Hrdina týdne - Kas Paví očko

"Nemám rád obry," zabručel. Dva údery, dvě temné šmouhy a duté rány. S tlumeným úpěním se s rozbitou hlavou k zemi sesunul poslední z obřích strážců Královny bouří. Stanuli proti sobě, ona obrovitá a majestátně krutá, on proti ní malý a slabý, zbrocený krví od hlavy až k patě. Strach se však zračil pouze v jejích očích. Vykřikla a vztáhla ruce před sebe. Z věčně rozevlátých vlasů přeskočila jiskra, na dlaních se jí zmnožila, dolů na nezdolného bojovníka už sjel mohutný výboj. Jenže tam, kde udeřil do země až popraskaly kamenné desky, dávno nestál. Kotoulem se dostal až k ní, kleče na jednom koleni se ušklíbl: "A nesnáším magii!" Strašlivou ranou jí rozdrtil koleno. Když padala překvapeně k zemi, znechuceně jí řekl: "Jsi stejně blbá jako ostatní obři. A stejně jako je i tebe zabiju."
Napsal Rytíř
Obsah článku:
Ten muž v nejlepších letech by nebyl moc pohledný, ani kdyby neměl nadvakrát přeražený nos a hlubokou jizvu po seku na levé čelisti. Má zvláštní, šedé oči a znepokojující zvyk dívat se upřeně do očí každému, s kým mluví. Hlas má mírně chraptivý, mluví úsečně a často sprostě. Vezmeme-li navíc v potaz jeho až neúměrně široká ramena a velmi vysokou, svalnatou postavu, už pouhý rozhovor o počasí s ním působí dost hrozivě. Naštěstí je to tulák a samotář, který raději než lidi vyhledává společnost svých zvířecích přátel a společníků. O tom, že dlouhé týdny a měsíce tráví v divočině, svědčí jeho notně ošumělý zálesácký oděv i nijak neupravovaná hříva dlouhých hnědých vlasů. Na tváři si udržuje hrubé strniště, vousy nemá rád.
Kas Paví očko
Jako každý jiný lovec má i on dlouhý luk a toulec plný šípů. Luk je ovšem krásná zbraň vyrobená ze vzácného, velmi pevného dřeva; nosí ho pečlivě zabalený v koženém pouzdře, natahuje ho jen když jde na lov nebo čeká střelecký boj. Svůj veliký řemdih nosí obvykle přehozený přes rameno, zvykl si na to tak, že už mu to nepřijde divné ani únavné - je totiž díky tomu kdykoli připraven k boji.
Kas má dva zdatné lovecké psy, Rafa a Hafa. Poslouchají ho na slovo, jsou cvičení pro lov (libovolné kořisti) a stopování.

