[Star Wars] Star Wars podle STs (WoD)

Obsah článku:

Strany Síly

Teď se dostáváme k oné zajímavé ose puntíčků a čtverečků nadepsané Attunement (Naladění). Puntíčky vyjadřují dlouhodobou charakteristiku postavy a budeme jí říkat Příklon, čtverečky vyjadřují proměnlivou, krátkodobou charakteristiku postavy a budeme jí říkat Nálada.


Získáte-li bod Attunementu, jedno zda Příklonu nebo Nálady, tak si vždy můžete vybrat, zda si připíšete tento bod do daného směru (Light, Dark), nebo zda naopak odmažete bod ze směru druhého (nemusím snad poznamenávat, že pouze v kategorii (Příklon, Nálada), v níž jste onen bod získali).


V okamžiku, kdy si připíšete bod Příklonu se automaticky odmazávají všechny body Nálady z obou směrů na nulu.


Mechanika získávání bodů Attunement


U Nálady věci fungují poměrně jednoduše. Za každý skutek, který má Světlé nebo Temné vyznění, vám ST přidělí určitý počet příslušných bodů Nálady. Měl by se při tom ujistit, že správně pochopil vaše jednání i vaše úmysly, pokud se vám jeho rozhodnutí nelíbí a neshodnete se, pak je na vaší skupině, zda necháte poslední slovo ST nebo konsenzu všech hráčů.


Obecně platí, že v případě spáchání výrazného skutku (tj. takového, který by měl nějak Náladu ovlivnit), který je ale ambivalentní (tj. hráči se neshodnou, zda je spíš Temný nebo Světlý) vám je přidělena Nálada opačná, než by se vám líbilo. Toto pravidlo zajišťuje, že Temná strana je opravdu korumpující a ti, kdo kráčí ke Světlé straně, to nemají lehké a naopak těm, co kráčí k Temné straně, dává možnost udržet si příčetnost (viz dále)


Jak jste už zajisté pochopili, cesta k získání bodu Příklonu vede skrze nakumulování pěti bodů příslušné Nálady. To by však samo o sobě nemělo jen tak stačit, Příklon je poměrně výraznou charakteristikou vaší postavy a jeho změna by měla být podtržena nějakým výraznějším skutkem, něčím opravdu nezištně odvážným pro Světlou a něčím odporně sobeckým pro Temnou stranu. Co je výrazný skutek ponechávám na posouzení ve vaší skupině, nicméně by mělo platit, že pro vyšší hodnoty Příklonu by skutky měly být stále významnější a výraznější. Získat první a vzásadě ani druhý bod Příklonu by nemělo být až tak těžké, třetí bod by si již měl vyžadovat skutek ne zcela obvyklý, čtvrtý bod už by měl být skutečně výrazný a získání bodu pátého by mělo být podtrženo něčím opravdu epickým. Pro účely hry není zcela nutné, aby tento "závěrečný" skutek následoval získání pátého bodu Nálady odděleně, pokud postava získá pátý bod Nálady právě vykonáním takto výrazného skutku, může rovnou získat i bod Příklonu (až se dostanete k "vyčíslení", pak by dodatečně mělo platit, že toto je možné, pokud postava vykoná skutek, jehož ziskem by překročila pátý bod Nálady)


Pro získávání bodů Nálady platí, že čím výraznější je váš Příklon k dané straně, tím výraznější by měly být vaše skutky, aby jste Náladu dané strany získali. Nabrat pár Dark side bodů se podaří každému Jedimu, ale stát se legendárním Mistrem Světlé strany neni moc easy. Podobně Palpatine, ač celou dobu Sith jako poleno, se do Temné strany mohl naplno ponořit až ve chvíli, kdy se zbavil Jediů a mohl se pustit ze řetězu.


