Magie a paradigmata v Mage v Kostce

Obsah článku:

Tradice a paradigmata

O co jde

Paradigma je v podstatě magie, kterou mág provozuje, nebo, lépe řečeno, to, co stojí za ní - je to logika fungování vesmíru, v níž mág věří a z níž svá kouzla odvozuje a kterou (si) je vysvětluje. Jednoduše řečeno - je to mágův náhled na magii a její fungování. Paradigma v podstatě definuje mága a jeho magii co do možností i stylizace.


Tradice je souhrn paradigmat, která sdílí společný základ. Mágové z jedné tradice nemají nutně jedno identické paradigma (popravdě se jejich osobní paradigmata mohou i značně odlišovat), nicméně vzájemně "mluví stejným jazykem", sdílí úhel pohledu i určitou "magickou kulturu". Jak moc si jsou mágové jedné tradice blízcí se liší - některé tradice (např. hermetici) tíhnou k určité komunitnosti a sdílení myšlenek, názorů, vědomostí a představ, jiné (např. extatici) žádnou takovou potřebu neimplikují.


Níže u ukázkových tradic si všimněte, že některá konkrétní paradigmata různých tradic mohou sdílet určitá obecná témata. Např. paradigma Rockera u Celestial Chorus pracuje s emocemi - přesto nejde o Extatika. Podstatou paradigmatu totiž není nutně vnější podoba věcí, ale skutečně vnitřní logika, které se dovolává a podle níž se řídí.


Jak paradigma funguje a jak ho vytvořit

Pokud jste u Mage noví a nemáte už předem nějakou jasnou představu magie, kterou byste chtěli praktikovat, vyplatí se jít spíš na jistotu, vybrat si některou z běžných tradic, která se vám líbí a kterou si umíte představit a dotvořit si své paradigma v jejím rámci.


Paradigma a práce s ním je základem hry Mage a budete s ním pracovat nejen pokaždé, když budete kouzlit, ale i při mnoha jiných příležitostech. Vyplatí se tvořit takové paradigma, které vám osobně přijde nějak blízké a snadno uchopitelné. Při tvorbě paradigmatu si zkuste představit různá drobná (každodenní) i "velká" kouzla, která byste sesílali a jak by tato v rámci vašeho paradigmatu fungovala.


Popisy tradic

Níže naleznete popis několika mystických a několika technologických (technomagických) tradic, které se v Mage objevují. Kromě popisu samotné tradice a obecné podoby paradigmat, které shrnuje, uvádím u každé z nich za jejím jménem i několik orientačních klíčových slov, která se k dané tradici nějak pojí a ukázkový (nikoliv konečný) seznam běžných ohnisek (tzn. magických nástrojů), s nimiž daná tradice běžně pracuje a která jsou pro ní typická. Klíčová slova by vám měla pomoci si představit témata a stylizaci oné tradice, zatímco ohniska ukazují určitou "praktickou" stránku a pomohou vám lépe si představit konkrétní způsob, kterým příslušníci dané tradice svou magii provozují.


U každé tradice dále naleznete dvě ukázková paradigmata konkrétních mágů - všechna jsem vytvořil specificky pro tento článek, takže se je nebojte případně s klidem vzít nebo se jimi jakkoliv inspirovat, nikoho se tím nedotknete. První paradigma je vždy poměrně "obecné" a až stereotypní, zatímco druhé jsem se snažil vytvořit spíše extravagantní a trochu netypické, avšak stále čistě náležící dané tradici. U některých tradic jsou zmíněni i někteří zástupci z řad knižních, filmových či seriálových postav - neberte to úplně doslova, jde spíše o určité přiblížení (u některých tradic jsem bohužel na žádné vhodné nepřišel).


Tradice jsem rozdělil na mystické a technologické. Praxe ukázala, že tyto dvě skupiny je z hlediska stylizace hry lepší v rámci hráčských postav spíš nemíchat (přinejmenším s novými hráči nebo na one-shotech). Mystické tradice jsem dále seřadil podle mých zkušeností s tím, jak snadné je pro nové hráče je uchopit popř. jak moc bývají u nových hráčů oblíbené - to je nicméně jen velmi orientační a najdou se noví hráči, kteří to vnímají i opačně.


