Zotročeni osudem

Námět na dobrodružství od Robina D. Lawse - žánr: fantasy (temná historická)
Napsal Alnag

Odrazový můstek: Během jedné z period Byzantské říše bylo legálně dovoleno zotročit oběti ztroskotání, pokud je moře vyhodilo na váš břeh. Pokud však tatáž skupina lidí bezpečně přirazila k molu na plující lodi, měli nárok na plnou právní ochranu. Otrokáři nemohli ani loď přimět ke ztroskotání. Ale pokud už k tomu došlo, měli nárok, při záchraně zajatců, je rovnou zakovat do želez a prodat. Jedním obratem osudu bylo smazáno jejich předchozí postavení a stali se lidským zbožím.

 

Nebo tak alespoň praví Edward Gibbon v jeho Historie a pád Říše římské. Pozdější učenci řadu jeho tvrzení, které učinil ve své kdysi bezvadně zdrojované, průkopnické historické práci. Pro naše současné účely coby zápletky dobrodružství řekněme, že je to příliš dobrý fakt na to, abychom jeho věrohodnost dál řešili.

 

Prostředí: Umístěte toto dobrodružství do fantasy svět, které je nejbližším ekvivalentem Byzantské říše. Tato přežívající výspa kdysi mocného impéria, které jinde padlo a bylo nahrazeno pozdějšími, lokalizovanými formami národní vlády. Může být stejně dekadentní a zkostnatělé, jako Byzanc v našich popularizovaných představách (ne právě málo i díky Gibbonovi), nebo trochu blíž historické realitě, stále přežívající pokračování mocné tradice.

 

Pro účely tohoto článku řekněme, že jeho náhradním jménem je Zanthos.

 

A v něm, je právní věda nade vše. Otázky dobra, zla ba dokonce i logiky nemají žádnou váhu. Jestliže to tak stojí v knihách zákonů, tak je to správně. Jakýkoliv důvod říše kdysi měla, když umožnila zotročení ztroskotanců, bylo už dávno zapomenuto. Ale praxe zůstává.

 

Východisko: Bohatý kupec Aranios Ermanum kontaktuje skupinu, možná skrze jednoho z jejích minulých klientů. On sám sídlí v přístavním městě, které obchoduje se Zanthem. Pokud to také odpovídá popisu domovské základní postav, tím lépe.

 

Aranios obdržel zprávu, že Jestřábí korunka, loď která vezla jeho dceru Hajadu a jejího strážce Gonderima, ztroskotala u břehů Zanthu, poblíž rybářské vesnice Chalast. Byť je možné, že v neštěstí oba zahynuli, Aranios zná Zanthisjké zákony zotročení až moc dobře. Žádá postavy, aby se vydaly do Chalastu a našli jeho dceru naživu. Jestliže byla zajata jako otrokyně, aby vykoupily její svobodu. Jestliže majitel odmítne, pak aby ji zachránily silou. A jestliže ji někdo zneužil, aby na něj uvalily trest srovnatelně krutý.

 

(V morálně pochybném prostředí může sám Aranios obchodovat s otroky, včetně těch zajatých na Zanthijském pobřeží. Tuto informaci může zatajit, což jej učiní záludnějším nebo se odhalit pln výčitek svědomí. Vyberte vhodnou variantu podle toho, co vyvolá zajímavější odezvu hráčů.)

 

Pokud váš svět neobsahuje magický ekvivalent moderních telekomunikací, trvalou několik měsíců, než zpráva o ztroskotání dorazila k Araniovi a dalších pár týdnů, než postavy dorazí do Chalastu.

 

Nemají-li svoje vlastní roztodivné transportní prostředky, cestují na Araniově nejrychlejší lodi, škuneru Dalekonosný šíp.

 

Mořská nestvůra

Jak se Dalekonosný šíp blíží k pobřeží Chalastu, loď je napadena mořskou nestvůrou typu krakena. Aby se vyhnuly tomu, že samy ztroskotají, musí postavy nestvůru zabít. Také mají jasno v tom, co zde působí ztroskotání. Pokud potopí loď předtím, než jej zabijí, sežere pár námořníků, ale je mine. Vyvrhne je to na pobřeží ve vraku a musí bojovat s muži, kteří přispěchají, aby je zajali jako otroky.

