Stará slova jsou dobrá slova

Devět trpasličích přísloví a jak jim rozumět
Napsal Alnag
Vévoda Vajdai pohlédl na okraj drolícího se srázu a pak zpět na hordu Sancerijských nájezdníků, kteří na ně halekali a řičeli se scimitary tasenými. Pak se otočil k trpasličímu válečníkovi po svém boku. Boradir apaticky přehlédl řady blížících se nepřátel, nohy napjaté, v ruce pevně svíraje sekyru.
"Tak co teď, Boradire?" zeptal se vévoda, doufaje, že jeho hlas neprozradí jeho strach. Bojoval po Boradirově bohu po tucet let, ale neměl tušení, zda jej má trpaslík rád nebo zda jej alespoň respektuje.
"Ten, kdo se bojí smrti, ji zve na návštěvu," řekl Boradir klidně.
"Zkoušíš moji trpělivost, Boradire! Tohle není čas na další z tvých nesrozumitelných přísloví!" Vajdai se narovnal, první Sanceriové už budou brzy u nich.
"Není lepšího času, mládě. Stará slova jsou dobrá slova."


Trpaslíci skutečně věří v moudrost věků. Vědí, že to není nic nového a že jejich předci čelili stejným bojům, pochybám i otázkám. Aby se připravili na budoucnost, hledí do minulosti. Trpaslíci ji zaznamenávají různými způsoby. Prastaré knihy jsou proslulé tím, jak vyčerpávající pozornost věnují detailům. Stejně jsou proslulé i svou nezměrnou vahou. Jejich gobelíny s barvami jasnými i po tisících letech zobrazují příkladné skutky zakladatelů klanu a hrdinů. Dlouho předtím, než se naučí oceňovat takové vznešené umění, však trpaslíci již nasají selský rozum a prostou moudrost hodnou stovek lidských životů z naslouchání svým dědečkům a babičkám v podobě promyšleným a opakovaných přísloví. V těchto starých pořekadlech jsou destilovány tisíce let trpasličí zkušenosti. Té hořké i radostné. Některá jsou poetická, jiná cynická, ale vždy hutná a jsou to právě tato slova, která se trpaslíkovi vynoří, když narazí na problém, ať už triviální nebo smrtelný.
Pro trpaslíka jsou tato pořekadla uklidněním, když potíže zaklepou na dveře. Je vždycky dobré vědět, že jiní čelili podobnému typu krize a vyšli z ní moudřejší. Stará přísloví připomínají trpaslíkovi, kým je a připomíná mu tradice, kterým musí dostát, pokud chce žít podle očekávání klanu.
Příslušníkům jiných ras lze odpustit, pokud shledají trpasličí lásku k příslovím občas poněkud úmornou. Pořekadla nedávají na první poslech vždy smysl. Lidé, kteří nevyrostli mezi nimi, je neshledávají ani tak uklidňujícími, jako spíš matoucími, když stojí tváří v tvář nebezpečí. Lidé, jejichž nadšení pro minulost je někdy méně než vroucí, se mohou smát trpasličí lásce k otřepaným pravdám. Vidí v ní znak úzkoprsosti a nepříliš originálního myšlení. Elfové, kteří vnímají svět v mystických pojmech, považují trpasličí rčení za mdlé a příliš doslovné.
Nicméně netrpaslíci, kteří chtějí dobře vycházet se syny a dcerami Moradina, neudělají chybu, pokud se naučí pár starých pořekadel.
Následuje pár nejznámějších trpasličích přísloví. Položka jednoduchý význam uvádí, jak by trpaslík mohl krátce vysvětlit dotyčné rčení zmatenému cizinci. (Byť tak nejspíš učiní s větší netrpělivostí, než jakou daná položka naznačuje.) Hlubší význam uvádí detailnější analýzu, do níž by se trpaslík nejspíš nepouštěl. Kdy to říct vám dává příklady okolností, v nichž to může vaše trpasličí postava nejspíše říci. Jak to užít představuje vodítka ohledně užití pořekadla nebo principů, které se za ním skrývají při jednání s trpasličími cizími postavami.

"Když si potřesete rukou s filosofem, spočítejte si prsty."