První dvě technologické tradice byly v původních pravidlech zahrnuty mezi mystické (resp. původně hráčské), zatímco ty zbylé jsou odvozené od "Technokracie" (původních antagonistů) - důvody, které k tomu vedly a které toto rozdělení ospravedlňovaly, byly nicméně dost žánrově a příběhově specifické a přišlo mi lepší se tu tím příliš nezatěžovat.


Mystické tradice

Order of Hermes

Vesmírný Řád, Znalosti, Zákony, Kabala, Magie jmen, Magie čísel

Ohniska: složitá zaklínadla, andělské a prastaré jazyky, symboly, knihy, prsteny, runové amulety, svitky, numerologie, astrologické konjunkce


Hermetiky snad netřeba rozvádět - klasičtí mágové z fantasy i západní kultury, s magickými holemi, pentagramy, knihami zaklínadel. Jsou nejspíše tradicí s nejzachovalejší historií, jejíž kořeny sahají až k vytvoření prvního písma. Středobodem jejich paradigmat je existence vesmírného Řádu, který přesahuje pouhé přírodní zákony a jejich magie je formou manipulace s tímto řádem - zaklínadly se dovolávají pravidel, symboly přepisují dílčí pravidla jinými, numerologií dopočítávají skryté skutečnosti a holemi a amulety manipulují se silami živlů, hvězd a osudu.


Popkulturní zástupci: Harry Dresden (Dresden Files), Peter Grant (Rivers of London), John Constantine (komiksový a seriálový), Dave Stutler (Sorcerer's Apprentice) a mnozí další

Příklady:

 • Akademik. Typický hermetik je vzdělanec a člen uzavřeného spolku podobně smýšlejících osvícených jedinců. Dost možná to je profesor matematiky či filozofie nebo prostý knihovník. Jeho stůl je pokryt papíry plnými výpočtů, které nedávají úplně smysl - slova se v nich mění v čísla, čísla zpět na slova, vše je rozkládáno do podivných geometrických obrazců. V jeho práci se prolíná věda s číselnou mystickou Pythagora a s Židovskou Kabalou - vše má své číslo, svůj poměr, své Pravé jméno a to vše je vetkáno do materie stvoření, která se řídí Zákony popsanými v dávném Prvním či Andělském jazyce. Změna těchto fundamentálních hodnot, poměrů či jmen mění samotnou realitu, slova pronesená Prvním jazykem mohou ovlivnit samotné Zákony a dávné symboly si nesou své významy pro všechny, kteří je umí číst a upotřebit.
 • Mystický technik. Zatímco pro akademika je magie podstatou věcí a vychází ze změny samotných základů vesmíru, pro tohoto mága je magie živoucí silou, která vesmírem prochází a která interaguje s ostatními fyzikálními zákonitostmi. Tento hermetik věří, že silou vůle lze ovlivnit proudění této síly, pokud víte naprosto přesně, jak ona síla protéká okolo vás a jak ji změnit, abyste dosáhli žádoucího efektu. Bohužel, manipulovat s onou silou je složité a aby toho byl schopný, strávil roky memorováním základních pouček, rovnic a vzorů. Zaklínadla a obrace pro něj jsou více místem pro odložení myšlenek, asi jako poznámky na papíře a mantry pro posílení vlastního soustředění, než něco co by samo o sobě mělo svůj efekt - přesto je složitost magie tak ohromná, že takřka vždy vyžaduje jejich používání.

Verbena

Životní síla, Oběť, Přírodní cykly, Pohanství, Božské principy, Gaia,

Obniska: krystaly, lektvary, feng-shui, obětní dýky, mystická místa, vzývání archetypálních sil


Toto jsou pohanští mágové, všichni od druidů a starověkých čarodějek vyznávajících pohanské bohy přes středověké čarodějky vařící lektvary a rozhazující kletby a nekřesťanská požehnání až po novodobé vyznavače New Age. Středobodem magie mágů této tradice je život jako takový a životní síla, mnohdy manifestovaná do antropomorfických principů či božstev. Jejich magií jsou krystaly a lektvary, které životní sílu uchovávají, oběti, z nichž ji čerpají a vzývání, jimiž ji přivolávají.


