Hraní ve fantasy: Elfové

Obsah článku:

Temní elfové

Známí také jako Noční elfové či Podzemní elfové


Temní elfové jsou potomky těch elfů, kteří po dávném rozdělení utekli do hlubin podzemních říší. Podzemí té době ale bylo již osídlené a plné nebezpečí a elfové tak byli dál štváni a nuceni putovat a hledat stále nová útočiště. Jejich putování je nakonec zavedlo až do hlubin za hranicemi přírodní roviny, do míst ležících v podsvětí a Stínopádu, a přivedlo je do kontaktu s mnoha podivnými národy. To vše je ve velké míře ovlivnilo. Pro bytosti původem z Faerie to byly temné a těžké časy a jejich počty tehdy řídly děsivou rychlostí. Trvalo staletí, než tito elfové nalezli cestu zpět a než se jejich malé, roztříštěné skupinky opět sjednotily v něco, co by šlo nazvat národem. Nově zrození temní elfové ale byli silnější a přizpůsobenější svému novému prostředí a z kdysi štvaných vyhnanců se stali dalším z mocných národů hlubin - možná méně početným než trpaslíci a slabším, než kamenní obři, ale se zvláštní perspektivou a vrozenou blízkostí k magii se stali bytostmi, s nimiž se podzemí muselo naučit počítat. Část temných elfů nadále putovala zpět k povrchu, i když by bylo přehnané tvrdit, že spěchala, a osídlila husté, temné hvozdy, hluboká stinná údolí a další místa, která nepřetékají slunečním svitem.


Temní elfové jsou (minimálně na povrchu) méně početným elfím rodem s tmavou, až černou pletí, černými, matně stříbro-šedými a zřídka i bílými vlasy a červenýma či oranžovýma očima.


Podzemní říše je nejen světem kamene a stálosti, ale i poměrně stísněného prostoru, což se hodně podepsalo na povaze temných elfů. Chaotičtí temní elfové bývají těmi klidnějšími a své emoce projevují zpravidla umírněně, jakoby předem počítali s jejich změnou a snažili se navenek držet v rovnováze mezi extrémy, které se v nich střídají. Příslušníci ostatních ras mnohdy ani nezaznamenají, že se jejich rozpoložení změnilo. Zákonní temní elfové, když si jsou svým vnitřním rozpoložením jisti, se naopak projevují poměrně výrazně a ostatní temní elfové se neváhají projevovat vůči nim. Když se v zákonných elfech dominantní emoce střídají, mívají tendenci stáhnout se do sebe a do ústraní a ostatní je často nechávají být, dokud se sami nerozhodnou do společnosti opět vrátit. Tato změna v chování temným elfům usnadňuje život v blízce semknutých skupinách a způsobuje, že je příslušníci ostatních ras často vnímají odlišně a až zcela opačně, než jakými oni ve skutečnosti jsou.


Zatímco lesní elfové bývají označováni za intutivnější, povaha temných elfů je doslova instinktivnější a prudší, než u ostatních elfích rodů - rychlá volba mezi útěkem a útokem je pro ně častou reakcí na cokoliv nečekaného a i když jejich intelekt v této volbě hraje velkou roli, můžete si být jistí, že své rozhodnutí nebudou zvažovat příliš dlouho. Temní elfové bývají stále častěji dobří, než zlí, i když se mezi nimi najde oproti lesním či vznešeným elfům více takových, kteří inklinují spíše k neutralitě. Je nicméně pravda, že z jejich řad vzešlo nejen mnoho věhlasných hrdinů a bojovníků, ale i zabijáků a assassinů. Historie dovedla temné elfy k mnohem většímu pocitu pospolitosti, než tomu je u ostatních elfích rodů a skupina má pro temného elfa, který se k ní přidal, podobnou důležitost, jako má pro lidi jejich rodina.