Jednoduchý význam: Nikdy nevěřte těm, kteří hezky mluví.
Hlubší význam: Trpaslíci důvěřují praktickým věcem. Ačkoliv nelze žít beze slov, člověk by si měl volit jednoduchá, přímočará slova znějící zjevnou pravdou - jako tato přísloví. Pokud osoba mluví povětšinou v idejích - a činí tak komplikovaným, spletitým jazykem - můžete si být jisti, že je to buď blázen, nebo lotr. Tak či onak, je nebezpečný a jistě vás dostane do potíží, budete-li následovat jeho rad.
Vždy čas od času se v trpasličí minulosti objeví někdo, kdo se snaží změnit věci. Jeho nápady na změnu se zdají zpočátku praktické, ale rozumní lidé si všimnou jejich nedostatků a jsou proti nim a to je chvíle, kdy se filosof vytasí se svými fanatičtějšími stoupenci a začnou skutečné potíže. Filosofie se stane divočejší a radikálnější. Často se tito lidé jen oddělí od společnosti a jsou brzy zapomenuti, ale občas se stanou násilnými a vypukne boj mezi radikály a zastánci tradičních způsobů. Lidé jsou zabíjeni a to vše pro abstraktní představy. Občas vůdci opravdu míní věc tak, jak říkají. Jindy jsou to egoističtí, líní maníci, kteří získávají stoupence, jen aby je oškubali o jejich těžce vydobyté zlato a žijí v luxusu na úkor svých obětí. Každopádně trpaslíci, kteří se zapletou s takovými lidmi, skončí obvykle žalostně.
Jisté jiné rasy vykazují velkou toleranci pro filosofii, což je jeden z důvodů, proč jim trpaslíci nedůvěřují. Lidé, jejichž životy jsou krátké a plné neklidu, jsou hrdí a často si myslí, že mohou změnit svět novou doktrínou nebo pravidly soužití. Ti jsou zvlášť nebezpeční. Elfové mluví všemi druhy vzdušné nesmyslnosti, ale jsou opatrní při změně svých tradic, takže jsou jen otravní.
Kdy to říct: Když velký mluvka opustí místnost. Jako protiargument někomu, kdo používá intelektuální argumenty, aby vás přesvědčil udělat něco bláhového.
Jak to použít: Použijte toto rčení, abyste trpaslíkovi ukázali, že stojíte nohama pevně na zemi a že se na vás může spolehnout. Anebo mějte prostě na paměti, že když mluvíte s trpaslíky, je dobré vyhnout se abstraktnímu myšlení, které by je přimělo tohle říct po vašem odchodu.

"To bude hodno roku odplaty."

Jednoduchý význam: Některé urážky jsou příliš velké, než aby se daly snést. Nutí každého trpaslíka, který si váží sebe sama, sáhnout po sekyře a přísahat smrtelnou odplatu. Když přísaháte mstu, musíte být připraveni zasvětit tomu všechen svůj čas a vášeň, dokud váš protivník neleží u vašich nohou zlomený a zkrvavený. Není neobvyklé, že mstitel stráví celý rok i déle, aby tento skutek provedl.
Hlubší význam: Toto přísloví připomíná trpaslíkům, kteří touží po pomstě, jakou dvojí roli ve společnosti hrají. Msta je považována za nezbytnou a vznešenou v extrémních případech. Nicméně je to víc věc ság a kronik, než každodenního života. Přísahu msty nelze brát na lehkou váhu. Násilí, které přináší, obvykle eskaluje a zachvacuje celé klany i společenství v cyklech úderů a protiúderů. Mstitel může přijít nejen o život svůj, ale i svých přátel a své rodiny. Trpaslík, který má co ztratit, musí tedy přemýšlet tvrdě a dlouho, předtím než přísahá mstu. Pokud provedete přísahu sekyry, musíte se zabývat jen svou výpravou za smrtícím uspokojením. Vyhlásit mstu a selhat v jejím naplnění přináší hanbu vlastnímu jménu. Hanbu nejen vám, ale i vašim uctívaným prapředkům.
Kdy to říct: Toto rčení se neříká planě ani v žertu. Zamumlejte jej jen tehdy, chcete-li někoho varovat, že by další směr vývoje vedl ke strašlivé odplatě vůči jeho osobě.
Jak to použít: Pokud vás vaši trpasličí druzi nepovažují za adoptovaného člena svého společenství, tak na vyslovení této věty ani nepomyslete. Buď je neuvěřitelně urazíte, nebo se trvale označkujete za nenapravitelného hlupáka. O celém tomto tématu se vyjadřujte nanejvýš opatrně.

