Hrdina týdne - Gadet

Je to práce jako každá jiná. Snad jen výplata bývá trochu nepravidelnější... ale o to uspokojivější. Ovšem práce samotná je pořád stejná - největším nebezpečím je nuda a stereotyp. Amatér v oboru obvykle dlouho nevydrží, ale já jsem profesionál. Mým heslem je pečlivost a odpovědnost! A co že dělám? Zabíjím lidi.
Napsal Rytíř
Dnes vám představíme další cizí postavu, která může zabydlet váš svět a ozvláštnit vaše dobrodružství.
Gadet je menší, ale poměrně statný muž ve středních letech, možná dokonce starší. Vlasy mu začaly šedivět poměrně brzy, jeho pokojná, souměrná tvář bez vrásek ale vzbuzuje mladší dojem. Má hnědé oči a útlé ruce se šikovnými prsty. Má nečekaně pevný stisk, jeho pohyby jsou rozvážné a přísně účelné - nikdy neběhá, nikdy nedělá nervózní gesta, zdá se dokonce, že nedělá ani rychlé pohyby. Nástroje a zbraně se mu v rukách nebo přímo v tělech jeho protivníků zhmotňují zdánlivě odnikud.
Gadet
Povahou je to takřka flegmatik a dokonalý praktik. Jen máloco ho rozčílí; nejblíže je tomu v okamžicích, kdy on sám udělá nějakou chybu. To se stává ovšem velmi zřídka... Uvažuje rychle a s přehledem, není zbabělý, ale v žádném případě mu není zatěžko vycouvat z nevýhodné situace nebo přiznat porážku - v daném okamžiku. Je pečlivý a důsledný, ve své podstatě někdy až protivný puntičkář. Vyhýbá se okázalým výzvám, vůbec netouží po slávě, protože dobře ví, kam taková věc v jeho oboru vede. A on chce žít, bez starostí o peníze a z nemohoucího stáří. Utajená obava, že by mohl být odkázán na druhé kvůli zmrzačení nebo stáří je asi jeho jedinou slabostí a skrytým hnacím motorem a motivem pro jeho životní dráhu. V magickém světě je ovšem řada možností, jak se tomuto vyhnout, a on jich využívá. Smrti jako takové se nebojí.

Profese

Gadet je nájemný vrah. Živí se tak už dlouho. Ve své profesi je natolik úspěšný, že se kolem něho už vyrojila řada legend a výroků. On sám je ale velmi skromný a přímo vražedně nenápadný. Bere jednotlivé zakázky jako práci, nevybírá si je podle povah cílů, ale čistě jen podle svého osobního ceníku (čím těžší cíl a zakázka, tím více peněz) a jednoduchého kodexu, který si v mládí vybudoval: nikdy nezabíjí děti (lidé jsou pro něj děti zhruba do 12 let) a těhotné ženy. Nikdy nikoho nemučí, nikdy z nikoho nepáčí informace. Nechává se najímat jen na čisté zabití a zakázku přijme jen pod podmínkou, že bude moci práci odvést v době a způsobem, který si sám zvolí. Pokud mu nestanoví termín zákazník, určí si ho sám - vždy si bere dostatek času na to, aby mohl cíl pečlivě prostudovat, poznat ho. Je mistrem v umění nastrojit vraždu tak, aby vypadala jako nehoda, tomuto způsobu dává on sám odjakživa přednost a kvůli němu je také tak často vyhledáván.
Gadet neovládá magii a při výkonu práce nepoužívá žádné magické věci, přestože jich řadu vlastní na svou obranu. Díky absolutnímu odosobnění od cíle jako živé bytosti před ním nedokáže varovat žádné kouzlo zjišťující vražedné úmysly. Slabší kouzla zná a při svých plánech s nimi vždy počítá. Nebojí se přijmout zakázku i na magicky nadané jedince, ví, že mají stejné slabosti jako všichni ostatní a že je dokáže využít ke smrtícímu úderu. Pokud při sondování cíle zjistí, že je magií chráněn tak, že ho on sám nemůže zabít, vyhledá přes prostředníky pomoc od nejsilnějších magiků a zajistí si prostředky, které to zvládnou.