Popkulturní zástupci: Bonnie Bennett (Vampire Diaries), Sarah Bailey (The Craft), Chloe (Last Witch Hunter)

Příklady:

 • Novodobá pohanka. První čarodějku Verbeny si můžeme představit jako trochu vyplašenou vyznavačku New Age, s přívěsky kolem krku, na náramcích... věří, že život pochází z vyššího celku Gaii a že je propojen siločarami které se protínají v bodech, které mají zvláštní význam, ať už to jsou místa na Zemi, Měsíc a některé hvězdy nebo třeba polodrahokamy a drahokamy. Její magií jsou amulety, lektvary a rituály vycházející z Keltské tradice. Zná sílu oběti, ale zdráhá se ji použít, protože narušuje přirozený koloběh života.
 • Seveřan. Druhým příkladem Verbeny může být týpek se vzezřením vikingům holdujícího šermíře. I když chápe jejich význam a občas uznává jejich sílu, tak jej moc nezajímá jej proudění života skrze Gaiiu ani Měsíční cykly. Není ověšen amulety, s vyjímkou Thorova kladiva na krku. V kapse nosí váček s čtvercovými kameny, na nichž jsou vyryté Odinovy runy Osudu. Jeho magie je magií krve, zápěstí levé ruky má poseto jizvami, jeho rituály jsou obřady a oběti severským bohům, které vidí jako ztělesnění a symbolizaci určitých principů přírody a života.

Dreamspeakers

Šamanismus, Duchové (míst a věcí), Legendy, Totemy

Ohniska: totemy, přírodní amulety, tradiční tanec, zpěv, psychoaktivní lektvary a přírodní drogy, animistické rituály


Toto jsou šamané, přivolavači duchů, nekromanté a animisté. Středobodem jejich paradigmatu je animismus a duchové míst a věcí a jejich magií jsou invokace, pakty, tradiční rituály, úplatky a spoutávání. Následovníci této tradice dohledávají své kořeny hluboko v nejhlubší historii napříč světem, od obou Amerik přes Afriku až po Sibiř. Z jejich historie se mnohdy nedochovalo více, než pouhé mýtické příběhy - na druhou stranu, kdo by potřeboval víc?


Popkulturní zástupci: Papa Midnight (Constantine, seriál)

Příklady:

 • Indiánský šaman. Prvního dreamspeakera si představte jako skutečného šamana, původního Američana, který věří, že na počátku byl skutečně Vlk, Kojot a Havran (nebo jak je ta legenda) a že tito patroni, stejně jako jejich potomci a nižší duchové, stále provázejí tento svět v různých podobách a formách, jsou úplatní, uprositelní či spoutatelní. Jeho magie je magií tanců, zpěvů a rituálů, kterými s těmito duchy komunikuje.
 • Městský mystik. Druhého dreamspeakera si představte jako třicetiletého týpka v džínsách a tričku, jak sedí s laptopem na klíně a sluchátky v uších v nějaké luxusnější hospodě amerického velkoměsta. Má za sebou vysokou technickou školu, ale nemá dojem že by mu něco dala, věří, že materialismus společnosti je zcestný, že skutečná moc se nenachází v penězích, ale v myšlenkách, které jsou skutečnější, než pouhá abstrakce, kterou si lidé představují. Staré, i zapomenuté legendy jsou pro něj duchy, kteří chodí okolo něj. Bohové starých panteonů jako jsou Thor nebo Amon-Re byli možná zapomenuti, ale nezmizeli zcela. Jeho moc pochází z městských legend, z prastarých, i zapomenutých rituálů, z ústně tradovaných příběhů úspěchů i selhání. Umí mluvit s duší míst, tepem ulic, s myslí davu. Umí přivolat spirity rozpadlého squatu, stejně jako do sebe vtáhnout sílu aligátorů, kteří dle příběhů žijí v městské kanalizaci.