Další důležité vodítko pro udělování bodů Nálady je, že by neměly být udělovány stále dokola za tytéž nebo obdobné skutky, zvláště s tím, jak postava získává více a více bodů Příklonu na dané straně. Neříkám, že by tentýž zlý skutek měl být propříště odpouštěn, ale kdyby Sithové získávali bod Dark side Nálady pokaždé, když někoho svévolně zabijí, tak by to měli dost easy. Pokud postava nějaké činy stále opakuje, tak jí za ně postupně přiznávejte méně a méně bodů Nálady ve větších a větších rozestupech. Pokud chcete být zlí, tak můžete dospět až k bodu kdy udělíte bod opačné Nálady za to, že postava daný skutek znovu nevykonala (s interpretací, že "dochází k její ,nápravě´" nebo naopak, že "ztrácí vůli ke Světlu")


Za co tedy přidělovat body Nálady? Vzásadě se můžete orientačně řídit zhruba takto:


Light side +1

 • Projev odvahy v zájmu někoho cizího (tj. bez emotivního pouta k postavě) nebo ve věci Světlé strany (obecně Jedi council, Republika...)
 • Odpuštění nějaké výrazné křivdy vůči vlastní osobě
 • Ovládnutí se v případě silného nutkání k uspokojení vlastního vzteku, pomstychtivosti (mohls ho dostat, Anakine, kdyby ses nerozeběh do lightningu...)
 • První využití Force techniky Life transfer
 • Úspěšné usměrnění Temné postavy ke Světlu

Light side +2


 • Projev velice výrazné odvahy v zájmu někoho cizího (např. Jedi padawan, který se postaví Sithskému mistrovi, i když ví, že na něj fakt sakra nemá)
 • Obětování se za druhé ("běžte, já je zdržím" ve skutečně zlé situaci atp.)
 • První využití Force techniky Life transfer s tím, že Fu předá dotyčnému valnou většinu své životní energie (tj. odešle sám sebe do dying levelů). (Pouze za 1L, pokud postava používala Life transfer alespoň trochu víc už předtím)
 • První konverze Temné postavy ke Světlu (další jsou už jen za 1L)

Light side +3

 • Projev extrémního sebeovládání korespondujícího s ideály Světlé strany (např. Obi-wan, který se postavil Darth Maulovi, i když věděl, že zabil o hodně lepšího Qui-gona a přitom k tomu nebyl veden zlobou a ještě navíc se při souboji s ním těsně po smrti svého mistra dokázal kontrolovat a při souboji zcela ovládl své emoce vůči nepříteli)
 • Výrazné sebeobětování se za druhé (Luke, který odmítl bojovat s Darth Vaderem a nechal se škvařit lightningy)

Dark side +1

 • Propadnutí vlastním emocím (Anakin když naběhl do Lightningu, Obi.-wan když Anakina nedorazil)
 • Sobecká volba v okamžiku určitého rozhodnutí (vrhnete se na pomoc příteli místo chráněné osobě)
 • Sobecké nebo velmi arogantní jednání
 • Zneužití Síly vůči mundane
 • První užití Force techniky Lightning (k útoku), Fear a podobných
 • Úspěšné korumpování Světlé postavy k Temné straně

Dark side +2

 • Brutální nebo cynické jednání, bezdůvodné zabití (tady to Anakin dostal za sekání hlav...) - tento bod je za 2D jen poprvé, pak už jen za 1, jestli vůbec...
 • První využití Force disciplíny Ligtning k mučení nebo první využítí disciplíny Drain life
 • Mučení, týrání a podobné srandy
 • První úspěšná konverze Světlé postavy na Temnou (další jsou jen za 1D)

Dark side +3

 • Výrzně sobecký skutek s drtivým dopadem (např. když Anakin zachránil Palpatina a sejmul Windu, čímž způsobil vítězství Sithů a pád Jediů... když o tom přemýšlím, tohle by bylo možná i za 4DS, vzhledem k těm superkatastrofálním důsledkům... fakt hodně extrém)
 • Masová destrukce ve stylu odpálení planety Hvězdou smrti a tak podobně

Jak vidíte, nabrat vyšší hodnoty Nálady není zrovna snadné - což je správně. Na běžné session by se mělo rozdělit pár bodíků po jednom, dva bodíky naráz by se neměly přidělovat jen tak a získání tří bodů naráz by měla být skutečně vzácnost. Nabrání čtyř bodů naráz vyžaduje už skutečně skutek epických rozměrů a získání pěti bodů (tj. rovnou celého jednoho bodu Příklonu) jedním činem by mělo být prakticky nemožné.


