Hrdina týdne - Geviv

Geviv sa narodil 922 YK ako syn ľudského eldínskeho farmára. Strážci lesa pomerne často prechádzali okolo farmy, položenej neďaľeko Týčiaceho lesa, preto si na nich chlapec zvykol. Keď mal niečo cez pätnásť, na farme sa objavil postarší hraničiar, vraj hľadá učňa, ale v dedinách sa nechceli vzdať pomocníkov. Rovnaký postoj zaujali aj Gevivovi rodičia, no on sa obhájil tým, že už nie je dieťa a môže sa rozhodovať sám. Jeho rozhodnutie nedokázali nijako veriť, odmietal sa vzdať príležitosti spoznať svet tých, ktorých schopnosti obdivoval. Na druhý deň napriek protestom odišiel zavčas rána s novým učiteľom, stráviac s ním šesť rokov, kým ho uznal mladým hraničiarom. Ako súčasť výcviku ho zasvätil do úloh hraničiarov Strážcov lesa, ktorí teraz bránili Eldín, lebo vojská Aundairu sa z neho stiahli. Geviv sa ukázal ako veľmi talentovaný bojovník lesa, jeho zručnosť s lukom sa neskutočne zlepšovala a keď mu začali pomáhať aj samotné zvieratá, prijali ho druidi ako novica Strážcov. Spoločne s ostatnými oddielmi Eldínu pomáhal premôcť nepriateľov z Brelandu a banditov podporovaných Karrnathom a Lhazáskými princami. Naneštastie prišiel o život koncom roku 969, keď z Khyberu do Eldínu preniklo malé vojsko nestvorov so skupinou mozgožrútov na čele. Geviv bol medzi troma oddielmi, ktoré prehrávajúcich mozgožrútov zahnali späť do podzemia. Avšak tu na nich čakala pasca, nestvory nalákali strážcov brány a lesa do podzemnej haly a pomocou svojich síl spôsobili silné zemetrasenie, nebyť toho, že sa Geviv inštinktívne vrhol doprostred ich rituálu, spomaľujúc otrasy, boli by tam všetci zahynuli. Strážci sa stihli dostať dosť ďaleko, aby ich padajúci strop nezasypal, ale stratili svojho kapitána.
Našťastie sa im podarilo o dva dni neskôr prekopať sa späť do haly, kde našli jeho pohmoždené mŕtve telo. Okamžite ho čo najrýchlejšie dopravili k Oalianovej čistine, kde vyšší členovia konklávy pripravili ritual znovuzrodenia. Geviv sa vrátil medzi živých do tela elfa. Spočiatku bol šokovaný, až neskôr si uvedomil čo sa stalo, stal sa jedným z hrdinov medzi Strážcami. Už je to odvtedy skoro tridsať rokov, Geviv si zvykol na svoju novú podobu, jej výhody a nevýhody, a hoci síce prišiel o časť svojej sily, odvtedy prekonal svoje staré ja. Menovali ho vyšším druidom a stal sa vlastníkom Tranesasu, bájneho luku, ktorý sa mu podarilo znovuobjaviť. Avšak najväčším prínosom do druhého života je pre neho elfská schránka, vďaka ktorej bude žiť veľmi dlho a Faena, najvyššie postavená druidka Strážcov, si je istá, že raz prekoná aj ju samotnú.
Geviv je múdry, prezieravý a bystrý, preto je nebezpečnejší než ktorákoľvek šelma Eldínu. Skúsenosti ho naučili zachovať si pokoj aj v najvypätejších situáciach, predvídať konanie iných bytostí a taktizovať. Avšak občas sa ani on nevyhne záchvevom arogancie a prehnaného sebavedomia, takisto je pohľad na svet môže pripadať mnohých cudzincom veľmi zvláštny. Jeho slabou stránkou (ostro kontrastujúcou s bojovou stránkou) je fakt, že si neverí, pokiaľ ide o jeho druidské postavenie staršieho. V rade je veľmi pasívny a skôr iba oboznamuje s novými informáciami, než by sa snažil predkladať svoje postrehy a predstavy, ktoré vôbec nie sú zlé, ba priam naopak.
Geviv je päť a pol stopy vysoký, váži okolo stodvadsať libier. Má bledé, štíhle elfské telo (Faena odhaduje, že nemá viac ako sedemdesiat rokov), smaragdovozelené oči a dlhé, voľne rozpustené, rovné, tmavohnedé vlasy. Nosí komplet hnedošedej tvrdenej zbroje z kože worgov, vrátane čižiem, a hnedý cestovný plášť s kapucňou. Cez plece má prehodený legendárny luk Tranesas, spolu s čarovným tulcom, a za opaskom sa ukrýva jeho šamšír. Okolo krku má povesený drevený znak smreku. Gevivovým verným spoločníkom je Aren, šedobiely snežný vlk, s ktorým sa spriatelil pred asi dvadsiatimi rokmi. Aren nie je síce krvilačný a zlomyselný, ale neradno ho provokovať, pretože sa môže stať, že ani Gevivova prítomnosť a príkazy mu nezabránia skočiť po odvážlivcovi. Aren veľmi rád slúži Gevivovi ako jazdecké zviera (je rovnako dobrý ako bežný ťažký vojenský kôň), ale nikto iný by sa o to nemal pokúšať. Geviv je preslávený lukostrelec, ktorý málokedy musí siahnuť po čepeli (Tarnesas mu rada zverila práve preto). Okrem toho si obľúbil druidské kúzlo Vytvor oheň, vrhanie plameňa považuje za ohromne praktické v boji.