Ve hře

Jako krytí používá nejčastěji řemeslo, je to dobrý truhlář a velmi šikovný šperkař. Přestože je opravdu velmi bohatý, baví ho zaměstnávat své ruce, věnovat se výrobě něčeho, co přetrvá a možná i potěší řemeslnou kvalitou práce. Není to poeta, nedokáže vytvářet ojedinělé, výjimečné výrobky a ani se o to nesnaží. V současné době již zakázky většinou odmítá, přestože se ze zvyku udržuje ve formě, potají cvičí se zbraněmi a mechanicky dodržuje všechny bezpečnostní zásady. Našel si totiž mladou, velmi milou ženu, která o jeho práci vraha samozřejmě nemá tušení. Žije s ní na venkově, poblíž malého městečka, kde ho nikdo nezná.
Nasazení Gadeta na družinu postav je opravdu smrtící, stejně jako manévrování do pozice, kdy družina po něm půjde v touze po pomstě. Byl vytvořen pro doplnění koloritu, postavy by se s ním měly setkat za neutrálních okolností, aby nebyly nuceny s ním bojovat. Má sloužit jako klidný bod v moři šílenství, ukázka toho, že může existovat opravdu mocná postava a přitom být veskrze "normální".

Taktika v boji

Základní filozofie práce vraha je jasná - dostat se ke své oběti a vyřídit jí tak, aby netušila, že je obětí. Gadet se v tomto směru víc než na noční stíny a plížení spoléhá na svůj nenápadný vzhled, který vždy malinko upraví, aby seděl jeho okolí. Snaží se zasáhnout oběť v okamžiku, kdy útok nečeká, klidně i v davu lidí, v hospodě, kdekoli, kde má jistotu, že se může nepozorován vytratit a kde se bude oběť cítit v bezpečí. Své schopnosti v plížení využívá zejména při získávání informací o oběti, to se k ní často vloupává, nebo k jejím známým. Nejedná unáhleně, dokud si neudělá obrázek o oběti, neútočí na ní, i kdyby měl třeba shodou okolností dobrou příležitost.
Gadet se drží filozofie, že čím schopnější vrah je, tím blíže k oběti se dostane. On je profík, pracuje proto na délku ostří nože. :o) Při finálním útoku na zvolený cíl nepoužívá magickou zbraň, bojí se nečekaných magických ochran; pokud je to možné, tak nejraději útočí mistrovskou dýkou, které se vzápětí na to zbaví, aby ho nešlo podle ní vystopovat. Je však schopen zaútočit i holýma rukama, zlomit nepřipravené oběti vaz, vydloubnout jí jediným pohybem oči a vmáčknout palce do mozku, prostě na to sice nevypadá, ale ovládá všechny tyhle zabijácké triky a neštítí se je použít (technicky ve hře je to samozřejmě použití zákeřného útoku při útoku beze zbraně).
Díky svým odbornostem a schopnostem není Gadet nikdy překvapen a na nebezpečí reaguje okamžitě. Pokud někdo přepadne jeho, snaží se nejprve překvapivým, zákeřným útokem (za pomoci dovednosti Předstírání) vyřídit nejnebezpečnějšího útočníka - obvykle to bývá někdo s magickými schopnostmi. S těžce ozbrojenými válečníky se snaží nebojovat a z takového boje uprchnout. Jeho prioritou je vlastní bezpečí, po pomstě na takových útočnících nijak zvlášť netouží. Něco jiného je ovšem preventivní úder nebo eliminace protivníků právě v rámci jeho bezpečí; v takovém případě neváhá a udeří s brutální efektivností a silou, vymyslí odvážný plán a klidně i značně zariskuje, když to za to bude stát, není bojácný.

Vybavení

Jako jediný magický předmět trvale nosí zlatý magický prsten, který nositele velmi dobře chrání před fyzickým zraněním a navíc jeho mysl zaštítí před vyhledávacími a psychickými kouzly. Bez toho by v drsném světě Dnd jen těžko přežíval... U sebe doma má ve snadno dosažitelném úkrytu sadu léčivých i jiných lektvarů - s sebou si je nosí jen když to uzná za potřebné, ne vždy. Kromě 3 silných klasických léčivých má i jiné, s nimiž počítá pro zvláštní situace, ale neváhá je použít. Na speciální cíle má doma ukrytou magickou stříbrnou dýku a pro případ nouze tam má též dvě mocné krabičky poslední záchrany - v jedné je sušená datle (příp. jiný plod) působící po snědení jako kouzlo uzdrav a ve druhé je prášek, kterým když se někdo posype, tak na něj působí jako přesný teleport.
Nemá smysl popisovat, co všechno z běžného vybavení Gadet má k dispozici. To záleží na jeho úloze v příběhu a úvaze DM. Jako epická postava má takřka neomezené možnosti a zdroje nejen co do bohatství, ale i kontaktů. Neboj se a využij jich! Informace jsou pro něj základem, doslova a do písmene velmi často otázkou života a smrti. Vždy se proto snaží jich získávat co nejvíc.
Nemá v oblibě zbroj a díky svému prstenu ji ani vlastně nepotřebuje, navíc se díky tomu snadněji vydává za bojově nezkušeného řemeslníka. Z téhož důvodu nemá rád ani velké, mohutné zbraně. upřednostňuje dýku, ale dobře to umí i se škrtící šňůrou a vůbec všemi běžnými malými zbraněmi.

