Stars Without Number 1e v Kostce

Průvodce systémem SWN 1e pro nováčky určená pro rychlé zorientování se v pravidlech a základních systémech.
Napsal Ugy

Úvod

Následující text má představit systém Stars without number (dále jen SWN) a umožnit co nejrychlejší “cold start” pokud byste si chtěli toto RPG zahrát. Tento text se věnuje první edici. Existuje i druhá tzv revised edice, která je pravidlově odlišná.


SWN je sci-fi RPG hra vydaná v roce 2010, jejímž autorem je Kevin Crawford. Hra je z rodiny Old School Renaissance (OSR) her a je dle slov autora kompatibilní s většinou OSR her a nebo se obsah těchto her dá do SWN snadno konvertovat. Systém používá mnoho dílčích mechanik k vyhodnocování různých situací a poskytuje dobrou podporu pro GM k tvorbě a vedení sandboxové kampaně.


SWN se odehrává v roce 3200, kdy se lidské galaktické impérium po události známe jako výkřik, rozpadlo na velké množství odtržených systému a sektorů. Postavy se právě v jednom takovém sektoru nachází a vydávají se prozkoumávat pozůstatky lidského impéria, starých civilizací a nebo se prostě snaží prorazit v tomto nebezpečném světě.

Zdroje

SWN core - free - Pravidla SWN zdarma

SWN core - Placená verze pravidel obsahuje navíc pravidla pro AI, mechy a tabulky pro náhodné generování společností


Čím a jak házet

SWN používají základní DnD sadu kostek.

 • Čtyřstěnná (k4)
 • Šestistěnná (k6)
 • Osmistrěnnou (k8)
 • Desetistěnnou (k10)
 • Dvanáctistěnnou (k12)
 • Dvacetistěnnou (k20)
 • Procentovou (k%, tvořenou dvěma k10, kdy jedna určuje jednotky a druhá desítky)

Z těchto kostek nejčastěji budete používat dvě šestistěnné kostky (2k6) které se využívají k ověřování dovedností a dvacetistěnnou (k20) pro vyhodnocování útoků. Ostatní kostky se používají hlavně k určení velikosti zranění.


Ověření dovednosti

K zjištění, zda jste uspěli při vykonávání dané dovednosti, hodíte dvěma kostkami, přičtete úroveň dovednosti (pokud dovednost nemáte, tak -1) a opravu použitého atributu. Při používání dovedností používáte takový atribut, který dává největší smysl. Pro atletiku můžete používat sílu (páka) nebo třeba odolnost (vytrvalostní běh).


Obtížnosti se pohybují od 6 (nejlehčí) do 13 (nejtěžší).


2k6 + hodnota dovednosti + oprava použitého atributu vs obtížnost.


Hod na útok

Ke zjištění, zda jste zasáhli svůj cíl, hodíte k20 přičtete velikost použité dovednosti (např střelba), opravu atributu dovednosti, útočný bonus (daný povoláním a úrovní vaší postavy), hodnotu zbroje protivníka a případné další modifikátory (kryt, vzdálenost atd). Pokud je výsledek 20 a vyšší, zasáhli jste.


Hod 1 na kostce je vždy neúspěch a hod 20 je vždy úspěch.


k20 + hodnota dovednosti + oprava použitého atributu + útočný bonus + zbroj protivníka vs 20.


Záchrané hody

Postava se může dostat do situací, kde je potřeba určit, zdali ji něco ovlivnilo. K tomu se používají záchranné hody. Záchranný hod se provádí hodem k20 a musíte hodit stejně nebo více, než kolik je hodnota vašeho záchranného čísla (určeno povoláním a úrovní postavy).


k20 vs záchranné číslo

 • Physical - používá se na jedy a fyzické efekty
 • Mental - obrana proti psionickým schopnostem
 • Evasion - šance se vyhnout či uskočit
 • Tech - Odolání technologickým efektúm (paprskové zbraně, nanity)
 • Luck - Prostě štěstí

Systémy

Boj

Iniciativa

Boj se odehráva v kolech a pořadí jednotlivých postav je určeno hodem na iniciativu k8 + oprava obratnosti. V případě remízy postavy hráčů hrají dříve než postavy DM.


