Nováček týdne - Laeniel Liadon

"Uplynuli už dva týždne odkedy som opustil Triman a Enmuovo údolie, dvadsať dní, čo padli všetci Enmovi hraničiari, okrem mňa. Tískajúc si striebornú retiazku so znakom Elonny, osvieteným dubom, k hrudi, v mysli sa mi opäť vynára tá hrozná udalosť. Poďakoval som sa v duchu kapitánovi za jeho dar a za všetko, čo ma kedy naučil. Pri pohľade na rozľahlý les pod sebou sa temné myšlienky z mojej mysle vytratili, úzkou cestičkou schádzam dolu kopcom a začínam ďalšiu časť svojho života."
Napsal Aeris

LAENIEL LIADON CR 1

Male Half-WoodElf Ranger 1
CN Medium humanoid(elf)
Init +3 Senses Spot +7 Listen +7
Languages Common, Elven, Goblin, Orcish
----
AC 16, touch 14, flat-footed 12
hp 9 (1HD+1)
Fort +3, Ref +5, Will +2
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee dagger +2 (1d4+1/19--20 x2)
Ranged shortbow +4 (1d6/x3)
Base Atk +1; Grp +2
----
Abilities Str 13, Dex 17, Con 12, Int 15, Wis 14, Cha 13
SQ Half-Elf Characteristics, Favored Enemy(Orcs +2), Track, Wild Empathy
Skills Concentration 3(2), Hide 7(4), Knowledge(Nature) 6(4), Listen 7(4), Move Silently 7(4), Search 4(2), Spot 7(4), Survival 6(4), Tumble 7(4)
Feats Dodge
Possessions Leather Armor, Dagger, Shortbow, Quiver(20 Arrows), Traveller's Outfit
Laeniel žil so svojou matkou Adrienne v malom dome, vlastne chatke, ktorá ležala na okraji lesa asi míľu od blízkeho malého mesta Trimanu. Nikdy sa nedozvedel prečo bývali práve tu, tkáčka a jej syn, polelf. Pomerne vzdelaná žena, ktorá na krosnách tkala krásne látky, odpovedala na podobné otázky vytrvalím mlčaním. Chlapec nepoznal otca, jediné čo o ňom vedel, bolo meno jeho rodu, Liadon, ktorý po ňom zdedil, to že bol lesným elfom a ešto to, že mu určil meno, Laeniel. Laeniel vedel, že jeho matka vie oveľa viac, bola to práve ona, kto ho naučil jazyk jeho otca, ale časom sa zmieril s tým, že od nej sa nič viac nedozvie. Okrem elfštiny ho Adrienne naučila čítať a písať a vyjasnila mu niečo zo znalostí o prírode. Keďže nemal otca, ktorý by mu pomohol, ujal sa výuky chlapských záležitostí miestny vodca poľovníkov. Daroval chlapcovi jeho prvý luk, naučil ho loviť zver a sprostredkoval rôzne otcovské informácie.
Laeniel zbožňoval krajinu v okolí a rád sa pohyboval vonku v lesoch údolia. Pomáhal matke lovením zveri a niekedy zbieral rôzne rastliny pre bylinkárov v meste. Okrem toho rád čítal a čoskoro mu podľahli všetky knihy, ktoré jeho matka vlastnila. Dve elfské zbierky básní, zopár kníh o geografii a histórii okolia a jeden príbeh o slávnom mágovi, ktorý žil kedysi dávno. Pokojne prežil sedemnásť zím, avšak osemnásta jar zasadila chlapcovi krutú ranu. Adrienne ochorela vo veku štyridsaťtri rokov, bylinkári sa jej snažili pomôcť, ale po dlhých dvoch týždňoch trápenia opustil jej duch túto zem. Laeniel niekoľko dní smútil za matkou, uvažoval čo si počne. Rozhodol sa opustiť chatu, predal posledné matkyne látky a výtvory, naposledy navštívil jej hrob neďaleko domu a odišiel do mesta.