Dlouhý kontakt s bytostmi hlubin vtisknul do myšlení temných elfů sklony ke zvláštní mystice. Ta se ale - narozdíl například od trpaslíků - neprojevuje ani tak v pověrčivosti či jiným povrchním způsobem, jako spíše v jejich vnímání světa, svého místa v něm a osudu obecně. Temní elfové a jindy spatřují souvislosti mezi věcmi, které na pohled nesouvisí (ale které se nakonec často ukáží jako nějakým zvláštním způsobem provázané). Nejsou pověrčiví a nespatřují znamení neustále a ve všem, ale když nějaké spatří, přikládají mu velký význam. Temný elf tak může usilovat o něco, co na pohled nesouvisí s jeho cílem, může zdánlivě bez důvodu navázat vztah s někým, koho sotva potkal nebo naopak odmítat blízkost k někomu, koho sotva zná, z důvodů, které se bytostem které nesdílí jejich mystický náhled mohou zdát zcela nesmyslné.


Temní elfové stále žijí z velké části v podzemních tunelech a dómech. Ti, kteří se vrátili na povrch, obvykle preferují odlehlejší, těžko dostupná místa s minimem přímého světla, ať už jde o temné hvozdy, hluboká údolí nebo do výšky a do hloubky hnaná města s úzkými uličkami a mnoha podloubími.


Společnost temných elfů roste od malých, roztříštěných skupin putujících odkudsi kamsi k provázanějším kmenovým společenstvím, která se postupně více a více zdržují ve stejné oblasti a tvoří tak stále celistvější komunitu, až - když získají dojem bezpečí a stability - se začnou skutečně usazovat a stavět sídliště a města. Na svém vrcholu jsou říše temných elfů plné větších i menších sídlišť, mezi nimiž se ale jednotliví temní elfové stále čas od času přesouvají, což tvoří jejich říše a vztahy uvnitř jejich společnosti propojenější, než by tomu bylo u lidí.


Pravidla

DnD 5e

Zvýšení hodnot vlastností. Temní elfové získají +1 k Charismatu.

Zlepšené vidění ve tmě. Dosah vidění ve tmě je u temných elfů dvounásobný (36 metrů, resp. 120 stop).

Citlivost na sluneční světlo. Temní elfové mají nevýhodu hodům na útok a k ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícím se o zrak, pokud jsou oni, jejich cíl nebo to, co se snaží postřehnout v přímém slunečním světle.

Magie. Temní elfové ovládají trik Tančící světla. Od 3. mohou jednou mezi dvěma důkladnými odpočinky seslat kouzlo vílí oheň. Od 5. úrovně mohou jednou mezi dvěma dlouhými odpočinky seslat také kouzlo tma. Jejich sesílací vlastnost pro tato kouzla je Charisma.

Trénink se zbraněmi: Temní elfové jsou zdatní v boji dýkami, tesáky, oštěpy a ve střelbě z lehkých kuší.


Fate

Aspekt *Temný elf: Navíc k významu Elfa lze Temného elfa vyvolat kdykoliv, kdy jednáte ve tmě nebo se pohybujete ve stísněných prostorách nebo když chcete zdůraznit svou vrozenou ostražitost. Temného elfa lze vynutit když by vaše ostražitost měla přerůst v paranoiu a když se octnete na slunečním světle nebo v silném osvětlení. Temného elfa lze vyvoalat či vynutit i za účelem potvrzení nějakého dříve naznačeného mystického vztahu věcí či bytostí.


Dovednost Temný elf: Navíc k možnostem Elfa můžeš svou rasovou dovednost použít k hodům souvisejícím s orientací ve tmě, v podzemí či stísněných prostorách a namísto dovednosti Vztahy se všemi rasami žijícími v podzemí (včetně Podzemních trpaslíků, ale nikoliv Horských trpaslíků).


Triky Temných elfů:

  • Nezpozorovatelnost. Pokud nejsi na přímém světle, můžeš použít Temného elfa k hodům na ukrytí nebo tichý, nenápadný pohyb, přičemž tvá snaha o nenápadnost tě nijak nezpomaluje.
  • Bojový výcvik Můžeš použít svou rasovou dovednost k boji tesáky a oštěpy a ke střelbě z krátkých luků a lehkých kuší.
  • Vrozená magie. Můžeš použít svou dovednost Temný elf k sesílání kouzel světla a tmy.
< Temní elfové >
Eladrini Drowové
Článek vložil sirien | CC Attribution 13.12.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 82 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.31905698776245 secREMOTE_IP: 34.236.216.93