Život v porážce

V průběhu své dobrodružné kariéry musí hrdina porazit nespočet zloduchů. Otrokáře, vrahy, uchvatitele, zloděje a další neřády, kteří jsou předurčeni padnout, zatímco družina míří ke svému (zřejmě) spravedlivému cíli a střetává se s jejich hanebnými machinacemi. K napravení světa je prolito mnoho zlé krve.
Napsal Alnag

Nicméně ne každý zlosyn, kterého hrdinové překonají, si zaslouží smrt. Někteří - ti nejbídnější - zaslouží něco horšího. Jindy se hrdinové rozhodnou následovat striktní kodex, zakazující jim zabíjet nepřátele. Když dojde na rozhodnutí, jak naložit s poraženým protivníkem, potřebují hrdinové možnosti.

Níže jsou uvedeny varianty, jak naložit s poraženým protivníkem a jak jej potrestat. Když postava sníží nepřítele na 0 životů, může si zvolit některý z těchto trestů, namísto zabití nepřítele nebo jeho sražení do bezvědomí. Navíc k ostatním zmíněným důsledkům každá z těchto metod protivníka zneschopní až do doby krátkého či dlouhého odpočinku (dle DMovy úvahy).

Vždy hrozí nebezpečí, že pokud se s padouchem takto naloží, může se zotavit, stejně jako uvězněný může uprchnout a mrtvý se může vrátit k životu. Oddaní spojenci, mocné rituály nebo zásah božského či démonického patrona může takové stavy zvrátit. Magické kletby obvykle obsahují podmínky, v jejichž důsledku skončí, a které se loajální služebníci postiženého zlosyna mohou pokusit naplnit. Takové podmínky jsou tak vágní a neobvyklé, jako podmínky, za nichž se zabitý padouch může vrátit k životu.

Co se týče průběhu, považujte je za dorážecí tah hrdinů. Když jeden z nich sníží protivníka na 0 životů, dorazí nepřítele sekem přes tvář, získá mystickou výhodu, aby jej omotal ochrannými čarami nebo zadeklamuje poslední modlitbu či vyvolá mocného ducha, aby protivníka proklel - to vše dříve, než se pohne k dalšímu nepříteli.

Volba trestu

Uvalení některých z těchto trestů nemusí být pro některé postavy vhodné, přinejmenším ne bez příběhu. Například tulák neví jak zkamenět protivníka, kterého porazí. Samozřejmě, pokud neukradl magickou jehlu boha Toroga, která při bodnutí dokáže uvěznit lidi v jejich vlastním zkamenělém těle, když je doráží.

Některé tresty se také mohou zdát natolik mocné, že je bude chtít DM vyhradit pro vyšší úrovně hry nebo určitá povolání. Čaroděj nebude schopen někomu vymazat paměť, dokud nedosáhne stupně reka, ale Psion může mít takovou schopnost již na hrdinském stupni. Naopak Zažehnávač může být schopen vyrvat tvora z historie již na rekovském stupni, zatímco Psion bude muset dosáhnout epického stupně, aby změnil vědomí světa tak, aby na určitého tvora zcela zapomnělo.

Uvěznění

Poté, co srazí nepřítele do bezvědomí, může jej družina dopravit do vězení, aby tam shnil. Taková možnost již pro hrdiny existuje, ale je vhodné ji zmínit. Málo hrdinů má zdroje na to, aby udrželi poraženého nepřítele ve vězení dlouhou dobu, ale vlády, s nimiž družina jedná, je nejspíše mají. Nemusí se to zdát příliš bezpečné, ale jakýkoliv vládce, který chce udržet zlosyna za mřížemi, to zvládne. Buď je to systém natolik prohnilý, že s nepřítelem budou zacházet ubožeji, než by se hrdinům líbilo, nebo je ušlechtilý, a tudíž je pravděpodobnější, že udrží zlosyna v chládku dlouhou dobu.

Oslepení

Sekem čepelí přes oči nebo oslepujícím zábleskem magie trvale protivníka oslepíte. Prožije zbytek svých dní bez zraku, žebraje na nárožích a pojídaje hnusy, jen aby přežil. Bezpochyby upadne v nemilost u svých pánů a bude svržen svými podřízenými, pokud se vůbec dostane k nim na dosah. Někteří tvorové, zvláště ti slizovití, nemohou být oslepeni.

