Hrdina týdne - Kaelan Jaeldira

Daelkyr po sebe zanechali niekoľko jaziev, ktoré hyzdia tvár Eberronu. Avšak existujú tí, ktorí sa ich snažia zo všetkých síl odstrániť, a jedným z nich je aj on...
Napsal Aeris
Kaelan pochádza z klanu takzvaných Čepeľových tanečníkov, sídliacich v okolí Pylas Maradalu. Narodil sa v čase, keď už jedenásť rokov (905 YK) zúrila Khorvairom vojna a valenarskí elfovia ešte veľa neznamenali a preto zažil svojich druhov v tom najagresívnejšom svetle. Odmalička bol vedený k boju a naučil sa jazdiť na koni, napriek tomu, že nejakou záhadou nemal rád kone už od narodenia; on sám to opísuje ako nepríjemný pocit zhnusenia. Keďže teda nebol zrovna najlepším jazdcom, u svojho klanu bol skôr niekým "do počtu", hoci jeho zručnosť s tradičným valenarským dvojitým šamšírom bola medzi najmladšími elfami jednou z najlepších. Chlapec mal však nezvyčajnú tendenciu rozmýšľať nad ich kultúrou a vierou, či pravidlami. To ho čoraz viac vzďaľovalo od ostatných mladých elfov, pretože si nemyslel, že ich predkovia porazili obrov len preto, aby sa následne stali podobnou hrozbou pre Khorvaire. Mal síce rád boj, ale honbu za mocou považoval za nezmyselnú. Kaelan veril, že poslaním pravého bojovníka je chrániť a nie dobývať. Urobil však osudnú chybu, keď svoje myšlienky otvorene prezentoval svojmu otcovi Thailovi. Hrdý valenarský jazdec Thail nezniesol takéto zneuctenie predkov a viery, vyhostil syna z klanu, pričom mu nezabudol povedať, že odteraz už nie je výtaný u valenarských elfov a že ho bez váhania zabijú, keď sa k nim ešte raz priblíži.
Šokovaný Kaelan, ponechaný napospas stepiam iba so svojími osobnými vecami a koňom, ktorý už napohľad pôsobil biedne, akoby bol už len niekoľko dní pred smrťou, sa musel rozlúčiť so svojím dovtedajším životom. Mal vtedy iba päťdesiattri rokov a nevediac kam ísť, zamieril do Ravar Oriothu, Džungle Šamšírov, dúfajúc, že sa tam ukryje pred valenarskými jazdcami. Kaelan sa odmalička vedel dobre prispôsobiť okoliu, ale v kútiku duše vedel, že pláne a púšť sú trochu príliš pusté na to, aby sa tam cítil dobre. Preto sa mu v džungli celkom zapáčilo a strávil v nej päť mesiacov, dokým raz na južnom pobreží džungle nezbadal loď. Podvedome pocítil vlnu nadšenia a rýchlo založil čo najväčší oheň aký len dokázal, aby upútal pozornosť posádky, dúfajúc, že mu pomôžu. Lodivod napokon plamene zbadal a kapitán lode bol zvedavý, čo robí obrovská vatra na okraji džugle. Ukázalo sa, že je to valenarský mladík, podľa tradícií ešte stále dieťa, ale fyzicky i mentálne už dávno dospelý muž. Kaelan zistil, že jeho záchrancovia sú aerenalskí elfovia na spätnej obchodnej ceste z Pylas Madaru. Po chvíli presviedčania zo strany mladíka, lodivoda a niekoľkých členov posádky, kapitán odsúhlasil jeho prítomnosť na palube, pod podmienkou, že si "cenu" plavby odpracuje pomáhaním posádke.
Keď sa doplavili do Pylas Talaeru, Kaelan sa pokúsil zapadnúť, no čoskoro zistil, že Aerenal je pre neho proste príliš odlišný. Pomoc mu poskytol jeden elf, ktorý o sebe tvrdil, že je známy dobrodruh, keď mu ponúkol členstvo v družine, s ktorou sa má stretnúť v Korranbergu, pričom palubný lístok mu zaplatí zo svojho. Podozrievavý Kaelan po (veľmi krátkej) chvíľke zvažovania ponuku prijal a tak strávil ešte niekoľko ďalších týždňov plavbou po mori, počas ktorej väčšinu času trávil vo svojej kajute.
