Dům na konci cesty (nápad na RPG)

Zjistil jsem, že na cony by se mi hodila jednorázová hra pro omezené prostředí, tak tohle je nápad na jednu takovou hru, zčásti hororově laděnou.
Napsal Jerson

V pátek jsem dostal nápad na jednorázové uzavřené RPG, tak by mě zajímalo, jestli neřeším něco už napsaného a případně si rád poslechnu připomínky.

Hlavní myšlenka
Hráči si vytvoří postavy, které se sejdou na jednom místě odděleném od zbytku světa. Ačkoliv se navzájem osobně neznají, každá z postav ví něco na ostatní, z doslechu či nějakých psaných záznamů. Dům je plný různých místností a chodeb a má vlastní tajemství, navíc ne všechny místnosti jsou na začátku přístupné. Úkolem hráčů je zjistit, proč jsou v tomto domě, co má jejich postava společního s ostatními postavami a případně někomu pomoci a jiného zlikvidovat, podle toho, jaký si k sobě vytvoří vztah během hry.
Hra by měla být hororově laděná, ve stylu filmů Ti druzí, příapdně Šestý smysl. JEště nevím, zda by se dala hrát bez Vypravěče, takže počítám s jeho obsazením.

Postavy
Každý hráč si vytvoří postavu z předem daného světa. Není důležité, o koho půjde, spíše aby byla možnost, že se postavy potkají. Každá postava má tři vlastnosti - tělo (fyzické schopnosti), mysl (rozumové schopnosti) a duše (schopnost vcítění a intuice). Vlastnosti můžou být i jiné, jejich smysl je spíše v tom, aby hráči popisovali různé činnosti při jejich používání.
Mezi vlastnosti každý hráč rozdělí 7 bodů, minimum je 1.

Vědomosti o ostatních
Poté, co si hráči řeknou základní informace o svých postavách, každý hráč vezme dvojici jiných postav a vymyslí, co první postava provedla druhé, aniž se to tato druhá dozvěděla. Měl by to být nějaký zlý, i když třeba i neúmyslný čin. V ideálním případě by takhle každý hráč měl po dvojicích propojit všechny ostatní, i když je to zajímavé jen při čtyřech postavách celkem - to pak každý vymýšlí tři věci o ostatních dvojicích. Při větším počtu by bylo třeba to nějak omezit.
Tyto informace jsou tajné - bude je znát pouze dotyčný hráč a nikdo jiný, ani Vypravěč - ten by měl jen korigovat, aby některá z postava nebyla všemi otloukaná a naopak aby jiná nevyšla jen škodící.

Rozdělení pravděpodobnosti
Každý hráč dostane dvě kostky (k6) a samolepky tří barev - červená, zelená a modrá. Podle vlastního uvážení jednu kostku polepí strany kostek barvami. Barvy znamenají, jaké informace nebo schopnosti bude postava získávat svou činností a v jakém poměru.
zelené - hráč může pokládat otázky o domu a jeho místnostech (Vypravěči, pokud by se hrálo bez něj, tak ostatním hráčům)
modré - hráč může pokládat otázky ostatním hráčům a ti mu musí pravdivě odpovědět.
červené - hráč může jiným postavám sugerovat vize

Každý hráč musí mít na kostce všechny tři barvy, ale poměr stran v té které barvě záleží na něm.
Dále hráč skrytě určí, která barva pro něj bude pomocná, která mu bude ubližovat a která bude neutrální. Tohle rozdělení nesouvisí s rozdělením barevných polí na kostce - jen říká, jakým způsobem mu budou moci ublížit nebo pomoci [i]ostatní[/i]. Budou taky potřeba žetony oněch tří barev.

Vytváření domu
Před hrou ještě hráči sepíšou všechny místnosti, které by dům mohl mít. Může jich být 10 - 20. Pak se na papír udělá odpovídající počet bodů v kruhu a ke každému se napíše jméno jedné místnosti - během hry se budou otvírat nebo zabírat různá spojení mezi nimi, která se znázorní čarami. Je taky možné dům skutečně nakreslit, ale to mi přijde zbytečně složité. (Ve hře bez Vypravěče by si popis každé místnosti vymýšlel hráč, který ji přidá nebo který ji později první otevře, s Vypravěčem má právo popsat určitý počet detailů místnosti při vstupu)