Píše:

Trpasličí hráčské postavy
Pokud hrajete trpasličí postavu, můžete tyto zásady použít, když za ni hrajete. Nestyďte se překopírovat si tato pořekadla na kartičky, které poslouží jako užitečná připomínka během hry. Vaše rčení mohou být dobrým základem pro starou dobrou komixovou vtipnou výměnu odpovědí s jinou hráčskou postavou. Mohou neomaleně namítat, že vaše epigramy jsou staré a hloupé, ale vy na to můžete s mručením odpovědět, že by nepoznali moudrost, ani kdyby je kousla do kotníků a že vaše babička tu jejich zpila pod stůl kterýkoliv den v roce. Upravte tyto repliky na podobné příklady strohého trpasličího důvtipu. Je bez řečí, že pokud vám nějaké z vašich přísloví opravdu pomůže vyřešit problém, měli byste strávit přinejmenším zbytek herního sezení vyhlašováním toho, jak jste měli pravdu a jiným jeho předhazováním.
V krátkosti, užijte si to, že tato rčení nastrčíte do každé situace, kde to alespoň trochu jde, ale dávejte pozor na reakce zbytku herní skupiny. Ujistěte se, že nepřekročíte hranici mezi komicky otravným a otravně otravným.


"Ten, kdo se bojí smrti, ji zve na návštěvu."

Jednoduchý význam: Je bláhové se příliš strachovat, že vás něco zabije. Obava sama vám nejspíš uškodí víc, než to, čeho se bojíte.
Hlubší význam: Trpaslíci jsou známi nejen pro svoje hrdinství na bitevním poli, ale také pro věcný a rozumný způsob, s nímž řeší problémy války. Jejich mistři zbraně trénují mladé válečníky nejen v boji s čepelí či kladivem, ale také v řádné duševní disciplíně nutné pro boj. Skutečný trpasličí válečník zůstává tváří v tvář nebezpečí chladný a sebevědomý. Pokud dovolí přirozenému strachu ze smrti, aby roztřásl jeho ruku nebo jej přiměl k útěku z bojiště, s největší pravděpodobností ho právě toto zabije.
Kdy to říct: Když čelíte tuhému boji, když uklidňujete bojácného druha nebo když podstupujete nutné riziko.
Jak to použít: I když se trpaslíci považují za srdnaté, jejich úcta k dělání věcí tak, jak se dělaly vždycky, je činí váhavými vůči rizikům. Pokud jednáte s trpaslíkem, který vám řekne, že něco nelze udělat, můžete toto rčení použít, abyste mu připomněli, že má odhodit strach a situaci chladně zhodnotit. Předtím, než toto rčení pronesete, ujistěte se, že nežádáte od trpaslíka zřetelně přihlouplou věc.

"Nechť v tvém pokřiku zní hlasy tvých jmenovců."

Jednoduchý význam: Takto přejí trpaslíci jeden druhému štěstí v bitvě.
Hlubší význam: Trpaslíci jsou pojmenováni podle svých proslulých předků. Neustále je jim připomínáno, že mají jména jen propůjčená svým klanem a od svých jmenovců, kteří tu byli před nimi. Úctyhodný trpaslík usiluje o to přidat slávu ke jménu předtím, než zemře. Nedůstojný trpaslík spáchá skutky, kterými jméno pošpiní.
Ačkoliv je mnoho způsobů, jak získat slávu, nejdramatičtější a zároveň nejriskantnější je její získání v žáru bitvy. Někteří trpaslíci věří, že jejich jmenovci na ně shlížejí během těchto rozhodných okamžiků. Jiní říkají, že je to poetická pravda, ale ne doslovná. Každý bojující trpaslík má odlišný bojový pokřik, který ze sebe vydá, když se žene na nepřítele. Je považováno za příznivé znamení, když v tomto pokřiku uslyší nejen svůj vlastní hlas, ale také hlas svých jmenovců. Když se tak stane, je dobrý výsledek téměř jistý: Buď vyhrajete bitvu, nebo zemřete slavným způsobem, který přinese vašemu jménu další lesk.
Přát toto druhovi ve zbrani není jen přání štěstí, ale také mu pomáhá upevnit odhodlání, neboť připomíná skutečný smysl jeho života.
Kdy to říct: Před bitvou.
Jak to použít: Řekněte to svým trpasličím druhům jen před opravdu důležitým bojem. Boj, který se nejspíš nedostane do trpasličích kronik, si nezaslouží takovou vážnost.
Je-li váš trpasličí přítel vyhnancem ze své domoviny nebo jinak přinesl hanbu svému jménu, je opravdu špatný nápad toto říkat. Tím, že mu připomenete jeho selhání coby trpaslíka, ho můžete demoralizovat a vyvolat v něm touhu zemřít.

