Hrdina týdne - Enialis Galanodel

Na námestí veľkého prístavného mesta sa zhromaždil veľký dav všemožného obyvateľstva, ktorý nasledoval elfa so striebristobielymi vlasmi. Z jeho úst sa niesol nádherný spev v elfštine a hoci mu väčšina davu nerozumela, ako očarovaní sa nevedomky dali viesť melódiou, ktorá ich viedla k bránam von z mesta. Jeden zo strážnych, nižší elf, s úžasom na tvári zvolal, „Sláva mečospevom! Sláva kapitánovi Enialisovi!" Enialis sa nezastavil, ani neprestal spievať pieseň o skone draka Bryr'dratxiasa, z pošvy vytasil žiarivý meč a zdvihol ho nad hlavou. Užasnutý dav zastal ako paralyzovaný, keď sa z ich mysle vytratil obraz jagavej čepeľe a spevu, bol už mečospev dávno za bránami.
Napsal Aeris
Enialis Galanodel je členom mečospevov a považujú ho za jedného z najlepších z ich radov. Je päť a štvrť stopy vysoký a jeho štíhle telo váži okolo stodesať libier. Má celkom pohľadnú elfskú tvár s veľmi svetlou pleťou, po lopatky dlhé striebristobiele vlasy a svieže modrozelené oči. Nosí ľahký hnedý kožený kabát, na chrbte ktorého je vyšitý striebristý had obtočený okolo meča, pod ním ľahučkú mitrilovú košeľu, tmavo hnedé kožené nohavice, kožené rukavice a vysoké kožené čižmy. Za opaskom sa v krásnej pošve zo slonoviny, potiahnutej jemnou krvavočervenou kožou, hompáľa meč Ethrusiel. Navyše okolo krku sa mu vyníma netradičný doplnok, jeho malá šedočierna zmija - čarovná spoločníčka Aust.
Po otcovi kúzelníkovi zdedil veľmi dobré schopnosti učiť sa a analyzovať, naučil sa drakonijštinu, gnómštinu, orkštinu a reč tvorov prírody. Na druhej strane bol aj nadpriemerne obratný a silný, a na elfa dosť odolný. Taktiež sa od matky naučil spievať a pochytil čo-to aj o tancovaní. Nikto sa teda nečudoval, že sa rozhodol venovať tradičnej elfskej kombinácii bojových a magických schopností. Skoro desať rokov bol na cestách, aby sa zlepšil v obidvoch odvetviach. Stal sa z neho dobrý šermiar i kúzelník a podvolil sa skúške majstrov mečospevu, úspešne ňou prešiel a jeho učiteľom sa stal postarší Thavirol. Po skončení dvojročnej výuky, ktorá je však pre mečospevov v skutočnosti iba úvodom do tohto bojového umenia, opäť odišiel z rodného hvozdu a obrovského mesta vysoko v jeho korunách.
Trvalo mu skoro päťdesiat rokov, kým sa stal majstrom mečospevu a to už mal za sebou nespočet dobrodružstiev a hrdinských skutkov. Spolu s troma ďalšími hrdinami skolil prastarého červeného draka Bryr'dratxiasa, zúčastnil sa v slávnej bitke spojených ľudských kráľovstiev na severe s trpaslíkmi proti obrej armáde démona Lyrbnuma a pomáhal pri obrane elfského dvora, ktorý čelil trom stotisícovým armádam prisluhovačov Grúmša Jednookého. Vykonal ešte mnoho iných dobrých skutkov, ktoré nie sú až také známe. Napriek tomu, že ako stoosemdesiattri ročný ešte len prekročil hranicu stredného veku, teší sa veľmi dobrej povesti. Elfský dvor mu poskytol jedno želanie, Enialis si prial večnú fyzickú mladosť, aby mohol svoje povinnosti plniť bez obmedzení, ktoré by vek kládol na jeho telo.
