Spojenec týdne - Laikanté

Věrný Bakur mi ležel u nohou, z nesčetných ran mu vytékal život děsivou rychlostí. I já už se slabostí jen potácel, na nohou mě držel pouze pláč dětí, které jsem schoval do zadní místnosti. A oni se blížili, s krutým výsměchem mé bezmoci pomalu, kroužíc svými ostnatými biči. Neměl jsem již sil, snad jen na jediné, poslední kouzlo. Klesl jsem na kolena a se zoufalou naléhavostí zašeptal: "Můj Pane, poslední přání mám. Nedej zahynout těm dětem! Ty krvavé bestie zhanobí jejich těla a uzmou jim duši pro svého temného pána. Nedovol to, prosím, Pelore, Pane můj..."
Svěsil jsem ramena a čekal na poslední úder. Místo něho přišlo ticho. Než mi došlo, že se něco změnilo, zaslechl jsem jemný hlas: "Upokoj se, dobrý muži. Dětem nikdo neublíží!" Posledním slovem nečekaně prokmitla tvrdost oceli. Zároveň jsem přímo fyzicky cítil, jak cosi snímá temnotu z mých očí a strach z mé duše. Náhle zaražení ďáblové se již nevysmívali; prskali, syčeli a chrochtali, hrozili svými děsivými zbraněmi. A přitom ustupovali! Na rameni jsem ucítil dotyk motýla. Vedle mě stála obyčejná dívka, ruku vztaženou ke mě. Drobná, dojemně krásná, vzpřímená a nebojácná. Dívala se na ně s nepatrným, triumfálním úsměvem, dokud zcela nevyklidili pole.
Poté, co takto zachránila dvacet sirotů i mě samotného, sklonila se a jediným pohlazením a cudným polibkem zacelila všechny rány na těle přítele. Vzmáhala se ve mě radost smíšená s úžasem. Chtěl jsem se jí dotýkat stejně, jako už to činili mé děti - s vytržením blízkým uctívání. Musel to být anděl. Jen se usmála a pár jich beze slova pohladila po vlasech. Pak mi pokynula a zmizela v záblesku jasného světla.
Napsal Rytíř
Laikanté je opravdový anděl. Je soucitná a nekonečně laskavá, odpouštějící všem a každému, kdo projeví opravdovou touhu po pokání. Přitom je však nesmiřitelná a hrozivá vůči bytostem, které nejsou schopny ničeho jiného, než jen šíření zmaru, strachu a zkázy. Za svou odvahu, činorodost a zejména chytrost projevenou v boji se zapřísáhlými nepřáteli Pelora byla nedávno povýšena mezi andělskou šlechtu; dosáhla příček moci, které jsou pro obyčejné smrtelníky nepředstavitelné. Přesto si uchovala porozumění pro jejich malé radosti, slabosti a bolesti. Jako jedna z mála solarů je ochotna přijít na pomoc potřebným, když o ní žádají. A jako jediná se i o své vlastní vůli, pokud jí to povinnosti dovolí, vydává mezi smrtelníky a šíří mezi nimi požehnání svého boha.
Lidem se jeví jako drobná, mladá dívenka s jemnou, pobledlou tváří a útlými údy. Pohybuje se s ladnou, nevtíravou a přitom nenapodobitelnou elegancí. Stojí vždy zpříma a často se usmívá. Velmi decentní je nejen v mimice a pohybech, ale i projevu. Mluví tiše, vzdělaně a kultivovaně, lehce archaicky. Nikdo však nemá problém jí porozumět - každému se zdá, jako by promlouvala přímo k jeho duši. V obyčejných lidech vzbuzuje touhu ji ochraňovat a zahrnovat ji svou náklonností. Přitom se k ní v čase nouze bez rozmýšlení utíkají a hledají u ní bezpečí. Přestože je při bližším zkoumání opravdu spanilá, v žádném smrtelníkovi nevzbuzuje nějaké "hříšné" touhy. Ani největší proutníky nenapadne, že by se k ní mohli chovat jako ke každé jiné dívce.
S největší pravděpodobností za to může její pravá podoba, která se občas projevuje v zřídkavých chvílích jejího hněvu. Tehdy je v záblescích možné spatřit namísto ní velmi vysokou, sportovně štíhlou a přitom jednoznačně ženskou postavu se zářící pletí a zlatýma očima bez zorniček, zahalenou do stříbřité zbroje nadpozemského vzhledu. Celkový dojem božské vizáže doplňují ohromná, bělostná křídla, rozprostírající se kolem ní jako ochranný plášť. Že je vyzbrojena velikým, cizokrajně zdobeným obouručním mečem a podivně zakřiveným lukem ocelového lesku již v takových chvílích nepřekvapí nikoho.

