Povolání: Kněz

"Když jsem ještě byla mladá a spravedlivá, zdálo se mi, že svět je místem oplývajícím dobrem, a ptala jsem se: "Proč lidé páchají zlo?" Ale nyní už jsem stará a nemám čas se tomu divit. Teď již vím, že zlo je všudypřítomné a je tak nebezpečně lehké vydat se jeho cestou. Ve svém věku se divím, že lidé vůbec dělají dobré skutky, neboť jakých odměn se jim za to dostane? Takových odměn je málo, a trvá mnoho let, než jsou doručeny. Ne, nechám na mladých, ať po ulicích pokřikují o podivnostech, kterých se lidé dopouštějí. Na spravedlivých nechám setřásání zla z duší lidí, ať už silnými slovy či silnější ocelí. Mou volbou je strávit zbytek dní mých péčí o srdce, která jsou spolehlivě pro Dobro; neboť dobro není lehce k nalezení a těžší je přijmout je za své."
- poslední zamyšlení nejvyšší matriarchy Any Codhwyn
Kniha Spravedlivých, str. 75
Napsal Kodlicek
Skip Williams, autor tohoto článku, pracuje na mnoha RPG projektech a řadu let působil jako Sage v časopise Dragon Magazine. Významně se podílel na D&D 3 Edice a je hlavním autorem příručky Monster Manual. Níže uvedený text se zabývá povoláním kněze z pohledu herních pravidel a jeho úlohy ve skupině.
Na první pohled se kněz může zdát trochu nevýrazný - jako chodící lékárnička, jehož léčivá kouzla poskytují družině důležitou podporu, ale jehož hraní není moc vzrušující. První dojem ale obvykle klame - a brát kněze jako povolání, které "někdo" musí hrát, je velká chyba. Správně postavený kněz, hraný s horlivostí a porozuměním, je nejen přínosem pro družinu, ale také ohromně zábavným povoláním.
Výhody a nevýhody knězů
Kněz má trošku od každého - slušné bojové dovednosti, širokou škálu kouzel, schopnost nosit brnění a pár zvláštních sil navíc. Jako takový může kněz v družině dobrodruhů zastávat mnoho rolí.
Výhody kněze
Pokud si zvolíš kněze, získáš přístup k tolik důležitým léčivým kouzlům. Ale toto povolání nabízí i jiná šikovná kouzla a několik užitečných schopností. Níže jsou popsány výhody, kterých se ti dostane, pokud se rozhodneš hrát kněze.
 • Moc nad nemrtvými: Dobrý kněz může zahnat či zničit nemrtvá monstra a zlý kněz je může zastavit či je dokonce přimět, aby plnili jeho příkazy. Neutrální kněz si mezi těmito efekty může vybrat, ale jakmile zvolí, už si to nemůže rozmyslet.
 • Dobrá výdrž a vůle: Kněz má nejlepší růst výdrže a vůle ve hře. Tato přirozená mentální a fyzická síla mu pomáhá odolat většině efektů, které ovlivňují jeho mysl, zasahují jeho duši, nebo útočí na jeho tělo - včetně očarování, donucování, iluzí, strachu, přeměny, jedů a dokonce i rozdrobení. A jeho vysoký atribut vůle, který kněz potřebuje pro sesílání svých kouzel, mu záchranný hod na vůli dále znatelně zvyšuje.
 • Dlouhý seznam kouzel: Seznam kněžských kouzel oplývá kouzly zachraňujícími život, jako například Zpomal jed, Neutralizuj jed, Odstraň nakažení, a samozřejmě vždy populární léčící kouzla. Kněz má také přístup k účinným útočným kouzlům, jako jsou Duchovní zbraň, Opalující světlo a Plamenný úder. Dále má přístup k výborným obranným a užitečným kouzlům. A ještě lépe - má přístup k celému repertoáru kněžských kouzel, ne jen k těm, která si může zapsat do své kouzelnické knihy nebo která musí pojmout svou myslí.
 • Spontánní kouzla: Kněz s dobrým přesvědčením může spontánně přeměnit jakékoliv kouzlo, které si připravil, na léčivé kouzlo. Tato schopnost mu umožňuje připravit si efektnější kouzla a ty v případě potřeby přeměnit na léčivá. Podobně kněz se zlým přesvědčením může spontánně přeměnit jakékoliv kouzlo, které si připravil, na úderné kouzlo, takže má pro své nepřátele vždy připravené nějaké špinavé překvapení.
