Dodatek 1: Nové magické předměty a nestvůry

Nové magické předměty


Páska zmenšení: Tato kovová páska na rukáv dokáže svého nositele zmenšit na jednu polovinu původní velikosti, stejně, jako to dokáže kouzlo zmenši. Kouzlo lze použít jedenkrát za den a jeho účinky zmizí nejpozději po 2 hodinách. (Nositel může kouzlo přerušit kdy se mu zachce)

Úroveň sesilatele: 5; Vyžaduje: Výroba divotvorných předmětů, zmenši; Tržní cena: 2 000 zl; Váha: 1 lb.

Černá kadidelnice: Kadidelnice pro hořící kadidlo (nevím, jestli existuje nějaká jiná :-) pozn. překl.), ve tvaru černého vejce (je odklápěcí, umožňuje tak vložení dalšího kadidla). Kadidelnice má na svém povrchu otvory, kterými se z ní šíří vůně kadidla. Pokud je použita v chrámech zasvěcených Tharizdunovi, má několik zvláštních schopností. Většina z nich je obranného charakteru. (Vlastnosti kadidelnice jsou popsané v jednotlivých místnostech, kde má kadidelnice nějaký efekt). Zvláštní schopnosti kadidelnice se projeví pouze pokud je jako kadidlo použito kadidlo snění (viz níže).

Úroveň sesilatele: 10; Vyžaduje: Nemůže být vyrobena (tajemství výroby je již zapomenuto); Tržní cena: není; Váha: 1 lb.

Chitinové brnění: Nemagické brnění vyrobené s kůže obřích brouků, jako je třeba obří brouk roháč. Díky tomu, že je vyrobeno z organického materiálu, má v ní nositel větší volnost pohybu než v normální brnění dané třídy. Má stejné vlastnosti jako mistrovský kyrys, pancíř nebo plátová zbroj. Navíc zvyšuje maximální bonus za Obratnost daného typu brnění o +1. Tajemství výroby těchto zbrojí znají pouze troglodytí mistři.

Úroveň sesilatele: není; Vyžaduje: Nic; Tržní cena: 500 zl (kyrys), 900 zl (pancíř), 1 800 zl (plátová zbroj); Váha: Stejná jako u normálního brnění daného typu.

Medailon spojení: Jednou za den může nositel amuletu vytvořit telepatické pouto (stejně jako Raryho telepatické pouto) s jednou osobou na dobu jedné minuty. Vzdálenost, na kterou kouzlo účinkuje, je jedna míle.

Úroveň sesilatele: 9; Vyžaduje: Výroba divotvorných předmětů, Raryho telepatické pouto; Tržní cena: 5 000 zl; Váha: -

Bezedný hrnek: Vyřknutím příkazu se tento na první pohled obyčejný hrnek naplní 12 uncemi vody, levného piva nebo řídkého vína (podle volby majitele). Lze použít třikrát za den.

Úroveň sesilatele: 1; Vyžaduje: Výroba divotvorných předmětů, stvoř vodu; Tržní cena: 800 zl; Váha: -

Kladivokoule: Magická koule o průměru čtyři palce, vyrobená ze stříbra a posázená malými rubíny. Po jejím obvodu jsou vyleptané čtyři symboly kovadliny a kladiva, svaté symboly boha Moradina. Pokud je koule pozvednuta do výše a jsou vyřčena aktivační slova, přivolají čtyři obrovská kladiva. Zbraně se počítají jako duchovní zbraň, při zásahu však působí 3k6 zranění. (Na kladiva se není potřeba soustředit ani držet kouli zvednutou). Kladivokouli lze použít jedenkrát za den.

Úroveň sesilatele: 7; Vyžaduje: Výroba divotvorných předmětů, duchovní zbraň, mocná magická zbraň; Tržní cena: 2,500 zl; Váha: -

Kadidlo snění: Toto černě zbarvené kadidlo vyrábí vyznavači Tharizduna pro své černé kadidelnice (viz výše) a louče odhalení (viz níže). Kadidlo určené pro černé kadidelnice má tvar koule, zatímco pro louče odhalení má tvar kužele. Kadidlo nemá žádný efekt, pokud není zapáleno v jednom z předmětů zde uvedených.

Úroveň sesilatele: 3; Vyžaduje: Výroba divotvorných předmětů, temnota; Tržní cena: není; Výrobní cena: 25 zl; Váha: -

Amulet proměny: Nositel tohoto předmětu na sebe může seslat kouzlo proměň sebe bez omezení doby trvání (nebo dokud není amulet sejmut, zničen nebo zlomen). Novou formu může nositel přijmout pouze jedenkrát za den. Do své vlastní podoby se však nositel může vrátit kdykoliv chce.

Úroveň sesilatele: 7; Vyžaduje: Výroba divotvorných předmětů, proměn sebe; Tržní cena: 11 200 zl.

Tharizdunova nachová róba: Tato róba má špičatou kapuci a rukávy tak dlouhé, že přesahují ruce nositele o 6 palců. Chrání proti zvláštnímu chladu, který neustále panuje v chrámech Temného boha. Nemá žádné další schopnosti a ani neposkytuje ochranu proti normálnímu chladu (kromě té, jakou poskytuje každý takový oděv).

Úroveň sesilatele: 10; Vyžaduje: Nemůže být vyrobena (tajemství výroby je již ztraceno); Tržní cena: není; Váha: 1 lb.

Prsteny silové zbroje: Dvojice těchto prstenů musí být nošena najednou. Jeden na každé ruce, bez přítomnosti dalších magických prstenů. Prsteny zaštiťují nositele polem energie, poskytující mu zbrojový bonus k TZ +4. (Jako by nositel měl magickou zbroj.)