[Star Wars] Star Wars podle STs (WoD)

Obsah článku:

Které drily postava umí?

Síla ve Star Wars není zázračnou schopností, k níž by postava přišla jen tak odnikud - právě naopak, efekty, které její uživatelé umí vyvolat, se museli dlouho a namáhavě učit, trénovat je, meditovat o nich, sledovat je u svých mistrů, aby odpozorovali proudění Síly, které při tom povolávají. Tato pravidla předpokládají, že vaše postava prošla určitým komplexním a dlouhodobý tréninkem, ať už u Jediů, Sithů nebo jiné skupiny, který ji dal nějaký základní rámcový úvod do "běžných" drilů a je tak schopna je použít, i když je nemá trénované.


Do kterých všech drilů dostatla tento základní úvod je ponecháno na vás, jako na hráči. Můžete se řídit svým žánrovým citem, představou své postavy, rozdělením drilů podle Oblastí nebo stran Síly nebo si můžete jejich seznam projít s vaším ST a dohodnout se, které ano a které ne (ST může vaše použit netrénovaného drilu kdykoliv zpochybnit). Toto není moc o systému jako spíš o tom, jak ve vaší skupině Sílu vnímáte a jak přesně ji chcete žánrově pojmout. Pro mě dává smysl, že Jedi nebude mít žádný základ z něhož by mohl náhle hodit Sithský blesk - vy to můžete vnímat jinak.


Drily, které máte trénované, se vaše postava musela dlouho a pečlivě učit. Odměnou za to je, že je dokáže používat s lehkostí a silou značně převyšující ty, kteří jen rámcově tuší, co vlastně dělají. Opět by mělo platit, že drily, které máte trénované, by měly odpovídat tomu, kde se je postava mohla naučit. Drily, které získáte během kampaně, by pak měly odpovídat tomu, od koho jste se učili, nebo co jste sami intenzivně dělali.


Popis drilů

Drily mají následující charakteristiky:


Oblast působení Síly, k níž dril náleží (Cit, Energie, Mysl, Razance, Život). Podle těchto oblastí je zde najdete rozdělené.


Strana Síly říká, zda je dril spíše světlý, temný nebo zda je nevyhraněný. Používání vyhraněných drilů vám může pomoci v tom držet se jedné ze stran. Volitelně můžete k vyhraněným drilům opačné strany Síly než je ta vaše aplikovat postih k hodu v hodnotě rozdílu mezi vaším Světlým a Temným příklonem.


Běžnost je míra v níž je dril rozšířen mezi uživateli Síly. Běžné drily jsou časté a tak je není problém improvizovat, i když je nemáte trénované (pokud jste se s nimi mohli dříve setkávat). Skryté jsou výjimečné - v čase ztracené postupy, mistrovské kousky, legendární schopnosti. U některých drilů mohou být nižší úrovně běžné, avšak vyšší úrovně skryté - v tom případě i když získáte tuto vyšší úroveň, její schopnost budete moct používat až poté, kdy v příběhu získáte přístup k tomuto výjimečnému rozměru onoho drilu.


Jak již bylo řečeno - uvedená běžnost je jen orientační a ve své hře si jí můžete klidně upravit podle chuti


Akce říká, zda je schopnost kterou dril povolává aktivní nebo reflexivní. "Aktivní / Reflexivní" znamená, že dril postupně umožňuje různé schopnosti, z nichž některé jsou Aktivní a jiné Reaktivní. Aktivní (+Reflexivní) znamená, že je efekt dril nutno vyvolat Aktivní akcí, ale dále se jeho působení udržuje jen Reflexivně.


Dovednost říká, kterou svou dovednost si přičtete k hodu, pokud máte tril trénovaný


Odolání říká, zda se vám cíl brání a popř. čím (tj. který jeho atribut si od svého hodu odečítáte)


Popis drilu je úvod do toho, co je dril vlastně zač


Úrovně drilu ve skutečnosti nejsou úrovněmi drilu samotného, ale efektem drilu podle toho, jak silné je vaše hodnocení Oblasti, k níž se dril váže. Obecně získáte novou úroveň drilu spolu se zlepšením patřičné Oblasti, ale může být zajímavé hrát i tak, že po zlepšení Oblasti musíte projít nějakým tréninkem, než nové schopnosti svých drilů které jsou k Oblasti vázané patřičně ovládnete.


Seznam drilů

Drily Citu

Vzdálené vnímání

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: Empathy
 • Odolání: -

Dokážete vnímat dění v jiném místě. Nejde doslova o prodloužení vašich smyslů (nevidíte / neslyšíte ...), jako spíš o získání dojmu/pocitu/vědomosti toho, co se tam odehrává (kdo tam je, co dělá, obecný námět konverzace atp.)

 • Netrénovaný: Dokážete vnímat místa na vzdálenost, která by jinak byla dosažitelná vašimi smysly, popř. získat představu toho, zda a kde se v tomto dosahu nachází někdo, koho nzáte
 • * Dokážete vnímat i vzdálená místa, pokud tušíte, kde jsou, popř. najít někoho či něco, co se v tomto dosahu nachází
 • ** Váš dosah odpovídá zhruba celé planetě
 • *** Váš dosah odpovídá celé hvězdné soustavě a jejímu okolí
 • **** Dokážete pojmout celý sektor prostoru zhruba o rozhsahu velké hvězdokupy
 • ***** Dokážete rozprostřít své vnímání napříč celou galaxií.