Průběh hry
Hra začáná ve vstupní hale domu (nebo jiné centrální místnosti hned za vstupem), venku se předpokládá nepřátelské prostředí, jiné výstupy nejsou možné - i když je možné do "místností" zahrnout třeba i zahradu, sad a podobně.
Hráči popíší, jak se jejich postavy sešly, i když důvody, proč jsou právě zde můžou být nejasné. Vypravěč popíše obecně halu, dál přebírají slovo hráči.
Hra probíhá na scény - v každé scéně by měl každý hráč mít možnost zapojit se a něco udělat. Může si vybrat činnost - prohledávání domu, rozhovor s ostatními nebo odhalování tajemství, podle toho použije příslušnou dovednost. Dál nastaví na nepolepené kostce úsilí, které činnosti věnuje, od 1 do maximální hodnoty vlastnosti. O toto úsilí své maximum sníží a hodí.
Svůj výsledek popíše podle toho, jaká barva mu padla - pokud zelená, dosáhl fyzického úspěchu, pokud modrá, dojde k diskusi, hádce nebo jen neverbální výměně názorů a při červené budou ostatní vtaženi do vize, kterou daný hráč popíše.

Vzhledem k tomu, že hod provádí všichni najednou napřed popíšou své záměry, pak všichni nastaví (skrytě) úsilí, všichni najednou hodí, vezmou si odpovídající počet žetomů a dál odehrají scénu podle výsledku hodu, takže chování svých postav přizpůsobí výsledku ostatních.

Zisk zelených žetonů znamená buď otevření dveří do další místnosti, nebo jejich zavření. Otevření dveří se vyznačí spojením dvou bodů na papíru a od té doby je to platný průchod. hráč si může vybrat, jaká místnost bude navazovat, ale měl by se řídit logikou - z jídelny můžou vést dveře do kuchyně nebo haly, ale těžko povedou dveře ze sklepa na půdu. Na druhou stranu domy můžou mít skryté chodby, zadní schodiště a další průchody. Při hře s Vypravěčem můžou mít už dům a jeho propojení rozkreslené a hráči ho budou pouze odhalovat.
V každé místnosti může hráč za zbylé úspěchy popsat důležité detaily vybavení (jeden úspěch = jeden detail), ale nemusí - v každém případě ale může položit otázky o místnosti typu ano-ne a Vypravěč mu na ně pravdivě odpoví, nebo řekne, že otázka je irelevantní (a hráč má jednu náhradní).
Dokud jsou dveře odblokované, ostatní jimi mohou procházet bez zastavení a tedy bez potřeby bodů. Za zelený bod se dveře dají i zavřít a zablokovat - čím víc bodů do nich hráč investuje, tím víc úspěchů potřebuje jiná postava na otevření. Dvě a více postav může spolupracovat - používat body ke společnému účelu (platí i pro další činnosti)
Z každé místnosti se dá jít do "chodeb". Ty se nikam nekreslí, ale je to spojnice, která propojuje všechny místnosti. Chodby jsou ale temné a rozlehlé a bez zapacení bodů v nich nelze nikoho potkat, jen v dálce zahlédnout, takže ho lze sledovat.

Zisk modrých žetonů značí rozhovor nebo otázky na ostatní. Ti se do hovoru nemusí zapojit, ale dotyčná hráč i z jejich případného mlčení dokáže odvodit odpovědi - ale opět se musí ptát stylem ano/ne. Tedy, postava se může ptát jakkoliv jinak, ale hráč má nárok pouze na tyto odpovědi, i když se odporučuje, aby je tázaný hráč sdělil roleplayingově. Odpověd lze odmítnout pouze při zaplacení modrého žetonu, ale tázající se může zeptat znovu (za další bod). Tohle odmítání odpovědí by bylo možné omezit, nevím jak bude fungovat.

Zisk červených žetonů znamená, že hráč může popsat vizi, která ukáže nějaký výjev mezi postavami, které si zvolí - každá postava za jeden bod, hráčova postava je vždycky zadarmo, ale nemusí být ve vizi přítomna. Z cizí vize se lze vymanit zaplacením odpovídajícího počtu červených bodů, ale sesálajícáí hráč může vizi posilovat za další body. Je důležité řéct, že vize[i] postihuje [/i] pouze zasažené psotavy, ale sesílající hráč do nich může umístit i jiné postavy, které nemají možnost tomu zabránit - pouze pokud zaplatí bod, tak se "připojí" a za další bod můžou své vlastní chování vůči určité postavě korigovat. Vizemi lze tedy ostatní dost účinně manipulovat. Vize by ale neměla obsahovat více než jednu akci postavy za jeden investovaný bod (tak minuta popisu, plus mínus rozumné rozmezí - když protstuje více než polovina hráčů, je čas skončit)

Body použité na otázky i vize se odkládají zpět do banku, ale hráči si je můžou šetřit na později, i když s omezením, viz níže.
Obecně platí, že zaplacení bodu vykoná akci, zaplacení bodu proti této akci ji neguje nebo popisuje opačný efekt. Třeba u vizí může jeden hráč do vize vstáhnout postavy (A) a (B) (za dva body) a popsat, že postava (A) udeřila postavu (B) a postava B následně vytáhla revolver, vystřelila a (A) padla mrtvá k zemi, ale hráč postavy (B) může po zaplacení jednoho bodu popsat, že postavu (A) následně oživil dotykem ruky.