Iniciativa: k8 + oprava obratnosti.


Akce

Během svého tahu v kole může postava:

 • pohnout o velikost svého pohybu (většinou 20m)
 • provést jednu akci (útok, použití dovednosti, odpoutání, sprint, psionika)

Útok - Postava provede jeden nebo více útoků (množství útoků je určeno úrovní postavy)


Použití dovednosti - Postava použije dovednost např medicínu ke stabilizaci spolubojovníka.


Odpoutání - Postava se může vzdálit od protivníka se zbraní na blízko aniž by na ní byl proveden příležitostný útok.


Sprint - Postava se může pohnout navíc o hodnotu svého pohybu.


Psionika - Použití psionických schopností.


Příležitostný útok - Pokud se od vás protivník vzdálí zatímco máte zbraň na blízko můžete provést zdarma příležitostný útok (nebo naopak, když se vy vzdálíte od protivníka).


Zranění

Velikost zranění, které způsobíte při úspěšném zásahu, je určeno zbraní, kterou používáte, a velikostí opravy atributu určeného zbraní (pro střelné obratnost, na blízko síla).


Léčení

Pokud jsou životy postavy sníženy na 0 postava je vyřazena z boje a, pokud není rychle stabilizovaná, umírá.


Stabilizaci může provést psionik s dovedností biopsionika a nebo kdokoliv s dovedností medicína a Lazarus Patchem (sci fi super náplast).


Hod na dovednost medicína vs 6.


Každé kolo nad první od momentu, kdy byli postavě sníženy na 0 dává k hodu na stabilizaci postih -1. Po šesti kolech od snížení životů na 0 již nelze Lazarus patch použít a postava umírá.


Stabilizovaná postava již neumírá, ale její životy jsou pořád na 0. Za 1k4 dní ve zdravotní péči se postavě obnoví první život. Další životy se obnovují tempem, kde velikost obnovených životů za den odpočinku a lékařské péče je rovna úrovni postavy.


System strain - Pro léčení pomocí psioniky, používání pokročilých drog či využívání cyberwaru má postava práh toho, co je schopna snést. Tento práh má velikost vaši hodnoty odolnosti. Pokud vás někdo vyléčí pomocí psioniky, drog nebo do sebe necháte nainstalovat cyberware hodnota system strainu se vám zvýší o patřičnou hodnotu. Jakmile dosáhnete svého prahu, nemůžete již z těchto věcí dál benefitovat. System strain se automaticky snižuje tempem 1 bod za den.


Psionika

Postavy psioniků mají přístup k psionickým disciplínám (space magic).

 • Biopsionica - léčení a práce s lidským tělem
 • Metapsionika - Psionika proti jiným psionikům (counterspell apod)
 • Teleportace - Všechny možné druhy přemisťování
 • Telepatie - Čtení myšlenek a přesvědčování
 • Prekognice - Předvídání a vidění do budoucnosti
 • Telekineze - Hýbání s předměty

Každá z disciplín má 9 stupňů, které při postupech po úrovních psionici mohou postupně získávat, aby se dostali k silnějším schopnostem.


Psi body - Použití psionické schopnosti stojí určitý počet psi bodů podle jejího stupně. Množství psi bodů které má psionik k dispoizici je dané úrovní postavy. Psi body se obnovují jednou denně, pokud postava měla alespoň 8 hodinový odpočinek. Psionici mohou své schopnosti “masterovat”. To znamená, že si permanetně sníží svojí maximální hodnotu psi bodů o odpovídající cenu dané schopnosti a tuto schopnost pak mohou používat, jakoby její cena byla 0 psi bodů.


