Přehled produktů D&D 3.0e

Obsah článku:

Příručky povolání

  • Defenders of the Faith
  • Hero Builder's Guidebook
  • Masters of the Wild
  • Psionics Handbook
  • Song & Silence
  • Sword & Fist
  • Tome & Blood
Příručky povolání byly takřka prvními doplňky následujícími vydání základních pravidel. S výjimkou příručky Heroe's Builders Guidebook mířené na úplné začátečníky, kterým měla pomoci zorientovat se ve hře, obsahují všechny de facto totéž - tedy nové možnosti vývoje - prestižní povolání, odbornosti, předměty, kouzla apod.


Defenders of the Faith (Obránci víry)

autoři: Rich Redman a James Wyatt

rok vydání: 2001

pravidla: D&D 3e

Defenders of the Faith je brožovaná 96 stránková příručka. Barevná obálka ve stylu PHB s obrázkem Hextorova démonického kněze v chrámu bohyně Vey Jas, který se žene na paladina a kněze, je kontrastem vůči vnitřním černobílým ilustracím.

Kniha začíná vysvětlením a doporučením toho, co umějí kněží a paladini nejlépe. Část věnující se dovednostem je velmi krátká, ale představuje možnosti nových použití stávajících dovedností. Nové odbornosti jsou takřka výlučně určené paladinům a knězům, to samé platí i pro magické předměty. Je zde i 14 nových prestižních povolání, všechny se zaměřením na duchovno. Asi nejzajímavější je lovec mrtvých, ale zaujmout může třeba i inkvizitor, věštec, exorcista, templář nebo válečný kněz. Na konci najdete ještě "nová" kouzla a domény, ačkoliv v případě kouzel jde hlavně o předělávky druhoedičních. Velmi zajímavou kapitolou je ovšem ta, věnovaná církvím a organizacím. Je zde krátký přehled nákladů spojených s jejich chodem, i to, jak přesvědčení ovlivňuje jejich přístup, ale nejdůležitější je přehled speciálních organizací, k nimž se věřící může dát. Čepele spravedlnosti nebo Smějící se nože vypadají vskutku lákavě.


Hero Builder's Guidebook (Kterak vytvořit sobě hrdinu)

autoři: Ryan S. Dancey, David Noonan, and John D. Rateliff

rok vydání: 2000

pravidla: D&D 3e

Kniha Hero Builder's Guidebook je brožovaná, 64 stránková příručka. Barevná obálka ve stylu PHB zobrazuje skupinu hrdinů, vnitřní ilustrace jsou toliko černobílé.

Tato kniha je úvodem do tvorby postavy. V první kapitole se ponoříte do tajemství nahazování postav, jak rozdělit hodnoty vlastností, šance na nahození 18ky a podobně. Další kapitola se zabývá povoláními a rasou. Obsahuje řadu tabulek, které si kdokoliv obeznámený s pravidly dokáže odvodit sám. Zbytek kapitoly je o tom, jaké kombinace povolání a postav jsou dostupné a co přinášejí. Další kapitola je o určení minulosti vaší postavy, o tom kde se narodila, jakou měla rodinu, které životní události ji potkaly a jaké jsou její vztahy s okolím. Kapitola je plná tabulek, kde si to můžete naházet nebo vybrat. Kapitola pátá je test přesvědčení, jedna ze skutečně dobrých věcí v této knize. V kapitole šesté se dozvíte o tom, jak plánovat svoji budoucí kariéru zlého nekromanta nebo odeklínače a podobně. Konečně je zde kapitola o jménech, jak je vybírat a tabulka předvymyšlených jmen.

Co říci. Tato kniha je o tak zjevných věcech, že je až hanba, že o tom musejí psát příručku. Nedozvíte se zde prakticky nic, na co byste nepřišli sami. Jistě, kniha je určena začátečníkům, ale ti mají asi dost starostí prokousat se pravidly PHB a nebo jim to vysvětlí jejich zkušenější spoluhráči. A dokonce ani úplnému nováčkovi neprokáže tato kniha dobrou službu, protože její důraz na power-playing je až příliš zjevný.