Dále platí, že zaplacením dvou bodů zelených nebo dvou modrých lze získat odpověď soukromou i pokud jsou v místnosti jiné postavy. hovor nebo popis akce proběhne normálně, ale odpověď ano/ne dostane hráč od Vypravěče nebo dotyčného hráče napsanou na papírku. Samozřejmě ti co jsou v jiné místnosti odpověď neslyší, a ani nemůžou být vtaženi do vize - ani se do ní nemůžou přidat.

Hráči tímto způsobem postupně používají své schopnosti, klesají jim hodnocení schopností, získávají body, ty utrácí za získávání informací o domě nebo ostatních a sesílání vizí. Když hráč vyčerpá všechny své schopnosti, pokračuje dál, ale už nemůže získávat další body. V průběhu scény, kdy už nemá žádné body (ale ještě před hodem) může vyhlásit "blíží se večer" nebo "je čas jít spát". Ostatní si pak normálně hodí, ale na konci scény si škrtnou jeden bod z jakékoliv vlastnosti za každého hráče, který tuhle kódovou větu řekl. Ti aktivnější, co spotřebovali své body tedy tímto můžou tlačit na ostatní, aby si nešetřili síly a raději je použili.

konec dne a odpočinek
Když se všichni hráči shodnou, že nastal večer, uloží se k odpočinku - ten může trvat celou noc, nebo jen pár minut, záleží na prostředí a dohodě. Spánek má dva efekty:
1) doplní všem všechny schopnosti na původní maximum.
2) z každé hromádky nespotřebovaných bodů musí hráč zahodit jeden žeton (možno zmírnit na zahození jednoho že tomu celkem podle hráčovo vůle)
3)* pokud nějaká postava z libovolného důvodu byla zraněna nebo zemřela, probudí se také v pořádku a v plné síle.

Pomoc / zraňování
Jak se v průběhu hry hráči dozvídají tajemství ostatních (zejména to, jak jim kdo ublížil), mohou chtít se někomu pomstít nebo i pomoci. Pak můžou své body použít přímo - popíšou akci a přidějí ji určitý počet bodů. Cílový hráč může tuto akci negovat vlastními body. Pokud to neudělá, podlehne jejich účinku. Jestliže ho daná barva postihuje, musí si [b]natrvalo[/b] snížit libovolnou schopnost o daný počet bodů a body putuijí do banky. Pokud ho daná barva posiluje, prostě si body vezme k sobě a může je normálně použít. A pokud jsou neutrální, odloží je do banku a nic se neděje.
Opět, pokud akce probíhá v místnosti před ostatními, ti mají právo vědět, co daná barva (a daný přístup) dotyčnému dělá. Pokud jsou v jiné místnosti, mělo by použití proběhnout skrytě, i když se výsledek asi úplně nepodaří utajit.

Důvěra
Mám v hlavě ještě koncept důvěry - hráči by přidfělovali důvěru ostatním. Ti by jim pak mohlo pomáhat svými body až do výše důvěry, vytahovat je z vizí, otvírat jim dveře bez spotřeby bodů, pokud jsou na druhé straně, pomáhat při obraně před ostatními, ale také jim škodit bez možnosti obrany - ubírat nastřádané body. Důvěra by se posílala Vypravěči tajně.

Konec hry
Jeden konec hry nastává ve chvíli, kdy jsou odhalena všechna tajemství domu i jeho návštěvníků. Zatím nechci prozrazovat pointu domu, je to taková nadstavba. Druhý konec nastává ve chvíli, kdy někomu ostaní sníží všechny schopnosti na nulu, takže ani po odpočinku nemůže už nic podnikat. Pak jeho postava skutečně umírá a je vyřazena.

Konec základního nástřelu, budu rád za připomínky a náměty.
Napsal Jerson 12.07.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 23 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12907195091248 secREMOTE_IP: 44.192.94.177