Poslání

Každý ze solarů Pelora má svou vlastní sféru vlivu, svůj úkol a specializaci, v níž je nejlepší a nejlépe v ní pomáhá svému bohu a vůbec Dobru ve světě. Laikanté si svou pozici teprve hledá a buduje. Zdá se však, že jí bude právě ona laskavost a soucit s těmi nejobyčejnějšími ze smrtelníků. Laikanté mezi nimi pobývala dost často na to, aby došla k závěru, že mocní si dokáží pomoct a poradit sami. Kdo nemá zastání a přitom často trpí nikým neviděni, jsou obyčejní lidé.

Ve hře

Díky tomu, že je tak mladá a nemá svou pevnou pozici v mocenské struktuře andělů, :) Laikanté se může občas vydat na zem, do Materiální sféry, sama o své vůli a dívat se a pomáhat, kde je jí třeba. Přestože je velmi silná v boji, jednoznačně upřednostňuje nepřímou pomoc potřebným; je to ideální nástroj pro DM, aby podal družině pomocnou ruku a přitom je tím neotrávil, neřešil problémy za ně. Je nejspokojenější, když si smrtelníci pomohou sami - navíc ze zkušenosti již ví, že právě takové pomoci si nejvíc váží a je jim nejvíce k užitku. Ona jim jen ukazuje cestu nebo z ní odstraňuje překážky, které jsou v danou chvíli nad jejich síly.
Její moc je taková, že jí cítí většina mocných bytostí i v případě, že neprohlédnou její podobu drobné lidské dívenky. I když neodhalí její pravou moc a podstatu, všichni se před ní mají na pozoru. Už pouhá její přítomnost v drtivé většině případů stačí na to, aby se konflikt vyřešil jinak než cestou boje (kdo nechápe, viz níže její statistiky), čemuž je Laikanté ze srdce ráda a všemožně to podporuje. jedinou výjimkou jsou ďáblové a démoni, ty se Laikanté snaží buďto zastrašit, když má něco důležitějšího na práci... nebo se je pokusí zabít, protože na ně soucit ani milosrdenství neplatí.

Taktika v boji

Laikanté používá zejména svá kouzla; nijak se ovšem neostýchá přejít k boji tělo na tělo svým velkým obouručním mečem. Kupodivu nemá nijak v lásce střelbu; svůj krásný luk vytahuje, jen když není jiné cesty, jak se dostat k nepříteli. Je nebojácná a je si natolik vědoma své síly, že je ochotna zdánlivě i hodně riskovat. Pokud je to za dobrou věc, je dokonce ochotna riskovat i svůj život. Je ovšem velmi inteligentní a bystrá, v boji si zachovává chladnou hlavu a má dokonalý přehled. DM nechť v maximální možné míře využívá své znalosti o bojišti a bytostech, které se na něm vyskytují, protože toho je jen málo, co by ona nevěděla nebo nepostřehla. Když už se rozhodne někoho zabít, Laikanté je velmi důsledná. Nenechá svého protivníka utéci, aby se vyléčil ze svých zranění, vždy se snaží zabít, zcela vyřadit z boje jednoho protivníka, než se věnuje dalšímu.

Vybavení

Narozdíl od jiných solarů nemá Laikanté tančící obouruční meč +5, ale svatý ostrý obouruční meč +5. Ostatní vybavení má standardní.

Herní statistiky

Laikanté, solar; N 23, VT 22 - viz Bestiář.
Napsal Rytíř 13.10.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.39816904067993 secREMOTE_IP: 54.160.19.155