Manuskripty mistra Dorlanda - úvod do MDP

Vysoké učení magické, jež sídlí v hlavním městě lidské magie, slavné stověžaté Bogomě, obsahuje všechny obory a všechna umění magická známá člověku. Vítám vás, mé budoucí kolegyně a kolegové, na první přednášce o umění navýsost vznešeném, precizním a váženém, na Umění tvorby divotvorných věcí magických. Výroba divotvorných magických věcí je předmět natolik obsáhlý, že má mnoho oborů a specializací. V mých hodinách se budeme věnovat oboru velmi praktickému a obdivovanému, totiž magickým dopravním prostředkům. Tomuto oboru předpovídám velikou a slavnou budoucnost, již teď začíná mít nepopiratelnou úlohu na chodu celého našeho Impéria - nechť nám císař panuje navěky!
Ve svých výkladech a přednáškách se budu opírat o díla mnohých mistrů, teoretiků i specialistů. Do samotného počátku si vám nicméně dovolím doporučit ke studiu dílko poněkud přístupnějšího charakteru. Ano, jedná se o slavné Manuskripty mistra Dorlanda, jehož texty o nejrůznějších magických předmětech jsou populární i mezi laickou veřejností. Na příští hodině proto již budu předpokládat, že máte nastudovaný Úvod do magických dopravních prostředků a následná pojednání o jejich základních formách a podobách. Pokud ho snad nevlastníte, Manuskript se v mnoha opisech samozřejmě nachází v naší VMP (Velkolepé Magické Knihovně).
Napsal Rytíř
Každý o nich slyšel vyprávět, leckdo je toužil vlastnit, málokdo je využívá - všechny ty létající koberce, hromové kočáry a sedmimílové boty. Ač by se jim často hodily, většinou nejsou určeny pro hrdiny, místo toho neúčelně hnijí v koutech magických věží arcimistrů nebo se na ně práší v zapomenutých kobkách a hrobkách. Pokud je něco využíváno často, tak jsou to obligátní, trapné a nudné teleportační pláště, které nejsou ani impozantní ani vzrušující - jsou jen praktické. Ovšem který arcimág touží být širokou veřejností, zejména pak svými soky a protivníky, vnímán jako "praktický"?
Pokud se ale takový nezásobený, rozumný čaroděj pokusí vyrobit reprezentativní dopravní prostředek, zjistí, že není tak snadné o nich získat sdostatek informací, nemluvě pak o získání všech potřebných formulí a ingrediencí, aby se jejich tvorba mohla přesunout z rýsovacích prken kreativně šílených myslí do dílen a laboratoří.

Definice MDP

Dříve než si začneme řadit dopravní prostředky do různých kategorií, bylo by dobré si nejprve jasně definovat, co to vlastně je magický dopravní prostředek:
Dopravní prostředek je takový předmět, který umožňuje pohyb jednoho nebo více tvorů na velkou vzdálenost bez přímé účasti cestujícího na tomto pohybu. Magický je pak každý dopravní prostředek, u něhož onen pohyb umožňuje a/nebo zajišťuje magie.
Významné je ono slůvko "pohyb", neboť za dopravní prostředek nepokládám žádný předmět, který umožňuje okamžitý přesun osob. Tedy teleportaci. Takovýto přesun není žádná doprava, není to cestování jako takové; prostě někde zmizíte, abyste se jinde objevili. Je to samozřejmě rychlé, pohodlné, a pokud to dobře umíte, tak i bezpečné (a nudné). V rámci dopravních prostředků se však teleportací, respektive přesunem věcí či osob zabývat nebudeme, to patří do jiného oboru.

Dělení MDP

Přestože MDP existuje celá řada, dají se v globálu dělit do překvapivě málo kategorií. Vzhledem k univerzálnímu pohonu pomocí magie nás totiž zajímá spíše určení a použití prostředku nežli způsob pohybu, ten je až na druhém místě. Tedy, základní dělení je přirozeně na:
1. Osobní MDP. Osobní magické dopravní prostředky (dále jen OMDP) jsou určeny pro přepravu pouze jedné jediné osoby, jednoho tvora. Vyznačují se daleko nápaditějšími styly a schopnostmi než HMDP, ovšem barvitost jejich podání je vykompenzována právě oním omezením na jednoho jediného cestujícího. U OMDP panuje leckdy velmi nejasná hranice mezi tím, co je ještě dopravní prostředek (ve smyslu výše uvedené definice) a co už je jen magický předmět pomáhající v pohybu. Sem řadíme všechny ty létající košťata a botky, závěsná křídla, sedmimílové holiny a pojízdná křesla.
2. Hromadné MDP. Hromadné magické dopravní prostředky (dále jen HMDP) dokáží přepravovat najednou více než jednoho cestujícího. Do této kategorie se řadí obligátní velké létající koberce, ale i vznešenější obyčejné i létající kočáry, strašlivé létající lodě, ale i např. obojživelné kráčející automaty, bez větru plovoucí koráby nebo i nepochopitelné podmořské lodě. Síla a kapacita těchto prostředků je různá; obecně samozřejmě platí, že čím podivnější (a rychlejší) způsob přepravy, tím dražší a náročnější je jejich výroba.
I když to k tomu svádí, dávejte si prosím vážení pozor - do MDP v žádném případě neřadíme dopravní prostředky tažené nejrůznějšími zvířaty a netvory! Řadíme je sem pouze pokud mají tyto DP nadpřirozené schopnosti i sami o sobě. (Mezi MDP patří tedy např. i slavný Thórův vůz, přestože většina jeho síly a pověsti má původ ve vskutku neobyčejných tahounech, nikoliv voze; ten pouze dokáže jet po libovolném povrchu nebo i po vzduchu. Když ho někdo táhne.)
U jiných autorů se můžete setkat s ordinérním tříděním MDP na pozemní, vodní a vzdušné dopravní prostředky. (Ti, co chtějí být zajímaví, ještě dodávají podzemní.) Pro mě je to ovšem až druhotné dělení dvou velkých, základních kategorií MDP. Náklady na výrobu, a její obtížnost, magického kočáru jedoucího bez zápřahu je totiž srovnatelná s výrobou stejně velkého člunu, který plove podobnou rychlostí po hladině i bez vesel a plachet. Jak pro tvůrce, tak i pro kupce je tedy podle mého názoru důležitější si ujasnit, jakou kapacitu má jeho MDP mít a kolik na něj má prostředků. Teprve pak se může zabývat tím, jestli má létat, chodit nebo plavat.
Napsal Rytíř 05.03.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11839580535889 secREMOTE_IP: 34.232.63.94