Enialis je pomerne schopný mág, ale uprednostňuje ochranné a podporné čary pred útočnými. Vďaka kúzlu večnosti (permanency) je schopný kedykoľvek odhaliť a čítať mágiu (detect magic, read magic). V boji jeho taktika závisí od počtu a sily protivníkov, ale rád kombinuje obranný postoj s bleskovými výpadmi, podporený ochrannými zaklínadlami. Je ťažko ho zasiahnuť, či sa hýbe, alebo nie, a so svojimi skvelými akrobatickými schopnosťami sa z obkľúčenia hravo vyslobodí jediným ladným saltom. Jeho pohyby a útoky vzdialene pripomínajú hada, práve preto mu na mágiu odpudzujúci kožený kabát vyšili spomínaný výjav, ktorý sa takpovediac stal jeho erbom. Napokon je tu jeho spev a jeho obľúbené piesne a balady o chrabrých elfích bojovníkoch, ktorý dopĺňa hrozivý smiech Ethrusiela, prípadne si meč s Enialisom zaspievajú dvojhlasne.
Má dobrácku povahu, ale nepotrpí si na dodržiavanie zákonov, pokiaľ je to v prospech dobrej veci, je ochotný ho porušiť. Keď cestuje, často si na nocľah a jedlo privyrába nádhernym spevom elfských piesní, výnimočne tancom, avšak väčšinou neprijme za odmenu viac ako potrebuje na prežitie. Je dobrý poslucháč a zväčša dáva iným dobré rady. Zbožňuje plazy, hlavne hady, piesne, dobrú tanečnú partnerku, kvalitný meč a ocení aj znalosti mágie. Nikdy sa nezdržuje na jednom mieste dlho, pokiaľ to nie je nutné a preto väčšinou nesľubuje pomoc, ktorú nemôže dať, no vždy rád zbavuje okolie od zlých síl, najmä mocichtivých démonov. Nebude príliš nadšený úlohou drakobijca, pretože po zážitkoch s Bryr'dratxiasom sa radšej drakom vyhýba, pokiaľ mu naozaj nemá kto pomôcť. Ako vysokopostavený mečospev má v ktorejkoľvek elskej armáde automaticky hodnosť kapitána, ale hoci už niekoľkokrát viedol elfský oddiel do boja, vždy rád prenechá velenie skúsenejšiemu veliteľovi.
Enialisova spoločníčka Aust je veľmi schopným špiónom. Len málokto si ju na záškodníckej akcii všimne, a ak áno, tak je už väčšinou neskoro. Navyše mnohí by neverili, čo dokáže spáchať skupinka jedovatých hadov vedená Aust, ale mnoho orkov by vám o tom vedelo porozprávať, no to by museli ešte žiť. Ethrusiel je ďalším Enliasovym pomocníkom. Vďaka svojej magickej schopnosti vytušiť pocity a myšlienky iných, schopnosti telepatie a vynikajúcemu dosahu zraku i sluchu, je pre mečospeva prirodzeným alarmom pred nepriateľmi. Okrem toho mu meč už niekoľkokrát zachránil život svojou schopnosťou liečiť a párkrát pomohol zvíťaziť nad svetlo neznášajúcimi démonmi a netvormi.