Cult of Extasy

Změny vědomí, Drogy, Emoce, Pocity, Vytržení, Extáze, Delirium

Ohniska: drogy, extrémní prožitky, hudba, tanec, bolest, upomínky zážitků


Mágové věřící, že cesta k magii vede skrze změněné stavy vědomí, které jim otevírají přístup k širší realitě. Jejich doménou je sex, tanec, drogy, adrenalin a emoce jako radost nebo city jako láska - stejně tak ale dokáží čerpat sílu z bolesti, utrpení, zoufalství, vzteku či nenávisti. Pro extatiky je okolní svět jen fádním obrazem věcí a jeho podoba a možnosti jsou omezené běžným myšlením - jeho překonání a změna jim otevírá brány k magii.


Popkulturní zástupci: ...bohužel žádní konkrétní.

Příklady:

 • Tanečník emocí. První náš extatik může věřit třeba v to, že na počátku byly jen čisté emoce, esence emocí, a nic víc. Ty spolu koexistovaly v šíleném tanci extáze a deliria, kdy radost střídala zoufalství, láska střídala nenávist v nekonečném a prudkém koloběhu. Hmota dala světu stálost, tanec emocí přesto nadále probíhá. Tím, že v sobě náš kultista vyvolá některou z emocí v co nejčistší formě jí umožní překonat hranice hmoty a může jí vrhnout proti světu, aby jej změnil.
 • Platónský Idealista. Další extatik může věřit, že Tam Někde Venku je, kromě volantu od auta Foxe Muldera, i další svět, dokonalý svět platónských ideálů, ve kterém se nachází megie a sny. Vypjatými zážitky může jeho Duše vytvořit most do tohoto dokonalého světa a přitáhnout magii sem, do toho našeho.

Celestial Chorus

Náboženství, Motlitby, Víra, Prapříčina

Ohniska: motlitby, posvátné předměty, svěcení, relikvie, svaté symboly, náboženské litanie


Toto jsou vzásadě náboženští mágové a nejsnáze si je můžete představit jako křesťanské kněží. Středobodem celestialí magie je víra v uvědomělou Prapříčinu, ať už jí budeme říkat Bůh nebo jakkoliv jinak. Konkértní víra Celestiálů může být rozdílná a filozoficky může jít jak o skutečné theisty (křesťany, Židy, muslimy atd.), tak i o deisty či gnostiky. Magií Celestialů je snaha dovolat se vůle Prapříčiny či využít jejího otisku v okolní realitě.


Popkulturní zástupci: John Constantine (filmový)

Příklady:

 • Kněz. Prvním příkladem celestiala je skutečně příkladný křesťanský kněz, který se kdysi modlil v kostele a pak najednou prozřel, dostal Vidění, uvědomil si že pravda se neskrývá v Bibli, která je jen berličkou, ale v něm, protože on skutečně tak jako kdokoliv jiný, kdo prohlédne, může komunikovat přímo s Bohem. Jeho magií jsou pak jeho modlitby a náplní jeho života je pak služba Božímu plánu
 • Rocker. Druhým příkladem může být napůl zfetovaný rockový zpěvák, kytarista hrající po klubech, ujíždějící na chlastu, trávě, speedu, éčku, kokainu, fanynkách i děvkách. Je to člověk, který žije hudbou, která je pro něj vším, protože jednoho dne na koncertu prožil při kytarovém sólu mystické prozření, uvědomil si, že jej hudba obklopuje úplně všude, že je ve všem a vším, protože na Počátku světa nebylo nic jiného než jeden jediný, dokonalý všeobsahující akord, který rozezněl svět, který není ničím jiným, než jeho ozvěnou. Tenhle rocker věří, že když se naladí na část tohoto původního akordu a zahraje jej znovu, tak změnou tóu může změnit i okolní realitu.

