Spojenec týdne - Radek z Boktoru

Chtěl bych Vám představit zdánlivě vedlejší, a přitom ústřední postavu jednoho mého tažení, které dovedlo poměrně početnou družinu z 1. na 10. úroveň, a právě ona mi zajišťovala pestrost zápletek a přitom nenásilnou kontinuitu celého příběhu.
Napsal Rytíř
Radek je nevysoký muž středního věku. Nakrátko ostříhané, tmavě hnědé vlasy už mu šediví, stejně jako krátký pěstěný plnovous. Nos má menší, trochu bambulovitý, rysy příjemné, nikterak zlověstně ostré. Má menší, živé a pozorné hnědé oči, se starostlivými vráskami v koutcích. Na jeho postavě je znát, že už delší dobu žije v klidu a míru, je sice ještě pořád poměrně statný, ale nijak se nesnaží skrývat pomalu rostoucí bříško. Ruce má vždy čisté a hladké, s krátkými silnějšími prsty.
Obléká se do kvalitních šatů módního střihu, nic extravagantního, ale ani přehnaně usedlého; má to prostě švih a šmrnc. Vyjma dýky s velmi zdobenou rukojetí obvykle nechodí ozbrojen; je to muž, který se spory snaží řešit rozumnou dohodou a ne silou. Nosí náhrdelník z masivního zlatého řetězu, na němž visí polodrahokamy vykládaný znak jeho obchodu, mincovní váhy s velkým R a B nad každou miskou. Jediným jeho dalším šperkem jsou dva zlaté prsteny, jeden s velkým safírem, druhý se třemi menšími rubíny. Oba nosí na levé ruce, na malíčku a prsteníku.
Přes svůj na první pohled nijak přehnaně zámožný zevnějšek je Radek velmi bohatý muž. Živí se jako obchodník a dotáhl to již tak daleko, že on sám už nemusí se svým zbožím nikam jezdit, najímá si na to lidi, na které jen dohlíží a sjednává nové smlouvy a dohody. Žije v Cimuře, menším městě v hrabství Gravitom. Přistěhoval se sem před třemi lety a mezi místními obchodníky nemá konkurenta. Je znát, že vyrůstal v dravějších vodách přístavního města, ne v poklidném provinčním městečku na okraji království. V Cimuře se projevuje jako štědrý intelektuál, dává peníze na chod špitálu, který provozuje Pelorův řád, a také jejich klášterní knihovny. Vydržuje si také vlastního písaře, mládence jménem Kris, který si vznešeně říká kronikář, ale obstarává pro něj veškerou korespondenci a také účetnictví.