Udělování Nálady na one shotech

Pokud hrajete STs SW na one shotu, tak to nejspíše znamená jednu ze dvou věcí - buď chcete systém (nebo SW, to je jedno) ukázat někomu, kdo je ještě nezná, nebo si prostě jen chcete projednou užít trochu Star Warsového road tripu. Tak nebo tak, příběh one shotu bude nejspíše intenzivnější, bude začínat už někde v ději a rovnou půjde za svým epickým cílem.

Abyste si hru více užili a umožnili hráčům během ní herně ukázat charaktery jejich postav, tak při jednorázovém hraní nešetřete udělované body Nálady! Naopak se je nebojte rozdávat za cokoliv, za co to je jen trochu smysluplné. Hráči tak dostanou možnost v průběhu hry ukázat buď obrat svého charakteru (ke Světlu nebo Temnotě), nebo naopak budou moci ukázat jak jejich postava nabrala morální sílu a odvrátila se od lákání protistrany.

Korumpování

Tak, a teď malá pasáž pro Storytellery o tom, jak svým hráčům Fu postav hrát na nervy a trpělivost a jak opravdu zkoušet morální sílu jejich postav.


Korumpujte. Doslova. Nabízejte výhody, které postavy v danou chvíli potřebují, výměnou "za pár bodíků Dark side".


Můžete nabízet kostičky navíc (obecně chci tolik D bodů, kolik je nahoru zaokrouhlená polovina nabídnutých kostiček, ale nikdy nenabízím více, než čtyři kostičky (Na one shotech o jedna míň D bodů než nabízím kostiček, stále však nejvíc čtyři kostičky)). Pokud dice pool postavy klesne kvůli velké Defence protivníka nebo kvůli zranění nízko, tak to je lákavá nabídka. Můžete jednorázově nabízet hezké mechaniky jako je 9 again nebo dokonce 8 again, po čemž zase rádi skočí hráči, co mají v danou chvíli zrovna velký nebo alespoň rozumný dice pool, ale moc jim to v danou chvíli nepadalo (hezké na tom je, že to sice opticky působí moc dobře, ale statisticky ten efekt není moc velký - teoreticky). Můžete nabídnout využití nějaké zrovna teď se hodící Force techniky bez postihu za malou znalost dané Force disciplíny (lightning patří v tomto směru k velmi žádaným nabádkám, ale ani s Force wave nebo s Drain life ve vhodnou chvíli nic nezkazíte), což se mi několikrát osvědčilo jako velmi žádaná deviza.


Na druhou stranu, Temná strana není laciná. Smlouvejte. Nabízejte výrazné výhody za málo, pouze, pokud hráči nejsou v úplně svízelné situaci a vy to jen zkoušíte. Když mají problémy, tak jim šlápněte na krk, nabízejte málo a chtějte hodně, klidně ze své nabídky upusťte, pokud budou chtít víc - nabídněte pak znovu v dalším kole, klidně ještě míň, s tím, jak na tom budou víc a víc zle bude i špatná nabídka vypadat stále lákavěji. Pokud se hráči budou cítit tak moc zle, že se na vás sami obrátí s nabídkou, že by teda jako tu Temnou stranu i nechali trochu hlodnout a co jako za to, tak se tvařte nezainteresovaně a nabízejte poskrovnu. Temná strana nabízí, ale nežadoní! Temná strana chce své aspiranty, ale netouží po nich - ostatně, jsou to především oni, kdo chtějí Temnou stranu, Temná strana sama to bez jednoho dalšího z nich přežije...


