Hraní ve fantasy: Lidé

Obsah článku:

"Keltové"

Skutečně jsem nechtěl napsat "keltové". Vážně ne. Protože ve skutečnosti tím "kelty" samotné ani nemyslím - nicméně "lidé z lesů" nezní moc hezky a "barbaři", kteří znějí jen o málo lépe, by se v DnD tloukli s názvem povolání.


Archetyp, k němuž chci odkázat, jsou v přírodě a lesích žijící lidské kmeny - ty, které vidíte v pseudo-historických filmech, když Římané střetnou v Teutopurském lese germány, keltové z filmů z Artušovské a před-Artušovské Anglie, národy žijící ve stromových vesnicích (archetyp, o němž bych skoro přísahal, že se zrodil z Costnerova Robina Hooda). Národy, které ve fantasy světech mohou být sousedy lesních elfů a sloužit tak jako jasné rozlišení mezi kulturou a způsobem života a rasou.


V úpadku půjde jen o málo víc než o různé vyhnance a divochy žijící v rodinných nebo malých klanových společenstvích, která se zajímají převážně o vlastní obživu a přežití - a dost možná ukrytí. Ve svém růstu se jejich společnost začne rozrůstat, z klanů se stanou kmeny, z lovců částečně zemědělci pracující na polích ukrytých mezi lesy. Spolu se stabilitou společnosti se začnou rozvíjet i řemesla a obchod - a možná i výbojnost, bude-li jejich kultura bojovná.


Ve své velikosti budou "keltové" ve fantasy světech tvořit říše pevně spjaté s přírodou a nejspíš i přírodní magií, ať už v podobě čarodějů či kněžích a druidů. Na první pohled budou podobní lesním elfům, avšak rasové rozdíly mezi nimi a lesními elfy vytvoří společnost se zcela odlišnou dynamikou. Jejich města budou prolnuta s okolní přírodou, avšak větší sídliště budou umístěná při zemi - ať už v podobě tradičních lidských domů nebo v podobě budov postavených na pilotech uprostřed mokřad a bažin. Jejich náhled na přírodu se s růstem bude stávat více užitný - okolí pro ně bude především zdrojem, i když různé fantasy elementy (zejména božstva a magie) mohou tuto skutečnost stáčet k větší "harmonii" či spíše "umírněnosti", než kterou bychom očekávali v naší realitě.


Pravidla

DnD 5e

Ideály. Ideálem vystihujícím tvou obecnou pravdu o okolním světě vystihni nějaké přesvědčení o přírodních zákonech či cyklech, které je pro tvou postavu významné.

Trénink se zbraněmi. Jsi zdatný v boji kopím a ve střelbě z krátkého a dlouhého luku

Lesní řemesla Jsi zdatný s truhlářským a řezbářským náčiním a v tvorbě a užívání loveckých pastí.

Znalost přírody. Jsi zdatný v jedné z těchto dovedností podle své volby: Příroda nebo Vnímání.


Fate Core

Aspekt *"Kelt": "Kelta" můžeš vyvolat kdykoliv, kdy se potýkáš s přírodním prostředím (louky, planiny) nebo jej chceš využít. "Kelta" lze vynutit k následování vůle přírodních božstev či jejich zástupců.


Dovednost "Kelt": Navíc k možnostem člověka můžeš použít svou rasovou dovednost k lovu, stopování a přežití v přírodě a namísto dovednosti Vnímání, když se nacházíš v lese.


"Keltské" triky:

  • Bojový výcvik. Můžeš použít svou rasovou dovednost při boji kopími a při střelbě z luků.
  • Duchovní vedení. Jednou za scénář, když jsi v kontaktu s prostředím, které odpovídá spirituálním patronům tvého kmene, je můžeš požádat o pomoc. Pomoc duchů může přijít v podobě vizí či konkrétní události, ale můžeš být i obdarován za určitým účelem - v takovém případě získáš dodatečný aspekt vyjadřující jejich přízeň a přítomnost jejich síly v tobě spolu s magickým trikem odpovídajícím jejich povaze. Tento trik můžeš používat kdykoliv, kdy ti to pomůže naplnit účel, s nímž ti byl zapůjčen a to až do jeho splnění nebo do doby kdy odmítneš vynucení aspektu obdarování.
< Keltové >
Seveřané Kočovníci
Článek vložil sirien | CC Attribution 22.11.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 36 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.5136821269989 secREMOTE_IP: 100.24.122.117