Předvídání

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Reaktivní / Aktivní
 • Dovednost: Academics
 • Odolání: -

Dokážete cítit, co budoucnost chystá a reagovat na věci dříve, než se tyto stanou. Nebuďte ale příliš domýšliví - Síla umí mít smysl pro humor a Sithové se rádi pohybují Splynutí se Silou, čímž před vámi dopad svých plánů dokáží zakrýt.

 • Netrénovaný: Můžete získat rychlý vjem, instinktivní pocit který vám umožní uhnout dřív, než někdo zmáčkne spoušť nebo vytušit, že se na vás z pozarohu řítí něco, co nechcete potkat.
 • * Vaše reflexivní předtucha má konkrétní obrysy (co, komu, kde...), stále je ale omezená na vteřiny, možná minuty dění ve vašem bezprostředním okolí.
 • ** Aktivní akcí dokážete dojít k nějakému závěru o budoucnosti (např. kterým směrem se vydat).
 • *** Pokud věnujete scénu aktivní meditaci, můžete získat celé série vjemů toho, co se budoucnost chystá přinést (jeden za úspěch). Jediové kteří tento dril praktikují zjistili, že je dobré upnout se na něco konkrétního, jinak vaše mysl nalezne spoustu věcí, jejichž relevance bývá nejistá. Příliš časté opakování tohoto drilu navíc není moc přínosné, protože vaše mysl má tendenci se stále stahovat k věcem, jenž jsou pro ni již známé - vjemy se navíc časem mohou stát dost zmatečnými a nejeden Jedi co se snažil dozvědět se víc a víc skončil s tím, že nakonec nechápal vůbec nic.
 • **** Pokud strávíte den v aktivních meditacích, můžete nahlédnout do obecného rámce dění v blízké budoucnosti (dnech, týdnech, maximálně měsících).
 • ***** Dlouhé a soustředěné meditace před vámi mohou rozprostřít celou paletu věcí, k nimž Galaxie směřuje. Občas je těžké dát věci dohromady a z učení dřívějších Mistrů víme, že je někdy těžké zařadit věci na svá místa - mnohá silná proroctví mohou ujít nepovšimnuta, jen protože vám unikne jejich kontext nebo si neuvědomíte, k jaké době se vize váží.

Vzpomínky v Síle

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: Persuasuin
 • Odolání: -

Ze stop, které živé bytosti zanechaly v Síle, můžete vyčíst dřívější události, ať už vázané k místu či předmětu.

 • Netrénovaný: Můžete získat základní vjem u věcí či míst, které nesou silný náboj - takový bývá zachován jen relativně krátkou dobu, i když existují artefakty a místa, která si jej mohou nést celá staletí či tisíciletí (tak silný vjem ale netrénované uživatele tohoto drilu obvykle dost zaskočí) Získaný vjem je obvykle velmi jednoduchý (shrnutelný do jednoho nebo dvou slov).
 • * Dokážete získat konkrétnější představu dojmu, která vám dá základní rámec toho, co se s věcí / na daném místě odehrálo (a protože jste už trénovali na mnoha místech včetně těch která jsou proslulá silou svého náboje, tak vás nečekaně intenzivní vjem nepraští jak kladivo mezi oči)
 • ** Rozeznáváte i jemnější vzory v Síle a dokážete tak vyčíst základní dění i z míst a věcí, která jimi přímo nepřetékají.
 • *** Jste schopni jít do detailu a určit rámcovou minulost místa či věci v časové posloupnosti dění.
 • **** Při této síle vašich schopností už nepotřebujete, aby předmět či místo nesly nějak zvlášť silný náboj a pokud věnujete chvíli času navíc, dokážete zajít i velmi daleko do minulosti.
 • ***** Dokážete své vědomí doslova přenést do minulosti a ač stále relativně zastřeně, přesto přímo vnímat dění v určitých momentech minulosti.

Vnímání bytosti

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: Politics
 • Odolání: Composure

Dokážete se vcítit do Síly, která obklopuje živé bytosti a vyčíst tak jejich povahu a budoucnost Pozor, tato schopnost vám sice zprostředkuje nějaké informace o povaze dotyčného, ty jsou vyčteny ze tvaru, který kolem něj Síla nabírá, nikoliv přímo z jeho mysli.

 • Netrénovaný: Dokážete nahlédnout do obecného vzoru Síly, který bytost obklopuje a získat jeho základní povahu (čtěte: příklon k Temné či Světlé straně, popř. zda jde o trénovaného a aktivního uživatele Síly nebo ne.
 • * Dokážete rozpoznat i specifickou míru příklonu dotyčného na tu nebo onu stranu Síly a umíte rozpoznat i ty uživatele Síly, kteří nutně neprošly intenzivnějším tréninkem, popř. poznáte, jak jsou řádově silní (v intencích "slabý / silný". Poznáte, pokud Síla intenzivně tvaruje něčí osud (Destiny merit 4 a 5)
 • ** Rozpoznáte nejen míru příklonu, ale i její nedávný rámcový vývoj. Z proudů Síly kolem dotyčného dokážete vyčíst (v intencích stran Síly a základních emocí) i jeho momentální rozpoložení. U uživatelů Síly můžete rozeznat jejich moc (Nadání v Síle) v relaci k sobě sama (slabší, silnější...) Poznáte, pokud Síla výrazně tvaruje něčí osud (Destiny 3).
 • *** Z míry příklonu a polarizace síly kolem nálad dotyčného dokážete poznat i jeho základní charakterové rysy. U uživatelů Síly můžete být schopni rozpoznat, které Oblasti jsou u nich dominantní nebo naopak neznatelné.
 • **** Ve tvaru, který Síla nabírá v reakci na emoční hnutí a povahu dotyčného, dokážete vyčíst základní podobu jeho životního příběhu (není-li tato příliš komplikovaná, v kterémžto případě se vám dost vjemů promíchá). Dokážete rozpoznat i drobná ovlivnění života dotyčného prouděním Síly (Destiny 1 a 2).
 • ***** Profil bytosti v Síle vám dokáže odhalit nejen co je a byla, ale i to, k čemu směřuje (a zda tam míří sama, nebo zda tam je její osud tlačen prouděním Síly).