"Zákon je starší než tvoje čepel"

Jednoduchý význam: Velcí trpaslíci minulosti vytvořili zákony proto, aby jejich potomci nemuseli řešit problémy násilím.
Hlubší význam: Trpaslíci mají silný smysl pro spravedlnost. Respektují zákon, protože obstál v testu času. Každý mladý trpaslík se dozví příběh o tom, jak byly vytvořeny zákony jeho společenství. Detaily tohoto příběhu se mohou místo od místa lišit, ale lekce je táž: Zákon chrání společenství před tragickými důsledky svárů. Ačkoliv je těžké věřit zákonům, jste-li poškozenou stranou, je důležité to zkusit. Byť jednotlivé případy se někdy nevydaří a mají zřetelně neférové výsledky, je klíčové pamatovat na to, že by trpělo ještě mnohem víc lidí, kdyby došlo k návratu k tradičním způsobům.
Kdy to říct: Když se snažíte zastavit horkokrevnou ruku, která sahá po zbrani. Když se hádáte, zda má být věc ponechána v rukou místní autority místo toho, aby ji řešila banda ozbrojených dobrodruhů.
Jak to použít: Trpaslíci občas řeknou slova, která nemohou vzít zpátky, přísahají odplatu v žáru okamžiku. Poděkují vám, když použijete tuto frázi dřív, než zajdou příliš daleko. Připomene jim, aby se uklidnili a zvážili důsledky svého neuváženého slibu.

"Rozlitá voda odtéká rychle."

Jednoduchý význam: Když rozlijete vodu na zem, je najednou všude. Odtéká nebo se vsakuje do půdy. Tak či tak nikdy ji už nedostanete zpátky. To samé platí pro peníze, jsou-li bez rozvahy rozhazovány.
Hlubší význam: Jiné rasy si možná cení štědrosti, ale trpaslíci tento rys spojují s bláznovstvím. Pokud na něčem tvrdě pracujete, pokud riskujete zdraví nebo majetek, abyste toho dosáhli, neměli byste to zahazovat. Činit tak je neúctou k vašemu vlastnímu potu a času. Navíc pravděpodobně žijete ve svém klanu, který je stejně spolehlivý jako zlato a v němž každý zastane svůj díl. Je spousta cizinců, kteří by vás s vaším zlatem chtěli rozloučit. Tím, že jim ho dáte, o něj připravujete členy vlastního klanu, kteří na něj mají větší nárok.
Kdy to říct: Když na vás něco vymáhá charita, výběrčí daní nebo jiní žebráci. Když se vám druzí vysmívají kvůli tomu, že posíláte výdělek domů klanu, místo abyste jej utratili za drahé vybavení nebo magické předměty. Když vás žádají, abyste přispěli víc než svým dílem bohatství na frivolní projekt vaší party dobrodruhů, jako je vzkříšení kamaráda. Toto rčení je zvláště vhodné, pokud je taková žádost vznesena na základě pochybných tvrzení, že máte víc zlata než kdokoliv jiný a tudíž byste měli být ochotnější se s ním rozloučit.
Většina trpaslíků, kteří stráví většinu času v partě dobrodruhů složené z cizáků, se postupně přizpůsobí jejich marnotratným způsobům, byť zdráhavě. Není doporučeno, aby trpasličí postavy zadržovaly peníze nutné na vzkřišování a jiné zjevně užitečné věci - jen by měly plně využít možnosti o tom dlouho poté skuhrat.
Jak to použít: Pokud váš partner ve vyjednávání chce, abyste mu nabídli lepší podmínky, než si můžete dovolit, použijte toto úsloví, abyste mu sdělili, že nejste lakomí, ale že dbáte o blaho své rodiny či klanu. Anebo raději, že lakomí jste, ale obdivuhodným způsobem.