Na druhou stranu, buďte v Síle féroví. Stejně, jako může Temná strana korumpovat působením na sobeckost a ješitnost, může Světlá strana lákat důstojností a klidem. Nezdráhejte se nabídnout body Light side Nálady stejně, jako nabízíte Dark side, máte-li příležitost. Samozřejmě, v takovémto případě se obchod obrací - zatímco u Dark side vy chcete udělit body Nálady a hráči za to chtějí výhody, u Light side hráči chtějí body Nálady a vy za to chtějte nějaké nevýhodné jednání ve hře. Pokud Fu nalezne postavu, na níž mu záleží, ve špatném stavu a začne ji léčit, nabídněte mu, že by mohl spíše zkusit efektivnější a mnohem rychlejší Life transfer.


Narozdíl od Temné strany, která korumpuje svou snadností, líbivostí a možnostmi, u Světlé strany se snažte udržet její důstojnost. Nenabízejte po jednom bodu L nálady za každý nesmysl, nelákejte hráče k odvaze s pravidelností, se kterou jim budete nabízet Temnou stranu za nějaké to emotivní uklouznutí. Body světlé strany byste nabízet měli, ale nechte si to pro příležitosti, kde takový akt skutečně vynikne. Ostatně, cesta ke Světlu je přece obecně těžší.


Zde ještě jednou zopakuji to, co jsem už několikrát psal - držte se žánru a popisnosti! Pokud nabídnete nějakou výhodu za Temnou stranu, vždy to vztáhněte k in game prostředí, nezapomeňte nechat hráče popsat, jak jeho postava propadla emocím, jak se pro danou chvíli změnilo její chování, jak jej Temná strana na okamžik naplnila (nebo naopak, samozřejmě).


Darangement, mundane postavy a Morality

Pokud postava navýší svůj Příklon k Temné straně, vystavuje se riziku získání Darangementu. Pro zjištění, zda jej opravdu dostala, si hoďte (5-Příklon k Dark side)+Příklon k Light side - případný modifikátor za závažnost přečinu (modifikátor bude ve většině případů záporný, neboť "přetavení" pěti bodů Nálady v Příklon je podmíněno nějakým závěrečným temným skutkem, který věc podtrhne, takže "polehčující okolnosti" se asi budou hledat těžko). Pokud postava nehodila žádný úspěch, získává Darangement dle běžných pravidel pro Darangementy. Pro první dva body Příklonu se obvykle volí Darangement lehký, pro čtvrtý a pátý těžký, u třetího závisí hodně na okolnostech. (Být zcela Dark side je tedy sice správně darkcoolin, ale také je to docela snadná cesta k šílenství... jak bylo uvedeno, i Sithové si obvykle drží nějaké ty kladné vlastnosti, protože mívají rádi svou příčetnost.)


Jak jste si jistě všimli, mundane postavy jsou o poznání odolnější proti lákáním Temné strany a naopak jejich možnosti cesty ke Světlu jsou o dost zúžené. Jen těžko získají body aplikací Force disciplín a protože skrze ně neproudí Síla, která by to ospravedlnila, tak je o hodně těžší jim nabízet výhody Síly korumpováním. To určitým způsobem samozřejmě koresponduje s filmy, v nichž otázka Temné a Světlé strany byla problémem, který řešili pouze postavy Silou vládnoucí (ostatně, je to právě Síla, které se ony strany ve svém názvu přivlastňují), na druhou stanu v RPG to věc poněkud ochuzuje.
Pro účely hry je Attunement mechanikou aplikovanou na všechny postavy bez rozdílu (ostatně, Síla proudí ve všem živém). K tomu, jak s ním u mundane postav nakládat, vede více cest.


První možností samozřejmě je nic neřešit a nechat pravidla bez jakýchkoliv úprav. To může fungovat a neměl by s tím být nijak výrazný problém. Samozřejmě, skutky za které jsou body Attunement, ať už Nálady či Příklonu, udělovány, posuzujte k relativním možnostem dané postavy, protože i někdo méně silný a schopný má "právo" dostat se na Světlou či Temnou stranu stejně, jako někdo mocný a vlivný. Protože je pravda, že kdo nemá možnost, příliš nevyroste ani nikam hluboko nepadne, tak by se mohlo zdát, že se mundane postavy nemohou dostat na vysoké úrovně Příklonu. To je sice pravda, ale zase si uvědomte, že Fu jsou zase mnohem více korumpováni druhou sranou, takže i oni se budou na vysoké příčky dostávat dost obtížně.