Tvarování osudu

 • Strana: Temná
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: Tactics
 • Odolání: Resolve

Dokážete se vcítit do Síly, která proudí kolem jedince a přetvarovat ji. Samotné tvarování je sice více otázkou manipulace se Silou než jejího vnímání, nicméně síla tohoto drilu není v samotné změně, ale v jejím přetrvání - dokážete totiž prohlédnout proudění Síly nejen kolem dotyčného, ale napříč vším, co se k němu v Síle váže. Umíte předvídat, jak se jednotlivé proudy Síly ovlivní a jak se spojí či rozejdou. A víte, jak provést změny, které jsou zdánlivě drobné, ale v důsledku mohou vést k významné kaskádě dění. V překladu dokážete cíli dočasně přiřknout merit Destiny s vaší vlastní definicí jeho směřování (pokud má cíl vlastní Destiny, může jej postavit proti tomu vašemu a vámi vyvolaný efekt tak vyrušit).


Bez ohledu na vaše záměry, toto je Temný dril. Teoreticky jej můžete využít k dobrým věcem, ale praxe života Řád Jedi naučila, že i po přehlédnutí toho detailu, že přístupem Světlé strany je osud následovat a ne jej přetvářet, tak pokušení, které se v moci tohoto drilu skrývá, je příliš velké a uměle tvarovaný osud mívá nepříjemné nečekané vedlejší důsledky. Mnoho Sith lordů zjistilo, že snaha převrátit osud Galaxie touto "hrubou" formou vede k nepříjemně nevyzpytatelným důsledkům.

 • Netrénovaný: Za cenu chvíle soustředění (počet kol odpovídající Vůli cíle) můžete ovlivnit osud dotyčného v současné či nadcházející scéně (blízkém významném momentu v případě NPC).
 • * Za cenu pár kol (odpovídajících Vůli cíle) můžete ovlivnit osud dotyčného v nadcházejících dnech (Vámi vytvořené Destiny se neobnovuje. Není-li vyčerpáno dříve, vydrží tolik dní, kolik je dvounásobek vašeho Citu a následně slábne tempem 1/denně)
 • ** Za cenu pár minut (odpovídajících Vůli cíle) můžete ovlivnit osud dotyčného v následujících týdnech (Vámi vytvořené Destiny se neobnovuje a přetrvá tolik týdnů, kolik je hodnocení vašeho Citu, než začne slábnout tempem 1/2 dny)
 • *** Pokud se na osud dotyčného soustředíte celou jednu scénu, tak dotkážete dotyčnému vtisknout osud, kterého je opravdu těžké se zbavit - vámi vytvořené Destiny přetrvá dvakrát tolik týdnů, kolik je hodnocení vašeho Citu, než začne slábnout tempem 1 / 3 dny. Navíc k tomu se ale obnovuje podle běžných pravidel.
 • **** Pokud strávíte Resolve cíle dnů v meditacích nad jeho osudem, dokážete vtisknout dotyčnému osud, který vytvaruje celé měsíce jeho života a v důsledku jej může poslat na zcela odlišnou životní cestu. Vámi vytvořené Destiny přetrvá tolik měsíců, kolik je hodnocení vašeho Citu, než začne slábnout tempem 1 / týdně. Po celou dobu se obnovuje podle běžných pravidel.
 • ***** Můžete nad osudem cíle meditovat dlouhou dobu (řádově týden či více) a vytvořit mu tak permanentní merit Destiny.

Drily Energie

Duch v Síle

 • Strana: Svtlá
 • Běžnost: Skrytá
 • Akce: ta poslední
 • Dovednost: Survival
 • Odolání: -

Jedna z největších schopností Světlé strany, (znovu?)objevená Qui-Gon Jinnem, od nějž ji převzali Yoda a Obi Wan (kde jí vzal Anakin ví jen on sám...)

 • Netrénovaný: Rovnou zapomeňte.
 • ? Po své smrti dokážete zachovat svou bytost v Síle

Rozptýlení Síly

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Reflexivní / Aktivní
 • Dovednost: Academics
 • Odolání: -

Tato disciplína vám umožňuje odolávat působení Síly vyvolané vaším protivníkem. Zastavit přímé působení (mind trick, Force grip...) je reflexivní akce, ale zastavit nepřímé působení (Force push, Sithský blesk...) vyžaduje aktivní soustředění. Pokud chcete, můžete zkusit pohltit nepříý efekt jdoucí na blízkou osobu, ale znamená to, že musíte skočit útoku do cesty - což znamená, že pokud v pohlcení selžete, bude to bolet vás.


Lightsabery vám mohou přinést jednu významnou výhodu při střetu s některými nepřátelskými drily. Lightsabery nejsou jen efektivní zbraně a symboly, jsou to unikátní zbraně s vlastním vzorem v Síle, který je činí extrémně obtížným na ovlivnění. Jejich čepele dokáží stahovat energii, ať už fyzickou či samu Sílu, aniž by tím ohrozily sebe či své majitele. Při využití aktivního lightsaberu u této disciplíny proti efektům, u nichž to dává logický smysl (převážně Lightning, kromě toho třeba Drain life) si přičtěte 3 kostky. Pokud proti vám tento efekt použil někdo, s kým právě bojujete (tj. nevěnujete se někomu/něčemu jinému), tak se z pohlcení podobného útoku stává automaticky reflexivní akce, i když útok samotný je nepřímý.

