Návrat do chrámu živelného zla - Kapitola 2: Vodní hrad

I když teď není nic víc než ruina, tento malý hrad má za sebou vzrušující historii, plnou bitev a bojů s nejrůznějšími monstry na obou stranách. Leží zhruba deset mil východně od Homletu, na cestě k opuštěnému městu Nulbu (viz mapa 2). K vlastnímu hradu vede zarostlá, hrbolatá odbočka z hlavní cesty, dlouhá zhruba dvě míle.

 

Ruiny vodního hradu

 

Historie hradu


Když byl postaven Chrám živelného zla, tato pevnost vyrostla na konci jeho zlého vlivu západním směrem. Její stavba byla velikým dílem, protože podloží tu bylo nestálé a mokré. Stavitelé museli nejprve vysušit nejbližší okolí a kopat, dokud nenarazili na měkkou skálu, vápenec, na nějž postavili základy (jakmile tak učinili, dovolili vodě, aby se vrátila a zatopila vodní příkop kolem pevnosti). Dělníci si přitom naříkali a stěžovali: "Proč právě tady?"

Pravým důvodem bylo to, že na místě této pevnosti kdysi dávno stávala svatyně Tharizduna. V dávno zapomenutých dnech kněží Temného boha vztyčili v přírodní jeskyni veliký obelisk a pokusili se skrze něj promluvit ke svému bohu (viz oblast 32). Když byl Tharizdun uvězněn, jeskyni zavalili a zavedli do ní podzemní prameny, aby i v případě, že by jeskyně byla odhalena, nebyla považována za nic víc než podzemní jezero nebo tůň.

Původním pánem tohoto místa byl člen kultu Temného boha, jehož jméno znělo Noustan. Vydávaje se za kněze Zugtmoj přiměl vojska Staršího oka všech živlů postavit pevnost právě tady. Vodní hrad sloužil svému účelu, avšak kdykoli se síly dobra postavili proti Živelnému zlu, tato nejzazší výspa jim vždy padla za oběť nejdříve. Poprvé, když byl hrad ještě nový, se tu v zuřivé bitvě střetla dvě mohutná vojska a bojovala spolu, dokud v hradbách nezely velké díry a dřevěné druhé patro hlavní budovy nebylo zničeno. Pak bylo teprve místo opuštěno. Podruhé, když byl obnovován a přestavován samotný Chrám, jeden obvzláště šílený a zlý kněz nazývaný Krásný Laret převzal vládu nad vodním hradem. Laret vládl menšímu vojsku, složenému převážně z lidí a gobrů, kteří do té doby žili jen v jeskyních pod vodním hradem. Laret byl mazaný a neměl žádné skrupule, takže dokázal předstírat, že slouží jak Lloth, tak i Zugtmoj; ve skutečnosti však byl knězem Tharizduna. On i jeho služebníci byli zabiti malou skupinou hrdinů, kteří pomáhali porazit chrám. Pomohli jim v tom i místní, např. Elmo a Ydej (viz Kapitola 1: Město Homlet).

Od té doby se stav hradu neustále zhoršoval a jeho jeskyně byly prázdné a klidné - až na ghúly a ghasty. Zdá se, že tito strašliví nemrtví tu byli a jsou odjakživa, bez ohledu na to, kolik jich tu už bylo zničeno (je to kvůli vlivu Tharizdunovy svatyně, ale to nikdo netuší). Občas se sem vypravil jen Elmo, aby se ujistil, že je vše v pořádku; Spugnor (viz oblast 25 v Kapitole 1) prohledal čas od času několik místností v podzemí, hledaje magický poklad, o němž se vypráví, že ho tu zanechal Laret. Během let se tu zastavilo i několik družin dobrodruhů, ale všichni říkali to samé, co ostatní - v ruinách vodního hradu není nic nového.

Až do dneška.

Cestou do vodního hradu


Pokud se postavy rozhodnou opustit cestu a prozkoumat okolí na vlastní pěst, tak poblíž města naleznou pole a farmy, dále je pak kopcovitá a skalnatá krajina se zakrslými stromy a křovím; ve vlhkých údolích mezi kopci jsou mokřiny a rašeliniště. Je to nebezpečná oblast, takže je tu šance na setkání s něčím nepřátelským. Ověřuj to jednou za 6 hodin podle tabulky uvedené níže. Uvedená úroveň setkání (US) je z hlediska počtu možných výskytů tvorů průměrná.

d% Setkání Průměrná US
01-60 Žádné N/A
61-70 1k3 lítých jezevců 4
71-80 Ankeg 3
81-85 1k3+1 skurut (zvědi nebo špehové kmene sídlícího v chrámu) 1,5
85-90 1k3+1 lupičů (Vál 1) 1,5
91-95 1k4+1 divokých psů 1
95-100 prokletý ohař 3

Mimo tato opravdu nebezpečná setkání mohou postavy spatřit též obyčejnou divokou zvěř, vysokou, jezevce, hady, křepelky, drozdy, sojky, sokoly, polní myši, veverky a mnoho druhů hmyzu. Dostanou-li se do blízkosti vodního hradu, potkají jen minimum zvěře jakékoliv velikosti - drak je sežral nebo zahnal pryč.