Druhá možnost je pro ty, kteří zjistili, že v jejich hrách je rozdíl mezi Fu a mundane v tomto příliš velký. V takovém případě se nebojte mundane postavám o něco navýšit jejich "příděly" v případě, že vykonají něco, co jejich Attunement ovlivní. Fluffově to je prakticky čisté - mají méně přiležitostí se projevit, ale o to větší význam pak má, když se opravdu projeví.


Vliv Attunement

Filisofie Síly

Na první pohled je Síla taková přímá - má dvě strany a můžete se pohybovat na jednu nebo na druhou. To ale není tak úplně pravda. Uvědomte si, že Světlá a Temná strana Síly jsou pouze základní rámce, které v sobě ale dále obsahují mnoho různých směrů, výsečí a pojetí. Ostatně, i politika samotného Jedi council vůči pojetí Světlé strany se v průběhu času měnila, zpřísňovala a rozvolňovala podle momentální převahy názorů v Radě.

Existují pojetí, která vyznávají co "nejčistší štít". Jejich ideálem je stav Příklonu 5L/0D nebo naopak 0L/5D. Takoví jedinci jsou pak opravdu "naladěni" a jedou na silné vlně, ale... zato jedou na silné vlně. Jiné filosofie tvrdí, že by měla existovat nějaká lehká protiváha, která udrží mysl v jakési harmonii oproti "fanatismu" čistého stavu, jejich ideálním stavem je 5L/2D nebo 2L/5D. Najdou se i takoví, kteří říkají, že cílem je být orientovaný, ale blízko rovnováze, Temní, aby si udrželi jasnou mysl, Světlí, aby neztráceli kontakt s živoucí Silou okolo sebe, ideálem těch pak je 5L/4(3)D nebo naopak 4(3)L/5D. A pak je zde pár takových, kteří se snaží balancovat sebe s okolním vesmírem a připomínají, že každý mince má dvě strany, ideálem těch pak je 5L/5D, i když oni sami mohou samozřejmě bojovat o Galaxii za některou konkrétní stranu a druhou misku vah vyvažovat jinde.

Když nahlédnete na postavy SW, zjistíte, že nejsou tak dvoustrané, jak by se Síla mohla na první pohled zdát. Qui-Gon Jinn zastával Světlou stanu, ale deklaroval k ní odlišný přístup, což vedlo k jeho rozbrojům s Radou Jedi. Nebyl to rozpor ohledně Temné strany, ale ohledně chápání Síly jako takové - Řád Jedi byl upnutý k filosofii Sjednocené síly (směřující k tvarování budoucnosti, sjednocující náhled obsahující prvek Osudu), zatímco Qui-Gon zastával filosofii Živoucí síly (náhled na okamžik jako spojení všech věcí, který se může vydat kamkoliv). Mace Windu si zase zahrával s Temnou stranou v rámci jím vyvinutého bojového umění které spoléhalo na volný tok emocí a někteří Jediové na něj koukali trochu podezřívavě (nicméně uznával názor ohledně Sjednocující Síly, takže ho vzali do Rady - jako vždy, hlavní myšlenkový nepřítel nejsou ti opační, ale ti na stejné straně, co vidí věci jinak...)

Až budete tedy tvořit svou Fu postavu, která není jen talentovaná nebo s rychlým výcvikem, ale opravdový Jedi (nebo Sith, samozřejmě... nebo Grey guardian nebo... které všechny frakce to tam za historii byly), zamyslete se nad tím, zda její charakter neoživit nějakým neobvyklým pojetím Síly a s ním se vážící životní filosofie. Můžete s tím mít problémy, ale problémy tvoří zajímavé příběhy...
< Strany Síly >
Drily Souboje a Duely
Napsal sirien 10.12.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 50 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.5093309879303 secREMOTE_IP: 100.24.122.117