Odkaz Nerathu

Zažeňte zpět temnotu Nehynoucím plamenem - Napsal Jeff Morgenroth
Napsal Alnag

Svět lidí je roztříštěný a rozdělený, ponořený do prohrané bitvy s temnícím světem a svou vlastní nevědomostí.

Nebylo tomu tak vždy. Kdysi lesk Nerathu osvětloval svět svou kulturou a svými úspěchy. Spojoval rasy a vládl k rozkvětu. Nerathští architekti budovaly stavební divy; umělci komponovaly práce uchvacující představivost a jeho filosofie zformovala základy lidských ideologií. Avšak žádný z těchto činů nedokázal zachránit Nerath před zničením.

Dnešní lidé jsou dědici tohoto odkazu, byť jen málokteří si uvědomují, co jejich předci ztratili s tím, jak impérium padlo. Ačkoliv Nerath dnes neznamená o mnoho víc než prastaré legendy ve stínech rozpadajících se ruin, každá osoba každé rasy na světě dnes sdílí jedno společné vlákno historie, že kdysi Nerath vládl a svět byl lepším místem.

A existují tací, kteří by to tak rádi viděli znovu.

Užití Nerathu

Nerath tvoří historické pozadí pro svět v mnoha taženích D&D. Za legendami a vzácnými tradicemi, které přežily jeho pád, se skrývá tajemství. I přesto – nebo možná kvůli tomu – je dědictví Nerathu skvělým dodatkem k minulosti postavy, zvláště u lidí. Začlenění prvků impéria rozšíří kulturní a estetický rozsah vašeho tažení a stejně tak i propojení vaší postavy s ním.

Zvažte, jak chcete Nerath do příběhu vaší postavy začlenit. Může to být element minulosti, který inspiruje k podstupování úkolů a následování ideálů spojených s odkažem impéria. Tyto postavy jsou občas zvány „Nerathští věrní“ a vzhlížejí s oddaností k padlému impériu. Alternativně můžete proti odkazu impéria bojovat; konec konců v mnoha očích Nerath uspěl jen díky dobývání a diktatuře. Můžete mu mít za zlé zotročení vašich lidí a vnímat jeho posvátné ctnosti jako zkrachovalou aroganci. V každém případě, stopa impéria v minulosti vaší postavy je neuniknutelná. Budete žít jako jeho zářící příklad nebo vystoupíte z jeho stínů, abyste učinili něco většího?

Věk legend

Historie Nerathu se táhne daleko do temných věků, které následovaly po zničení Bael Turath a Arkhosie. Ovládl světovou historii od té doby až do svého pádu před sto lety. Triumfy a bláznovství jeho pět set let trvající vlády jsou hojně vyprávěnými legendami napříč dnešním světem, byť mnoho detailů bylo ztraceno v důsledku nevlídných let. Co postavy o Nerathu ví, bylo přibarveno jeho domovinou a výchovou a jen ti nejodhodlanější učenci znají něco víc než jen běžný folklór – tedy něco pravdivého.

Je dobře známo, že Nerath zažil meteorický vzestup moci tím, že zaplnil kulturní a hospodářské prázdno, které zbylo po zničení starých impérií. Z jednoduchých klanů statkářů vyrostlo nesrovnatelně rozlehlé impérium ukované v dobývání a vynalézavosti legendárního vůdce Magrotha, prvního Nerathského císaře. V patnácti Magroth založil hlavní město impéria, zažehl Nehynoucí plamen a vedl rozrůstající se Nerathské legie na desítky let trvající pochody expanze, která si během jeho života podmanila většinu známého světa.

Impérium skončilo svůj osud pod drásavými spáry zdánlivě nekonečné hordy gnollů a démonů vedené tajemným „Vládcem ruin“. Se zničenou centrální vládou se provinční králové semkli, aby bránili, co z impéria zbylo. Jeden z nich, spravedlivý král Elidyr, přijal imperiální korunu a vedl statečnou obranu Nerathu, ale nestačilo to. Když byl Elidyr odpraven, Vládce ruin se jednoduše vrátil do Propasti, zjevně spokojen, že ponechal svět v chaosu. Zbývající páni impéria – roztříštění, bázliví a zoufalí – se sesypali jeden na druhého, pro přežití. Obchod se zastavil. Začal se šířit hladomor. Naděje uvadla a Nehynoucí plamen se stal pohřební hranicí největšího impéria světa.