V Trimane sa začal obzerať po práci, prvé dni strávil márnym hľadaním zamestnávateľa, ktorý by ho prijal, a prespával v opustenom malom skladisku. Napokon prišiel ten šťastný deň, velitel mestskej stráže vyhlásil, že Enmuovi hraničiari stratili jedného člena a hľadajú vhodného kanditáta na jeho miesto. Laeniel ešte v ten deň dorazil do malej časti barakov, kde sa na neurčitú dobu usadili hraničiari. Kapitán Remond, ich vodca, hodnotiacim pohľadom prezrel telo kandidáta, nebolo síce veľmi silné a odolné, avšak reakcie, pohyby a ich rýchlosť ho presvedčila o fyzickej kvalite. Nasledovalo niekoľko hodín rozhovoru, počas ktorého hodnotil kapitán či sú chlapcove mentálne schopnosti hodné Enmuovho hraničiara, potešil sa, keď zistil, že sú vskutku na veľmi dobrej úrovni. Ako poslednú skúšku zvolil Remond cvičný súboj s jedným z hraničiarov. Laeniel, ale nemal žiadne podobné skúsenosti, navrhol radšej ukážku streleckej zdatnosti, čo mu trochu sklamaný kapitán povolil. Kandidát trafil dvakrát prázdny sud a tretí šíp cieľ minul iba o palec. Remond musel uznať, že na niekoho v jeho veku je to vynikajúce, ale v kútiku duše mal podozrenie, že chlapcovi iba zahrala do rúk šťastena.
Laeniel nastúpil k hraničiarom, kým sa však stal skutočným a hlavne užitočným členom, prešlo päť rokov. Počas nich si osvojil schopnosti stopára, zlepšil sa mu zrak i sluch a prehĺbili sa a rozšírili jeho znalosti prírodzy a prežitia v nej. Taktiež ho naučili reči goblinov a orkov. Mnoho času venovali aj cvičením s rôznymi zbraňami, Laeniel si obľúbil hlavne ľahké bodné a niektoré sečné zbrane, no vždy dal prednosť krátkemu luku pred kontaktnými zbraňami, stále sa totiž bál priameho kontaktu s nepriateľom. Počas jeho jediných dvoch misií, na ktorých sa dovtedy zúčastnil, sa v jeho srdci vynorila nenávisť k orkom. Obe misie totižto mali za úlohu zistiť a zmapovať pohyb orskských kmeňov, ktoré žili v blízkosti Enmuovho údolia. Laeniel zhnusene žasol nad ich brutalitou, nepotrebnou a prebytočnou agresiou, on sám konal skoro vždy iba na nejaký popud, hoci i popud srdca, avšak málokedy robil niečo bez toho, aby to malo význam. Pretože hrubé orkské správanie mu prišlo bezvýznamné, hádky a bitky, ktoré vznikali zjavne bez dôvodu. Veľmi sa potešil, keď nadišiel čas jeho prvej misie, ktorej zmyslom je boj, boj proti orkom, na ktorú dostal nový, lepší luk od Eliho.
"Jazyk bojovných ohyzdných rás mi vždy pripadal odporný a hnusil sa mi. Opovrhoval som ním a považoval jeho znalosť za zbytočnú, ale len dovtedy, dokým mi Remond nepovedal jednu z jeho mnohých múdrych viet. Hoci sa Ti ich reč nepáčí, nezabúdaj, že schopnosť rozumieť nepriateľovi, je pre Teba veľkou výhodou. Tak zneli jeho slová a ja som neskôr mnohokrát ocenil, že si dal tú námahu a naučil ma ich."
"Zajtra ráno konečne vyrazíme! Škodoradostné potešenie, pri pomyslení na orkov a ich blížiacu sa porážku, porážku, v ktorej zohrám úlohu aj ja."

