D&D 4e: Základy kouzelnictví

Obsah článku:

Mistrovské ovládání nástrojů

(Implement Mastery)
Při vytváření kouzelníka musíte již na začátku učinit nesmírně důležité rozhodnutí: musíte si vybrat, jaký nástroj bude mistrovsky ovládat. Tato volba předznamená jaké schopnosti budou pro vás nejvhodnější. V závislosti na zvoleném nástroji si tak můžete zvolit úplně odlišný soubor schopností než jiný kouzelník.

Orb klamání (Orb of Deception)
"Tak ty jsi unikl přízrakům, které jsme vytvořil? Tvá žena, zdá se, neměla takové štěstí."
- Bambrelkamp, gnómský iluzionista

Orb klamání je v rukou zdatného iluzionisty nesmírně mocným nástrojem. Umožňuje jednou za střetnutí, poté co minete cíl iluzionistickou schopností, zaútočit toutéž schopností na jinou oběť do 3 polí od původního cíle. K novému hodu na útok si navíc přičítáte bonus ve výši opravy vašeho Charisma. Jelikož je tato schopnost dost možná nejsilnější ze všech nástrojů, je omezena pouze na iluzionistické schopnosti (tj. s klíčovým slovem iluze).

Výběr schopností
K tomuto buildu se nejlépe hodí iluzionistické schopnosti. Možná se budete chtít zaměřit jen na schopnosti ovlivňující jediný cíl, avšak protože většina iluzionistických schopností má beztak plošný účinek, vyberte si takovou, která se vám líbí nejvíce.

Orb břemene (Orb of Imposition)
"Pavoučí královna Lucretia spřádá neproniknutelné pavučiny. Za těmito lepivými nástrahami se ukrývá hrůzná křišťálová koule. Když začne zářit, vím, že již není úniku."
- Seth Nebezpečný, půlčický mnich a paladin

Kouzelníci mají jedinečnou schopnost ovládat bojiště za pomoci plošných efektů. Dokáží však také vytáhnout z rukávu schopnosti, kterými zpomalí a vyřadí své protivníky. Ti se však mohou rychle vzpamatovat , neboť účinek kouzla trvá po omezenou dobu. V těchto situacích přijde vhod Orb břemene a jím vyvolaný postih k záchrannému hodu.

Postih k záchrannému hodu
Jednou za střetnutí můžete zvolit nepřítele, na kterého jste seslali některé z vašich kouzel, vůči jehož účinku si cíl musí házet záchranný hod, aby se z něj vymanil. Určený protivník pak hází záchranný hod s postihem ve výši opravy vaší Moudrosti. Díky postihu je tak pro nepřátele o poznání složitější zbavit se nepříjemného efektu. Orb byste měli využít společně s denními schopnostmi, jež svým účinkem znehybnějí, omráčí nebo ustrnou protivníka. Nevyužívejte orb k pokračujícímu zranění (ongoing damage) nebo zpomalení, pokud si nejste jistí, že vám některý z těchto efektů přijde právě vhod.

Eventuálně můžete využít schopností orbu, abyste jím prodloužili účinek stálé kouzelnické schopnosti (at-will power), která normálně trvá do konce vašeho příštího tahu. Namísto toho tak účinek potrvá ještě další kolo. Za pomoci orbu tak můžete prodloužit zpomalující efekt mrazivého paprsku (ray of frost), trvání oblaku dýk (cloud of daggers), anebo ponechat na svém místě bouřný pilíř (storm pillar) ještě další kolo. Občas je delší zpomalení protivníka přesně to, co potřebujete.

Výběr schopností
Vybírejte si takové schopnosti, které ochromují a oslabují nepřátele. Na rozdíl od většiny taktiků příliš nezáleží na tom, zda ovlivníte vícero obětí. Pro vás je důležitější zneškodnit jednoho konkrétního protivníka. Pokud jej dokážete udržet znehybněného, mohou jej napadnout útočníci zaměření na boj z dálky, zatímco se do něj z blízka pustí bojovníci. Dokážete-li protivníka ochromit, bude jen bezmocně přihlížet, kterak to s ním vaši spolubojovníci skoncují. Ignorujte tak povolávací schopnosti a schopnosti způsobující přímé zranění. Zaměřte se na kouzla, která protivníka vyřazují z boje, způsobují mu vážné postihy a brání mu v pohybu.

Hůl obrany (Staff of Defense)
"Ó, malá holčička s velkým klackem! Já se tááák bojím! Co uděláš? Utlučeš mě s ním k smrti?"
- poslední slova Turgise Tupého Aeris Černé

Hůl obrany je skvělou volbou pro kouzelníky, kteří nechtějí, aby nástroj určoval druh magie, jemuž se věnují. Taková volnost je zvláště užitečná kouzelníkům zaměřených na určitou oblast magie, například elementy – oheň, chlad, či elektřinu. Držíte-li Hůl obrany, získáváte bonus +1 k Třídě zbroje (AC). Vedle toho také můžete jednou za střetnutí, jako okamžité přerušení, přidat opravu své Konstituce k obraně před útokem. A konečně, i když hůl slouží jako nástroj, můžete jí rovněž použít jako magickou zbraň. Takže dostanou-li se k vám nepřátelé příliš blízko, můžete jim dát za vyučenou pomocí hole. Nejen že vás pomáhá chránit, poslouží vám také i v útoku. Ačkoliv takové využití hole by mělo být až posledním řešením.

