Krčmy a Denáry

Další z Lotrandových krátkých exkurzů do historie...
Napsal Lotrando

Krčmy

Krčmy, tak jak si je dnes představujeme, známe až z pozdějších dob. Na konci 12. století si pod označením krčma musíme představit především veřejnou noclehárnu. Ty byly často zřizovány v trhovních osadách, případně v blízkosti celnic – neboli týnců, což bylo ohrazené místo, kde mohli kupci složit své zboží před proclením. Je zcela jisté, že již od počátku byly krčmy místem neřesti a špatných mravů. Důkazy můžeme nalézt především v Dekretě Břetislavově, ve kterém je kromě jiného uvedeno i to, jak se má zacházet s krčmářem. Vliv tohoto nařízení však nesmíme přeceňovat, krčmy patřily k běžnému vybavení míst, kde se shromažďovali poutníci či kupci.
Nejsme si jisti, jaké služby byly v krčmách poskytovány, pravděpodobně šlo především o noclehárnu, ve které bylo možné si připravit i jídlo, případně zakoupit pivo, či medovinu. Zcela jistě se zde dalo sehnat i něco k snědku, o nějakém vaření však nemůže být řeč. Tehdejší pohostinství zahrnovalo především poskytnutí střechy nad hlavou. V tehdejších krčmách se také nebral příliš ohled na postavení poutníka, ti kdo skutečné postavení měli, krčmu nepotřebovali.
Zdá se také, že krčma byla spíše poslední možnost, kde hlavu složit; pokud to bylo jen trochu možné, vyhledávali tehdejší poutníci a kupci pohostinství příbuzných či spřízněných osob, nebo krajanů a souvěrců. Tento způsob nocování skýtal daleko větší bezpečí. Pro důkaz nemusíme chodit daleko, samotný Kosmas zmiňuje příhodu, kdy se český král Vratislav vracel od císaře z Míšně. Přenocoval tehdy ve vesnici zvané Kyleb, avšak místo odpočinku „strhla se různice mezi jeho lidmi a obyvateli“, zabiti přitom byli synové předáka Vnaty Načerat a Vznata. Král později přikázal vypálit vesnici do základů. O co přesně šlo se můžeme jen domýšlet, je však zřejmé, že ani takový poutník, jako sám český král, nebyl ušetřen strastí cestování.

Denáry

V Českých zemích doby knížecí se můžeme setkat s několika druhy stříbrných mincí, které se jmenovaly denáry a můžeme je rozdělit do tří kategorií. Do první kategorie řadíme mince vzniklé před mincovní reformou krále Břetislava I. Ta proběhla v roce 1050 a český král rozhodl, že nové mince, které budeme řadit do druhé kategorie, se budou razit z tzv. Severské marky – hřivny. Ta měla hmotnost 210g na rozdíl od karolinské libry, která vážila 408g. Velikost mince stanovil na 16mm, váha pak byla 0,9g. Před touto reformou byly mince větší, o průměru 20mm a váze 1g i více. Břetislavova reforma postupně sjednotila všechny mince vydávané po ní. Ze severské marky se razilo cca 200 stříbrných denárů. Tyto dvě kategorie, před a po reformní, doplňovala platidla okolních mincoven, například chebské, která od roku 1180 razila svou vlastní minci. Pro zajímavost je možné uvést, že předreformní denáry se razily puncovní metodou pomocí několika razidel a proto někdy působí primitivně, zatímco Břetislavovy denáry měly rytá razidla.
Právo razit mince měli královští údělníci. Ti patřili k vládnoucímu přemyslovskému rodu, zpravidla šlo o příbuzné knížete, a vládli v moravských údělech. Významný byl například Olomoucký úděl, který měl svou mincovnu od počátků. Zpravidla byla ražba mincí spojena s místy, kde se čile obchodovalo a mincí bylo zapotřebí. Mezi taková místa řadíme hlavně Libici ovládanou Slavníkovci a popleněnou na přelomu tisíciletí. Ražba vlastních mincí byla také výnosným obchodem, nezřídka totiž docházelo k tomu, že nové mince měly nižší podíl vzácného kovu. Takto se postupně obnovovaly všechny denáry, jejichž kvalita tak časem upadala. Proces se nazýval renovatio-monetae – obnovování mince a vedl k tomu, že za knížete Bedřicha I. Měla mince váhu pouhých 0,7g o ryzosti 0,100.
Pro úplnost uveďme, že hodnota jednoho stříbrného denáru byla poměrně vysoká, rovnající se ceně přibližně 10 slepic, nebo množství ovsa pro koně na 40 dnů, či obilí pro jednoho člověka na 30 dní. Tyto „ceny“ jsou však mnohem staršího data, na konci dvanáctého století již pravděpodobně podlehly „inflaci“.
Napsal Lotrando 22.02.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 23 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1426088809967 secREMOTE_IP: 3.235.188.113