Hrdina týdne - Aesha d'Phiarlan

Nič nemusí byť také, ako sa zdá. A vo svete stvorenom Eberronom to platí dvojnásobne...
Napsal Aeris
Aesha je synom flautistu Marratha a herečky Innae, pochádzajúcich z rodov domu Phiarlan. Ako jeden z mála mal dračie znamenie tieňa už od narodenia, hoci jeho schopnosť ovládať tieň sa prejavila až o niekoľko rokov neskôr. Už ako dieťa bol prekvapivo nadaný, učil sa rýchlo, ale naneštastie ho príliš nezaujímalo klasické umenie, aj keď sa naučil hrať na dychových nástrojoch. Oveľa viac mal radšej všakovaké akrobatické kúsky a vďaka skvelej vrodenej obratnosti ich s veľkou radosťou praktizoval, čo spočiatku budilo u jeho rodičov pohoršenie dokým sa nezlepšil a jeho ukážky nabrali umelecký dojem. Pre Aesha to bola skôr radosť z pohybu ako takého. No práve preto ho Marrath s Innae viedli k neznámejšej stránke "umenia" Phiarlanov, k schopnostiam zveda, a Aesha sa stal praktizantom demesien tieňa a tvaru. Tam nabral umenie prevlekov, pretvárky, ale aj tichého a skrytého pohybu. Ako štyridsaťročný začal pôsobiť v akrobatickej skupine, kde zdokonaloval svoje zručnosti a práve tam ho naučili mať vždy oči otvorené a uši ostražité. V skupine bol ešte dvadsať rokov a vyšvihol v jej hierarchii na miesto pravidelnej a výtanej atrakcie. Čo však netušil, vedúca skupiny bola aj členom Kľukatého stola, ktorého členovia hľadali nové prírastky, kvôli vojne. Vedúca Sailla si všimla Aeshov talent a informovala ostatných. Počas Karnevalu Tieňov (druhý, na ktorom sa Aesha zúčastnil) vyhľadal jeden z členov Aesha, aby mu ponúkol prijatie do tejto tajnej gildy v rámci domu. Aesha sa najprv nechcel vzdať života akrobata, ale nechal sa presvedčiť hneď ako sa dozvedel, že v skupine bude aj naďalej, no občas ho budú potrebovať aj na viac, než len pasívnu špionáž. To mu však vadilo čím ďalej tým menej, pretože sa mu to páčilo čoraz viac a viac. Toto nové "umenie", pre neho znamenalo novú výzvu, na ktorú bolo potreba nasadiť rovnako obratnosť tela, ako aj bystrosť umu a ostrosť zmyslov.
Ešte väčší zlom v jeho živote nastal, keď členovia Kľukatého stola museli nasadzovať zabijakov spomedzi svojich radov, ktorých vtedy bolo menej, než potrebovali. Preto oslovovali najvhodnejších spomedzi mladých členov a medzi nimi sa samozrejme ocitol aj Aesha. Aesha síce nemal morálne zábrany, ktoré by mu bránili zabiť niekoho, ale zrovna dvakrát sa mu do toho ísť nechcelo, no vnútorný hlas tužiaci po neustálom zlepšovaní a odpor k vojne ho k tomu predsalen dokopali. Zaobchádzanie s jedmi síce nemal bohvieako rád, ale vďaka svojej prirodzenej obratnosti v tom bol dobrý a problém mu nerobili ani zaklínadlá, ktoré sa zabijaci učili a mali im pomáhať vo vykonávaní "práce". Štúdium anatómie mu naopak celkom prospelo, nielen, že zefektívnil niektoré svoje fyzické schopnosti, vďaka týmto znalostiam sa stal nebezpečným protivníkom. Obľúbil si dýky a vrhacie nože, ale aj dlhé meče, s ktorými zaobchádzanie pridal do svojho umeleckého repertoáru, veď koho by neohúril duel akrobatov, v ktorom ostrie sviští aj vo vzduchu? Avšak prekvapivo bol Aesha veľmi dobrým a úspešným zabijakom, v dôsledku čoho do konca vojny tvorili väčšinu jeho misií práve vraždy rôznych osôb, ktoré boli kľúčové pre ukončenie bojov. Všetko sa zmenilo ukončením vojny, zabijakov už ani zdaľeka nebolo toľko treba a Aesha sa vrátil k pôvodnej úlohe aktívneho špeha a občas vystupoval na nejakej tej sociálnej akcii.
Aesha je 5,4 stôp vysoký a stodesať libier vážiaci mladý elf štíhlej, akrobatickej postavy. Má veľmi bledú pleť, po lopatky dlhé vlasy, sčesané dozadu a čierne ako noc, a zelenošedé oči. Dračie znamenie Tieňa má nad ľavým okom. Nosí jednoduchú tmavomodrú košeľu, čierne nohavice, nízke kožené čižmy a jemnú a voľnú, čiernu róbu (v podstate skôr varkoč s rukávmi a kapucňou) z temnolátky, prepásanú opaskom. Okrem toho nosí magické chrániče zápästia. Za opaskom má zastrčenú trojicu dýk spolu s krásnou flautou a povesený dokonale opracovaný meč v pošve. Narodil sa trinásteho Sypherosa roku 851 YK.
Aesha nemá pevne danú povahu, vďaka svojmu výcviku, ale dokáže stvárniť hociakú. Jediným typickým znakom je slabý, ale zretelný, sebaistý (niekto tvrdí, že arogantný) úsmev, ktorý sa mu na tvári zjaví vždy, keď sa zakráda, špehuje, ale aj keď predvádza svoje akrobatické umenie, či sa účastní duelu. Značí to, že ho to baví, nech už to vyznie akokoľvek. Inak má svoje emócie, slová a pohyby dokonale pod kontrolou. Nemá žiadne tendencie ľuďom pomáhať, ani ubližovať, poslúchať či porušovať. Robí to, čo uzná za vhodné berúc do ohľadu následky, ktoré by to malo pre neho, pre Phiarlanov, Kľukatý stôl, ale aj mier a stav spoločnosti. No občas môže byť trochu viac krutý, ako by si človek myslel. Keďže je vysokopostaveným členom Kľukatého stola, má hodnosť spektry, už sa neživí vystupovaním, ale službou pre Kľukatý stôl, aj keď výnimočne (lepšie povedané, keď dostane chuť) sa opäť zjaví na nejakej slávnosti, či vystúpení, čo vždy poteší divákov, napokon "Lietajúceho šermiara" si publikum za ten čas obľúbilo. Navyše nikdy si nenechá ujsť Karneval Tieňov, na ktorom sa vždy zúčastňuje aspoň niekoľko dní.