Historie

Kas se narodil v zapadlých uličkách Oronu, hlavního města Roharu, pouliční šlapce, která neměla ani na potrat. Ať byla jaká chtěla, máma se o něho i jeho mladšího bratra Raula a sestřičku Fionu jakž takž starala. Děti ovšem vyrůstaly na ulici a na lepší chleba si začaly vydělávat velmi záhy tak, jak bylo v těch místech obvyklé; nejprve žebrotou, později drobnými krádežemi. Kas byl odmala poměrně silný a velký, o své sourozence se staral s neutuchající láskou a starostlivostí. Jenže pak dostala krásná, křehká Fionka zápal plic a v zimě jejich domova nakonec zemřela. Kas z té smrti vinil jejich chudobu a rozhodl se to změnit. Byl už dost velký na to, aby se přidal k jednomu z gangů, který v jejich čtvrti operoval, a přes počáteční ostych a naivitu se mu mezi nimi postupně dařilo upevnit svou pozici. Z krádeží přešel na vloupání a potom na loupežné přepady, když se jeden z jeho soků v gangu na vlastní kůži přesvědčil, jak dobře umí Kas ovládat svůj velký nůž. Od nejlepšího bojovníka gangu se pak začal učit boji s velkým mečem, strašlivé zbrani v pouličním boji, kde většina bojujících neměla než dýky a nože.
Peněz začínal mít dost na to, aby zvedal hlavu a nemístně se vychloubal. Bratr Raul byl tehdy již také v gangu a v Kasovi svým nekritickým obdivem ještě podporoval pocit nezranitelnosti a neomylnosti. Táhlo mu na sedmnáctý rok, když si ho všimla a kolem prstu si ho obtočila kráska Vilma. Následující rok sice jen se štěstím, ale přesto přežil řadu soubojů a přepadů jejích četných ctitelů a Vilmu už jeho štěněcí oddanost přestávala bavit. Protože ho přesvědčila, aby se vydal na cestu nájemného vraha, peněz měl víc než než dost. Ale ani Vilmě je nechtěl dát všechny, zkušenost z dětství byla zarytá hluboko, nechtěl být bez peněz.
Vilma tedy přišla s plánem, který jim oběma měl dopomoci k velkému bohatství. Kas měl investovat své peníze do obchodu s luxusním zbožím, pavými pery, Vilma zajistit kontakty a hladký průběh obchodů. Přemlouvala ho dlouho a dovedně, byla to velmi zkušená podvodnice, takže její návrhy zněly stále ještě zamilovanému Kasovi věrohodně. Jakmile ovšem Kas zaplatil vším co měl, Vilma ho okamžitě opustila a ještě potupila před zraky jeho "obchodních společníků". Historka o jeho ponížení se samozřejmě bleskově rozšířila po celém městě, i ti, kdo se ho ještě nedávno báli, ho neoslovili jinak než Paví očko. Jeho hněv a prchlivost situaci jen zhoršovaly. Pohár přetekl, když mu po měsíci marného shánění zakázky a peněz Raul do očí řekl, že bude lepší, když se rozdělí, protože Vilma a Kasovi nepřátelé se očividně postarali o to, aby ve městě nesehnal už nic pořádného a jeho přítomnost škodí i jemu, jeho vlastnímu bratru.
Kas nebyl žádný intrikán, zvolil proto to nejprostší východisko - odešel z města. Šel do divočiny, zahořklý a sám, jen se starou fenkou, kterou v té době potlučenou a zraněnou našel jedné noci na smetišti. Protloukal se těžce a mnohokrát měl namále, než poznal divočinu a naučil se v ní pohybovat. Přežil jen díky své čtyřnohé přítelkyni. Potom potkal zkušeného hraničáře a stopaře Hirana, spřátelili se a on s ním putoval, dokud se jedné bouřlivé noci nepokusili zabít trojici lesních obrů, jež Hiran k smrti nenáviděl. Ten šílený boj přežil pouze Kas; po Hiranovi zdědil jeho velký luk, obávaného Černého strážce, velký železný řemdih zčernalý od krve desítek obrů, kterou prolil, a také nenávist k obrům, kteří mu zabili prvního opravdového přítele.
Od té doby se toulá divočinou jen ve společnosti svých nových psů, stopuje obry a s pochmurným uspokojením je zabíjí. Po městě ani společnosti jiných lidí již nijak zvlášť netouží. Nebo tak alespoň vypadá...

Profese

Již léta se toulá po lesních stezkách a po pěšinách hraničních hor, které hlídá spolu s ostatními hraničáry. Má mezi nimi ovšem poněkud výsadní postavení, které si postupně vydupal svou nedůvěřivostí, nevrlostí a zejména samozřejmě svou zdatností v boji s nepřáteli království. Nemusí tak podávat pravidelné raporty vrchnosti ani ostatním hraničářům a když se děje něco, co vyžaduje přítomnost vojáků a zvědů, Kasovi dají vědět, ale není povinen se dostavit - nechávají to na jeho uvážení. Baron ze Skalnatých vršků, jehož lénem je nejnebezpečnější část hranice, již zjistil, že Kas se sám objeví, když se na zem žene větší nebezpečí, než on sám dokáže zvládnout, nebo že sám tasí zbraň v boji, který by bez jeho pomoci mohl dopadnout všelijak. Kas se navíc toulá po mnohem větším území než je jeho léno - stejnou službu jako baronovi dělá Kas i dalším oficiálně stanoveným strážcům hranic království.