 

Chalastští otrokáři

I s nestvůrou potápějící lodě nechytají Chalastští otrokáři otroky na plný úvazek. Jsou jen obzvláště dobře vyzbrojenou a bojově zkušenou skupinkou místních rybářů, kteří se příležitostně zmocňují obětí. Proti mrákotným, zpola utopeným obětem se jim daří. Ale znají svoje limity a netroufnou si skupiny dobře vybavených dobrodruhů. Zaútočí jen tehdy, pokud postavy vyvrhne moře poté, co prohrály boj s mořskou nestvůrou. Pokud otrokáři zvítězí, musí postavy získat svobodu v následné scéně útěku.

 

Připomeňte zapomětlivým hráčům, že tito muži provádějí legální aktivitu a nelze je beztrestně odpravit. Ne, pokud nechtějí získat v Zanthu status pronásledovaných psanců.

 

S trochou přesvědčování – možná ve finanční formě – odhalí otrokáři svého kupce, ženu jménem Uslada, která pracuje na hlavním trhu s otroky v imperiálním hlavním městě.

 

Trh

Po spektakulární, pompézním a podivně vykresleném místě a poskytnutí příležitostí postavám se zamíchat do nějakých vedlejších střetnutí, které akcentují jejich osobnost, navštíví místní dražbu otroků a najdou způsob, jak přimět Usladi, aby si s nimi chtěla promluvit.

 

V obavách z muže, který Hajadu koupil, Usladi kličkuje před pravdou, tvrdíc, že jak děvče, tak jejího strážce prodala písaři jménem Irnoc. Mohou to vycítit a po troše tlaku prozradí celý příběh, který jim umožní přeskočit k Čarodějovým katakombám.

 

Nalezení Gonderima

Gonderim, hrdý starý muž, byl prodán krutému prodavači knih, Irnocovi, který jej nutí kopírovat svazku k dalšímu prodeji. Už teď byl krutě zbit, protože svému novému majiteli odporoval. Způsobí si dobrodruzi ve městě potíže jeho záchranou, nebo, protože to není jejich mise, jej zachránit, jej nechají hnít?

 

Tak či tak, viděl, kdo koupil ubohou Hajadu – podivný, shrbený muž, který zakrýval svou tvář obvazy. Každý okolo něj z něj byl zjevně zděšen. Jeho jméno bylo Somphor.

 

Čarodějovy katakomby

Při poptávání okolo skupina zjistí, že Somphor je tři staletí starý čaroděj. Ani císař se mu neodvažuje skřížit cestu. Celý Zanthos by však byl vděčný, kdyby jej nějaký bláhový cizinec statečně zabil.

 

Somphor žije v tom, co bývaly kdysi pohřební katakomby pod městem a zalidnil je lupiči a nestvůrami.

 

Děs či sláva?

Po tak dlouhém či krátkém vymlacování podzemí jak se vám zdá příhodné, skupina čelí Somphorovi. Ať už závěrečné střetnutí přežije či nikoliv, postavy zjistí, že jeho magie nesmrtelnosti slábla a že zamýšlel stát se kostějem. Vzal si Hajadu, aby byla jeho konkubínou na věky věků. To mělo za následek strašlivý čarodějný experiment, který ji proměnil v nestvůrnou nesmrtelnou bytost.

 

Ve světě hrdinské fantasy přijdou, zatímco experiment je v chodu a jsou schopni jej zastavit.

 

V temném světě už byla proměněna a prosí o milosrdenství smrti.

 

A nebo to můžete nechat na úspěchu postav v boji – zastaví stoje během boje nebo sledují bezmocně jak klesá do bublající kádě, která ji promění v monstrum?

Napsal Alnag 06.07.2012
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 4 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.50732016563416 secREMOTE_IP: 34.204.186.91