Píše:

Vyjednávání s trpasličími postavami
Pokud vaše postava není trpaslík, může vám i tak být tento článek vhod. Trpaslíci jsou podezřívaví k cizincům. I jiní trpaslíci jsou vítáni s jistou mírou nedůvěry, pokud pocházejí z neznámých či vzdálených klanů. Krátce žijící rasy jsou ve zvláštní nevýhodě, když jednají s trpaslíky; délka času po nějž musí trpaslík někoho znát předtím, než mu začne důvěřovat, je daleko delší než běžná doba lidského života. I pokud vaše rodina jednala s trpaslíky po mnoho generacích, můžete být posuzováni na základně společenských přešlapů vašeho dědečka nebo dokonce pradědečka.
Strategické užití trpasličích pořekadel vám může pomoci překonat instinktivní podezřívavost a překvapit vašeho partnera v jednání tím, že znáte a respektujete dávnou moudrost jeho lidu. To vám dává krátkou chvíli, kdy jej můžete oslovit jako osobnost a ne jen jako další přihlouplý cizák. Přirozeně musíte vědět, co přísloví znamená a dobře jej použít. Často je lepší neříct nic, než špatně užít průpovídku.
Pokud při svém jednání s trpaslíky použijete vhodným způsobem některé z pořekadel, váš DM by vám měl dát bonus na odpovídající sociální dovednost. Měl by vás také odměnit za improvizování přiléhavého trpasličího aforismu. V tomto případě jako hráč vytvoříte nové rčení, ale postava si jednoduše vzpomíná na dobře známou a dávno existující trpasličí maximu.
Očividně nevhodné užití trpasličích frází vám může vynést podobně odpovídající postih.


"Střízlivý host se zdržuje déle, než je zdrávo."

Jednoduchý význam: Nikdy nevěř osobě, která nepije. Člověk, který se drží zpátky, zatímco vy si dopřáváte, bezpochyby doufá, že nad vámi získá výhodu. Pravděpodobně vám chce ukrást měšec. Nebo se dokonce může pokusit vás zabít, až poleví vaše ostražitost.
Hlubší význam: Trpaslíci jsou hrdí a oddaní pijani piva. Je to právě u hospodského stolu, kde odhodí svůj nevlídný zevnějšek a dovolí si projevit přátelství, štěstí a chvástavost. Dávají si svobodu říct jeden druhému věci, které proneseny u večeře nebo při jednání by byly urážkou. S tuplákem piva v ruce se trpaslíci nemusí bát, že by se mezi svými ztrapnili: co je řečeno, bude odpuštěno a zapomenuto. Nicméně jedinec, který se rozhodne nepít, naruší tuto bublinu vzájemného souhlasu. Ostatní kolem něj se musí bát, že si bude pamatovat jakékoliv neslušné výbuchy, které předvedli a možná je i opakovat jiným. Ba i hůř, neslušná střízlivost někdy maskuje zrádný záměr. Jaká strašlivá tajemství se bojí, že prozradí?
Trpaslíci obvykle nezvou druhé do svých příbytků. Pokud tak učiní, je to přiznání hlubokého závazku podporovat a ochraňovat druhého. Host, který odmítne vaše pivo, odmítl vaši nabídku přátelství. Být hostem takto odmítnut je horší urážka, než facka.
Toto pořekadlo je dobře známé i mimo trpasličí kruhy. Lidé, kteří trpaslíky moc dobře neznají, si myslí, že to znamená, že po svých hostech chtějí, aby se zřídili a pak jim rozmlátili nábytek. Nic nemůže být dál pravdě.
Kdy to říct: Když si všimnete, že někdo nepije nebo podezřele usrkává ze svého tupláku.
Jak to použít: Když pijete s trpaslíky, musíte opatrně dávkovat svůj příjem alkoholu. Pokud pijete příliš málo, nebudou vám důvěřovat. Ale jejich schopnost pít je vyšší než u jiných ras, takže snažit se s nimi držet krok je nemožné. Pijte právě tak, aby vám to trochu rozvázalo jazyk, ale ne tolik, abyste měli potíže chodit nebo udržet hlavu zpříma.

"Olizováním skály zlato nenajdeš."