Ve hře

Povaha

Kas je rasista. Nemá rád obry a netají se tím. Zabíjí je bez důvodu a opravdu na potkání - stačí mu jen málo, aby po nich vystartoval, kdekoliv na ně narazí. Opovrhuje jimi ve všech hlediscích, včetně bojové zdatnosti. Je pravda, že s nimi umí bojovat tak účinně, že jeho nadřazenost je v tomto ohledu do značné míry na místě. V boji s nimi mu totiž velmi pomáhá jeho Černý strážce, o němž ostatně kolují pověsti, že nenávidí obry mnohem víc než samotný Kas a možná že oprávě on za tímto jeho nesmiřitelným postojem stojí...
Kromě toho, že nemá rád obry, nemá Kas rád ještě magii. Nesnáší černokněžníky a povýšené čaroděje, má husí kůži při představě, že by se měl spolehnout pouze na sílu magie a k tomu všemu získal postupně pocit, že síla magie se přehání, že ve výsledku není zdaleka tak drsná a ničivá. Jeho krédem je, že dobrý meč je nade všechny kouzla a žádných kouzelníků se nebojí. Naopak, poslední dobou jich několik sám dostal a postupně si buduje pověst čarodějobijce. V dosahu jeho řemdihu si prý žádný sesilatel nedovolí pronést jediné divné slovo nebo podezřelé gesto. Kas opovrhuje magickými předměty, které disponují očividnou magickou silou. Nikdy si dobrovolně nevleze na létající koberec, nenechá se přenést teleportem ani si nenasadí čelenku, díky níž uvidí ve tmě. Svou antipatii k magii si dá se říct pěstuje a hýčká, snad jako náhražku za to, že on sám nemá absolutně žádné magické schopnosti. Jednu dobu dokonce přímo studoval chování kouzelníků při kouzlení, aby věděl co může očekávat a jak se tomu vyhnout. Že nemá žádný talent na magii si ovšem nemyslí nikdo, kdo ho viděl v boji vzdorovat nepřátelským kouzlům a čarodějům, pronikat jejich magickou ochranou a zabíjet je.
Protože se se svou první velkou láskou tak spálil, Kas se velmi drží zpátky a holky si raději kupuje, než aby si nějakou zkusil najít. Což by ostatně s jeho vzhledem a přístupem ke všem lidem kolem sebe nebylo nic jednoduchého. Dokonce ani tu placenou lásku nezískává snadno a stojí ho to zpočátku, než ho poznají, víc než leckoho jiného. Přestože na ženy neumí být milý, není na ně ani hrubý či vyloženě násilný, proto má v každém nevěstinci své oblíbenkyně, k nimž se obvykle uchyluje, když danou lokalitu navštíví. Pokud se ale stane, že potká odvážnou a dominantní ženu, která se ho nebude bát a projeví mu náklonost, může se snadno novu zamilovat. Když se tak stane, bude to stejně bezhlavé jako poprvé a bude vůči ní stejně bezmocný. Vzhledem k tomu, jak silný ale nyní je, z toho může být pro okolní obyvatele pěkný průšvih, jestliže se ona dáma ukáže být stejnou potvorou, jako Vilma - druhé takové zklamání už si neponese potichu v srdci, vykřičí ho do světa se svým řemdihem v ruce.
Nebojí se příliš zranění, naučil se uhýbat všem nebezpečným ranám natolik dobře, že je opravdu těžké ho vážně zranit. Navíc se naučil snášet, ignorovat tělesnou bolest, a tím pádem budí dojem veliké statečnosti, vrhne se do jakéhokoliv boje. Ve skutečnosti pramení ovšem jeho odvaha zejména z pocitu převahy nad svými protivníky. Pokud ji necítí, projeví se jeho pravá povaha - je to realista a pragmatik, který nejvíc ze všeho chce přežít, a to v podstatě za jakoukoliv cenu. Přesto ustupuje z boje nerad, vnímá to samozřejmě jako potupu. Nicméně je mu celkem jedno, co si o něm kdo myslí, jde mu o jeho vlastní pocit nedostatečnosti. Přesto z boje uteče, když si bude myslet, že nemá šanci zvítězit. Ovšem každá porážka ho hodně hněte, takže bude co nejdříve usilovat o odvetu, přirozeně za pro něj příznivějších okolností... Přestože by to dokázal a umí to, Kas není vrah, příčí se mu se k někomu přiblížit a podříznout ho. Jestliže je ale jeho protivník natolik silný, že by v rovném (nebo i méně rovném) boji neměl moc šancí, klidně to udělá, jen aby vyhrál nebo se pomstil za případnou předchozí prohru.