LAENIEL LIADON CR 2

Male Half-WoodElf Ranger 2
CN Medium humanoid(elf)
Init +3 Senses Spot +8 Listen +8
Languages Common, Elven, Goblin, Orcish
----
AC 17, touch 15, flat-footed 12
hp 14 (2HD+2)
Fort +4, Ref +6, Will +2
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee shortsword +1 (1d6+1/19--20 x2) and dagger +1 (1d4+1/19--20 x2) or
Melee shortsword +3 (1d6+1/19--20 x2)
Ranged composite shortbow +5 (1d6+1/x3)
Base Atk +2; Grp +3
----
Abilities Str 13, Dex 17, Con 12, Int 15, Wis 14, Cha 13
SQ Combat Style(Two-handed Weapon Fighting), Half-Elf Characteristics, Favored Enemy(Orcs +2), Track, Wild Empathy
Skills Climb 2(1), Concentration 3(2), Hide 8(5), Knowledge(Nature) 7(5), Listen 8(5), Move Silently 8(5), Search 4(2), Spot 8(5), Survival 7(5), Tumble 8(5)
Feats Dodge
Possessions Leather Armor, Shortsword, Dagger, Composite Shortbow, Quiver(20 Arrows), Traveller's Outfit
Laeniel napokon oľutoval, že na misiu vôbec vyrazili, keby bol tušil, čo sa stane, nikdy by nedopustil, aby sa na ňu podujali. Ľutoval, že bol taký naivný, výčitky svedomia ho trápili ešte niekoľko týždňov po nej. Počas nej, a hlavne na jej konci, Laeniel dospel a hoci sa navonok nezmenil, zaprisahal sa nezopakovať chybu a podceniť súpera. Jeden mesiac stačil na to, aby sa jeho pohľad na svet zmenil a opatrnosť sa tak stala jednou z jeho zásad.
"Piaty deň výpravy. Konečne sme sa po namáhavom výstupe ocitli na južnej strane vrchola. Cestou sme stretli orkského posla, spŕška šípov ho poslala k zemi. Remond sa obáva, že by nám to nakoniec mohlo byť na škodu a zavelil čo najrýchlejšie sa dostať k cieľu, južnému táboru klanu Tmavej čepele."
"Siedmy deň výpravy. Južný tábor sme v noci vyčistili, nikto z tuctu orkov náš náhly útok neprežil. Eli a Orunir boli zranení, ale do dvoch dní by mali byť opäť v poriadku."
"Jedenásty deň výpravy. Utáborili sme dve míle od východného tábora klanu. Orkovia sú rozrušení, dnes dorazil posol, ktorý oznámil zničenie južného tábora. Remond si myslí, že dnes večer, alebo zajtra ráno sa orkovia vydajú na juh za pomstou, ideálna možnosť k útoku ak sa tak stane."
"Dvanásty deň výpravy. Nespali sme celú noc, ale oplatilo sa nám to, orkovia krátko pred svitaním vyrazili, nechali iba tucet bojovníkov. Prekvapilo nás, že náčelník zostal v tábore. Remond vypracoval plán, zaútočíme na poludní. Remond mi daroval svoj amulet Elonny, aby mi priniesol šťastie v boji."
"Dodatok k osudnému dvanástemu dňu. Náš útok bol premyslený a efektívny, štyria bojovníci na stráži padli behom okamihu. Hluk upozornil ostatných, o malú chvíľu sa vyrútilo zvyšných osem orkov, ale náčelník sa neukázal. Jedného som skolil troma štrelami, dvaja padli rukami Eliho a Remonda, Orunir strelou do srdca odpravil ďalšieho, zvyšná polovica obludných bojovníkov sa s revom a ťažkými palcátmi vrhla na nás. V tom sa spoza stromov objavil náčelník s kusom zvitku v ruke, zareval povel do útoku na čo vybehol ďalší tucet orkov. Kúzlo! prebehlo mi hlavou, čarami sa im podarilo ukryť sa pred nami. Boli v presile, ale Remond sa nenechal zaskočiť, odrazil úder a vrazil svoj meč do srdca orkovi. Eli, Orunir a ja sme sa prebrali, len o vlások sme sa vyhli výpadom a pustili sa do boja na blízko. Remond s Elim, ktorí dokázali využiť magickú silu prírody, posilnili svoje zbrane čarovnými slovami a Eliho navyše pokryla vrstva niečoho, čo vyzeralo ako živé drevo. Napriek tomu sa nepriateľovi podarilo zlomiť Orunirovi pravú ruku, následne vraziť do srdca čepeľ, a Eli podľahol silnému zásahu do hrude, po ktorom nasledoval úder, ktorý mu rozdrtil lebku. Hoci so sebou dvaja hraničiari zobrali päť orkov, a my s Remondom troch, stále ich zostávalo osem aj s náčelníkom. V tom Remond siahol po svojej tajnej zbrani, z kapsy na opasku vytiahol malú fľaštičku a hodil ju orkom pod nohy. Zem vzbĺkla v plameňoch, vzala si zo sebou troch orkov. Vzduchom preletela druhá fľaška, niekoľko orkov stačilo odskočiť, ale dvaja vzbĺkli a s revom sa hodili na zem. Neváhali sme a vyrazili vpred. Zabodol som orkovi dýku do pravého boku a krátky meč vrazil do srdca. Začul som chroptenie orka, ktorému Remond preťal polovicu krku, ale nevšimol si náčelníka za sebou. Skôr než som ho mohol varovať, mu do chrbta vnikla čepeľ náčelníkovej zbrane. Nenávistne som zreval a náčelník nestihol odraziť môj útok. Dýka mu prebodla srdce, ale napriek tomu som do jeho tela opakovane bodal mečom, aj keď sa čepeľ meča zlomila a náčelník už prestal dýchať. Následne som so slzami v očiach padol k zemi vyčerpaný."
"Trinásty deň výpravy. Do večera som vykopal hroby a pochoval svojich spoločníkov a priateľov. Keď som sa chystal zapáliť z nenávisti náčelníkovo telo, zazrel som jeho zbraň, až teraz som zistil, aká je zvláštna. Scimitar s krásnou lesknúcou sa čepeľou, rukoväť pekne opracovaná. Vzal som si ho do ruky a zistil, že je skvelo vyvážený, taký poklad tu nemôžem nechať, určite ho získali pri nájazdoch, orkovia by takú zbraň nedokázali ukovať. Spálil som telo náčelníka a potom aj ostatných orkov. Zajtra sa vydám na cestu späť, sám."