Herní statistiky

Lidský muž, Tul 18/Boj 8; N 25; středně velký humanoid; VT 17k6+8k10+84; 183 ž.; Inic. +10; rychlost 30 stop; TZ 22 (dotyk 16, zaskočen 22); útok +23/+18/+13/+8 nablízko (1k4+4, mistrovská dýka); Zvl. schopnost zákeřný útok +10k6, nacházení pastí, cit na pasti +6, zlepšený únik, zlepšený záhadný úhyb, kluzká mysl, mistrovství dovednosti (viz *); Přes. N; Výdrž +15(12), Ref +19(13), Vůle +11(9); Sil 14, Obr 22, Odl 16, Int 14, Mdr 14, Cha 12.
Dovednosti: Čarozpyt +6(8), Diplomacie +6(5), Hbité prsty +21(15), Naslouchání +22(20), Oceňování +14(12), Odhalení úmyslu +10(8), Otevírání zámků +18(12), Plavání +7(5), Prohledávání +22(20), Předstírání +31(20), Převleky +13(12), Řemeslo (truhlář) +6(4), Řemeslo (šperkař) +12(10), Skrývání +30(24), Šplhání +15(13), Tichý pohyb +28(22), Všímání +31(29), Získávání informací +23(22), Znalosti (místní) +12(10).
Odbornosti: Zlepšená iniciativa, Uhýbání, Bojový střeh, Rychlé tasení, Mžiknutím oka, Zlepšená finta, Zlepšené podražení, Zlepšený úder beze zbraní, Epické zaměření na podvádění, Epický zákeřný útok.
bojovníka: Zaměření na zbraň (dýka), Bojové finesy, Specializace na zbraň (dýka), Zlepšený zápas, Zlepšený bojový střeh.
Předměty: zlatý prsten, který nositeli krom zbrojového bonusu +6 dává ještě efekt kouzla ukryj mysl; stříbrná dýka +3; lektvary - jazyky, leť, neviditelnost, 3x zhoj těžké zranění, vodní dech; dóza s teleportačním prachem a sušený plod uzdrav.
Nové odbornosti
Gadet ovládá velmi podlou odbornost Mžiknutím oka, která byla uveřejněna v příručce Complete Warrior jako Flick of the Wrist. Umožňuje mu vytasit zbraň a zaútočit jedním pohybem, který je tak rychlý, že se proti němu oběť nestíhá bránit - je pro tento jediný útok považována za zaskočenou se všemi důsledky z toho plynoucími. Tento útok je možné provést pouze lehkou zbraní, pouze při útoku nablízko a jen jednou za kolo, navíc během boje jde na každého protivníka použít jen jednou. Gadet má za účelem efektivního použití této odbornosti vždy u sebe minimálně 2 dýky, případně i víc, když čeká problémy.
Dvě epické odbornosti, které má, mu dávají bonus na Předstírání +10 a bonus na zákeřný útok +1k6.

Alternativy

Gadet byl tvořen pro svět, který je mi nejmilejší - s výjimečnými, silnými postavami orientovanými na boj nablízko, s relativně vzácnou magií, svět, který není ryze středověký, ale má řadu "modernějších" prvků a přístupů. V jiných světech by bylo vhodné upravit zejména jeho vybavení, aby v nich dokázal smysluplně provozovat svou profesi a případně přežít... Např. může v hodně magickém světě mít briliantovou dýku +3, na hodně obrněné nepřátele a svou obranu, k tomu třeba nějaký unikátní předmět generující na příkaz antimagické pole, díky němuž si to může vyřídit i s opravdu mocným sesilatelem - nebo, pokud se vám to zdá moc, alespoň nějakou tu vestu, dávající co nejsilnější magickou odolnost.
Samozřejmě že není na škodu se pro jiné světy zamyslet i nad jeho výběrem odborností, případně i dovedností. Řada jich sice souvisí s jeho osobností a povahou, ale má jich dost na to, aby šly některé zaměnit za odbornosti typické pro ten který svět či zemi.
Děkuji p. Žambochovi a jeho povídce Muž a žena za inspiraci. :)
Napsal Rytíř 02.06.2006
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.25726795196533 secREMOTE_IP: 3.236.222.124