Zmrzačení

Rozdrtíte všechny kosti v ruce protivníka nebo přetnete šlachy na zápěstí či patě, případně zcela odejmete končetinu. Protivník je navždy neschopen pozvednout meč nebo je trvale zpomalen nebo neschopen chůze. Už nikdy nebude mít moc, kterou míval, a bude navždy vědět, že jste mu ji sebrali. Ne všichni tvorové mají fyzickou strukturu, kterou lze trvale poškodit. Například trollové se vždycky uzdraví.

Prokletí

Skrze boží moc nebo přírodní duchy či mystickou magií uvalíte na protivníka kletbu. Účinky kletby mohou být různé od vzrůstající únavy, když zlosyn opustí místo, které určíte, přes mrzačící bolest, když ublíží jinému, až po oslepení, pokud každý den neprokáže dobrodiní bez nároku na odměnu.

Odstranění újmy

Rituál odstranění újmy je běžným prostředkem, kterým se postavy zbavují obtíží podobných těm, které jsou samy schopné způsobit. Nemělo by být tak snadné, aby se protivníci vyvlékli z trestů, které na ně postavy uvalí. Podobně jako v případě nepřátel, které postavy uvězní nebo zabijí, by měl DM dohlédnout na to, že tyto obtíže lze překonat jen tehdy - pokud vůbec - když to vyžaduje příběh.

Odříznutí od magie

Praštíte nepřítele do lebky tak silně, že už si neodkáže vzpomenout na zaříkávání nebo provádět svoje rituály, nebo jej spoutáte kouzly tak, že mu zabráníte uvolňovat mystickou energii, která tvoří magii. Bez vražedných kouzel a tvůrčí rituální magie je zbaven všeho, co mu propůjčuje moc.

Odepření patrona

Božským zásahem nebo požadavkem duchům světa přetnete protivníkovo spojení s patronem, který mu poskytuje moc, ať už je to prvorozený, démon, ďábel a podobně. Je to zničující rána těm, kteří svou autoritu odvozují z takovéto síly a okamžitě to uvědomí jejich patrona, že jejich věrný služebník selhal.

Věčné soužení

Mnoho možností, které může hrdina zvolit je pro zlosyna určitou formou muk, ale žádná z nich není tak čistá jako tato: neustálá, spalující fyzická bolest. Teleportujete protivníka do nitra vulkánu, ale regenerujete jeho tělo stejně rychle, jako hoří. Zaženete protivníka do spárů vašeho boha nebo některého z jeho vlastních nepřátel, kteří jej budou mučit po dobu, která se zdá být (nebo skutečně je) věčností. Udeříte na několik tlakových bodů, které roznítí protivníkovy nervy jednou a provždy. Nekonečná bolest postrádá styl některých jiných trestů, ale může být jak odpovídající, tak uspokojivá.

Odříznutí

Prorazíte protivníkovy bubínky a vyříznete mu jazyk, rozdrtíte telepaticky jeho jazyková centra v mozku nebo jej prostě tak dlouho mlátíte do hlavy, až přestane být schopen jakéhokoliv způsobu komunikace. Protivník ztratí schopnost porozumět ostatním, nebo aby jemu bylo rozuměno jazykem nebo telepaticky. Neschopen velet svým pohůnkům nebo dostávat instrukce či požádat o pomoc nějakou laskavou osobu na ulici je zlosyn odsouzen k životu v úplné izolaci.

Zlovolná proměna

Proměníte nepřítele v nějaký neživý předmět. I v této formě je stále při vědomí, takže je příhodně ponížen, když se stane trojnožkou, brouskem, brkem, kusem kamene, dveřmi nebo jiným obyčejným předmětem. Jakýkoliv zlosyn, který nemilosrdně zneužíval druhé, může podstoupit lekci pokory tím, že se stane předmětem, který je v rukou druhých doslova pouhým nástrojem.

Hladomorna

Uvězníte protivníka v magickém vězení, drobné subdimenzi nebo drobném astrálním panství. Zde můžete jen s padouchem bezpečně komunikovat jen vy. Vy také určujete velikost hladomorny a její pohodlí, tedy kolik místa poskytuje, jaké jídlo a pití je k dispozici a další detaily. Když je zlosyn ve vašem osobním vězení už déle, můžete se jej pokusit ovlivňovat a zhodnotit jeho reakci na uvěznění, snad v naději, že jednoho dne jej převychovaného propustíte.