Konečne v Korranbergu sa Kaelan zoznámil s trpaslíckym divotvorcom, ľudskou čarodejkou a tváromeňkyňou, ktorej nikdy nedokázal poriadne dôverovať. Táto banda postupne docestovala až na územie Eldínskych končín, kde druidské sekty a strážcovia hraníc len nedávno vyhlásili nezávislosť. A tu sa pre Kaelana začal nový život pod stromami Týčiaceho lesa. Opustil družinu dobrodruhov, aby sa mohol usadiť v týchto (v jeho očiach) nádherných končinách, kde zo všetkého prúdila čistá starobylá sila prírody, skoro vôbec nedotknutá vojnou a "umelou" mágiou. Čoskoro ho vyhľadali druidi, strážci brány, ktorí zmýšľanie tohto nového obyvateľa uvítali a dovolili mu zložiť skúšku hraničiarov brány, počas ktorej Kaelan odhalil mnohé zverstvá, ktoré po sebe démoni daelkyr zanechali. Jeho bojovný duch sa zaprisahal vymazať tieto odporné nestvory z povrchu Eberronu. Z tohto valenarského hraničiara, ktorý medzi prevažne orkskými strážcami prírody pôsobil nemiestne, ba až na smiech, sa stal prvotriedny lovec nestvor, nemŕtvych a démonov. Môžete ho nájsť prakticky v ktorejkoľvek časti Khorvairu, v ktorej sa vyskytujú podobné príšery, ale najpravdepodobnejšie v lese Eldínu.
Kaelan je na elfa pomerne vysoký (päť a pol stopy) a váži stodesať libier. Má krátke čierne vlasy a snedú pokožku. Na hlave nosí čiapku z vystuženej kože s rovnakými rúškami (teda až na to, že sú zelené a nie biele), aké majú klasické valenarské turbany, preto mu prakticky vidno iba svetlohnedé jastrabie oči.
Nosí elfskú krúžkovú zbroj a na nej ešte ľahký tmavohnedý kabát, pripomínajúci varkoč so širokými rukávmi. Na chrbte nosí skladaný dlhý luk, spolu s tulcom šípov a z ruky skoro nikdy nedá svoj milovaný dvojitý šamšír. Má deväťdesiattri rokov (998 YK).
Kaelan je rozporuplnej povahy, na jednej strane je tu jeho tendencia premýšľať, taktizovať, hodnotiť a prispôsobiť sa, a na druhej bojovný a zúrivý valenarský duch i cit pre česť. V jednej chvíli je to rozvážny stopár, aby vzápätí na to prudko zaútočil na svoju odpornú korisť. Vďaka prostrediu, v ktorom vyrastal, jeho vyhosteniu a nakoniec aj prirodzenej uzavretosti do seba, nie je Kaelan v komunikácii práve zdatný, naopak, skôr uvíta prítomnosť zvieraťa, než ľudskej či podobnej bytosti. Siko, jeho verný šedohnedý vlk by vám čo-to o ňom prezradil, pravdaže, to by ste sa s ním museli vedieť zhovárať ako Kaelan.
Kaelan sa snaží vždy dodržať svoje slovo a hlavne svoj celoživotný sľub vyhubiť ohavné neprirodzené bytosti z Eberronu. A hoci je to veľký samotár a individualista, vždy ochotne príjme pomoc v boji proti nim, no akúkoľvek inú ponuku (skoro) vždy odmieta. Má silný pud ochrancu, čo sa týka Eldínu, ale i prírody Eberronu ako takej a iných súdi podľa postoja k okoliu, najmä prírode.
Kaelan ako bojovník a lovec od prírody neváha spory riešiť priamym konfliktom, ako slovným, tak aj fyzickým. Preferuje boj nablízko, v ktorom s pomocou jeho dvojitého šamšíru rozsieva smrť, ale dokáže nepriateľov vystrielať, pokiaľ to už naozaj inak nejde. Kto raz videl ako masakruje dolgauntov, či dolgrimov, zostane stáť v úžase, pri pohľade na svištiace ohnivé kolesá tvorené šamšírom, ktoré vzdialene u niekoho vyvolajú obraz tanca smrti.

