Hraní ve fantasy: Elfové

Obsah článku:

Vznešení elfové

Známí také jako mořští či oblační elfové


Část elfů kdysi pradávno usoudila, že nechtějí být tím, čím je tvoří jejich okolí a namísto toho chtějí přetvořit své okolí, aby odpovídalo tomu, jací sami toužili být. Předci vznešených elfů opustili jako první elfové (dle některých legend ještě před elfím rozdělením) přirozenou přírodu a začali formovat svět podle své vůle. Zda byli jedněmi z prvních ras, které tak začaly činit, nebo zda k tomu byli sami inspirováni jinými, zůstává předmětem dlouhých historických sporů. Ačkoliv jen málokterý vznešený elf by připustil jinou, než první možnost, tak mnoho legend vypráví o jejich dávném přátelství s oblačnými a kupodivu i ohnivými obry.


Vznešení elfové mívají světlou pleť, modré, šedě stříbrné či zlatavé oči a světlé, blonďaté nebo stříbřité vlasy (výjimečně i bílé nebo tmavě hnědé). Vznešení elfové se navzájem obvykle považují za dospělé ve sto, ve vyspělejších říších i ve sto dvaceti či sto třiceti letech věku. Co do stravy jsou lidem blíže, než lesní elfové. Oproti lidem jedí relativně méně masa, ale kromě zeleniny a ovoce běžně jedí i obylniny a další zemědělské produkty, i když obvykle s menší tepelnou úpravou a stravu si obohacují velkým množstvím různých bylin.


Vznešení elfové bývají rozumově zaměření a přemýšliví (což neznamená, že by neuměli být i zbrklí či náladoví) a obecně naplňují lidský stereotyp vzdělaných, moudrých bytostí - což je, jako obvykle, mnohdy dost zcestné.


I když si vznešení elfové zachovávají obecný elfí sklon k individualismu, tak jsou oproti lesním elfům méně samotářští, nemají v sobě potřebu cestovat a bez problémů se tak usazují na jednom místě. Stále ale narozdíl od lidí nemají potřebu se na onom místě příliš koncentrovat. Důsledkem je, že říše vznešených elfů tvoří množství relativně stejně velkých, soběstačných sídlišť. S rozvojem jejich civilizace (tedy především magie a řemesel, která jim umožňují tato sídliště rozvíjet a udržovat) roste spíše velikost než počet těchto sídlišť (a ta nejmenší bývají občas i opuštěna). Ve svém úpadku jsou vznešení elfové jen máloco jiného než národem zemědělců v roztroušených v jednotlivých osadách, přinejlepším malých vesnicích, avšak ve své slávě tvoří říše, jejichž obyvatelé se koncentrují do relativně stejně velkých, ale stále rostoucích kamenných měst živených stále méně zemědělci za pomoci vědomostí, kouzel a techniky.


Jak bylo řečeno, doménami vznešených elfů jsou magie a technologická řemesla, která ale narozdíl od lidí - nejspíše díky svému vrozenému magickému nadání - nevnímají jako něco příliš odděleného. Je obvyklé, že jeden vznešený elf za svůj život dosáhne mistrovství hned v několika různých oborech, ať už jde o magii, řemesla nebo umění (zejména malbu, sochařství, spisovatelství nebo hudbu). Ačkoliv vznešení elfové mají méně kovářů, než například trpaslíci, výtvory elfích kovářských mistrů se těm trpasličím snadno vyrovnají (a mnohdy je i předčí, i když to je před trpaslíky lepší nezmiňovat).


Charakter říší vznešených elfů je obvykle daný především životním prostředím, pro nějž se rozhodli a které dále určuje i oblasti řemesel, která jsou jimi rozvíjena, aby jim pomohla dané prostředí formovat, rozvíjet a žít v něm. Zatímco lidé osidlují různá prostředí (hory, pouště, ostrovy atp.) s tím, že se jim snaží přizpůsobit a žít v nich podobně, jako jinde, vznešení elfové aktivně přetváří své okolí i své zvyky ve snaze učinit své okolí i sebe sama takovými, jakými si sami přejí být. Říše vznešených elfů jsou tak na svém vrcholu pro lidi ohromující kombinací přírodní přirozenosti s elfími výtvory a životní styl vznešených elfů může být říši od říše velmi odlišný.


Vznešení elfové žijící u moře nestaví jen přístavy a lodě, ale tvoří celá plovoucí sídliště, ať už v podobě měst na kůlech, ohromných plovoucích konstrukcí nebo vorů a katamaranů, které lze skládat k sobě - a dříve či později magií a stavebním mistrovsvím donutí vodu, aby se rozestoupila a umožnila jim postavit podvodní města nebo aby jim umožnila postavit ohromná, celistvá a doslova plovoucí města. Vznešení elfové žijící v horách se nespokojí s městy v údolích a na úbočích, ale staví si je na vrcholech hor. Na překlenování roklí a skalních hřebenů jim nestačí mosty a tunely, ale létají na obřích orlech a grifinech i na vlastních kluzácích nesených řemeslnou dokonalostí stejně jako kouzly a dříve či později jejich mágové objeví způsob, jak donutit létat celé skály a vznést tak jednotlivé budovy, komplexy budov a časem i vlastní města do oblak.


Pravidla

DnD 5e

Zvýšení hodnot vlastností. Vznešení elfové získají +1 k Inteligenci.

Trénink se zbraněmi: Vznešení elfové jsou zdatní v boji kopím a dlouhým mečem ve střelbě dlouhým lukem.

Trik. Vznešení elfové znají jeden trik podle tvé volby ze seznamu kouzelnických kouzel. Jejich sesílací vlastností pro tento trik je inteligence.

Jazyk navíc: Vznešení elfové rozumí a umí mluvit, číst a psát jedním dalším jazykem.


Fate

Aspekt *Vznešený elf: Navíc k významu Elfa lze Vznešeného elfa vyvolat kdykoliv, kdy se věnujete řemeslu či magii.


Dovednost Vznešený elf: Vyber si jedno konkrétní nebojové a nemagické řemeslo a jednu konkrétní formu umění. Navíc k možnostem dovednosti Elf můžeš svou rasovou dovednost použít i k těmto zvoleným oblastem elfího mistrovství.


Triky Vznešených elfů:

  • Kouzelné vzory. Zvol si jednu běžnou dovednost, v níž tvá postava objevila a ovládla magické vzory. Jednou za sezení můžeš před hodem říct, že do své snahy vkládáš magii a k výsledku akce přidat jeden magický efekt.
  • Bojový výcvik. Můžeš použít svou rasovou dovednost k boji jednoručním (krátkým, jedenapůlručním či dlouhým) mečem a kopím.
  • Vrozená magie. Vznešení elfové nenechávají svůj magický talent rozvíjet divoce, ale brousí jej stejně, jako jakékoliv jiné své nadání. Vyber si jeden typ kouzel z jednoho magického oboru spolu se dvěma typy akcí (např. kontrolní kouzla ohnivé magie, akce CA a D, nebo kouzla související s krví z oboru léčivé magie, akce O a CA). K sesílání těchto kouzel můžeš pužít svou rasovou dovednost.
< Vznešení elfové >
Lesní elfové Eladrini
Článek vložil sirien | CC Attribution 13.12.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 82 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.38343095779419 secREMOTE_IP: 3.238.24.209