Masters of the Wild (Páni divočiny)

autoři: David Eckelberry, Mike Selinker

rok vydání: 2002

pravidla: D&D 3e

Masters of the Wild je brožovaná, 96 stránková příručka. Barevná obálka ve stylu PHB zobrazuje barbara, druidku a hraničáře v mrazivé divočině, vnitřní ilustrace jsou toliko černobílé.

Kniha začíná krátkou analýzou silných a slabých stránek jednotlivých povolání, konkrétně barbarské zuřivosti, druidské tvaroměny, i hraničářské univerzality. Kapitola o dovednostech a odbornostech uvádí nová použití již existujících dovedností a představuje nové odbornosti. Ovšem nad některými zůstává rozum stát - například Dračí tvrdost (Dragon's Toughness), která vám dá 12 životů navíc. Kapitola o vybavení nás obohatí o nové zbraně a magické předměty, které by se mohly hodit například při lovu, komunikaci se zvířaty a pohybu v nehostinných územích. Následují prestižní povolání, kterých je zde neskutečných devatenáct. Lesní odstřelovač, lovec nepřátel, a větrný jezdec jsou jenom několika málo příklady. Poslední kapitola je jak jinak o nových druidských a hraničářských kouzlech.


Psionics Handbook (Příručka psioniky)

autoři: Bruce R. Cordell

rok vydání: 2001

pravidla: D&D 3e

Psionic Handbook je v pevných deskách vázaná, 160 stránková příručka s obálkou ve stylu PHB a barevnými ilustracemi uvnitř.

Kniha je rozčleněním nápadně podobná PHB i svým obsahem, začíná povoláními. Představuje dvě hlavní povolání psiona (obdoba čaroděje) a psychického válečníka (něco jako bojovník/čaroděj multiclass). Dovednosti a odbornosti jsou obdobou těch magických: psicraft = spellcraft, combat casting = combat manifestation. Následuje kapitola o tom, jak pracují pravidla pro psioniku - manifestace síly, kolik stojí bodů síly, atd. Následují síly představené stejným způsobem, jako kouzla v PHB. Poté následují prestižní povolání - Metamysl (hromadící surovou mentální sílu), Pyrokinetik (měl by se jmenovat spíš pyroman), Dušebřit (který disponuje nebezpečnou čepelí duševní energie) a Popravčí (postava, který zasvětila svůj život lovu a zabíjení Illithidů). Další jsou psionické předměty, opět obdoba těch magických. A závěrem monstra - 17 psionických bestií jen čekajících na to, aby z vás udělali slintajícího idiota.


Song & Silence (Ticho a zpěv)

autoři: David Noonan a John D. Rateliff

rok vydání: 2001

pravidla: D&D 3e

Song and Silence je brožovaná, 96 stránková příručka. Barevná obálka ve stylu PHB zobrazuje barda, tulačku Liddu a ve tmě se skrývajícího vraha, vnitřní ilustrace jsou toliko černobílé.

Kniha začíná představením 10 prestižních povolání od Strašlivého piráta přes Psance, Královského výzkumníka a Špióna, až po Zloděje akrobata a Virtuóza. Kapitola druhá je věnována dovednostem a odbornostem. Najdete zde návod na výrobu a použití jedů a pastí, což je vhodné i a hlavně pro DMy. Další kapitola je o vybavení, takže tu naleznete řadu hudebních nástrojů a různých zlodějských vychytávek. Taky je tu několik nových zbraní, z nichž asi nejvíc zaujme škrticí struna. Kapitola čtvrtá je věnována organizacím - v tomto případě tedy bardským akademiím a zlodějským cechům. Kapitola pátá popisuje postavení bardů a tuláků ve fantasy světě i v družině, soubojové možnosti a pravidla pro útok strunou. Kapitola šestá obsahuje nová bardská a vrahounská kouzla.