Akashic Brotherhood

Meditace, Bojová umění, Soustředění, Východní mniši, Čchi, Budhismus, Hinduismus

Ohniska: mantry, mandaly, ornamenty, rituální předměty, meditace, fyzická cvičení


Východní tradice kterou si nejlépe představíte jako budhistické mnichy meditující vysoko v Himaláích o podstatě Universa nebo jako mnichy Shaolinu snažící se skrze fyzická cvičení dosáhnout mistrovství v ovládání Tchi. Základem jejich paradigmatu je představa okolní reality jako jakéhosi stínu vyšší skutečnosti. Mysl je pro ně to jediné, co je v okolním světě opravdu skutečné a zachvané ve své původní podobě a zároveň to, co okolní svět utváří.


Popkulturní zástupci: Dr. Stephen Strange (Doctor Strange)

Příklady:

 • Tkalec snů. Akashic může věřit například v to, že vesmír okolo něj pouze reflektuje vesmír, který se nachází v jeho mysli. Reálný svět je pro něj pouhá iluze, sen, který je stvořen společným sněním jeho a ostatních. Jeho nedokonalost vyplývá z toho, že jsou lidé odděleni jeden od druhého a proto se snaží snít různé sny, jedni na úkor druhých. Skrze různá cvičení se náš Akashick naučil naladit na předivo světa, které kolem sebe tvoří jednotliví snící, a měnit ho podle svého vlastního snu. K tomu používá jak meditační cviky, tak cviky fyzické, které mu pomáhají naladit se do správného duševního rozpoložení.
 • Hinduista. Toto je akashick věřící, že svět byl stvořen Shivou a bude Shivou i zničen a že svět jako takový nemůže nikdo ze smrtelníků vidět v jeho skutečné podobě. Ve své nedokonalosti vidíme pouze svůj náhled, který nám je dán. My sami jsme pouze elementem perspektivy, nikoliv skutečným bytím. Prastaré rituály pak mohou umožnit vnutit lidem odlišný úhel pohledu - jeho magie svět nemění, ten zůstává stejný; pouze my jej najendou vnímáme zcela odlišně.

Euthanatos

Karma, Cyklus, Rovnováha, Avataři, Invokace, Kolo Osudu

Ohniska: svaté artefakty, přediva a vlákna, těžiště a závaží, ikony, relikvie


Kořeny Euthanatos sahají do starověké Indie, z níž řád přes arabský svět pronikl až do světa křesťanského. Původním středobodem jejich víry je vesmírná rovnováha, Velké kolo, které se podle karmických zákonů otáčí v pozadí světa a provazuje minulost s budoucností - v modernějších dobách tato víra nabyla i jiných podob, které by šlo přirovnat k příslovečným "Božím mlýnům". Euthanatos sami sebe vidí jako agenty této rovnováhy a ve své magii se propojují s reprezentujícemi tohoto principu, ať už jde o hinduistická božstva, křesťanské svaté či o jejich čistě abstraktní zpodobnění.


Popkulturní zástupci: postavy z Wanted (tak trochu, bez většiny onoho akčního balastu), John Constantine (filmový, trochu).

Příklady:

 • Kněz karmy. Euthanata si můžete představit skutečně jako bohatého člověka, který žije ve slušně zařízeném bytě, i když by si ale mohl dovolit vlastní vilu, který jezdí oktávkou, i když by mohl mít ferari. Nežije v askezi, ale nemá potřebu žít ve zbytečném luxusu. Tenhle člověk nepřemýšlí nad metafyzičnem, ale intuitivně věří, že věci jsou pomíjivé, a že jsou určeny k tomu aby pominuly a umožnily příchod dalším. Jeho magií je karmická oběť, která drží rovnováhu - zraňuje se aby vyléčil jiné, zraňuje jiné aby vyléčil sebe. Při hledání vidí ve věcech kolem sebe řád který ostatní přehlížejí.
 • Assassin. Dalšího Euthanata si můžete představit jako tradičního assassina - fyzickými a duševními cviky odsává nerovnováhu okolního světa, aby ji následně uvolňoval tam, kde se mu hodí a nutil tak svět následovat jeho pravidla. Jeho skutečnou silou jsou invokace andělské vůle, jíž je on sám vykonavatelem.