Pověst

O jeho činech koluje již několik příběhů a pověstí; a ne všechny jsou o statečném a oddaném strážci hranic. Jeho samotářský a nerudný postoj odrazuje vzbuzuje nedůvěru a jak se zdá, on nestojí o přátele. Stačí mu jeho psi a občasné návštěvy hospod a nevěstinců v menších vesnicích nebo hraničních městečkách. Každý ví, že je to velmi obávaný bojovník, statečný a nemilosrdný. Řada lidí, i z řad hraničářů a výše postavených postav, si myslí, že je to zabiják, kterému se boj líbí, líbí se mu vítězit. Všeobecně se také ví, že má rád peníze, za odměnu je ochoten leccos udělat. Ovšem nepřekračuje v tom zákon; alespoň ne zjevně, jak se šušká. Všeobecně spíše než úctu vzbuzuje strach, zejména při osobním kontaktu. Je jen málo šílenců, kteří by měli odvahu ho veřejně provokovat a těch pár, co to zkusí, dlouho nepřežije.

Taktika v boji

Kas sice má velký a dobrý luk, ale v boji dává jednoznačně přednost svému řemdihu, luk je pro něj pouze loveckou zbraní nebo východiskem z nouze. Spoléhá se na svou rychlost a obratnost, obvykle se bez váhání přiblíží k soupeři, pokud jich je několik, vskočí přímo mezi ně, zázračně se díky Prchavému cíli vyhne soupeřovu útoku a pak ho sám rozdrtí svou zbraní. Pomáhá mu v tom jeho pes, který je naučen obtěžovat jeho soupeře zezadu a odvádět jejich pozornost, aby je mohl Kas vyřídit co nejrychleji.
Přestože na to na první pohled podle své poměrně lehké zbroje a hbitého pohybu po bojišti nevypadá, Kas je v podstatě těžkotonážní bitevník, který ustojí hodně těžké rány a vrací je velmi razantně. Než jim to dojde, obvykle i hodně silní soupeři jsou už vážně zranění nebo dokonce vyřízení. Paradoxně největší práci má s lehkonohými protivníky, kteří ovládají stejně jako on kdejaký špinavý trik a dávají si na ně sami pozor.

Vybavení

Kas je tulák a lovec v divočině, který se spoléhá pouze sám na sebe. Má proto lety osvědčené a prověřené vybavení zálesáka, o které pozorně pečuje. Krom toho má následující magické vybavení:
Baziliščí šupiny: Je to lehká zbroj, kterou pro Kase vyrobil jeho známý druid, jemuž pomohl zabít jednoho otravného baziliška. TZ má celkem +4 (základ +3), SZ dává 4/-, postih za zbroj má -3 a pravděpodobnost selhání kouzla 20%. Váží 20 lb. Díky svému neutrálnímu zabarvení a proměnlivé povaze baziliščí kůže dává navíc bonus +8 k ověřování Skrývání. Je očarovaná tak, že je překážkou i pro nehmotné tvory.
Černý strážce: Těžký řemdih, nasycený krví tolika zlých obrů, že je celý černý jako uhel. Vzal si ho po smrti jeho prvního opravdového přítele, lovce Himara, zapřísáhlého nepřítele obrů. Spolu s řemdihem přijal i jeho nenávist k nim; s Černým strážcem v ruce se snad ani nedá jinak - je to těžký řemdih +1, zhouba obrů. Na obry má tedy bonus k hodu na útok i na zranění celkem +3 a navíc je zraní za 2k6.

