Hrdina týdne - Hárón

"Zhyňte, stvůry pekelné, jménem Pelora vás zaklínám! Vaše těla a kosti ať se na prach rozpadnou a duše ať dojdou odpočinku!" Zatímco jsem pronášel formuli na odvracení nemrtvých, pocítil jsem důvěrně známé vzedmutí Jeho moci. Navyklým způsobem jsem ji usměrnil a pak už jsem jen spokojeně sledoval, jak se ta zrůdná, nemrtvá torza lidí kolem mě pod poryvy spalující síly nejmocnějšího z bohů kácí k zemi a rozpadají se mi před očima na prach.
Napsal Rytíř
Dnes vám představíme další cizí postavu, která může zabydlet váš svět a ozvláštnit vaše dobrodružství.
Hárón je mohutný muž impozantního vzhledu i vystupování. Široká ramena, celkově svalnatá postava je umocněna okázalým ošacením, zdůrazňujícím jeho postavení a bojovnost. Snědá, hranatá tvář s ostrými rysy nepostrádá důstojnost a drsný půvab, ale velmi krátký sestřih tmavě hnědých vlasů pravdivě vypovídá o jeho bojovné povaze. Hluboké vrásky kolem úst dávají na první pohled tušit, že toho již mnoho zažil a vytrpěl. Přesto je pohled jeho šedých očí jasný a sebejistý. Má hluboký, silný hlas a sklon k poněkud šroubovitému, někdy až patetickému vyjadřování.
Hrdina Hárón
Z jeho pohybů čiší dojem veliké, avšak rozvážně ovládané síly. Ačkoli není nejmladší, fyzicky se zdá být na vrcholu sil. V boji se dovede pohybovat s rychlostí a jistotou, která zahanbuje mnohé bojovníky. Že je vždy ochoten bít se za své přesvědčení doslova na život a na smrt dokládá i jeho zbroj, kterou jen málokdy odkládá. Tvoří ji masivní hrudní pancíř, zdobený zlatem vykládaným symbolem slunce a mohutné nárameníky, k nimž má připevněný krátký kožešinový plášť. Je zhotoven z kůže nebezpečného medvěda garro, srstí je otočen ven. Zbroj doplňují těžké plátové rukavice s dlouhými manžetami, paže a stehna mu chrání hustě pletená kroužková zbroj.
Hlavním rysem jeho povahy je sebejistota, víra v jeho boha a v to, že koná jeho vůli. Jako mladý muž snil o slávě válečníka; je mladším synem úspěšného obchodníka a otec mu zaplatil schopné cvičitele. Ti záhy poznali, že jeho talent by se asi nejvíce uplatnil v aréně, v boji jeden na jednoho před tváří tisíců diváků, kterým by dokázal každý svůj boj náležitě prodat. Ale dělali, co bylo v jejich silách, aby ho naučili přežít i ve víru drsného boje bez pravidel. Při jedné z cest, na které ho otec v zájmu svého obchodu vyslal, ztroskotala loď, na které se plavil. Zachránil se jen samotný Hárón, skončil na malém pustém ostrůvku. Když si už zoufal, pološílený žízní a hlady, dostal vidinu božské hostiny v rajské zahradě, zalité nádhernou září poledního slunce, které hřálo aniž by spalovalo. Probudil se v jeskyni, o níž do té doby netušil a na stěně před sebou viděl jednoduchý symbol slunečního kotouče. Aniž by nad tím přemýšlel, dotkl se ho a v duchu si veškerou silou mysli připomínal onu hostinu. A hle, náhle se pod symbolem, v příhodných skalních prohlubních, objevila voda a vzápětí na to i vydatné jídlo.
Druhý den na to zastavila u jeho ostrůvku loď mířící do jeho rodného města. Na palubě byl i kněz mířící do proslulého chrámu Slunce. Přestože byl ještě mladší než on, Hárón ho začal ctít jako svého učitele, neboť mu neúnavně objasňoval svou víru v Pelora, slunečního boha, a liturgii jeho uctívání. Učil ho také využívat sílu, kterou ho Pelor poctil a vštěpoval mu zásady s tím spojené.