ENIALIS GALANODEL CR 18

Male Elf Wizard 4/Fighter 4/Bladesinger 10*
CG Medium humanoid(elf)
Init +8 Senses Spot +12 Listen +12
Languages Common, Elven, Draconic, Sylvan, Gnome, Orc
----
AC 25, touch 19, flat-footed 17
hp 89 (18HD+18)
Fort +9, Ref +13, Will +13
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee Ethrusiel +20/+18 (1d8+7/19--20 x2) or
Melee Ethrusiel +22 (1d8+7/19--20 x2)
Base Atk +16; Grp +18
----
Wizard spells prepared (CL 9):
5 - Break Enchantment
4 - Fire Shield, Greater Invisibility, Stoneskin
3 - Dispel Magic, Displacement, Haste, Waterbreathing
2 - Alter Self, Knock, Mirror Image, See Invisibility, Spider Climb
1 - Alarm, Endure Elements, Expeditious Retreat, Grease, Mage Armor, Shield
0 - Arcane Mark, Detect Poison, Mage Hand, Mending, Prestidigitation, Resistance
----
Abilities Str 14, Dex 18, Con 12, Int 19, Wis 13, Cha 12
SQ Bladesong Style, Elf traits, Greater Spellsong, Lesser Spellsong, Scribe Scroll, Song of Celerity, Song of Fury, Summon Familiar, Timeless Body**
Skills Balance 14(10), Bluff 4(0), Concentration 16(15), Escape Artist 14(10), Jump 7(5), Knowledge(arcana) 14(10), Listen 12(9), Perform(dance) 9(8), Perform(sing) 15(14), Ride 7(3), Search 6(0), Spellcraft 19(15), Spot 12(9), Swim 7(5), Tumble 19(15)
Feats Combat Casting, Combat Expertise, Combat Reflexes, Dodge, Improved Initiative, Quick Draw, Weapon Focus(longsword), Weapon Specialization(longsword)
Possessions Amulet of natural armor +3, Blessed book, Ethrusiel, Mantle of spell resistance, Mithral shirt, Ring of evasion, Ring of freedom of movement, Spell component pouch, Traveller's outfit
----
FAMILIAR: Aust
Female Snake, Tiny Viper
N Tiny Magical Beast
Init +7 Senses Spot +8 Listen +8
----
AC 22, touch 15, flat-footed 21
hp 42 (1/4 HD)
Fort +8, Ref +12, Will +13
Speed 15 ft. (3 squares), climb 15 ft., swim 15 ft.
Melee Bite +20 melee (1+1** plus poison)
Base Atk +16; Grp +5
----
Abilities Str 4, Dex 17, Con 11, Int 10, Wis 12, Cha 2
SA Poison(1d6 Con/1d6 Con, DC 10)
SQ Alertness, Deliver touch spells, Empathic Link, Improved Evasion, Scent, Share Spells, Speak with master, Speak with animals of its kind
Skills Balance +11, Climb +11, Hide +15, Listen +8, Spot +8, Swim +5
Feats Improved Initiative, Weapon Finesse
*tento prestige class je z príručky Complete Warrior
**túto druidskú vlastnosť získal darom - pozri tretí odstavec textu
***Aust je permanentne očarovaná kúzlom Magic Fang
Ethrusiel (longsword +3; Chaotic Good; INT 17, WIS 17, CHA 10; Ego 14; Speech, Telepathy; Languages: Common, Elven, Draconic, Undercommon; 120 ft. Darkvision and hearing; Sense Motive 20 ranks; Cure Moderate Wounds(2d8+3) 3/day; Create daylight 3/day)
Ethrusiel je nádherný meč. Jeho čepeľ je vykovaná z adamantitu a jej stredom sa tiahne elským písmom vyryté Enialisovo meno. V skutočnosti sa rytiny na čepeli menia, tak ako sa mení majiteľ meča, lepšie povedané, koho za svojho majiteľa meč považuje, avšak už vyše dvadsať rokov sa nezmenili. Rukoväť je z mitrilu, zdobená znakom Corellona Larethiana a dvoma smaragdami. Ethrusiela vykovali veľmi dávno elfskí kováči, avšak meč bol dlhé storočia stratený. Enialisovi sa podarilo meč nájsť v poklade prastarého červeného draka, ktorého s pomocou troch ďalľích hrdinov skolil. Znovuzískaný meč mu bol zverený elfskou radou a stal sa jeho poznávacím symbolom. Ethrusiel je veľmi inteligentný a múdry, s veľmi pozoruhodnou intuíciou, čo sa myšlienok iných týka. Vidí (aj v úplnej tme) a počuje na veľké vzdialenosti. Dokáže hovoriť, ale aj telepaticky komunikovať s Enialisom, čo často využíva, aby ho varoval pred nekalými úmyslami iných, alebo informoval o tom čo začul, alebo zazrel. Okrem obecného jazyka pozná elfštinu, drakonijštinu a reč podzemných národov. Trikrát za deň dokáže držiteľovi vyliečiť stredne ťažké rany a magicky vyžarovať silné slnečné svetlo.
Napsal Aeris 19.01.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.29861998558044 secREMOTE_IP: 35.170.64.36