Zvláštní schopnosti

Díky svým odbornostem má Kas následující zvláštní schopnosti:
Prchavý cíl: Kas může v boji použít tři taktické manévry.
Neutralizuj drtivý útok: Aby mohl použít tento manévr, Kas musí označit určitého nepřítele jako cíl své odbornosti Uhýbání. Pokud na něj daný nepřítel použije odbornost Drtivý útok, nemá žádný bonus k hodu na zranění, ale stále má patřičný postih k hodu na útok.
Odklonění obrany: Aby mohl použít tento manévr, Kas musí být obestoupen a jednoho z útočníků, kteří ho obestoupili, musí označit jako cíl své odbornosti Uhýbání. První útok označeného útočníka v kole ho automaticky mine a může místo toho zasáhnout druhého nepřítele, který ho obestoupil; útočící tvor provede normálně svůj hod na útok a jeho spojenec je považován za zaskočeného. Pokud označený nepřítel na Kase provádí úplný útok, jeho další útoky v kole fungují normálně.
Přetažení útoku: Aby mohl použít tento manévr, Kas musí vyprovokovat k útoku nepřítele tím, že se pohne z oblasti, kterou ohrožuje. Jestliže ho nepřítel mine, může se ho zdarma pokusit podtrhnout a on nemá možnost mu podtržení oplatit, když se mu jeho pokus nezdaří.
Vytrvalost: Kas má bonus +4 při ověřování Plavání při odolávání stínovému zranění, Odolnosti aby mohl pokračovat v běhu, Odolnosti aby se vyhnul stínovému zranění z nuceného pochodu, Odolnosti při zadržování dechu, Odolnosti aby se vyhnul stínovému zranění z hladu a žízně, hodů na záchranu na Výdrž, aby se vyhnul stínovému zranění z horka nebo chladu a hodů na záchranu na Výdrž, aby odolal zranění z dušení. Navíc může spát v lehké nebo střední zbroji bez toho, že by pak byl unaven.
Průchod divočinou: Kas se dokáže pohybovat skrz porost (jako je přírodní křoví, houštiny, zarostlé oblasti apod. terén) normální rychlostí a bez zranění nebo jiných nepříjemností z toho obvykle plynoucích. Ovšem křoví, houštiny nebo zarostlé oblasti očarované nebo magicky ovlivněné tak, aby překážely pohybu, na Kase stále působí.
Únik: Jako schopnost mnicha nebo tuláka.
Úhlavní nepřítel: Kas má bonus +2 na ověřování Naslouchání, Odhalení úmyslu, Předstírání, Přežití a Všímání, když tyto dovednosti používá proti obrům. Při boji s nimi má bonus +2 k hodu na zranění zbraní.
Záhadný úhyb: Kombinuje schopnost povolání barbara záhadný úhyb a zlepšený záhadný úhyb. Všechny úrovně povolání se pro účely určení minimální úrovně postavy potřebné pro zákeřný útok na postavu sčítají.
Zákeřný útok: Jako schopnost tuláka, zranění se nenásobí, namísto do staminy jde přímo do těla.
Zvířecí pomocník: Jako schopnost druida.
Zabiják mágů: Kas dokáže poznat, kdy se protivník opravdu musí soustředit na sesílání kouzla a využít to k volnému příležitostnému útoku na něj. Ten, koho ohrožuje svou zbraní nablízko, nemůže sesílat kouzla opatrně (a je si toho plně vědom).
Procházení magickou ochranou: Kas si vyvinul schopnost ignorovat veškeré bonusy k obraně, které jeho protivník získal díky magii.