Profese

Hárón se po návratu z oné osudové plavby stal knězem Pelora a díky vlivu a bohatství svého otce rychle postupoval ve složité hierarchii své církve. Nebojí se bojovat, plně věří tomu, že bůh vede a stráží jeho kroky. A věří také, že až zemře, dostane se k němu ještě blíž; těší se na tu chvíli. Jeho válečnický výcvik z mládí se projevuje i tím, že přes značnou magickou moc, kterou nyní disponuje, je stále více než ochoten bít své nepřátele fyzickými zbraněmi.
Svou bojovností si vydobil takové postavení ve své církvi, že má značnou míru volnosti v jednání. Nemusí sloužit v žádném chrámu, nemá přímé podřízené - může tedy cestovat a zasahovat tam, kde se síly zla a temnoty příliš rozlézají. Vůči lidem a bytostem nevládnoucím magickou mocí cítí jistou blahosklonnou nadřazenost, kterou naštěstí zmírňuje jeho ochota pomoci všem, kdož jsou v nouzi. Není to ovšem žádný samaritán ani dobroděj, který by ztrácel čas s každým žebrákem. Je toho názoru, že každý má, co si zaslouží a pokud se sám nesnaží, nemá cenu vzpírat se vůli bohů a utrácet na to svou energii, čas i peníze. Přímou žádost o pomoc však nikdy neodmítne.
Ve svém kraji je znám široko daleko, autorita jeho postavení se snoubí s autoritou jeho osobnosti jako takové. Nesnáší dobře čekání, má rád, když se něco děje. S čím nemá žádnou trpělivost jsou byrokratické obstrukce úřadů nebo jiných složek. Svou církev považuje za nejvýše postavenou a své poslání vždy za nejdůležitější ze všeho. A chová se podle toho.

Ve hře

Hárón má sklony používat na pohled okázalá kouzla, sloupy ohně a proudy světla. Pokud jsou jeho protivníci silní, neváhá posílit svou fyzickou obranu i útok mocnou magií. Naprosto zavrhuje nekromancii a veškerá kouzla temnoty. V tomto bodě je skoro až zaslepený: přestože rozumem chápe, že ne každý sesilatel takovýchto kouzel musí být zlý, je k nim maximálně nedůvěřivý a provokuje je ke střetu.
Pokud hrajete na prestižní povolání, tato postava je jako stvořená pro nějaké výjimečné povolání věnující se uctívání boha. Cítí se být výjimečným a měl by takový alespoň trochu být. Protože v mládí dost cestoval, nemá už potřebu poznávat nové kraje a lidi; dokud bude mít co dělat v kraji, odkud pochází, zůstane tam. Bude při každém větším průšvihu zavánějícím černou magií nebo vzýváním nečistých sil. Může sloužit jako styčný důstojník pro postavy, které vyšle na méně významné mise, aby se mohl zaměřit na skutečné nepřátele, nebo se může stát spojencem v boji proti opravdu silnému nepříteli. Zároveň může sloužit i jako varovná postava pro DM, jehož hráči zneužívají svou moc na nebohé bezbranné obyvatele, zvláště pokud je to moc magická :)

Taktika v boji

Na první pohled by to sice hádal málokdo, ale Hárón si opravdu nenechá ujít jedinou příležitost, aby sobě i ostatním dokázal svou zdatnost v boji - pokud jsou jeho protivníky lidé nebo jim podobné myslící bytosti. Je tím skoro až posedlý. Když nemá oprávněný důvod domnívat se, že jeho protivník ho fyzicky opravdu předčí, pustí se do něj pouze s pomocí svých zbraní, bez magie. Teprve když zjistí (což mu nikdy netrvá dlouho, není to žádný hlupák), že na to nemá, s teatrálními gesty sáhne po magii. Záleží na situaci, vždy má však po ruce kouzla sloužící k přímé podpoře v boji zbraněmi, stejně jako kouzla pro boj s nemrtvými a zlými bytostmi z jiných sfér. Ty nenávidí a nebojuje s nimi zbraněmi, pokud nemusí. Naopak, používá na ně co nejsilnější magii, uspokojuje ho, když je kouzly rozmetá na prach.
Pokud má čelit jinému sesilateli, jeho základní obranou se stává magická odolnost. Taktiku boje proti sesilatelům má jednoduchou, ale většinou účinnou - pod ochranou magické odolnosti na ně sešle rozptyl magii a pak hned útočí palcátem, posíleném již v předstihu mocnou magickou zbraní.
Hárón je příliš zdatný bojovník a dobrodruh, než aby dělal hrubé chyby v taktice. Dokáže se držet zpátky, případně i vycouvat z opravdu beznadějného boje. Jeho hodnocení vývoje situace je ovšem dost poznamenáno jeho neochvějnou vírou ve vlastní dobrý osud a také tím, že se ve své podstatě vůbec nebojí smrti. Smrt ovšem nevyhledává, je přesvědčen, že až tu nebude, padne silná bašta dobra, a tak se musí snažit zůstat tu co nejdéle :)