Jednoduchý význam: První dojem je nespolehlivý. Chce to čas, abyste skutečně pochopili cokoliv, na čem skutečně záleží.
Hlubší význam: Na povrchu je to jedno z tisíce trpasličích pořekadel, které velebí tvrdou práci, ale je důležitější coby prohlášení o férovosti. Jedna z věcí, která chce čas a úsilí k porozumění, je hodnota charakteru jednotlivce. Podobně jako horník nedokáže odhadnout, zda je oblast prostá zlata jen podle toho, že mu povrch skály připomíná místa, kde už v minulosti kopal, se trpaslík nemůže spolehnout na předsudky, když se setká s novými lidmi. Otrhaně vypadající týpek může vlastnit hroudu zlata. Člověk brutálního vzezření může být moudrý a spravedlivý.
Kdy to říct: V reakci na něčí příliš rychlý úsudek. Jako argument pro detailnější hledání nebo průzkum. Jako pokárání lenosti.
Jak to užít: Když jsou vaši trpasličí přátele zaslepeni svými tendencemi odsuzovat.

"Zlato nehoří."

Jednoduchý význam: Zlato je jediná spolehlivá forma bohatství. Většinu ostatních věcí lze snadno zničit nebo jejich cena kolísá.
Hlubší význam: Trpasličí láska ke zlatu je někdy vnímána jako hrabivost, ale je to jednoduše otázka praktičnosti. Trpaslíci mají dojem, že forma bohatství, podobně jako lidé, musí v průběhu času prokázat svou důvěryhodnost a nic není důvěryhodnější, než zlato. Vychází ze země, což je něco, čemu trpaslíci rozumí. Zůstává relativně vzácné. Jeho čistota se dá snadno měřit. Hodnota drahokamů je například otázkou subjektivního odhadu.
Toto rčení platí také na lidi. Jedinec, který prokázal svou hloubku a spolehlivost charakteru, vás nenechá ve štychu. To samé platí o klanu, který po generace prokazoval svou čest a důvěryhodnost. Dobrý trpaslík by se měl chovat nejen dobře, ale také důsledně. Když řeknete trpaslíkovi, že má srdce ze zlata, je to obrovský kompliment. Říkáte mu totiž nikoliv to, že je štědrý, ale že je spolehlivý a že v časech nouze bude jednat předvídatelně.
(Není vždy komplimentem říct trpaslíkovi, že je štědrý, jak je popsáno u pořekadla "Rozlitá voda odtéká rychle.")
Kdy to říct: Když se vás ptají na to, jakou formu platby byste si přál. Když velebíte postavu důvěryhodného trpaslíka nebo klanu. Ve vzácných případech, i když velebíte netrpaslíka.
Jak to použít: Tímto rčením se při jednání s trpaslíky nedá nic zkazit, pokud jednání zahrnuje zlato. Netrpaslíci by však měli být poměrně opatrní, aby jej neužili v jeho druhém smyslu. Použít jej jako kompliment vůči někomu, koho neznáte alespoň sto let, je vnímáno jako velká opovážlivost.

Další přísloví

Tento článek si zvolil pár přísloví, která podtrhují důležité prvky trpasličího myšlení a jsou také snadno pochopitelné. Představují však jen zlomeček trpasličích aforizmů. Tlustý přehled úsloví trpasličích učenců zahrnuje tisíce položek, každý sepsaný droboučkým písmem a žádný z těchto svazků se nezdá být kompletní. Mnoho přísloví se zdá být pro cizince příliš nesrozumitelné nebo se odkazuje k obskurním aspektům trpasličí společnosti. Následující seznam přísloví, uvedený již bez dalšího vysvětlování, vám nabízí alespoň krátké nahlédnutí na jejich charakter.
 • "Raději se mýlit s klanem, než mít pravdu s cizinci."
 • "Žal pavouka dosud nikdy nezabil."
 • "Inkoust je šampionem paměti, brk je jeho kopím."
 • "Kopí jsou určena pro pupky obrů."
 • "Spánek s otevřenýma očima je darem krys a válečníků."
 • "Zármutek dlí v mihotání svíce."
 • "Rychle nabytého zlata je třeba rychle utratit, než ono utratí vás."
 • "Tma je pro vinného až příliš čestná."
 • "Loudové půjdou konec cesty po kolenou."
 • "Jsem zbraněmi bohů, když je jejich úradkem zabíjet."
 • "Ti, kteří až příliš často vypouští své myšlenky z úst, mnohdy zjistí, jak málo jich jim zůstalo v hlavě."
 • "Vítězství žene vždycky vpřed."
 • "Mládí sní o věku, jako vrány prahnou po zdechlině."
napsal Robin D. Laws, když byl sťatý jako trpaslík...
Napsal Alnag 30.07.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 24 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.42799401283264 secREMOTE_IP: 100.26.179.251