AESHA d'PHIARLAN CR 9

Male Khorvaire Elf Rogue 5/Assassin 4
N Medium humanoid(elf)
Init +7 Senses Spot +15 Listen +15
Languages Common, Elven, Gnome, Draconic, Orc, Dwarven, Halfling
----
AC 17, touch 13, flat-footed 17
hp 41 (9HD)
Fort +2, Ref +11, Will +3
Speed 40 ft. (8 squares)
Melee masterwork longsword +7 (1d8/19--20 x2) or
Melee masterwork longsword +7/+2 (1d8/19--20 x2)
Ranged dagger +9 (1d4/19--20 x2)
Base Atk +6; Grp +6
SA darkness 1/day(CL 1), death attack, poison use, sneak attack +5d6
----
Assassin spells per day (CL 4): 4/2
Assassin spells known:
2 - Alter Self, Cat's Grace, Spider Climb
1 - Disguise Self, Feather Fall, Ghost Sound, True Strike
----
Abilities Str 10, Dex 16, Con 10, Int 16, Wis 12, Cha 12
SQ +2 save against poison, Evasion, Elf traits, Improved Uncanny Dodge, Low-Light Vision, Trapfinding, Trap Sense +2, Uncanny Dodge
Skills Balance +10, Bluff +6, Climb +8(+10 with ropes), Diplomacy +4, Disguise +10(+12 to act in character), Escape Artist +8, Gather Information +5, Hide +20(+21 in shadowy or dark conditions), Intimidate +5, Jump +7, Listen +15, Move Silently +20, Open Lock +8, Perform(Wind Instrument) +5, Search +10, Sense Motive +7, Sleight of Hand +7, Spot +15, Tumble +15, Use Rope +8
Feats Fleet of Foot*, Improved Initiative, Least Shadow Mark, Run
Possessions Aesha's Amulet, Arcane Key**, Boots of Striding and Springing, Bracers of Defense +4, 3 daggers, masterwork flute, masterwork longsword, letter of credit, identification papers (two sets, one false), thieves' tools, darkweave traveller's outfit, traveling papers (two sets, one false)
* táto odbornosť je z príručky Complete Warrior
** tento predmet je z príručky Sharn: City of Towers
Aesha's Amulet
Nikto nevie odkiaľ Aesha túto striebornú retiazku s amuletom striebornej masky má. Amulet tlmí zvuk majiteľových pohybov a priťahuje tieň, čím Aeshovi poskytuje bonus +5 k dovednostiam ukrývania a tichej chôdze.
Napsal Aeris 30.03.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.18208503723145 secREMOTE_IP: 34.232.63.94