Vybavení

Háróna nikdy nelákalo využívat svou magii k výrobě kouzelných věcí. Vždy měl dostatek peněz, nejprve díky otci, potom si je už buďto vybojoval nebo je dostal od své církve. Potrpí si na zdobné, co nejnákladnější vybavení a výstroj.
Je natolik pyšný na svou vlastní magickou moc a sílu svých paží, že pohrdá veškerými podpůrnými prostředky, které jsou u ostatních sesilatelů běžné. Nemá proto žádné berly, hůlky, svitky a dokonce ani lektvary.

Herní statistiky

Lidský muž, Boj 1/Knz 14; N 15; středně velký humanoid; VT 10+14k8+45; 118 žt.; Inic. +4; rychlost 30 stop; TZ 20 (dotyk 10, zaskočen 20); útok kladivem +17/+12/+7 (1k8+4, kritika 19-20/x3); Zvl. schopnost odvracení nemrtvých 10x/den (+6/2k6+17); doména Slunce a Dobra; Přes. ZD; Výdrž +14, Ref +4, Vůle +15; Sil 16, Obr 10, Odl 16, Int 12, Mdr 22, Cha 16.
Dovednosti: Čarozpyt +6(5), Jezdectví +4(4), Léčení +11(5), Diplomacie +11(5), Plavání +7(4), Profese (obchodník) +8(2), Soustředění +19[+23](16), Vyslýchání +7(4), Znalosti (náboženství) +17(15), Znalosti (světy) +12(10)
Odbornosti: Zlepšená iniciativa, Zaměření na zbraň (válečné kladivo), Drtivý úder, Sesílání v boji, Extra odvracení, Duchovní moc, Svaté kouzlo, Zlepšená kritika (válečné kladivo).
Předměty: kyrys +2, ocelový těžký štít +1, válečné kladivo +1, náhrdelník moudrosti +4.

Alternativy

Hárón je doma v klasickém světě DnD, tedy tam, kde je běžná víra v bohy a magie z toho plynoucí, kde je množství nestvůr a zejména zlých lidí i jiných bytostí, vždy ochotných kout své pikle a ubližovat nevinným a bezbranným. Pokud mu chcete dát prestižní povolání, není třeba se držet při zemi, nechte mu nezbytné množství úrovní kněze a zbytek dejte na to prestižní - je dostatečně ambiciózní a cílevědomý, aby si byl vědom všech výhod tohoto povolání a dosáhl ho co nejdříve. Zapadne ovšem i do světa s méně běžnou magií, tam se bude cítit dostatečně výjimečný i bez nějakého toho prestižního povolání.
Při volbě jeho odborností jsem počítal s tím, že je občas nucen se vypořádat s nemrtvými. Pokud tomu tak ve vašem světě není, můžete mu místo Extra odvracení dát nějakou odbornost na posílení sesilatelských schopností, např. Zesílené kouzlo. Dobře to ovšem zvažte, protože Hárón má díky odbornosti Duchovní moc možnost využít svou schopnost odvracení velmi efektivně v jakémkoli boji. Odbornosti Duchovní moc a Svaté kouzlo jsou uvedeny v Knize válečníka (Complete Warrior) a v Knize duchovních (Complete divine). Jejich překlady najdete v sekci překladů SRD, v části volitelných odborností.
Napsal Rytíř 16.06.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.31972289085388 secREMOTE_IP: 3.236.222.124