 • Netrénovaný: Dokážete zastavit přímé působení na svou osobu.
 • * Aktivní akcí můžete zastavit i nepřímé působení na svou osobu.
 • ** Můžete blokovat přímé působení na jednu osobu ve vašem okolí
 • *** Můžete blokovat přímé působení na vaše okolí
 • **** Aktivní akcí můžete zastavit i nepřímé působí na vaše okolí
 • ***** Můžete zastavit přímé působení na svou osobu v rámci pouhé reflexivní akce

Štít Síly

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Reaktivní
 • Dovednost: Survival
 • Odolání: -

Štít Síly vás brání před újmou způsobenou nějakou formou čisté energie, ať už jde o elektrický zrkat nebo výboj z blasteru. (Nicméně neochrání vás před Sithským bleskem ani jinými projevy Síly.)

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Splynutí se Silou

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Reaktivní
 • Dovednost: Expression
 • Odolání: -

Za pomoci této disciplíny dokážete nechat splynout svůj profil v Síle s jejím okolním prouděním a tak ztížit ostatním uživatelům Síly, aby vás s její pomocí vnímali.

 • Netrénovaný: Můžete zkusit aktivně zakrýt svou přítomnost před ostatními uživateli Síly
 • * Můžete zakrýt i pár dalších lidí, jsou-li vám tito neustále na blízku (pár kroků daleko)
 • ** Za 1WP se tato schopnost pro danou scénu nepočítá do limitu jedné reaktivní schopnosti.
 • *** Můžete zakrýt i celou jednotku, pokud jsou její členové stále ve vaší blízkosti popř. můžet ezakrýt i pár dalších lidí, pokud se od vás tito nevzdálí na více, než pár desítek metrů.
 • **** Tato schopnost se přestává počíatat do limitu jedné reaktivní schopnosti.
 • ***** Za 1WP můžete v dané scéně používat i aktivní schopnosti Síly, aniž byste narušili své utajení.

Zesílení lightsaberu

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: Technology
 • Odolání: -

Tento dril spočívá v "přilití" čisté Síly do čepele vašeho Lightsaberu skrze jeho krystal. Nedá vám to přímo kostičky navíc (protože čepel lightsaberu je už i tak natolik mocná, že další zesílení nemá přímý efekt), nicméně sníží to hodnocení jakékoliv bariéry, proti níž lightsaber obrátíte (vč. nepřátelských zbrojí popř. pokusů lightsaber zastavit Štítem Síly). Efekt drilu je vyvolán aktivní akcí a trvá, dokud jej reaktivně udržujete.


Věc nicméně není tak jednoduchá. Krystaly lightsaberu už tak usměrňují ohromnou energii a náhlý příval hrubé síly jim nemusí prospět. Za každý úspěch, který hodíte, provedete útok proti svému lightsaberu. Každý bod poškození, který mu způsobíte, naruší harmonii Síly v krystalu a učiní čepel nestabilní - poškození lightsaberu se sníží. Pokud se vám podaří hodit 5 poškození naráz, krystal váš nápor nevydrží a okamitě exploduje (silou přibližně odpovídající výbuchu thermal detonatoru)

 • Netrénovaný:
 • * - ***** Za každý bod vaší Energie dokážete "pohltit" jedno poškození, které by bylo lightsaberu způsobeno.

Systémový chaos

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: Larceny
 • Odolání: Stamina (resp. její přístrojová obdoba)

Tento dril slouží k eliminaci pokročilých technologií. Jeho uživatel převádí Sílu do podoby fyzické energie, která reaguje s jeho nastavením a systémy chaotickým, ne právě příznivým způsobem. Za každý úspěch v hodu způsobíte cílovému systému jedno poškození. Technicky vzato jde o obdobu "bashing" poškození - tzn. cílový systém není fyzicky zničen a pokud k němu přijde někdo dostatečně kompetentní, může jej zrestartovat a obnovit (což ne vždy stojí za to a vždy to nějakou chvíli trvá). Dril lze používat k ničení (blokaci) magnetických zámků nebo k vyřazování droidů. (Při určování odolnosti oběktů uvažujte, že bojový droid se 7 "HP" je pancéřovaný a postavený tak, aby přežil silné nepřátelské útoky, k čemuž má i spoustu záložních systémů).

 • Netrénovaný: Můžete udeřit na věci, jejichž stěžejní a kontrolní systémy se nachází v prostoru do velikosti krychle o hraně cca půl metru (zámky, běžní droidi...)
 • * Můžete udeřit i na větší technologie (osobní speeder, těžký bojoví droid)
 • ** Dokážete zasáhnout technologie velikosti vzášedla popř. udeřit na celou skupinu blízkostojících droidů naráz.
 • *** Dokážete zasáhnout technologie o velikosti stihačky, větší skupinu droidů nebo několik těžkých bojových droidů naráz.
 • **** Dokážete zasáhnout technologie o velikosti malé vesmírné lodi nebo celou skupinu těžkých bojových droidů
 • ***** Můžete zasáhnout cíl o velikosti transportní vesmírné lodi (Millenium Falcon) nebo celý oddíl droidů, co se vám připletou pod nohy.