Kniha je dobře napsaná a inspirativní, ale při jejím čtení a hlavně při možnosti srovnání s ostatními knihami pro povolání, se asi nezbavíte neodbytného pocitu, že mohla být i lepší. A to skutečně zamrzí. Navíc se na tuláky dívá poměrně stereotypně a zásadně přehlíží možnosti jejich rozvoje méně tradičními směry.


Sword & Fist (Meč a pěst)

autoři: Jason Carl

rok vydání: 2001

pravidla: D&D 3e

Sword and Fist je brožovaná, 96 stránková příručka. Barevná obálka ve stylu PHB s obrázkem útočícího mnicha a dvou bojovníků, vnitřní ilustrace jsou toliko černobílé.

Tato kniha je zaměřena na povolání bojovníka a mnicha, ale může se hodit i hráčům jiných povolání, kteří se často dostávají do bojových situací, nebo chtějí postavu tímto směrem vyvíjet. První polovina knihy je plná odborností a prestižních povolání. Hodně z nich rozvíjí mnicha, ale ostatní jsou univerzální a taková Smrtelná rána (Death Blow) by rozhodně neměl uniknout pozornosti tuláků a zejména vrahů, neboť umožňuje provádět ránu z milosti jako standardní akci namísto celokolové. Je zde také uvedeno pár nových dovedností a hlavně nová použití starých známých. Prestižní povolání se hodně liší, od Duelanta přes exotického Ninju nebo Samuraje až po Rytíře Ochránce Velkého království, což je povolání velmi úzce svázané s Greyhawkem. Druhá polovina knihy se zabývá rolí bojovníka a mnicha ve hře, a to z řady hledisek od rasové poslání až po členství v rozličných organizacích. Jsou zde také doporučení pro boj a taktiku a volitelná pravidla pro boj.

Knihu považuji za velmi dobrou, byť kvalitativně nevyváženou, kdy se zajímavé pasáže střídají s naprostým balastem. Přesto si myslím, že si tu každý najde to své. Mně tedy rozhodně povolání duelanta a různé šermířské vymoženosti nedávají spát.


Tome & Blood (Kniha a krev)

autoři: Bruce R. Cordell a Skip Williams

rok vydání: 2001

pravidla: D&D 3e

Kniha Tome and Blood je brožovaná, 96 stránková příručka, kterou pořídíte asi za 500 Kč. Barevná obálka ve stylu PHB s obrázkem čarodějů bojujících s obrovskou potvorou, vnitřní ilustrace jsou toliko černobílé.

Tato kniha je třetí v řadě na povolání zaměřených knih. Stejně jako v těch předcházejících, i zde naleznete řadu nových odborností a prestižní povolání, ale hlavně, protože je to kniha pro kouzelníky, řadu nových kouzel a magických předmětů. Je zde také povídání o tom, jak si udělat lepšího kouzelníka, organizace, do kterých může vstoupit, nákresy typického čarodějnického obydlí a podobně. Nové odbornosti jsou hlavně metamagické a i ty obecné jsou zaměřeny na zlepšování magických dovedností. Prestižních povolání je zde patnáct, od mystického šejdíře přes krvavého mága, svíčkového sesilatele, dračího učedníka a další a další až po skutečného nekromanta a průvodce pocestných. Oddíl zabývající se magickými předměty je taktéž velmi bohatý, a ačkoliv řada z nich jsou předělávky z 2. edice, ve třetí se hodí stejně tak.

Celkově hodnotím knihu kladně. Není to sice zázrak, ale je pravděpodobně nejlepší z příruček pro povolání. Není jí moc co vytknout, pokud přejdeme onen jako mor se šířící nešvar neopodstatněných prestižních povolání a krajně záhadných odborností.< Příručky povolání >
Základní pravidla Doplňující bestiáře
Napsal Alnag 09.06.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.51295304298401 secREMOTE_IP: 34.204.176.125