Psí pomocník

Kas byl odjakživa samotář, ve vztahu k ostatním lidem trochu odtažitý. Zvířata má ale rád a když jednou našel těžce zraněnou fenku z bojového plemene, ujal se jí a ošetřoval, i když nikdo nevěřil, že by se uzdravila. Ona to ale dokázala a byla mu věrnou společnicí po dlouhá léta. Když ji zabil jeden obr, Kas ji dlouho oplakával a pak si našel slibné štěně jako náhradu. Od té doby měl již několik psů, zkušenosti z jejich chovu a výcviku Kas neustále úročí, takže každý jeho nový psí přítel je lepší a lepší.
Raf
Malé zvíře; VT 13, stamina 69, BZ 15; Rychlost 40 stop; tlama +16/+11 (1k6+7); TZ 29 (+6 Obr +12 PZ +1 vel.) ; Zvl. schopnosti čich, vidění v šeru, zlepšený únik, SZ 3/-; Inic. +6; Sil 20, Obr 23/+5, Odl 15, Int 2, Mdr 12; Vý +10, R +14, V +5 [+9]
Dovednosti: Naslouchání +18, Plavání +4, Přežití +1 (s bonusem +4 při stopování), Skákání +10, Všímání +5. Odbornosti: Ostražitost, Stopování, Zlepšená přirozená zbroj, Běh, Zaměření na zbraň (tlama), Zlepšená přirozená zbraň (tlama).
Povely: Kas naučil Rafa poslouchat na tyto povely:
Hlaš ho! Doběhne cíl, na kterého Kas ukáže a běží s ním a štěká. Sám neútočí, jen se brání.
Se mnou! Zaútočí na cíl zároveň s Kasem, snaží se ho přitom oběhnout a zaútočit mu do zad.
Je tvůj. Má za úkol zabít tvora, na kterého Kas ukázal.
Hledej cestu. Má za úkol najít schůdnou cestu obtížným terénem. Umí to i pro cizí lidi, když mu to Kas přikáže.
Mimoto bravurně zvládá všechny běžné povely, včetně Zůstaň, Hlídej, Sedni, Lehni, Ticho, Přines, apod.

Herní statistiky

Lidský muž, Vál 14/Exp 4; N 18; středně velký humanoid; VT 10+14k10+4k6+72; stamina 178, body zdraví 21; Inic. +2; rychlost 30 stop; TZ 21 (dotyk 12, zaskočen 21); útok řemdihem +24/+18/+13/+9 (1k10+10), kritika 17-20; SZ 8/-; Přes. N; Výdrž +17, Ref +10, Vůle +6; Sil 20, Obr 14, Odl 18, Int 12, Mdr 10, Cha 8.
Dovednosti: Naslouchání +16 (16), Akrobacie +13 (12), Všímání +19 (19), Plavání -1 (2), Skrývání +18 (11), Prohledávání +1 (0), Tichý pohyb +12 (13), Zacházení se zvířaty +10 (11), Přežití +12 (12) Znalost (přírody) +9 (6), Čarozpyt +3 (4/2), Šplhání +8 (6).
Odbornosti: Uhýbání, Roztínání, Pohyblivost, Zaměření na řemdih, Tvrdost, Prchavý cíl, Specializace na řemdih. Bonusové: Záhadný úhyb, Zákeřný útok, Únik, Zvířecí společník, Úhlavní nepřítel (obři), Snížené zranění, Průchod divočinou, Vytrvalost, Zlepšená kritika řemdihem, Zabiják mágů, Projdi magickou ochranou. Rasové: Drtivý útok.
Jazyky: obecný a řeč obrů.

Alternativy

Kas je vytvořen podle systému následujících nepovinných pravidel: obecných povolání, snížené zranitelnosti zbroje a staminy namísto životů. V klasickém d20 systému by měl povolání bojovníka a barbara (který by zuřil jen při boji s obry). Měl by tím pádem trochu jiný počet životů, něco přes 180.
< Kas Paví Očko >
Na slovíčko s Kasem
Napsal Rytíř 12.01.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.32476711273193 secREMOTE_IP: 3.236.222.124