 • Domény: Tvůj kněz si může zvolit dvě ze široké nabídky kněžských domén, z nichž každá mu přidá nějakou zvláštní schopnost a přístup ke kouzlům navíc. Domény jsou skvělým nástrojem, díky kterému si můžeš poupravit kněze dle svého přání.
 • Dobrá třída zbroje: Kněz má přístup k obranným kouzlům, která zlepšují jeho třídu zbroje (jako např. Štít víry), a také ke kouzlům, díky kterým ho jeho protivník častěji mine (jako např. Entropický štít). Taková kouzla, v kombinaci s tím, že kněz může používat jakékoliv brnění a štít (kromě pavézy), znamenají, že kněz má obvykle docela impozantní třídu zbroje.
 • Vysoká vitalita: Knězův hod osmistěnnou kostkou mu dává slušný počet zásahových bodů.
 • Vyšší útočný bonus: Růst základního útočného bonusu kněze je +3 za 4 úrovně, což je druhý nejrychleji rostoucí ve hře. Pokud se tedy rozhodneš vstoupit se svým knězem do boje, určitě tě v něm bude vidět.
Nevýhody kněze
Kněz má mnoho výhod - a ty samozřejmě něco stojí. Následuje seznam nevýhod, které bys měl vzít v potaz, pokud přemýšlíš o knězovi.
 • Nízký počet dovednostních bodů: S pouhými dvěma body za úroveň se kněz nenaučí moc dovedností, ani se čtyřnásobkem dovednostních bodů na první úrovni.
 • Průměrný výběr zbraní: Kněz umí zacházet pouze s jednoduchými zbraněmi. Plno jich je slušných, ale rozhodně to nejsou ty nejsmrtelnější.
 • Nízká pohyblivost: Závislost kněze na těžké zbroji vede k tomu, že se na bojišti pohybuje jen pomalu.
 • Pomalé reflexy: Kněz má nejhorší růst reflexů ve hře (viz. tabulka 3-1 v PPH). Proto jsou poměrně pomalí v reakcích, když se něco náhle zvrtne.
Hraní kněze
Dobří kněží obvykle používají následující techniky. Pokud jsi kněz, tak se je pokus začlenit do své strategie.
Mysli dopředu
Jako kněz musíš učinit mnoho nejdůležitějších rozhodnutí dříve, než dobrodružství začne. Příprava tvých kouzel na příští den má velký vliv na tvé následující hraní postavy a na to, čeho tvá družina může očekávat, že daný den dosáhne. Díky širokému výběru kouzel, která jsou ti k dispozici, můžeš fungovat jako detektiv (přípravou předvídacích kouzel), medik (přípravou léčivých kouzel), bojovník (přípravou kouzel, která podporují a rozšiřují tvé bojové schopnosti), střelec (přípravou bojových kouzel), nebo jako násobitel síly (přípravou kouzel, která posilují tvé spojence). Na vyšších úrovních budeš mít dostatek kouzel na to, abys plnil dvě či více těchto rolí najednou.
Při výběru kouzel se ti vyplatí vědět, co od tebe družina očekává. Patříš k nejvšestrannějším členům družiny a pravděpodobně jsi také jediným, kdo může stát mezi svým spolubojovníkem a jeho náhlou smrtí. Pokud od tebe družina očekává, že budeš jejich bojovým léčitelem a ty na to nejsi připraven, tak jim to určitě dej vědět, aby podle toho mohli plánovat další postup.
V každém případě se snaž zůstat ve středu dění, abys mohl zasáhnout kouzlem či fyzickým útokem, kdykoliv je toho zapotřebí. Jsi jen těžko nahraditelný jinou postavou a tvoje družina může rychle dojít porážky, pokud jsi bojácný, když jde do tuhého. Na druhou stranu tvoje léčící schopnosti tě činí neocenitelným pro ostatní, tak nebuď prvním, kdo se vrhne do nebezpečí, ani do potencionálního nebezpečí.
Tví přátelé jsou tvojí nejlepší zbraní
Pokud budeš správně spolupracovat s ostatními, tak to může mít velký dopad na hru. Buď tedy připraven poskytnout ostatním jakoukoli podporu, kdykoli to budou potřebovat.
 • Hlavní válečník družiny: Ať už je to kdokoliv, kdo stojí v přední linii a zvládá většinu bojování, bude doufat, že ho budeš léčit a poskytovat mu čas od času i jinou podporu. Pokud si budeš skrblit svoje léčivá kouzla, tak dobrodružství může skončit ještě dřív, než bys čekal. Jediné léčivé kouzlo může udržet válečníka na nohou, díky čemuž váš protivník obdrží více zranění, než kolik bys mu byl schopen udělit ty některým ze svých kouzel.