Geviv CR 10

Male Khorvaire Elf Ranger 6/Druid 4
NG Medium humanoid(elf)
Init +4 Senses Spot +10 Listen +10; low-light vision
Languages Common, Druid, Sylvan, Elven, Orc
----
AC 19, touch 14, flat-footed 15; +2 AC when fighting within a forest
(+4 Dex, +5 armor)
hp 50 (10HD)
Fort +9, Ref +10, Will +8; +4 against spell-like abilities of fey, +4 against cold attacks
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee +1 scimitar +11/+6 (1d6+2/18--20 x2) or
Melee +1 scimitar +11 (1d6+2/18--20 x2)
Ranged Tranesas +14/+9 (1d8+3 plus 3 electricity/ x3) or
Ranged Tranesas +14 (1d8+3 plus 3 electricity/ x3)
Ranged - Rapid shot Tranesas +12/+12/+7 (1d8+3 plus 3 electricity/ x3) or
Ranged - Many shot 2x Tranesas +12 (1d8+3 plus 3 electricity/ x3) or
Ranged - Many shot 3x Tranesas +10 (1d8+3 plus 3 electricity/ x3) or
Base Atk +9; Grp +10
SA favored enemy abberation +4, favored enemy evil outsider +2, manyshot, point blank shot ----
Druid spells prepared: CL 4
2 - Barkskin, Resist Energy, Spider Climb
1 - Longstrider, Produce Flame, Protection from Evil, Speak with Animals
0 - Create Water, Detect Magic, Detect Poison, Light, Purify Food and Drink, Read Magic
Ranger spells prepared: CL 3
1 - Animal Messenger, Endure elements
----
Abilities Str 13, Dex 19, Con 10, Int 14, Wis 15, Cha 10
SQ Animal companion, Combat mastery, Elf traits, Improved combat mastery, Nature sense, Resist nature's lure, Trackless step, Wild empathy +10(+6 magical beasts), Woodland stride
Skills Climb +6, Concentration +5, Handle animal +5, Heal +7, Hide +16, Jump +6, Knowledge(geography) +7, Knowledge(nature) +16, Move Silently +16, Listen +10, Ride +11, Search +4, Spot +10, Survival +14(+16 in aboveground natural environments and to keep from getting lost or to avoid natural hazards), Swim +6
Feats Beast Totem, Endurance(B), Manyshot(B), Natural Bond*, Point Blank Shot, Rapid Shot(B), Totem Companion, Track(B), Warden Initiate
Possessions 30 arrows, +1 scimitar, +2 studded leather armor, Tranesas, traveller's outfit
(B) bonusové odbornosti hraničiara
* táto odbornosť z príručky Complete Adventurer
ANIMAL COMPANION: Aren
Male Winter Wolf
TN Large Magical beast
Init +5 Senses Spot +6 Listen +6; darkvision 60 ft.
Languages Common, Giant
----
AC 15, touch 10, flat-footed 14
(–1 size, +1 Dex, +5 natural)
hp 60 (6HD+18)
immunity cold vulnerability +50% fire
Fort +8, Ref +6, Will +3
Speed 50 ft. (10 squares)
Melee Bite +9 melee (1d8+6 plus 1d6 cold)
Base Atk +6; Grp +14
SA breath weapon, freezing bite, trip
----
Abilities Str 18, Dex 13, Con 16, Int 9, Wis 13, Cha 10
SQ link, low-light vision, share spells, scent
Skills Hide –1*, Listen +6, Move Silently +7, Spot +6, Survival +1*
Feats Alertness, Improved Initiative, Track
Possesions exotic riding saddle
Tricks Attack, Come, Defend, Down, Fetch, Guard, Heel, Perform, Seek, Stay, Track, Work
* zimní vlci majú rasový bonus +4 pri stopovaní čuchom, ich sfarbenie srsti im dáva rasový bonus +7 na Ukrývanie v oblastiach snehu a ľadu
Breath Weapon (Su): 15-foot cone, once every 1d4 rounds, damage 4d6 cold, Reflex DC 16 half. The save DC is Constitution-based.
Freezing Bite A winter wolf deals an extra 1d6 points of cold damage every time it bites an opponent, as if its bite were a frost weapon.
Trip (Ex): A winter wolf that hits with a bite attack can attempt to trip the opponent (+8 check modifier) as a free action without making a touch attack or provoking an attack of opportunity. If the attempt fails, the opponent cannot react to trip the winter wolf.
Tranesas +2 composite longbow (Str bonus +1); 1d8+2 plus 3 electricity
Tento krásny skladaný luk kedysi veľmi dávno vytvoril druid, na ktorého meno si dnes už nikto (okrem Oaliana) nespomenie, ale jeho luk dlho patril najschopnejším z ochrancov starých lesov a hvozdov Eberronu. Naneštastie bol dlhé storočia stratený, dokým ho Geviv neobjavil vo vlastníctve mozgožrúta v jednej z jaskýň Khyberu pod Eldínom a nezískal späť. Luk, ktorého meno v preklade z elfštiny znie Luk srdca stromu, obnovil svoju slávu v neskorších rokoch Poslednej vojny, kde v Gevivových rukách maril životy útočníkov, ktorí sa lesy pokúšali dobyť. K luku patrí aj čarovný tulec, ktorý samovoľne dotvára zvláštne šípy, ktoré sa po vystrelení menia na tenké zelené bleskupodobné výboje (jeden za kolo, pričom maximálne ich v ňom môže byť tridsať, navyše pokiaľ ich niekto ihneď nevystrelí z Tranesasu, rozplynú sa za dva kolá).
Napsal Aeris 27.04.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14746379852295 secREMOTE_IP: 34.232.63.94