpovídá ani parametrům uvedeným v pravidlech pro "lehkou kuši", natožpak pro těžkou. Maximální dostřel klasické celodřevěné kuše s typickou válečnou šipkou je totiž odhadován na necelých 200 metrů; podle pravidel je maximální dostřel lehké kuše 240 metrů, těžké kuše 400 metrů. Takový dostřel ale neměla ani mnohem dokonalejší těžká vojenská ocelová kuše. Mnou uvedené hodnoty (viz Souhrn) vyplývají z maximálních dostřelů daných typů kuší.

Přesnost

Pokud chcete mít konkrétní pravidlo pro zdůraznění možnosti poměrně přesného míření kuší, navrhuji vám zavést jednotný bonus +2 k hodu na útok každé postavě, která má v ruce kuši (za snadné a přesné míření). Tento bonus je ale na místě jen v případě, že postavy běžně nepoužívají palné zbraně, protože u nich je přesnost ještě vyšší.
Pokud se vám nelíbí bonus k hodu na útok, můžete zvážit zlepšení rozsahu kritického zásahu, které by také mohlo odrážet vysokou (v porovnání s ostatními středověkými zbraněmi) přesnost kuší. V takovém případě by kuše mohly mít rozsah 18-20/x2. Nedoporučuji však použít obě metody najednou, to už by opravdu bylo příliš.. :)

Rychlost nabíjení

Rychlost nabíjení závisí na tom, jak postava kuši nabíjí. Pokud na to má sílu, nabije ji s pomocí svých svalů a jednoduchých pomůcek během pohybové akce. Jestliže k nabíjení použije malou páku (lehké ocelové kuše), prodlouží to nabíjení na standardní akci. Nabíjení pomocí velké páky (těžké pěchotní ocelové kuše) zabere úplnou akci.
Nabíjení pomocí navijáku zabere samo o sobě 2 úplná kola, k tomu je třeba připočíst pohybovou akci na založení lanek navijáku k tětivě a založení šípu. Nabíjení heverem by mělo trvat asi tak 4 úplná kola. Přestože jsou v rámci souboje v d20 systému dost hrozivé, uvedené časy stále ještě zcela neodpovídají skutečnosti. Ale i tak již podle mého názoru více než dostatečně vyvažují posílení všech ostatních charakteristik kuší.

Souhrn

Název Cena Zranění (S) Napínací síla Pásmo dostřelu Váha
Lehký samostříl 40 zl 1k6 0 60 stop 8 lb
Samostříl 50 zl 1k8 +2 70 stop 10 lb
Lehká ocelová kuše 90 zl 1k8 +3 90 stop 12 lb
Těžká ocelová kuše 120 zl 1k10 +5 110 stop 15 lb
Obléhací kuše 200 zl 1k12 +7 140 stop 18 lb
Napínací síla: uvedený údaj je průměrnou hodnotou pro kuš daného typu. Vyšší nebo nižší tahy buďto nejsou konstrukčně možné (a padají v úvahu jen v případě speciálních materiálů dle úvahy DM) nebo posunou celou konstrukci kuše do jiné kategorie. DM nemající v oblibě striktně určené bonusy by se měl držet následujícího pravidla: změny napínacích sil kuší každého typu jsou sice možné - např. podle dostupného materiálu a umu výrobce - ale napínací síla kuší jednoho typu se od průměru nemůže lišit o více než +/-1 bonus za Sílu, protože při větších odchylkách se již mění komplet všechny parametry kuše.
Lehká ocelová kuše se používala pro cvičnou (sportovní) střelbu, pro lov vysoké ale i jako zbraň jízdních jednotek. Vyráběly se samozřejmě ještě lehčí kuše s ocelovým lučištěm, které bez potíží napínaly holou rukou i ženy a děti - ty se používaly stejně jako lehký samostříl na lov menšího ptactva a terčovou střelbu. Nemá ale valný smysl je tu uvádět ve speciální kategorii, pokud je chcete popsat, prostě použijte některý ze samostřílů. Těžká ocelová kuše je zbraní pěších střelců. Byla příliš těžká na to, než aby se z ní dalo střílet a hlavně jí nabíjet jinak než s pomocí obou rukou a ve stoje na zemi. Nejlehčí těžké kuše se napínaly ještě pomocí kozí páky, ostatní jedině pomocí navijáku (ty s bonusem +5 nebo +6).
Pro každý typ kuše existují přímo na něj vyráběné šipky; liší se velikostí a vahou. Nejjednodušší je držet se základního zranění - pokud se liší základní zranění kuše, je na ní třeba jinou šipku. Pokud je postava nucena použít šipku určenou pro jiný typ kuše, je možné pro jednoduchost použít parametry kuše o jednu kategorii horší; jestliže se ale pokoušíte vystřelit šipčičku do lehké ocelové kuše z velké obléhací kuše, raději to rovnou vzdejte - nejen že šipka poletí ještě hůř než z této kuše a kam, to se nedá moc předvídat, ale energii napnutého lučiště navíc využije tak málo, že reálně hrozí zničení celé kuše (podobně jako při výstřelu naprázdno).
Neuvedené hodnoty jsou stejné jako u kuší v pravidlech.

Závěrem

Před zavedením podrobnějších pravidel pro různé druhy kuší je třeba se zamyslet nad tím, v jaké době se tažení má odehrávat. Samostříly (neboli celodřevěné kuše) existovaly zároveň s ocelovými jen velmi omezenou dobu; důvody jsou myslím zřejmé: kdo by si kupoval horší zbraň, když je k mání jen o málo dražší zbraň v každém ohledu lepší? Proto je lepší si rovnou říci, zda budou ve vašem světě existovat pouze kuše dřevěné a kompozitní nebo hlavně ocelové a používat pouze příslušné typy kuší.
Možná že na první pohled vypadají tato pravidla zmateně až předimenzovaně. Dopřejte si čas a zkuste si mé návrhy třeba nanečisto ve cvičném souboji. Vybavte kušemi malou imaginární jednotku a představte si, jakou by tato úprava pravidel představovala změnu v chápání její bojové síly. Potom zkuste totéž u jednotlivých postav vašich hráčů a mocných CP. Změnilo se něco? Hodně? Není to tak drastické, že. Kuše jsou velkou výhodou pro nezkušené postavy nízkých úrovní; ty po mých úpravách mohou ohrozit i mnohem silnější protivníky, když jich bude více a budou disciplinované. Tak tomu ostatně v podstatě bylo i ve skutečnosti... Vyhovuje vám ta představa? Pak není co řešit a jděte do toho. :)
Přeji vám příjemnou zábavu a mnoho šťastných výstřelů!
Napsal Rytíř 18.04.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12539196014404 secREMOTE_IP: 44.211.31.134