Historie

Radek je synem Zbyška z Boktoru, rybářského překupníka a dovozce. Dokud jeho otec žil, neměli se s bratrem a maminkou nijak zle, i když rozhodně nežili v přepychu. Radek se jako starší učil tatínkovu řemeslu, ale neustálé handrkování s rybáři o cenách ryb a potom dohadování o tomtéž s trhovníky ho nijak zvlášť nebavilo. Byl mladý, Boktor kypěl životem, jeho přístav byl plný cizokrajných lodí a korábů, jeho krčmy nejrůznějších námořníků, dobrodruhů a cestovatelů. Radek toužil po tom vyrazit do světa, poznat daleké kraje, vydělat veliké bohatství plavbou do cizokrajných končin. Jenže na to neměli peníze a jeho otec ani kuráž.
Potom však Zbyšek onemocněl, dostal suchý kašel a ztratil chuť k jídlu. Hubl a neměl sílu dál pracovat. Neměli žádného známého, který by ho magicky vyléčil a bylinky ranhojiče nepomáhaly. Radek se snažil otce zastoupit a dařilo se mu, přechod živnosti z otce na syna se podařil bez problémů. Jenže otec stále churavěl a Radek nedokázal v přístavu vydělat tolik peněz, aby si mohl dovolit jeho vyléčení u mocných kněží. Proto se rozhodl riskovat a prodal všechno co mohl a ještě si hodně vypůjčil, aby si mohl pronajmout koráb a muže na výpravu do dalekých zemí. Jel tam za obchodem, zjistil si, co místní domorodci chtějí a výměnou za železné zboží a sklo chtěl přivést náklad koření a možná zlata. Zajistil si také přítomnost kouzelníka, ne příliš mocného, přirozeně, ale nebojácného a sečtělého. Nechal doma matce dostatek peněz, aby z toho vyžila než se před zimou vrátí a jednoho jarního dne vyplul.
Ta výprava byla nakonec velmi úspěšná, i když se vrátila stěží polovina posádky. Na křídlech první zimní bouře přilétli do Boktoru, jako jedna z posledních lodí. Díky tomu udělal se svým nákladem výborné obchody, protože bylo jasné, že do jara už nové zboží toho druhu na trhu nebude. Jenže i když spěchal jak mohl, otce už zachránit nestihl, zemřel počátkem podzimu. Matku unavenou manželovým skonem a starostí o něj, stejně jako chudobou, zahrnul bohatstvím a pohodlím. Bratra, který bez vedení trochu zdivočel, pil a pral se, srovnal do latě a zaplatil mu výcvik u dobrých šermířů, protože se ukázalo, že ho srdce táhne všude možně jen ne k obchodu. Radek dál udržoval přátelství s kouzelníkem Abrakem a stopařem Donaldem, se kterými se velmi sblížil na své výpravě. Tvořili spolu velmi zdatný tým, on navazoval kontakty a domlouval riskantnější obchody zahrnující výpravy do dalekých míst, a oni dva je prováděli.
Za pár let měl Radek nemalé bohatství a řadu závistivých kolegů, k tomu pár nepřátel, které si udělal některými svými odvážnými akcemi. Nikdy neporušoval zákon a neměl touhy vydělávat na utrpení jiných; věděl, že na světě je spousta příležitostí jak zbohatnout v souladu s vůlí dobrých bohů. S radostí naopak dával Abrakovi a Donaldovi úkoly, kdy překazili plány jeho obchodních kolegů s menšími skrupulemi.. a ještě na tom vydělali. Když jeho bohatství a nevraživost mocných obchodníků dosáhla mez, kdy se začal obávat o zdraví své i své rodiny, rozhodl se změnit působiště a odstěhoval se do hrabství v nejsevernějším cípu království, daleko od centra dění. V Boktoru nechal svého bratra (který si mezitím z jedné ze svých četných cest za dobrodružstvím přivezl krásnou, cizokrajnou manželku), a také řadu přátel a agentů, kteří pro něj nadále pracovali a sbírali informace.
V hlavním městě Gravitomu, v Cimuře, si vystavěl sídlo dostatečně pohodlné a honosné, přitom takové, aby nevyzývalo místního vládce svou okázalostí. Abrak odešel s ním, zestárl a zmoudřel, víc než po dobrodružství teď toužil po klidu laboratoře a dobře vybavené knihovny - vsadil na klasiku a nechal si na pozemcích Vysočiny, jak se sídlu Radka z Boktoru říká, vystavět vlastní věž, kterou zpevnil a zabezpečil svou magií. Donald s nimi šel též, protože je to cestovatel a nezáleží mu příliš na tom, kde bude jeho základna, stačí mu vědomí, že se vrací do bezpečí u přátel.
Radek se záhy stal mecenášem místního malého kláštera církve Pelora. Protože hrabě Parko Horoběh z Gravitomu je starší, nevýrazný a neprůbojný muž, Radek na sebe záhy strhl roli vůdce společenského dění v Cimuře. Nechal vystavit Dóm, jak ho nazývají, veliký kamenný dům, v jehož přízemí se za mnoha podloubími skrývají malé místnosti, které jako krámky pronajímá místním obchodníčkům a trhovcům. V patře je tam pak velká síň, kde pořádá koncerty, plesy a představení lepších hereckých spolků, které zve do Cimury.
Radek už sice není nejmladší, ale svým vystupováním (a samozřejmě i bohatstvím) budí obdiv mnoha žen. Přestože se jim nijak nevyhýbá, Radek stále ještě není ženatý a co víc, není dokonce známo, že by měl milenku. Nepřející klevetníci spekulují o tom, že ho více zajímají muži, což nedávno podpořil Radek tím, že si vzal do učení mladého Janka z vesnice kousek od Cimury. Pravda je ovšem taková, že Radek milenku má. Již před lety se zamiloval do urozené dcery správce přístavu v Boktoru, a když se měla vdát do již dávno dohodnutého manželství, raději se odstěhoval, i když ta láska byla vzájemná. Po roce ho Ulrika překvapila tajným dopisem, v němž ho žádala o schůzku. Aby proběhla v opravdové tajnosti, svěřil se Abrakovi. Jejich city se nezměnily a díky jeho magii se oba milenci nadále nepravidelně stýkají. Toto tajemství nezná nikdo jiný, i když Donald, stejně jako majordomus Vysočiny Mahar, něco tuší. Nevyzvídají však, záměrně se od tohoto tajemství odvrací.