LAENIEL LIADON CR 3

Male Half-WoodElf Ranger 3
CN Medium humanoid(elf)
Init +7 Senses Spot +7 Listen +7
Languages Common, Elven, Goblin, Orcish
----
AC 17, touch 15, flat-footed 12
hp 20 (3HD+3)
Fort +4, Ref +6, Will +3
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee masterwork scimitar +3 (1d6+1/18--20 x2) and dagger +2 (1d4+1/19--20 x2) or
Melee masterwork scimitar +5 (1d6+1/18--20 x2)
Ranged composite shortbow +6 (1d6+1/x3)
Base Atk +3; Grp +4
----
Abilities Str 13, Dex 17, Con 12, Int 15, Wis 14, Cha 13
SQ Combat Style(Two-handed Weapon Fighting), Endurance, Half-Elf Characteristics, Favored Enemy(Orcs +2), Track, Wild Empathy
Skills Climb 3(2), Concentration 3(2), Handle Animal 2(1), Hide 9(6), Knowledge(Nature) 7(5), Listen 9(6), Move Silently 9(6), Search 4(2), Spot 9(6), Survival 8(6), Tumble 8(5)
Feats Dodge, Improved Initative
Possessions Leather Armor, Masterwork Scimitar, Dagger, Composite Shortbow, Quiver(20 Arrows), Traveller's Outfit, Elonna's Amulet
Laeniel sa vrátil ako jediný preživší z misie, veliteľom stráží jeho správy otriasli, predsalen Enmuovi hraničiari boli významnými pomocníkmi. Úspech misie mu teraz pripadal nevýznamný, veď zaň zaplatili veľmi draho, príliš draho. Chcel mladého hraničiara požiadať o znovuvytvorenie skupiny, ale rozmyslel si to hneď ako zbadal výraz na jeho tvári, ktorý prezrádzal, že mladík by najradšej odišiel a zanechal bolestivé spomienky v Enmuovom údolí. A tak sa aj stalo, Laeniel opustil Triman a vydal sa na severovýchod, cez Enmuovo údolie, aby našiel svoje miesto vo svete niekde inde.
"Dvadsiatyprvý deň výpravy. Dorazil som do Trimonu a podal hlásenie. Ako som očakával, velitel Ichar bol zdrvený, keď sa dozvedel, čo sa stalo. Nakoniec chcel, aby som znovu vytvoril skupinu s novými členmi, ale svoj návrh stiahol, hneď ako sa na mňa zahľadel. Potom mlčal a nemal námietky, že odchádzam, je to tak lepšie, pre nás oboch. Vydal som sa ku starému domu, v ktorom som kedysi žil, ale napokon som sa obrátil preč keď bol na dohľad, chcem zabudnúť na Enmuovo údolie, začať nový život, zabudnúť na zlé spomienky. Mnoho z tých dvadsiatichtroch rokov zanechám za sebou, pôjdem na severovýchod, tam možno nájdem nový život, ktorý hľadám."
Laeniel, päť stôp a šesť palcov vysoký, štíhly mladý muž so snedšou pleťou, zašpicatelými ušami, šedozelenými očami a dlhými gaštanovoryšavými vlasmi. Odený v šatách cestovateľa, s koženou kazajkou pod tmavohnedým koženým kabátom prepásaným pevným koženým opaskom, v nízkych kožených čižmách s kapucňou prehodenou cez hlavu. S lukom a tulcom šípov na chrbte, krásnym scimitarom a dýkou za opaskom. Jeho smútkom chladná tvár opäť pocíti smiech a radosť, keď prekročí hranice lesa a zanechá svoju minulosť starému životu, pretože ten skutočný ešte len začal. Život tuláka na ceste za svojím miestom vo svete priniesol späť mnohé z jeho starej povahy. Uvoľnená tvár, pomerne často nesúca na perách úsmev, pohyby mladosti, srdca, ktoré vo svojom kútiku túži zažiť dobrodružstvá. Avšak spomienky vryté do duše budú vždy striehnuť, aby svojmu nositeľovi pripomenuli jeho chyby.
Napsal Aeris 22.12.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.6892421245575 secREMOTE_IP: 54.160.19.155