Systémová kontrola

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: Subterfuge
 • Odolání: Resolve (resp. jeho přístrojová obdoba) u automatizovaných systémů, kontestní hod u složitých systémů kontrolovaných přímo někým jiným

Tento dril slouží k ovládnutí automatizovaných systémů. Pozn.: rozhodně touto schopností nenahradíte Computers - Síla nedokáže proudit kyberprostorem, což tento dril omezuje pouze na jednotlivé fyzické objekty ve vašem okolí, které mají své "kontrolní" prvky přímo v sobě.

 • Netrénovaný: Dokážete přimět jednoduchý systém k jednoduchému jednorázovému úkonu (např. odemknout a otevřít zamčené dveře atp.)
 • * Můžete zadat jednoduchý příkaz (přimět automatizovaný palebný systém, aby někam střílel) popř. převzít kontrolu nad ne příliš složitým droidem (její udržování vyžaduje reaktivní udržování)
 • ** Můžete zadat složitější příkaz
 • *** Můžete instruovat droida
 • **** Můžete ovládnout prostorově rozsáhlý, ale propojený systém (např. tovární linky)
 • ***** Můžete kontrolovat rozsáhlý a složitý systém (menší vesmírnou loď) komplexním způsobem (pilotovat ji)

Sithský blesk

 • Strana: Temná
 • Běžnost: Skrytá (pro Sithy může být běžná)
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: Intimidation
 • Odolání: přes Pohlcení Síly

Tento dril nejspíše není potřeba nijak obsáhle představovat.


Poprvé, kdy jej vaše postava použije proti živé bytosti, dostane dark side point. Poprvé, kdy jím někoho zabije (popř. pošle na 0HP a v krátké době se neujistí, že přežil) dostane další dark side point. Poprvé, kdy tuto schopnost použijete, abyste s ní někoho mučili, dostanete dva dark side pointy.

 • Netrénovaný: Nechte si zdát.
 • * Dokážete poslat blesk po čepeli lightsaberu. Pokud v dalším kole zasáhnete, navýšíte poškození lightsaberu o počet kostek odpovídající vašemu Temnému příklonu.
 • ** Dokážete hodit blesk na blízký cíl (pár kroků)
 • *** Můžete bleskem zasáhnout i vzdálenější cíle
 • **** Dokážete bleskem zasáhnout několik cílů (normálně až tři) stojících blízko sebe
 • ***** Můžete kolem sebe rozpoutat bleskovou bouři a zasáhnout všechny ve vaší blízkosti

Drily Mysli

Meditace klidu

 • Strana: Světlá
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní / Reaktivní
 • Dovednost: Expression
 • Odolání: Composure

Dokážete nalézt mír a harmonii v Síle, která vás obklopuje - a co víc, dokážete tento klid vnutit ostatním. Pokud vnutíte tento klid někomu, jehož Temný příklon převažuje nad Světlým, vytvoříte penalizaci pro všechny jeho hody na akce, u nichž hrají roli emoce (zejm. bojové hody a drily Síly řazené k temné straně). Meditací klidu můžete zaštítit ostatní před negativním emotivním vlivem (zastrašováním nebo disciplínami Síly, které ovlivňují emoce)


Hod na tuto disciplínu je penalizován výší vašeho Příklonu k Temné straně.

 • Netrénovaný: Můžete ovlivnit sebe nebo jednu osobu, s níž můžete rozumnou dobu interagovat (nemusí to být celá scéna, ale rozhodně to nezvládnete v rámci jednoho bojového kola)
 • * Obrana proti temným drilům ovlivňujícím vaše emoce se stává reaktivní akcí
 • ** Klid přichází do vaší mysli tak samozřejmě, že můžete ostatní ovlivňovat v rámci bojového kola. Efekt trvá tak dlouho, dokud jej udržujete reaktivní akcí.
 • *** Reaktivní akcí můžete proti temným drilům ovlivňujícím emoce zaštítit několik lidí ve vašem okolí (do velikosti skupiny)
 • **** Dokážete se oprostit od vlivů fyzického světa - počet vašich úspěchů v reaktivní akci snižuje všechny vaše postihy za bolest, zranění atp.
 • ***** Reaktivní akcí můžete proti temným drilům ovlivňujícím emoce začtítit velké množství lidí naráz (do velikosti oddílu)

Odvaha Síly

 • Strana: Světlá
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost:
 • Odolání: Composure

N/A

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Omráčení

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost:
 • Odolání: Resolve

Dokážete zamrazit myšlení ostatních a uvést je do netečnosti či úplné letargie. Můžete tak kolem nich projít nepozorováni nebo je dočasně vyřadit z boje. Každý váš úspěch dává cíli -2 na všechny relevantní hody (Vypravěč může pro jednoduchost uvažovat, že civilisté jsou zcela vyřazeni 1 úspěchem, slabí protivníci dvěma, silní protivníci třemi a jen na vyřazení hlavních protivníků potřebujete úspěchy čtyři). Efekt trvá tak dlouho, dokud jej udržujete reaktivní akcí.

 • Netrénovaný: Po intenzivním soustředění (=nelze provést jako bojovou akci) můžete na blízkou vzdálenost omráčit jednu bytost
 • * Dokážete ovlivnit jednu bytost
 • ** Dokážete omračovat na dosah běžných smyslů
 • *** Můžete omráčit celou skupinu bytostí naráz
 • **** Dokážete omračovat na velkou vzdálenost
 • ***** Můžete omráčit celý oddíl bytostí naráz

Bojová koncentrace

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Reaktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

N/A

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Kontrola myšlenek

 • Strana: Neutrální (pro vás Temná)
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: Vyšší z Resolve / Composure

Ovládáte slavnou Jedijskou kontrolu myšlenek... Síla Galaxii pomáhej. Technicky vzato je Kontrola myšlenek Neutrální, ale až vám za to co s ní budete předvádět bude vypravěč rozdávat body temné strany, tak si nestěžujte - jak vás hráče znám, bude to naprosto zasloužené.