 • Zvědové: Průzkumníci, jako jsou tuláci, hraničáři a mnichové, se často dostávají do problémů, tak buď připraven stát se součástí záchranného týmu, který se jim vydá na pomoc. Ty jsi také tím, kdo musí dát zvěda do pořádku poté, co se mu něco přihodilo, ať už to byla past či jiné jím neodhalené nebezpečí.
 • Mystik: Pravděpodobně máš více zásahových bodů a lepší třídu zbroje než mystici ve tvé družině, proto se pokus být jim nablízku pro případ, že by protivník prorazil vaši přední linii.
  Snaž se koordinovat výběr svých kouzel na další den s ostatními kouzlícími postavami v družině. Tvůj výběr kouzel je téměř určitě širší než jejich, tak buď připraven vyplnit jakékoliv vzniklé mezery. Lepší je, když si užitečná kouzla, jako jsou Najdi magii či Vodní dech, připravíš ty, obzvláště pokud jsi dobrý kněz, protože je můžeš přeměnit na léčivá kouzla, když nejsou zapotřebí.
Buď sám sobě nejlepším přítelem
Podporováním svých druhů se stáváš užitečným pro jakoukoliv družinu. Ale hra ti může začít váznout, pokud pořád dáváš přednost ostatním. Takže s sebou nenech ostatními mávat - trvej na tom, že svá rozhodnutí si budeš dělat sám. Jako pro každého jiného, i pro tobě je přežití družiny prioritou číslo jedna, ale nenech ostatní, aby ti diktovali, jak bys to měl dělat.
Klíčové vybavení Knězovo vybavení je pro něj téměř tak důležité, jako jeho kouzla, tak jeho výběr nezanedbej. Níže je pár důležitých věcí, které by sis neměl zapomenout přibalit.
 • Zbroj: Kup si tu nejlepší zbroj, jakou si můžeš dovolit a používej také těžký štít - nikdy toho nebudeš litovat, pokud budeš mít slušnou třídu zbroje. A nepřehlížej také defenzivní předměty, jako jsou prsteny ochrany a amulet přirozené zbroje. Několik slabších předmětů, jejichž bonusy se sčítají, ti poskytují lepší ochranu za nižší cenu, než jeden silný předmět.
  Pokud se často pohybujete v divočině, zvaž koupi nějaké záložní zbroje, například pokované kožené zbroje (nebo mitrilové kroužkové košile, pokud si ji můžeš dovolit), ve které bys spal. Pokud spíš v těžké zbroji, budeš mít druhý den postihy. Když ale spíš jen ve spodkách, tak budeš mít problém, pokud na vás někdo během spánku zaútočí.
 • Hlavní zbraň: Jsi docela dobrý v boji, tak buď připraven bojovat. Těžký palcát nebo kropáč ti většinou postačí. Pokud máš válečnou doménu a správného boha, můžeš získat přístup k válečnickým zbraním, které mohou být daleko lepší než kterákoliv z jednoduchých zbraní.
 • Střelná zbraň: Lehká kuše může být proti některým protivníkům stejně účinná, jako nízkoúrovňové kouzlo. Použij ji, pokud míra ohrožení nevyžaduje použití tvých kouzel. Možná bys mohl zvážit použití těžké kuše - smrtící zbraň, i když její přebíjení je velmi pomalé. Na druhou stranu - čas nutný pro přebití by tě nemusel zase tolik trápit, protože můžeš shledat, že seslání kouzla či zapojení se do souboje tváří v tvář je vhodnější, než druhý výstřel.
 • Záložní kouzla: Nikdy nevíš, kdy ti dojdou kouzla. A co víc, nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat nějaké zvláštní kouzlo - a to opravdu nutně. Takže se vyplatí mít v zásobě nějakou sbírku kouzel na svitcích, hůlkách nebo obojím. Svitky jsou skvělým způsobem, jak mít při ruce užitečná kouzla (např. Odstraň slepotu/hluchotu, Odstraň magii, nebo Odstraň nákazu), která nepoužiješ při každém dobrodružství. Nejlepší je, když máš odbornost "Sepiš svitek" a můžeš si svitky sám vyrábět, i když to stojí čas, peníze a zkušenostní body. Hůlky jsou užitečné na každodenní kouzla, obzvláště ta léčivá.
Původní článek napsal Skip Williams.
http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/arch/cwc
Volně přeložil Kodlicek.
Napsal Kodlicek 16.12.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 43 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.46004009246826 secREMOTE_IP: 3.237.29.69