Technologické tradice

První dvě následující tradice se původně řadily k "mystickým", což bylo dáno historií settingu Mage the Ascension a celého metaplotu hry. Stranou otázek politiky a settingových detailů, stylizačně jde o technomágy, i když v případě Sons of Aether možná s trochu odlišným laděním, než u ostatních, původně "technokratických" tradic.


Zbylé zde uvedené tradice jsou původem technokratické - tak trochu. Z různých složitějších důvodů původní technokratické tradice nebyly zrovna elegantní a ani moc hratelné (původně vznikly jako antagonisté) - podoba těch zde uvedených je částečně upravená. Zbylé původní tradice jsem vypustil.


Technomagické tradice si jsou na pohled mnohdy podobnější, než mystické a je pravda, že jejich členové k sobě často mají blíže a mnohdy dokáží podobné věci podobnými způsoby - nicméně detaily jsou podstatné. Drobné rozdíly ve vnímání podstaty vědomostí a technologií mohou občas vést k nečekaně velkým rozdílům v přístupu i možnostech.


"Osvícená věda" popř. "Hypervěda" jsou eufemistické termíny pro technomagii. "Procedury" jsou eufemismem pro kouzla.


Sons of Aether

Pseudo-věda, Éter, *punk (Steampunk, Clockworkpunk...), Prapodivné přístroje

Ohniska: techno-alchymie, éterické a "těžké" elektrické přístroje, zavržené vědecké teorie


Sons of Aether jsou "ti šílení vědci", jejichž procedury se opírají o ujeté pseudovědecké představy. Jsou schopní poskládat kusy těl k sobě, napálit do nich vysoké napětí a stvořit Frankensteina, stejně jako jsou schopni postavit stroj času na principu vytvoření éterického víru. Středobodem jejich osvícení je představa o "éteru", složce vesmíru ignorované běžnými vědci, která tvoří základ okolní reality - jednotlivá vysvětlení éteru se nicméně u jednotlivých Sons of Aether liší.


Popkulturní zástupci: Walter Bishop a William Bell (Fringe), Nikola Tesla (The Prestige), Alexander Hartdegen (The Time Machine)

Příklady:

 • Techno-alchymista Prvním příkladem může být alchymista, člověk který věří ve vědu, ale nikoliv na atomy a molekuly, domnívá se, že jde o mystifikaci současných vědců, způsobenou tím, že jejich neprobuzené mysli nejsou připraveny potykat si se skutečností. Pro něj jsou všecny látky tvořeny vzájemným poměrem esencí, které si můžeme představit jako jakési polo-částice / polo-pole. Těmito esencemi jsou pro něj Oheň, zastupujícíc schopnost látky interagovat s jinými, Kov, který ukazuje schopnost látky držet se sebe sama, několik dalších esencí a v Duši, která ukazuje schopnost látky interagovat na duševní a spirituální úrovni. Věří, že tyto počáteční Esence jsou projevem étheru a že správnými technikami lze látky přivést zpět do étherického stavu (podobně jako lze správným postupem rozbít atom). Jeho magie se odehrává v laboratoři, v terénu pak za pomoci speciálních přístrojů a předpřipravených triků. V civilním životě pracuje v biochemické laboratoři a snaží se vymyslet klíč, kterým by svým neprobuzeným kolegům mohl popsat složení látek, které sám vytváří, podle jejich vlastních slov atomů a molekulárních vazeb.
 • Teslův nástupce Druhým příkladem Son of Ethera může být šílený vědec, který se kdysi věnoval teoretické fyzice a pátral po sjednocující teorii vesmíru. Jednoho dne se podle kolegů zbláznil, když začal popisovat celý svět a každý jeho aspekt jako zamrzlou elektřinu a skutenou elektřinu pak jako proudící životodárnou krev vesmíru. Ve své laboratoři přenáší elektřinu do "částicového aerosolu", jenž mu umožňuje měnit fyzikální zákony za chodu "restartováním" daných částí světa zpět do jejich prapůvodní podstaty.