Efekt kontroly myšlenek je okamžitý a dlouhodbý - není ale nutně zcela trvalý. Většina bytostí si zpětně neuvědomí, že byla ovlivněna - těm vnímavějším to ale dojít může (vypravěč si může za významnější NPC hodit na Wits zda zpětně postřehnou, že byly nějak zmanipulovány; hráčské postavy si toho mohou všimnout vždy). Silnější (dlouhodobé) efekty této schopnosti mohou být časem zvráceny okolní realitou a cíl se může časem vrátit zpět do starých kolejí.

 • Netrénovaný: Po určité chvíli koncentrace dokážete cíli vnutit jednu skutečnost (tohle nejsou droidi, které hledáš)
 • * Dokážete vnuknout celistvou, i když stále v principu jednoduchou skutečnost (chceš mě propustit, měl bys mě někam dovést) - neovlivníte však způsob, kterým dotyčný na tuto skutečnost zareaguje
 • ** Dokážete ovlivňovat ostatní v okamžiku (v rámci bojové akce)
 • *** Dokážete bytost přimět dělat celou scénu to, co po ní chcete (tj. v rámci úspěšného přesvědčení jí můžete dále instruovat)
 • **** Můžete změnit způsob myšlení dotyčného (nechceš mi prodat smrtící tyčinky. chceš jít domů a přehodnotit svůj život) - stále však nemáte plnou kontrolu nad výsledkem.
 • ***** Můžete ovlivnit základní osobnostní rysy cílové bytosti.

Telepatie

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: Resolve

Dokážete předávat své myšlenky ostatním.

 • Netrénovaný: Dokážete vnuknout nějaký jednoduchý podnět na vzdálenost běžných smyslů - upozornit na svou přítomnost nebo na něco v okolí, vnuknout směr nebo předat jednoduchý dojem (barvu, vůni...)
 • * Můžete na cíl promlouvat skrze sérii jednoduchých slov a dojmů (nejde o plnohodnotnou řeč a můžete mít problém předat přesné detaily, zvládnete však v hrubých rysech předat i rozsáhlejší koncepty
 • ** Dokážete telepaticky působit na dlouhou vzdálenost. Pokud cíl znáte, tak vám bude stačit i jen tušit, kde zhruba je.
 • *** Dokážete předávat plnohodnotné myšlenky, ať už ve formě proslovu nebo celistvých vjemů. Dokážete i vycítit rámcovou reakci cíle, pokud je tato intenzivní nebo vám ji tento chce předat (souhlas, nesouhlas, nejde o rovnocennou dvoustranou diskusi)
 • **** Pokud cíl znáte, nebo vám byl dobře představen, a alespoň tušíte, kde zhruba je, můžete na něj promlouvat v rámci přilehlého vesmíru. Pokud vám cíl sám chce odpovědět, dokážete tuto odpověď pochopit v jejím hrubém rámci
 • ***** Pokud cíl znáte a tušíte, kde se nachází, můžete na něj promlouvat napříč galaxií. Pokud vám chce cíl odpovědět, dokážete jeho odpověď přijmout v celém jejím rozsahu.

Duševní nátlak

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: Composure

Dokážete opřít vlastní sílu vůle a moc Síly proti mysli jiné bytosti. Můžete z ní vytáhnout věci, které si před vámi přála utajit, nebo jí udělat v hlavě naprostý chaos.

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Strach

 • Strana: Temná
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: Composure

Temná strana přetéká negativními emocemi - a vy je dokážete vrhnout na ostatní. Můžete je zastrašit, ale i naplnit obavami, nejistotou či paranoiou.

 • Netrénovaný: Po chvíli soustředění (=nikoliv v bojové akci) můžete ovlivnit jeden cíl ve vaší blízkosti.
 • * Dokážete ovlivnit jeden cíl na vzdálenost vašich běžných smyslů
 • ** Dokážete ovlivnit celou skupinu cílů.
 • *** Můžete působit až na velkou vzdálenost
 • **** Můžete ovlivnit cellý oddíl cílů
 • ***** Dokážete působit až na vzdálenost přilehlého vesmíru, pokud víte, kdo vaše cíle jsou a kde se nacházejí.

Drily Razance

Telekineze

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (Reaktivní)
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Dokážete přimět Sílu, aby působila proti fyzickým objektům ve vnějším světě a pohybovala jimi. V případě, že tento dril obrátíte proti živé bytosti (nebo droidovi), způsobíte jí bashing poškození adekvátní vašemi počtu úspěchů.

 • Netrénovaný: Dokážete manipulovat věcmi ve vašem vlízkém okolí (přitáhnout si něco do ruky, odstrčit to atp.) nebo udeřit na jeden cíl a odhodit jej stranou.
 • * Dokážete udeřit na jeden cíl ve vašem blízkém okolí a odhodit jej, nebo manipulovat věcmi až do vzdálenosti vašich běžných smyslů
 • ** Dokážete rozprostřít Sílu tak, aby působila na každou část předmětu - váha pro vás přestává hrát roli (přesto stále dokážete ovlivnit pouze předměty do určité velikosti, řekněme stíhačky nebo velmi malé vesmírné lodě)
 • *** Dokážete vytvořit plošný úder až na vzdálenost svých běžných smyslů (a zasáhnout tak celou skupinu cílů) nebo působit na statický objekt (např. odervat ocelové dveře atp.)
 • **** Dokážete ovlivnit celý oddíl
 • ***** Dokážete manipulovat Star Destroyerem na orbitě.

