Manuskripty mistra Dorlanda - válečné stroje

Vítejte na přednášce o umění tvorby očarovaných a magických válečných strojů. Mé jméno je Dorland; oslovovat mě budete Mistře Dorlande. Až dokážete na poli konstrukčně-válečném to co já, i já vás na oplátku nazvu Mistry!
Napsal Rytíř
Obsah článku:
Doma jsem studoval umění stavby krásných, štíhlých věží, pevných zdí a vznosných oblouků. Učil jsem se, jak využít dřevo i kámen, jak znásobit sílu slabých paží, aby i bez magie dokázaly vytvořit něco velkolepého a nádherného. Není nic krásnějšího, než pozorovat dílo, jež vám roste pod rukama a postupně bere dech všem kolemjdoucím...
Jenže když jsem přišel mezi lidi, zjistil jsem, že toto mé umění nemá zde valné hodnoty. Lidé takřka neustále válčí. A když zrovna nebojují, války se bojí. Proto je zajímalo a zajímá zejména to, zda umím postavit hrady a pevnosti, které by odolaly všem snahám nepřátel o jejich zboření... a zda umím postavit stroje, které by to naopak dokázaly.
Ano, dokáži to. Nedělám to ale rád a nijak zvlášť mě to netěší. Přestože přiznávám, že má svůj půvab tětiva vibrující napětím těsně před výstřelem, nebo na doraz natažený katapult, jehož trámy silné jako mužský pas zpívají a chvějí se silou ukrytou v celé konstrukci, připravené ji naráz uvolnit a předat náboji vloženém do koše!
Ale dost již vzpomínání a planého tlachání. Přišli jste přece proto, abyste se poučili o způsobech očarování a tvorby magických válečných strojů, je to tak?

Povaha magických válečných strojů

V první řadě je třeba si uvědomit, že magický válečný stroj není žádný meč nebo kouzelný luk. Jsou velké zbraně, které mají ohromný ničivý potenciál i bez magie. Jakmile se do toho ještě vloží Moc, výsledky mohou být vskutku impozantní. Strašné, popravdě řečeno. A to dokonce i pro ty, kdo takový stroj vlastní a používají!
Magické válečné stroje zacházejí s tak velikými energiemi, že účinkují dvoufázově. Nejprve je třeba vydat povel, na jehož základě se začne hromadit energie potřebná k výstřelu. Podle síly očarování stroje a její povahy trvá tato přípravná fáze různě dlouho. Ze zřejmých důvodů by však nikdy neměla přesáhnout dobu, kterou vyžadují k přípravě na výstřel nemagické válečné stroje podobného druhu. (Účinky takové pomalé zbraně by musely být vskutku impozantní, aby nějaký vojevůdce vůbec uvažoval o tom zařadit ji do svého arzenálu.)
Druhá fáze je zřejmá - na povel stroj vystřelí. Zajímavé je, že je velmi obtížné a náročné vytvořit takovou vazbu mezi majitelem a strojem, aby bylo možné tyto povely k přípravě na palbu a povel palbě pronášet na dálku. Ten, kdo stroji velí, se ho proto musí v okamžiku pronášení povelu dotýkat. Je jedno jak a čím, musí se však jednat o fyzický kontakt palmistra se strojem.
Palmistr
Aha, vidím, že jste se s tímto pojmem ještě nesetkali? Standardní chápání magických předmětů je vázáno na pojem majitele alias vlastníka, jenž jediný obvykle bývá oprávněn ovládat magický předmět. Může to být ten, kdo předmět zrovna drží, kdo vydá správný povel, nebo, v případě mocnějších předmětů, ten, kdo je s ním nějakým způsobem spjat.
V případě magického válečného stroje, jehož cena a využití je zcela mimo možnosti běžného jednotlivce, je pojem "vlastník" matoucí. Zavedl jsem proto název palmistr. Označuje osobu, která je zodpovědná za provoz a střelbu válečného stroje; je obeznámena s jeho obsluhou a velí mu, stejně jako jeho případné obsluze. "Naladění" palmistra na konkrétní válečný stroj není nic obtížného. Stačí k tomu krátký rituál vedený osobou s Mocí, zaměřený na částečné vybuzení magie stroje a zakončený prolitím pár kapek krve budoucího palmistra na stroj. Adept na palmistra se musí během rituálu stroje dotýkat, nejlépe holou kůží.
Ale nyní už si podrobněji popišme různé druhy magie válečných strojů.
< Úvod do magie válečných strojů >
Očarované válečné stroje
Napsal Rytíř 22.01.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 5 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.19439601898193 secREMOTE_IP: 3.236.24.215