Hraní ve fantasy: Trpaslíci

Obsah článku:

Horští trpaslíci

Známí také jako Kopcoví trpaslíci či Skalní trpaslíci.


Song of Durin


Na samém počátku nebyl povrch známý ani v legendách. Když se o něm trpaslíci poprvé doslechli, považovali jej za bláznivou pohádku - a když se k němu po věcích skutečně prokopali, zděsili se a ustoupili zpět do hlubin. Někteří se ale později vrátili. Část z nich byli vyhnanci, kteří už neměli kam jít a další byli utečenci, kteří už neměli kam jinam ustoupit, ale byli mezi nimi i vznešené kmeny odmítající, že by mělo být místo, kam trpaslíci nedosáhnou. Ti všichni dohromady byli předky těch, z nichž se později stali Horští trpaslíci.


Horští trpaslíci již dávno přivykli podmínkám povrchu (i když se stále necítí úplně příjemně na zcela otevřených pláních a o mořeplavba je námětem jejich nočních můr). Nároky nového života je učinily možná ještě robustnějšími. Ať už jsou jejich vlasy a vousy zlaté, světle hnědé nebo zcela černé, mají takřka vždy sytou a výraznou barvu - někteří z nich mají vlasy a vousy dokonce zrzavé. Jejich strava se skládá především z rostlin, které lze pěstovat v horách, a z velkého množství masa a sýrů.


Horští trpaslíci jsou skutečnými mistry řemesel. Od prvního okamžiku, kdy opustili podzemí, chápali rozsáhlé možnosti povrchu, jeho zdroje a nové materiály (zejména dřevo a rozličné tkaniny) jako výzvu a pustili se do ní se stejným zápalem a trpělivostí, s jakými do té doby tvarovali kámen a tepali kovy. Snadno dostupná paliva bez problémů s odvětráváním jim umožnila rozvinout k dokonalosti zejména jejich kovářské umění, které se stalo prakticky symbolem jejich rodu.


Tvůrčí zápal horských trpaslíků spolu s jejich přivyknutím povrchu a jeho proměnlivosti a kontakt s dalšími rasami povrchu ovlivnily jejich povahu. Značnou část mystiky v jejich životech, zejména ty nejvíce metafyzické a filozofické části, nahradilo náboženství (i když zbožnost trpaslíků je stále poměrně mysticky laděná a odlišná od zbožnosti lidské) a jejich pocit spřízněnosti se zemí a kamenem byl z velké části nahrazen důrazem na jejich pocit vlastního bytí v jejich vlastních výtvorech, i když jejich cítění sebe sama jako součásti klanu zůstalo stále velmi silné.


Tradiční sídliště horských trpaslíků se nachází ve strmých srázech či na vrcholech hor a bývají vystavena napůl pod zemí a napůl nad ní. Novější sídliště se nachází i v rovnějších místech a jsou převážně nad zemí, přesto bývají kamenná a zpravidla stojí na dobře bránitelných místech. Ne všichni trpaslíci žijí v těchto sídlištích a mnozí, kteří se věnují získávání zdrojů, pastvě a podobně sídlí v jejich blízkém či vzdáleném okolí (ať už nad zemí nebo pod ní). Sídliště, k němuž horský trpaslík náleží, pro něj má nicméně vždy jeho místo a v dobách válek pro horské trpaslíky není problém stáhnout celou populaci jejich společenství do jejich hlavního, opevněného sídliště. Říše horských trpaslíků tak zpravidla tvoří pomyslné pavučiny rozpínající se kolem měst ležících přibližně ve středu jejich přilehlých osídlení. Čím větší je říše horských trpaslíků, tím více míst v jejich městech zůstává prázdných a ponechávaných pro trpaslíky žijící mimo ně, nicméně uspořádání měst většinou způsobuje, že si toho náhodný návštěvník skoro nemá šanci všimnout. Ostatním rasám se to jeví jako ohromná, možná až přílišná opatrnost či úctyhodné myšlení na budoucnost. Ačkoliv si horští trpaslíci jsou vědomi praktického užitku věci a berou na ní ohled, ve skutečnosti má pro ně tento zvyk mnohem hlubší význam - vyjadřuje jednotu jejich společenství a je faktickým, fyzickým vyjádřením skutečnosti, že každý trpaslík, bez ohledu na to, kde se právě nachází, je stále součástí klanu, který na něj pamatuje a drží mu ve svém středu jeho pevné místo.