I když byste si mohli vybrat Hůlku přesnosti, budete možná raději upřednostňovat bezpečí a ochranu poskytovanou Holí obrany. Až dosáhnete rekovské úrovně, můžete si vzít odbornost přidávající druhý nástroj (feat Second Implement), takže ovládnete obojí.

Výběr schopností
Protože Hůl obrany neovlivňuje způsob, jakým používáte své schopnosti, klidně si tak vyberte jakékoliv vám budou vyhovovat. Abyste ještě posílili svojí obranu, můžete si zvolit obranné pomocné schopnosti jako štít (shield), neviditelnost (invisibility), zamlžení (blur), rozostření (displacement) a podobné.

Svazek poutání (Tome of Binding)
"Proč bych měl riskovat svůj krk, když mohu povolat bytosti, které to ochotně učiní za mě?"
- Thromard, obchodník a mág z Khoivaire

Svazek poutání vám umožní navýšit poškození způsobované vámi povolanými bytostmi. Jednou za střetnutí, když sesíláte povolávací kouzlo, můžete použít svazek, aby u všech právě povolávaných bytostí zvýšil způsobované zranění o bonus rovnající se opravě vaší Konstituce. Tento bonus k poškození přijde vhod zvlášť u kouzel, která povolávají více bytostí, neboť tím pádem podniknou také více zesílených útoků.

Výběr schopností
Podobně jako u Orbu klamání je i u Svazku poutání výběr schopností jednoduchý. Abyste z něj vytěžili co nejvíce, vybírejte si mezi povolávacími schopnostmi. Samozřejmě se můžete zaměřit na takové schopnosti, které způsobují největší zranění, avšak jakákoliv povolávací schopnost bude vyhovovat.

Svazek připravenosti (Tome of Readiness)
"Studovala jsem s ním v Akademii Bílého lotusu. Neměla jsem ponětí, že by dokázal seslat omračující sféru. Ale Thorsten byl vždycky plný překvapení."
- Shelandra Smělá

Se Svazkem připravenosti si můžete schovat do zálohy jednu schopnost na střetnutí, abyste jí pak použili v případě potřeby. Jednou za střetnutí tak můžete obětovat svojí schopnost na střetnutí téže nebo vyšší úrovně a namísto ní použít schopnost, kterou máte uloženou ve Svazku připravenosti. Při každém postupu o úroveň si můžete vybrat novou schopnost na střetnutí, kterou nahradíte tu, jíž máte připravenou ve svazku.

Výběr schopností
Svazek připravenosti vám ponechává podobnou volnost ve výběru a využití schopností jako Hůl obrany. Můžete si tak zvolit jakýkoliv druh schopností se vám bude líbit a přitom stále těžit z výhod svazku, ať již sáhnete po univerzálně využitelných schopnostech, nebo těch úzce zaměřených na zvláštní situace.

Hůlka přesnosti (Wand of Accuracy)
"Tak ty si myslíš, že mi unikneš, Lucretio? Zaklínám tě do této ledové hrobky!"
- Ilyana Ledovládkyně své úhlavní sokyni Lucretii, Pavoučí královně

Hůlka přesnosti je tím pravým nástrojem pro válečného mága. Pomůže vám, aby kouzlo zasáhlo cíl právě tehdy, když je toho nejvíce zapotřebí. Jednou za střetnutí si můžete přičíst k hodu na útok opravu vaší Obratnosti. Tak například Ilyana zoufale touží eliminovat Pavoučí královnu Lucretii. Lucretia neustále odráží Ilyaniny spolubojovníky a za pomoci různých výbuchů je drží daleko od sebe. Kdyby se však Ilyaně podařilo Lucretii ochromit, mohli by jí její druhové konečně obklopit a učinit přítrž její taktice

Výběr schopností
S Hůlkou přesnosti si zvolte taková kouzla, která způsobují těžká zranění nebo sesílají nepříjemná omezení na jediný cíl. Silová klec (force cage) nebo ledová hrobka (ice tomb) jsou výbornými příklady, protože obě postihují konkrétního nepřítele nepříjemnými efekty, ale pokud minete, nezpůsobí nic. Obě kouzla jsou tak nejlépe fungují s Hůlkou přesnosti, která se postará o to, že neminou cíl.
< Nástroje >
Základy Vlastnosti
Eytan Bernstein se podílel na tvorbě příruček pro D&D 4e Adventurer's Vault, Open Grave: The Secrets of Undead a Arcane Power
Napsal Geralt 02.11.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.42715501785278 secREMOTE_IP: 3.238.250.105