Do dnešního dne je ústřední říše impéria vyprahlou pustinou posetou rozpadajícími se schránkami měst a šlechtických vil, které se kdysi blyštily na slunci naděje jako perly. Hejna much zatemňují den a země je zamořena divokými gnolly, prvními mezi služebníky Vládce ruin na tomto světě. Hlavní město stále stojí, byť bylo gnolly přeměněno v noční můru své bývalé slávy. Sazemi zčernalé zdi jsou ozdobeny kůžemi staženými z armád obránců a svatý Nehynoucí plamen je zacpán zuhelnatělými kostmi gnollích obětí.

Odkaz impéria

Tvoje postava vyrostla ve své domovině pod vlivem Nerathu, byť v mnoha případech je obtížné oddělit fakta od legend. Následující témata a mýty mohou vysvětlit tento vliv. Jen vzácně si ale učenci uvědomují, že lpěním na těch nejpřitažlivějších legendách a mýtech, lidstvo riskuje ztrátu své paměti a porozumění realitě Nerathu, což je daleko cennější, než jeho tradice.

Trosky: Nerathská architektura se vznesla k nesrovnatelným funkčním a estetickým výšinám díky inovativním stavebním materiálům, lepšímu porozumění stavitelským zásadám a použití rituální magie. Ačkoliv největší díla byla zpustošena během pádu, nedotčené ruiny jsou ceněny hrdiny a hledači pokladů, kteří jsou neodolatelně přitahováni neobjevenými městy a komplexy a poklady nevyčíslitelné hodnoty, které se v nich skrývají. Pro Nerathské věrné jsou tyto ruiny víc než jen hrobkami k vyloupení, jsou to místa hluboké úcty, která se často stávají místy organizovaných poutí a ochrany.

Brány osudu

Největším stavitelským úspěchem Nerathu jsou Brány osudu, které tvoří hlavní vstup do Nerathské metropole. Nevylíčitelně úžasně se tyto brány tyčí do azurového nebe a blyští se bělobou ve slunečním světle obklopeny dvěma mramorovými kolosy vysochanými do podoby andělů. Legendy říkají, že ze džbánů andělů vytékalo mléko a med poskytujíc tak Nerathským nikdy nevysychající hojnost. Někteří bardi dokonce zpívají o tom, že vzbouřené armády padly vzlykajíce na kolena při pohledu na majestát Bran.

Andělé byli gnolly strženy, tak že jejich zbytky se rozbily o vysutou cestu vedoucí branou, která nyní nese rouhačské znaky Vládce ruin.

 

Architektura: Mnoho prvků Nerathských staveb jako jsou silnice, akvadukty, veřejné budovy a dokonce i pevnosti přežilo v provinčních oblastech. Všechny jsou stále užívány lidmi, kteří jsou zvyklí kráčet doslova ve stínu svých předků. Jen málokteří ale mají povědomí o tom, jak tyto struktury udržovat. Jejich architektonická tajemství jsou žárlivě střežená dnešními králi, kteří dychtí vztyčovat vlastní monumenty soupeříce tak s pradávnými říšemi.

Eladrinská královna

Navíc k Nehynoucímu plameni je běžným obrazem vídaným v umění Nerathu, které přežilo, zobrazení císařovny Amphaesie. Legendy říkají, že ji Magroth žádal za manželku poté, co dobyl zemi jejího otce, Krále rozkvětu, během tažení do Vílí divočiny. S postavou mýtické krásy, Amphaesia vedla říší během turbulentních let po Magrothově nenadálé smrti. Ona sama zmizela poté, co pomohla vyléčit strašlivý Sinalý mor. Dobrodruzi vracející se z Nerathských ruin obvykle přinášejí předměty požehnané zpodobením její nadpozemské krásy. A takové obrazy jsou často zpracovány do talismanů nošené pro štěstí a ochranu hledači pokladů.