Virtual Adepts

Informace, Počítače, Kyberprostor

Ohniska: počítače, software, smartphony a další technické gadgety, kvantová fyzika


Virtuální adepti jsou svým způsobem nejmodernějšími mágy - mágy internetu a kyberprostoru. Středobodem jejich paradigmatu je informace a víra v to, že vše je informací. Jejich osvícení pracuje se snahou získat k informaci přístup a změnit ji, ať už to je samo o sobě jejich cílem, nebo ve snaze vyvolat řetězec dění, který je k cíli dovede. Vědomost je pro Virtual adepty vlastním přesahem a přístroje pro ně jsou pouhým prostředkem k jejímu získání a zpracování.


Popkulturní zástupci: ...bohužel žádní vhodní.

Příklady:

 • Informační synchronik. Našemu prvnímu virtual adeptovi je osmnáct, zrovna končí střední školu a plánuje jít studovat neurologii a věnovat se teorii mysli. Zatímco se ostatní v matematice dusí složitostí závěrečného učiva, on se s nohama na stole houpe na židli, žvýká párátko a čte si poslední vědecký článek o podstatě elektromagnetismu. Učitel ho napomene, ať si sedne normálně a přestane si číst, načež náš Adept vytáhne z kapsy zmagnetizovanou strunu, proplete jej mezi prsty do něčeho, co připomíná pentagram, aby se to vzápětí změnilo na vpletené trojuhelníky, a ve chvíli, kdy domumlá několik výpočtů, podle kterých doladí postavení struny mezi prsty, si jej učitel najednou přestane všímat. Pro tohodle mága je svět jen polem vzájemných vztahů, nekonečným řetězcem kauzality. Stejně, jako může motýl v Austrálii mávnout křídly a změnit tak počasí v Evropě, stejně tak může on pomocí správně zvoleného obrazce z magnetické struny naladit rezonanci elektromagnetických polí tak, aby změna vzory struny ovlivnila učitelovo myšlení.
 • Hacker reality. Druhý virtual adept je dítě internetu. Jednoho dne začal mluvit k počítačům řečí, které porozumněly mnohem lépe, než kdy předtím a odhaili, že Síť je branou samotné reality - čistá reprezentace všeho v digitální podobě. A protože informace je jen jedna, záznam o realitě a realita jsou jedním a tím samým. Jeho moc nad realitou je omezena na přístroje, kterým vládne, avšak jeho moc v kyberprostoru realitu definuje. Pokud se mu podaří propojit něco se Sítí oboustranou vazbou, pak může pouhým programem přepsat realitu "připojené" části fyzického světa.

Void Engineers

Futuristické laboratoře, Mimozemsky působící přístroje, Energie, pole a vlnění, Nedohledně pokročilá věda

Ohniska: vysokoenergetické přístroje, nanotechnologické materiály, super-pokročilé vědecké teorie


Void Engineers jsou na pohled velmi podobní Sons of Aether - významný rozdíl však spočívá v tom, že zatímco se Sons of Aether od "skutečné" vědy odklání a tvoří její "alternativu", Void Engineers vědu uznávají. Jejich osvícením je věda dalece přesahující současné poznání. Void engineers vnímají vědu jako vědomost o vesmíru a přístroje jako nástroje k ovládnutí a přetvoření okolního světa. V jejich představách se běžně objevuje idea voidu - naprosté prázdnoty a zdroje nekonečného potenciálu, který současná věda jen letmo zahlédla v konceptech jako jsou energie vakua či temná hmota.


Popkulturní zástupci: Doc Brown (Back to the Future), lantiané/antici (StarGate seriály)

Příklady:

 • Teoretik polí. Pro tohoto technomága je vše okolo formou pole - vyšší celky se skládají z nižších a celek je více, než pouhý součet částí. Všechno hmotné okolo je formou uzavřeného pole. Celý vesmír lze definovat buď jako pole či jako jeho hranici. Pole samotné je fenomén samovolně vznikající jako "snaha" reality vyplnit prázdnotu, z níz vzešla. Ke svým procedurám používá složité, energeticky náročné přístroje, které dokáží generovat pole podle jeho vlastních zadání a ty pak dále svou interakcí dokáží pozměňovat pole nacházející se v jeho okolí.
 • Dimenzionální průzkumník. Proč může tachyon cestovat zpět v čase? Protože tak nečiní v rámci naší reality. Existence obsahuje více rozměrů, než vesmír, který vnímáme a elementární částice tuto hranici dokáží překročit - void nacházející se mezi dimenzemi dává těmto částicím možnost porušit běžné zákony kauzality. Ovlivněním těchto přechodů lze ovlivnit chování okolního světa.