Pálení - Pokud vám dojdou psi body a vy chcete přestou použít své psionické schopnosti, můžete tak udělat, ale musíte si hodit 1k10. Při výsledku 1-4 se vám trvale sníží odolnost o 1, při výsledku 5-8 jde o trvalé snížení inteligence o 1 a při 9-0 jste tentokrát vyvázli bez následků.


Naložení

Postava má dva druhy bodů naložení

 • Připravené (polovina síly) - toto jsou věci která máte na sobě (brnění) nebo v pozudrech, která jsou snadno dostupná. Tyto předměty můžete vytáhnout jako součást akce, v níž je chcete použít.
 • Běžné (síla) - Věci co unesete a máte třeba v baťozích. Vytažení tohoto předmětu trvá 1 akci

Postava se silou 10 může mít předměty v hodnotě 5 bodů naložení připravené a další předměty v hodnotě 10 bodů naložení běžně uložené.


Za každé 2 body připravených předmětů nebo 4 body běžných nad původní limit klesne postavě pohyb o 5 metrů za kolo.


Tvorba postavy

Krátký souhrn toho, jak vytvořit postavu.


Určete atributy

Postupně naházejte v pořadí svoje atributy (síla, obratnost, odolnost, inteligence, moudrost, charisma). Velikost atributu se určí hodem 3d6. Naházené atributy můžete upravit následujícím způsobem: Z atributů nad hodnotou 14 můžete odebírat body, ale jen tak, abyste hodnotu atributu snížili maximálně na 14. Tyto body pak můžete využít ke zvýšení atributů, jejichž hodnota je menší, než 8, ty pak můžete zvednout maximálně na 8.


Vyberte si povolání

Vyberte jedno ze tří povolání. Můžete si zvednout hodnotu jednoho za dvou primárních atributů vašeho povolání na 14.

 • Expert (Int, Char) - Specializace na používání dovedností, technici, piloti, lékaři. Jednou za hodinu může přehodit skill check.
 • Válečník (Sil, Obr) - Mistři boje na blízko či na dálku. Jednou za souboj se mohou automaticky vyhnout zásahu.
 • Psionik (Moudr, Odl) - Jako jediní mohou používat psionické schopnosti.

Vyberte si balíček pozadí

Vyberte si jeden z připravených balíčků pozadí toho, co vaše postava dělala než se stala dobrodruhem. Tento balíček vám dá několik dovedností.


Vyberte si tréninkový balíček povolání

Vyberte si jeden z tréninkových balíčků vašeho povolání. Tento balíček vám rozšíří vaší sbírku dovedností o několik dalších.


Určete životy

Životy vaši postavy na první úrovní jsou určeny hodem kostkou dle povolání

 • Expert 1k6
 • Válečník 1k8
 • Psionik 1k4

K hozené hodnotě pak přičtěte vaši opravu za odolnost.


Vybavení

Na začátku máte k dispozici 1k6*100 + 400 creditů za které můžete nakoupit vybavení.


Psionika

Pokud jste psionik vyberte si dvě psionické disciplíny, které ovládáte na prvním stupni.


Věci pro DM

Systém obsahuje silné nástroje pro rychle generování a vedení hry ve vašem sektoru.


Generování sektoru

Pravidle obsahují velké množství náhodných tabulek určených ke genorávní planet, sektorů a dalších věcí. Tyto tabulky jsou skvělé i jako inspirace pokud je nechcete používat v plné šíři. Zároveň obsahují velké množství tzv tagů pro světy, které daná místa ozvláštňují, a na základě těchto tagů pak lze generovat základy záplatek pro postavy.


Frakční kolo

Minihra pro DM. Něco jako malá hra civilizace na papíře, kterou může hrát DM mezi hrami, aby zjistil, co jednotlivé frakce v jeho sektoru dělají a generovat tím (mnohdy překvapivé) události na pozadí světa, ze kterých pak můžete dál generovat zadání konkrétních úkolů pro postavy, či jen zprávy, které hrdinové uvidí v baru.

Napsal Ugy 22.09.2020
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 18 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15836811065674 secREMOTE_IP: 100.28.0.143