Silová bariéra

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Dokážete na krátký moment zkoncentrovat Sílu do ochrané fyzické bariéry a ochránit se tak před působením takových nepříjemných věcí, jako jsou projektily nebo výbuchy. Počet vašich úspěchů se odečte přímo od úspěchů útoku. (Tento dril vás nijak neochrání před střelbou z blasterů, protože ta je z podstaty energetická.)

 • Netrénovaný: Dokážete ochránit sami sebe před útokem, jehož jste si byli předem vědomi (ve své předchozí akci jste tušili, že přijde)
 • * Můžete se ochránit i před nečekaným útokem
 • ** Dokážete vytvořit bariéru, která ochrání i několik dalších blízko stojících cílů (až jednu skupinu, je-li soustředěna za vámi)
 • *** Dokážete vytvořit bariéru, kdekoliv ve svém blízkém okolí (a zaštítit tak kohokoliv, kdo stojí v určitém směru od příchozího útoku)
 • **** Dokážete vytvořit bariéru o rozsahu, který odstíní takřka celý půlkruh od místa výbuchu (a zaštítit tak celý oddíl)
 • ***** Můžete tvořit bariéru až do vzdálenosti dosahu vašich běžných smyslů

Rychlost

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Dokážete přimět Sílu, aby znásobovala vaši vlastní hybnost. Počet úspěchů se přičítá k vaší Iniciativě a vaše Rychlost je zvýšena o jejich dvounásobek. Získáte také bonus adekvátní počtu úspěchů k hodům na athletics, u nichž rychlost hraje roli (např. přeskakování propastí atp.)

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Ničení techniky

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: Crafts
 • Odolání: Stamina

Jde o destruktivní techniku původně vytvořenou v době válek Jedii, které už otravovalo potýkat se s různými bojovými droidy na každém kroku - efektivně je však použitelná proti jakékoliv technice s podobným profilem (hodně součástek a elektrických obvodů), vč. např. různých lodních systémů. Tento dril cílového droida v podstatě rozšrotuje zevnitř (zdeformuje součástky, zkratuje obvody atp.), tzn. způsobíte mu poškození v hodnotě počtu svých úspěchů - v základu dáváte lethal poškození běžným droidům a bashing poškození těžkým bitevním droidům (kteří jsou stavěni s mnoha záložními a ochrannými systémy).

 • Netrénovaný: Můžete udeřit na jednoho droida ve své blízkosti
 • * Můžete udeřit na jednoho droida až do vzdálenosti dosahu vašich běžných smyslů.
 • ** Můžete udeřit i na skupinu droidů naráz
 • *** Těžcí bojoví droidé od vás dostanou rovnou lethal poškození.
 • **** Můžete udeřit i na oddíl běžných droidů naráz nebo ovlivnit jeden systém ve velké vzdálenosti (např. stihačku)
 • ***** Můžete udeřit i na rozsáhlý a složitý objekt (malou vesmírnou loď)

Drily Života

Přenos života

 • Strana: Světlá
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Dokážete přenést svou životní sílu do jiných (efektivně převzít jejich zranění). Za každý úspěch dokážete přenést jeden bod lehal zranění. Agravated poškození vyžaduje dva úspěchy za jeden bod a způsobí vám dva body lethal zranění za jeden bod agravated.

 • Netrénovaný: Dokážete přenést svou životní energii dotykem a potřebujete na to jednu scénu.
 • * Dokážete přenést životní energii v řádově kratší době (stále více, než bojové kolo).
 • ** Dokážete přenést agravated poškození v poměru 1 bod za jeden úspěch (stále vám způsobí dva body lethal poškození)
 • *** Dokážete přenést svou životní energii na blízkou vzdálenost
 • **** Dokážete přenést svou životní energii na běžný dosah svých smyslů
 • ***** Dokážete přenést svou životní energii na velkou vzdálenost.

Léčení [jiného]

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Dokážete léčit ostatní. Léčba trvá jednu celou scénu. Na jednu zraněnou postavu lze tento dril aplikovat pouze jednou (jedno kolika uživateli síly) - při opakovaném užití už nemá žádný další efekt.

 • Netrénovaný: Dokážete léčit běžná zranění či choroby dotykem. Nedokážete ovlivnit závažné choroby ani agravated zranění.
 • * Dokážete snížit agravated poškození na lethal
 • ** Dokážete léčit na blízkou vzdálenost
 • *** Dokážete léčit agravated poškození, jakoby šlo o běžné poškození (ale nedokážete nechat dorůst useknuté končetiny atp.)
 • **** Dokážete léčit na dosah svých smyslů
 • ***** Dlouhodobým působením (týdny) dokážete přimět něčí tělo k plné regeneraci, vč. např. dorůstání ztracených konečetin či orgánů

Léčení [sebe]

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Toto je obdoba drilu Léčba [jiného] pro sebe sama; platí pro ni tatáž pravidla (efekty léčby těchto dvou drilů nelze kombinovat)

 • Netrénovaný: Dokážete se uzdravit z běžných zranění či chorob, ale nikoliv z agravated poškození nebo závažných chorob.
 • * Dokážete snížit své agravated poškození na lethal
 • ** Dokážete jednou aktivní akcí iniciovat ozdravný proces ve svém těle a dále jej jen reaktivně udržovat - léčení ale probíhá pouze tempem 1/kolo
 • *** Dokážete léčit své agravated poškození jakoby šlo o normální zranění (stále si nedokážete nahradit ztracené části těla)
 • **** Své léčení dokážete iniciovat Reaktivní akcí.
 • ***** Skrze dlouhé meditace (týdny) dokážete přimět své tělo k plné regeneraci, vč. dorůstání ztracených končetin atp.