Kaelan Bladedancer CR 14

Male Valenar Elf Ranger 9/Gatekeeper Eldeen Ranger 5
NG Medium humanoid(elf)
Init +7 (+2 if Ohnivý vietor is in hand at the start of combat) Senses Spot +19 Listen +19
Languages Common, Elven, Sylvan
----
AC 20, touch 14, flat-footed 17
hp 92 (14HD+28)
Fort +12, Ref +13, Will +6
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee full attack Ohnivý vietor +15/+10/+5 (1d6+3 +1d6 fire/18--20 x2) and Ohnivý vietor +15/+10 (1d6+3 +1d6 fire/18--20 x2) or
Melee dualstrike 2x Ohnivý vietor +13 (1d6+3 +1d6 fire/18--20 x2) or
Melee Ohnivý vietor +17 (1d6+4 +1d6 fire/18--20 x2)
Ranged composite longbow +17/+12/+7 (1d8+2/ x3) or
Ranged composite longbow +17 (1d8+2/ x3)
Base Atk +14; Grp +16
----
Ranger spells prepared (CL 4):
2 - Barkskin 1 - Endure Elements, Longstrider
----
Abilities Str 14, Dex 16, Con 14, Int 13, Wis 14, Cha 8
SQ Animal Companion, Combat Style, Darkvision 60ft., Elf traits, Evasion, Favored enemy aberrations +4, Favored enemy outsiders[evil] +2, Favored enemy undead +4, Hated Foe, Improved Combat Style, Resist Corruption, Slippery Mind, Swift Tracker, Wild Empathy, Woodland Stride
Skills Handle Animal 9(10), Hide 18(17), Knowledge(geography) 14(13), Knowledge(nature) 17(14), Listen 19(15), Move Silently 18(17), Ride 6(1), Spot 19(15), Survival 19(17)
Feats Blind-Fight, Combat Expertise, Dual Strike*, Endurance(R), Improved Initiative, Improved Two-Weapon Fighting(R), Track(R), Two-Weapon Fighting(R)
Possessions 20 arrows, composite longbow(Str bonus +2), +1 elven chainmail, identification papers, Ohnivý vietor, ring of protection +1, traveling papers, traveller's outfit
----
ANIMAL COMPANION: Siko
Male Wolf
N Medium Animal
Init +3 Senses Spot +3 Listen +3
----
AC 17, touch 13, flat-footed 14
hp 30 (4 HD+12)
Fort +7, Ref +7, Will +2
Speed 50 ft. (10 squares)
Melee Bite +5 melee (1d6+2)
Base Atk +3; Grp +5
SA Trip
----
Abilities Str 14, Dex 16, Con 16, Int 2, Wis 12, Cha 6
SQ evasion, link, low-light vision, share spells, speak with master, scent
Skills Hide +4, Listen +3, Move Silently +5, Spot +3, Survival +1**
Feats Track, Weapon Focus(bite)
Tricks Attack, Come, Defend, Fetch, Guard, Heel, Stay, Track
(R)bonusová odbornosť hraničiara
* táto odbornosť je z príručky Complete Adventurer
** vlci majú +4 rasový bonus pri stopovaní čuchom
Ohnivý vietor +1 burning valenar double scimitar
Tento krásny dvojitý šamšír s rytinami v tvare plameňov na čepeliach dostal ako dar od jedného mága zo Zilarga, ktorému v Týčiacom lese zachránil život. Hoci Kaelan nič nežiadal, pretože to bral ako samozrejmosť a svoju povinnosť, mág sa za ním o pár týždňov vrátil, aby mu z vďaky dal jeden zo svojich výtvorov. Kaelan spočiatku rázne odmietal, no napokon privolil, potom ako si šamšír vyskúšal a dozvedel sa, že je s ním zviazaný ohnivý elementál.
Napsal Aeris 16.03.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.28180599212646 secREMOTE_IP: 3.236.222.124