Ve hře

Radek je dobrý muž se vším všudy, přitom dostatečně světaznalý a razantní, aby si udržel svůj post a bohatství. Ví, že k tomu je třeba víc než jen obratné jednání a diplomacie, občas nepomůže nic než hrubá síla. Má sice obrovskou podporu v Abrakovi i Donaldovi, jeho působnost a obchody už jsou však natolik rozsáhlé, že potřebuje další pomocníky, průvodce a válečníky. Nechce žoldáky, pátrá po slibných mladých odvážlivcích, jejichž věrnost by si zavázal a mohl se na ně opravdu spolehnout. Jakmile se proto doslechne o nějakých výjimečných činech, prokázané statečnosti a zejména neziskuchtivosti a férovosti, dané adepty si prohlédne a posoudí, zda by se mu nehodili. Pokud ano, nabídne jim azyl u sebe na Vysočině, výměnou za souhlas s tím, že to bude on, kdo bude určovat další jejich činy a cíle. Dokud se opravdu neosvědčí, tak jim Radek sice dá svou důvěru, ale hlídá si je a nenápadně kontroluje s pomocí řady agentů a také Abraka s Donaldem.
Místní reálie Cimury najdete v popisu jeho organizace Plachty a meče (jen co je sepíšu).

Vybavení

Přestože Radek není žádný bojovník, zažil už toho dost, aby se snažil být připraven. Nelituje proto značných výdajů (které si opravdu může dovolit) na kouzelné vybavení, díky němuž se dosud těší pevnému zdraví a chuti do života. Vždy má u sebe krásně zdobenou zraňující dýku +3, pokud se vydává do nebezpečnějších končin, bere si navíc stříbřitou, nádherně zpracovanou středně zpevněnou drátěnou košili +2 a v místních krajích velmi exotickou, rudými symboly ohně a draky zdobenou plamennou opakovací kuši +3, kterou si přivezl ze své dávné výpravy. Jeho zdobený cestovní plášť je ochranný plášť +4 a masivní zlatý náhrdelník zdraví - dává zvýšený bonus +4 na Odolnost a navíc bonus +4 k hodům na záchranu před jedy a nemocemi. Nenápadný náramek z tenkých zlatých plátků, který těsně obepíná jeho pravý biceps (a není proto pod šaty vůbec vidět), je náramek přirozené zbroje +3.
Jeho nejcennějším majetkem je ovšem prsten, který nosí na prsteníku levé ruky; je to prsten tří přání. Jedno už vypotřeboval, kdysi v Boktoru, aby se dostal z velmi nebezpečné situace. Zbylé dvě si nechává právě na podobné nepředvídatelné události - v případě nouze neváhá a svá přání použije.

Herní statistiky

Radek z Boktoru, lidský muž, Exp 8; N 8; středně velký humanoid; VT 6+7k6; 50 ž.; Inic. 0; rychlost 30 stop; TZ 20 (dotyk 11, zaskočen 19); útok dýkou +9/+4 (1k4+3, kritika 19-20/x2); Přes. ZD; Výdrž +8, Ref +7, Vůle +13; Sil 11, Obr 12, Odl 14, Int 16, Mdr 13, Cha 16.
Dovednosti: Odhad +13(10), Diplomacie +16(11), Odhalení úmyslu +13(10), Profese (obchodník) +17(11), Prohledávání +14(10), Předstírání +6(5), Převleky +8(5), Všímání +9(8), Získávání informací +15(10), Znalosti (historie) +9(6), Znalosti (místní) +8(5), Znalosti (náboženství) +5(2), Znalosti (šlechta) +6(5).
Odbornosti: Vyjednavač, Zaměření na profesi (obchodník), Železná vůle, Vůdcovství.
Magické předměty: zraňující dýka +3, středně zpevněná drátěná košile +2, plamenná opakovací kuše +3, ochranný plášť +4, náhrdelník zdraví, náramek přirozené zbroje +3, prsten tří přání.
Radek má vyšší nebezpečnost, než by při svém povolání a úrovni měl mít - je to právě díky množství a síle magického vybavení, kterým disponuje, nemluvě o četných přátelích a sloužících.

Alternativy

Radek je určen do světů, kde je magie celkem běžná a je tím pádem dostupná pro každého, kdo má dostatek peněz. Ve světě se vzácnější magií by měl těchto předmětů přiměřeně méně, ovšem vždy by nějaké měl vlastnit, protože má nejen peníze, ale i kontakty, aby je sehnal.
Napsal Rytíř 29.12.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.31324601173401 secREMOTE_IP: 3.236.222.124