Hibernace

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Dokážete se během jedné scény uvést do stavu plné hibernace v hluboké meditaci a přečkat tak pobyt v nehostinném prostředí. Musíte předem určit jednu podmínku, která vás z tohoto stavu vyvede (změna okolí, dotyk, oslovení atp.)

 • Netrénovaný: Dokážete přežít bez základních životních potřeba jako je voda a jídlo.
 • * Dokážete se vyhnout efektu biochemicky nepříznivého prostředí, které by vás ovlivnily nepřímo (záplava viru v okolí, toxiny vstřebávané kůží atp.)
 • ** Dokážete prodloužit dobu svého pobytu i v prostředí, v němž vám hrozí ohrožení různými druhy záření.
 • *** Na této úrovni dokážete v hibernaci přečkat i v extrémně nehostinném prostředí, které ale obsahuje základní složky života (kyslík, teplotu při níž neshoříte).
 • **** V hibernaci dokážete přečkat i jinak smrtelné podmínky (prostor bez kyslíku, chlad blízký absolutní nule...)
 • ***** Ve vaší hibernaci vás Síla sama drží při životě i na úkor okolí. Dokážete přečkat ve vakuu mezihvězdného prostoru, přežít v místě s ohromným žárem či gigantickou dávkou radiace atp.

Fyzické zesílení

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

Tento dril vám umožňuje navýšit své fyzické možnosti tokem čisté Síly. Můžete skočit výš nebo dál, zatajit dech na delší dobu nebo dát více razance do svých úderů. Počet úspěchů je bonusem, který rozdělíte mezi své fyzické atributy - nikdy nesmíte přidat dva úspěchy po sobě do toho samého atributu. Žádný svůj atribut nemůžete zvýšit na více, než 5.

 • Netrénovaný: Dokážete provést jednorázovou akci, ale musíte se chvíli soustředit (delší, než je bojové kolo).
 • * Dokážete ihned provést jednorázovou akci
 • ** Dokážete udržet své navýšení Reflexivní akcí, nicméně každé další kolo jeden úspěch ztratíte.
 • *** Dokážete prolomit horní hranici atributu a zvýšit jej nad 5.
 • **** Dokážete Reflexivně udržovat své posílení jak dlouho potřebujete.
 • ***** Dokážete tento dril vyvolat reflexivně

Škrcení Silou

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: Stamina

Toto je původně schopnost Temné strany, která byla ale časem přijata i Řádem Jedi (coby nesmrtící způsob úderu pro ty Jedie, co neovládali Omráčení). V momentě, kdy poprvé úmyslně propálíte cíl do lethal poškození, dostanete dark side point. Další až to poprvé přetáhnete do agravated (nebo cíl rovnou zabijete) Úspěšné uchopení cíle tímto drilem jej nejen zraní, ale po dobu kdy jej aktivně povoláváte mu také znemožňuje jakékoliv jeho vlastní akce.

 • Netrénovaný: Dokážete způsobit bashing poškození jednomu cíli na blízkou vzdálenost.
 • * Dokážete působit na vzdálenost svých běžných smyslů
 • ** Dokážete působit rovnou lethal zranění.
 • *** Dokážete působit na skupinu nepřátel naráz
 • **** Dokážete působit rovnou agravated zranění.
 • ***** Dokážete působit na oddíl nepřátel naráz.

Vysávání života

 • Strana: Temná
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: Stamina

Dokážete vyslat blesk Temné strany, který naruší celistvost protivníka v Síle, abyste mohli odsát jeho životní energii.

 • Netrénovaný: n-nope.
 • * Dokážete udeřit na blízkou vzdálenost a přenést svá lethal poškození na cíl.
 • ** Dokážete přenést životní sílu jednoho jedince na druhého (tzn. ne nutně na sebe). Pokud cíl přenosu nesouhlasí, brání se svou Staminou
 • *** Dokážete přenést i svá agravátní zranění (cíl za ně obdrží dvě lethal zranění)
 • **** Dokážete odsávat životní sílu na vzdálenost svých běžných smyslů
 • ***** Dokážete odsávat životní sílu z celé skupiny nepřátel naráz. Za každý svůj úspěch můžete odstranit dvě svá poškození a způsobit skupině jeden bod poškození.

Potřeba dodělat

Zmrtvýchvstání [jiných]

 • Strana: Temná
 • Běžnost: Unikátní
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání:

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Zmrtvýchvstání [sebe]

 • Strana: Temná
 • Běžnost: Unikátní
 • Akce: Aktivní
 • Dovednost: N/A
 • Odolání:

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Bojová koncentrace

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Běžná
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

Bitevní meditace

 • Strana: Neutrální
 • Běžnost: Unikátní
 • Akce: Aktivní (+Reaktivní)
 • Dovednost: N/A
 • Odolání: -

 • Netrénovaný:
 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

< Drily >
Síla Strany Síly
Napsal sirien 10.12.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 50 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.37418103218079 secREMOTE_IP: 3.215.79.204