Říše horských trpaslíků bývají těmi nejpevnějšími ze všech a mnohé přetrvaly i celé věky. Jejich poměrně rovnoměrné rozložení mezi podzemí a povrch jim dává odolnost před většinou nepřátel, protože ti z povrchu bývají bezmocní v podzemí a naopak. V tomto směru pro horské trpaslíky představují rovnocenné nepřátele (kromě jiných horských trpaslíků) snad jen temní elfové - avšak skutečné říše temných elfů bývají vzácné a s těmi, které vznikly, se horští trpaslíci kupodivu obvykle dokázali (po úvodních rozpacích, nepochopení a občas pár nedorozuměních) shodnout na zvláštním spojenectví či alespoň míru. Těch pár případů, kdy se věci vyvinuly opačně, však bylo o to krutějších a na povrchu i v podzemí tekla krev temných elfů i trpaslíků proudem a sídliště obou ras se otřásala v základech a obracela v trosky. Častěji než s temnými elfy se horští trpaslíci dostali do střetů s lesními elfy kvůli sporům o území a zdroje v údolích a podhůří a občas se vznešenými elfy kvůli politice či nedorozuměním, ale ačkoliv tyto spory byly občas kruté a bolestivé, odehrávaly se spíše na hranicích a málokdy představovaly (pro kteroukoliv ze stran) existenční hrozbu. Přes tuto historii sporů ale horští trpaslíci s elfy dokázali vytvořit i mnohá spojenectví a až přátelství, zejména tam, kde žili blízko, ale odděleně nebo v místech, kde byl dostatek zdrojů (zejména dřeva) pro potřeby obou ras.


Historie vztahů horských trpaslíků s lidmi je dlouhá, avšak poměrně chudá - lidé jsou pomíjiví, jejich rodová paměť krátká a lidské říše jen málokdy existovaly vedle říší horských trpaslíků dost dlouho, aby se mezi nimi vytvořil nějaký skutečný vztah. Protože lidé nikdy netoužili (příliš) expandovat do míst obývaných horskými trpaslíky, tak mezi nimi ani nedocházelo k moc válkám a jejich vztahy se odehrávaly spíše na hranicích jejich území, což ale vždy nabízelo spoustu příliežitostí ke vzájemnému obchodu, kterých obě strany zpravidla rády využívaly.


DnD 5e

Zvýšení hodnot vlastností. Horští trpaslíci získají +2 k Síle.

Přesvědčení. Horští trpaslíci inklinují k zákonnosti nebo neutralitě (o něco málo více jich je zákonných), i když ani chaotická přesvědčení u nich nejsou vzácností.

Trpasličí výcvik se zbrojí. Jsi zdatný s lehkými a středními zbrojemi.

Zdatnost s pomůckami. Tradičními řemesly Horských trpaslíků jsou kamenictví, kovářství a truhlářství.

Osobní výtvory. Jednou mezi dvěma odpočinky si při používání věcí, které jsi sám vyrobil nebo které ti byly darovány trpaslíkem (či jiným uvědomělým mistrem řemesla), který je sám vyrobil, můžeš vzít výhodu nebo s jejich pomocí učinit něco neobvyklého.


Fate Core

Aspekt *Horský rpaslík: Navíc k významu aspektu trpaslík můžeš Horského trpaslíka vyvolat k jakékoliv akci zahrnující řemesla či řemeslnou vědomost. Horského trpaslíka lze vynutit k touze po mistrovských řemeslných či uměleckých dílech či unikátních zdrojích k jejich výrobě.


Dovednost Horský trpaslík: Zvol si jedno konkrétní řemeslo (včetně obchodu ve smyslu smlouvání a ujednávání). Pro potřeby tohoto řemesla můžeš svou rasovou dovednost použít namísto dovednosti Řemesla (popř. příslušné obchodní dovednosti).


Triky horských trpaslíků:

  • Stabilita. Horští trpaslíci jako první úspěšně vykročili na povrch a jako první překonali jeho v podzemí neznámé překážky. A svou stabilitu si vzali s sebou - oni se hýbou a svět ustupuje. Jednou za sezení můžeš prostě uspět v hodu na pohyb bez ohledu na opozici nebo uvolnění se z něčeho, co tvému pohybu brání (ne však z pout nebo záměrně vytvořené pasti). Můžeš tak zdolat i extrémní překážky, pokud tyto nejsou vysloveně nemožné.
  • Bojový výcvik. Získáš možnost používat dovednost Trpaslík v boji se sekyrami a obouručními sekyrami.
  • Mystika tvorby. Jednou za scénu můžeš s věcí, kterou jsi osobně vytvořil nebo kterou osobně vytvořil trpaslík (či jiný k hodnotě své tvorby uvědomělý mistr řemesla), který ti ji daroval, provést něco magického, co souvisí s účelem daného předmětu. Takto získáš možnost (svolení) provést něco neobvyklého nebo můžeš pro jeden svůj hod získat adekvátní výhodu v hodnotě běžného triku.
< Horští trpaslíci >
Podzemní trpaslíci Světlí trpaslíci
Článek vložil sirien | CC Attribution 04.01.2018
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 101 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.41867995262146 secREMOTE_IP: 3.215.79.204