Progenitors

Genetika, Biochemie, Bionika

Ohniska: biochemické produkty, bionické implantáty, evoluční algoritmy, super-pokročilé vědecké teorie


Středobodem zájmu Progenitors je princip života a evoluce. Jejich osvícenou vědou je prolnutí živého s neživým - biologické principy aplikované na neživou hmotu a neživá hmota začleněná do živých systémů. Progenitors věří, že vše ve vesmíru v principu směřuje k životu a život proto dokáže manipulovat vším ve vesmíru.


Popkulturní zástupci: ...bohužel žádní vhodní.

Příklady:

 • Bio-inženýrka. Tato Progenitorka je typickou zástupkyní své frakce - bioložka, specialistaka na DNA a virové inženýrství. Většina jejích kolegů v laboratoři netuší, že její vhled dalece překročil cokoliv, o čem se jim snilo. Její bakteriální kolonie se dokáží integrovat do neživé hmoty a fungovat s ní jako jedna entita. Její tělo obsahuje rozličné umělé viry, které reagují na impulzy z její neurové soustavy a dávájí jí možnosti, které lidstvo nedohlédne ještě stovky let.
 • Nanotechnolog. K jednomu cíli lze dojít z opačných směrů. Tento Progenitor zvolil ten druhý. Místo snahy rozšířit život do neživé hmoty se pokouší přetvořit neživou hmotu v živou - nebo, minimálně, jí předat alespoň některé vlastnosti života. Klíčovým nástrojem jsou pro něj nanotechnologie - jak ty pasivní, tak především ty aktivní. Neživá hmota schopná regenerace do původního stavu, nanity schopné ovlivnit elektromagnetické impulzy v mozku stejně jako roje miniaturních dronů chovajících se jako živá společenství jsou běžnými základy jeho procedur.

Iteration X

Kybernetika, Implantáty, Umělělá Inteligence, Nanotechnologie, High-tech věda, Transhumanismus

Ohniska: kybernetické a nanitické implantáty, neurální rozšíření, high-tech přístroje.


Iteration X věří, že technologie je více než jen nástrojem - je přesahem člověka. Zatímco procedury Void Engineers často překračují hranice pochopitelného a Progenitors vidí život jako princip který rozšiřují ven na okolní svět, Iteration X preferuje procedury pohybující se na dohledném horizontu (nebo jen kus za ním) a technologie je pro ně zdrojem obohacení života z vnějšku.


Popkulturní zástupci: ...bohužel žádní vhodní.

Příklady:

 • Transhumanista. Tento člen Iteration X jde tradiční cestou - technologie jsou nástroj. Jaký nástroj je užitečnější, než ten, který má obecná a ne jen konkrétní využití a jaký nástroj je lepší, než ten, který je vždy poruce? Jeho procedury jsou moderní přístroje za hranou současných možností, ale jeho skutečná síla spočívá v kybernetických implantátech, které přímo rozšiřují jeho vlastní existenci a osobní možnosti.
 • Psykerka. Tato mágině považuje technologii za prostý projev lidské existence - a proto lidská existence sama je technologií. Objev ohně nebyl pouze objevem nástroje - byl změnou člověka. Stejně jako mobilní telefony. Jejím osvícením je snaha překonat běžně vnímanou hranici mezi člověkem a nástrojem. Její mysl a tělo jsou jejími prostředky - složité medikamenty jí umožňují přeskládávat vlastní DNA a tlačit své tělo za hranu běžných možností. Elektromagnetickou stimulací otevřela nové možnosti vlastního myšlení.

< Tradice a jejich paradigmata >
Základní principy Kouzlení
Článek vložil sirien | CC Attribution 22.01.2018
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 9 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13910007476807 secREMOTE_IP: 34.232.63.94