 

Sociální struktura apolitika: Nesčetně dodnes praktikovaných zvyků započali Nerathští, byť většina z nich dnes není o mnoho víc než jednoduché tradice nebo sváteční dny. Nerathské ideály podlehly zlům hrabivosti a strachu. Ambiciózní monarchové vyhlašovali „tradici“ ve snaze shrábnout do svých rukou ještě více moci. Takoví králové napomáhali své autoritě tvrzením, že jsou dědičně spojeni s bývalými císaři či guvernéry. Některé kultury jdou zase tak daleko, že hanobí Nerath jako příklad přílišné arogance a jako zpochybnění existující autority. V takových místech může být cokoliv spojené s odkazem říše zakázáno a nikoliv uctíváno. Obnovení ztracené rovnostářské sociální struktury Nerathu tak může být výzvou příliš znepokojivou pro společnost, než aby ji přijali, ale přesto se o to mnoho Nerathských věrných pokouší.

Ztracený dědic

Někteří potomci Nerathu lpí na naději, modlíce se, že se jednoho dne objeví dědic impéria, který by vedl věrné zpět do jejich domoviny. Složité hrdinské kulty jsou běžné, ale mnozí cítí, že linie císařů zemřela s Elidyrem. Našlo se pár takových, kteří tvrdili, že jsou dědici a vedli krvavé války proti rivalům ohledně právoplatného následnictví imperiálního trůnu a titulu. Smutnou skutečností je, že zřejmě neexistuje žádný pokrevní Nerathský dědic – snad jen hrdinové usilující uchovat Nerathský odkaz rovnosti a důstojnosti.

 

Osobní etika: Zatímco Nerathské ctnosti odměňovaly sebedisciplinu a obětování, přesný opak je pravdou ve většině dnešních náboženství, kde jsou lidé nuceni odbývat etiku, aby prošli. Zbaveni sebedůvěry a bezpečnosti svých předků, je dnes mnoho lidí nuceno okolnostmi dělat, cokoliv je nutné, aby přežili. To téměř vždy ústí v sobectví a morální apatii; a dokud nestvůry, zlosyni a temné síly ohrožují jejich existenci, jen málokdo zvolí vznešenou cestu, kdy jsou k dispozici snazší a méně vznosné způsoby. Nerathští věrní často berou etiku svých předků jako otázku osobní cti nebo ryzí touhy zlepšit společnost.

Mudrc věků

Legendy vyprávějí o filosofu Tallasovi, který vytvořil Nerathský etický systém. Tato postava nezměrného rozhledu zažehla plamen rozumu lidstva výukou císařů a zaznamenáváním vzestupu Nerathu. Dodnes jsou osvícení vůdci inspirováni Tallasovými pojednáními; bardi oslavují jeho epické básně a čarodějové se snaží odkrýt mnoho jeho magické formule. A přesto se zdá, že každé odhalení vynese na světlo jen další dvě Tallasova tajemství. Oddělit mýty a realitu, padělky a artefakty této legendární postavy je úkol, kterého se dnešní světový mudrci dychtivě chápou.

 

Náboženství: Byť respektovali bohy, Nerathští byli velmi pyšní na svou schopnost uspět bez božského vedení. Pro ně byly v nejvyšší úctě ctnosti povinnosti, rovnosti, rozumu a zdrženlivosti. Když vak impérium padlo, církve nastoupily, aby vyplnily kulturní prázdnotu. Dnes má jen málokteré společenství čas zabývat se prastarou filosofií a většina kněží je Nerathu máloco vděčná, snad až na úchvatnou architekturu jejich chrámů. Mnoho kněží dokonce přisuzuje příčinu Nerathského pádu povýšeneckému spoléhání na sebe sama a rozpačitostí směrem k bohům, zatímco patronské božstvo daného kněze vždy hrálo významnou roli ve vyvedení lidu z chaosu, který následoval. Pro Nerathské věrné jsou poklady literatury sepsané mnoha Nerathskými filosofy považovány za jeden z nejcennějších artefaktů impéria.

Magrothův kult

Dnes je Magroth vnímán jako jasný příklad hrdými lidmi a opovrhovaný jako tyran jinými. Někteří potomci Nerathu jej uctívají, jako by to byl bůh, a modlí se za vedení a ochranu mrtvého císaře. Většina tuto posedlost odmítá jako překonanou či dokonce rouhačskou. Přes různé názory na tohoto muže, byly Magrothovy úspěchy takové, že všichni ambiciózní králové srovnávají své životní výkony s těmi jeho. A vždycky skončí druzí.

Napsal Alnag 04.12.2011
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 16 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14059591293335 secREMOTE_IP: 34.232.63.94