Zkamenění

Jak doděláte nepřítele, vyřknete mystická slova nebo povoláte ducha trvání a přeměníte protivníka v kámen. Nepřeje-li si postava jinak, pak zlosyn vnímá dění okolo něj po celou dobu, po níž je sochou, a je nucen bezmocně přihlížet toku času, jak stojí, neschopen akce a naplnění svých plánů nebo ukojení pomsty na hrdinech, kteří jej porazili. Je-li protivník zachycen v nelichotivé či submisivní poloze, tím lépe.

Mor

Povoláte hněvivou stránku svého boha, aby na zlosyna seslal mor, aplikujete mystickou nemoc nebo možná využijete vlastní schopnost, jakou má například džin morových duší. Protivník je sužován vyrážkami, bolestmi hlavy a zvracením ropuch nebo jiným unikátním trestem, dokud nemoc nepřejde, stane-li se tak vůbec. Takové nemoci mohou být výběrově nakažlivé pro zlosynovy vyvolené. Pro některé zlosyny by putování světem a šíření choroby mohlo být odměnou, takže je tento trest potřeba volit s jistou obezřetností.

Až na kost

Hrozivě zohavíte nepřítele, způsobíte mu šeredné jizvy a nezhojitelná znamení, která budou provždy značit jeho porážku z vašich rukou. Ztratí respekt svých spojenců a podřízených a cizí lidé se budou klidit z jeho dosahu. Zvláště pro ješitné zlosyny je tento trest neúnosný.

Vyrván z minulosti

Zcela vyrvete jméno nepřítele a vzpomínky na něj z minulosti. Ačkoliv on sám si minulost pamatuje, žádný jiný tvor si na jednání s ním nevzpomíná. V závislosti na povaze použité magie to může znamenat i odstranění zmínek o něm z textů a záznamů. Ostatní tvorové vyplní prázdná místa vzpomínek tak, aby to dávalo co nejlepší smysl, i když v nich tento nepřítel chybí. I když jsou konfrontováni s důkazy, docházejí k závěrům, které nezahrnují zlosynovu existenci nebo akce. Někteří mocní jedinci jsou ale mimo možnosti této magie.

Transmogrifikace

Proměníte protivníka v bezbranného tvora jako je králíček, žabička, roztomilý netopýr nebo svatojánská muška. Ať už pak nepřítele lapíte ke svým vlastním účelům - jako trofej, na převýchovu nebo jen, abyste jej měli pod kontrolou - je na vás. Opatrná volba bezvýznamného tvora, který by zlosyna patřičně ztrapnil, může být poměrně uspokojivá.

Vody Léthé

Vymažete protivníkovu paměť v jakémkoliv rozsahu. Můžete odstranit jeho vzpomínky na plány na ovládnutí světa, pokud pro něj máte jinak využití, můžete mu sebrat vzpomínky na poslední hodinu nebo několik týdnů, můžete eliminovat jeho paměť až k ranému dětství. Po zbytek života bude dumat nad tím, co ztratil. Odpovídající trest pro zlosyna, který vzal tolik ostatním.

Svázán se světem

Skrze božský rozkaz nebo duševní příkaz znemožníte nepříteli teleportovat se nebo překročit hranice sfér jinými prostředky. Pro zlosyny, kteří závisí na sídlech, podpůrné síti nebo patronech umístěných v jiných sférách, to může být pomalým rozsudkem smrti nebo přinejmenším mizérií na tomto světě.

Tresty až po akci

Hráči a jejich postavy by měli mít na paměti, že mají schopnost zasáhnout citelně nepřítele i po skončení boje. To není nic nového, ale je to vhodné připomenout. Dokud zlosyn žije, mohou jej hráči trýznit tím, že mu odejmou věci, které padouch považuje za cenné. Družina může zaútočit na protivníkovi magické nebo finanční zdroje, aby jej poslala zpět o mnoho let, poškodit jeho pověst mezi ostatními neřády ("není ani z poloviny tak zlý, jak se dělá") nebo podniknout jiné akce. Takové taktika, jakkoliv hodnotná a zábavná, je mimo rozsah tohoto článku.

Napsal Peter Schafer (Dragon 394)
Napsal Alnag 21.01.2011
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 8 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15721416473389 secREMOTE_IP: 44.200.194.255