Šance na setkání

Ať už budou na cestě nebo v divočině, postavy dříve či později narazí na Pichlavého Deliana (půlelf Prb 2, nebojuje). Delian, nebo "Starej Del", jak sám sebe nazývá, putuje křížem krážem divočinou a loví do pastí malá zvířata pro potravu a kožešinu, kterou pak čas od času prodává v Homletu. Pokud ho potkají postavy na cestě, má do města zrovna namířeno; v divočině bude kontrolovat své pasti. Je to přátelský starý brach, šedivý a špinavý, který s sebou neustále na rameni tahá vak s kožešinami nebo mrtvými zvířaty. S lidmi do styku moc nepřijde, takže je víc než jen ochotný si popovídat.

Pokud VP řeknou něco o vodním hradu, Del je ihned varuje: "Tam je drak! Ne aby vás napadlo tam lézt."

Del tam Utrešimona, modrého draka, viděl před asi třemi dny (drak se ve vodním hradu usídlil zhruba před týdnem). Neví, jestli ten drak má nebo nemá něco společného s knězi, o nichž také ví (viz níže) - ve skutečnosti nemá.

Pokud na něj postavy naléhají a chtějí vědět o vodním hradu víc, než jen že je tam drak, řekne: "Nějaký lidi to tam porád přehrabávaj a prozkoumávaj. Připadá mi, jako by to byli nějaký kněží nebo tak něco, až na to, že tam maj teda fakt divnou společnost."

Co Del viděl byli kněží Tharizduna, kteří poslední tři měsíce prozkoumávají a pečlivě prohledávají celé toto místo. "Divnou společností" jsou gnolové, které Del zná, protože jich tu v okolí žije dost na to, aby už se s nimi setkal. Pečlivým vyptáváním mohou postavy zjistit, že tito gnolové "vypadali víc jako lidi", než většina, co jich zná. (Jejich zbraně, zbroje a ostatní vybavení je velmi dobré a udržované, je jednotné do té míry, že až připomíná uniformu; dodali jim je kněží.)

Je-li i nadále dotazován, Del zabručí: "Dokonce ani předtim, když tam byl mnohem větší klid, bych tam nikdy nešel. To místo je prokleté."

Del tam totiž předtím spatřil ghúly, kteří vodní hrad zamořují odedávna. Nerozpozná ghúla od zombie nebo strigy, takže je pouze dokáže popsat jako "by mrtvý lidi vstali z hrobu a chodili zas po světě."

Drak

Utrešimon, mladý modrý drak, našel vodní hrad před asi týdnem a hned se do něj nastěhoval. Ačkoliv i mladý modrý drak je příliš silný pro družinu postav na nízké úrovni, několik faktorů činí toto setkání mnohem méně smrtící, než by mohlo být. Za prvé, drakovo jednání je omezené přítomností knězů a ostatních lidí a tvorů v podzemí. Zdá se, že Utrešimon je tam polapil, což ho nesmírně baví. Navíc není příliš hladový, protože už sežral nějakou zvěř a jednoho nebo dva kněze nádavkem k tomu.

Kněží

Už je to déle jak dva měsíce, co se do blízkosti Homletu tajně přesunuli nejnadanější členové kultu spánkojezdců, kněží Staršího oka všech živlů. Ačkoliv ve svých plánech počítají hlavně s využitím Chrámu živelného zla, v současné době se věnují odkrývání toho, co by podle jejich záznamů měla být stará Tharizdunova svatyně; má se nacházet pod vodním hradem. Jejich práce je takřka u konce. Pečlivě prozkoumali místnost s obeliskem (viz oblast 32) a nalezli a shromáždili podle jejich názoru důležité relikty.

Když drak přiletěl, kněží se ho pokusili zničit. Za tuto chybu ovšem draze zaplatili. Utrešimon jim zabil vůdce a ostatní kněží jsou už opravdu vyděšení - jsou chyceni v pasti podzemí vodního hradu už tři dny.

Vývoj událostí


Pokud VP porazí nebo vyženou draka a potom odejdou, kněží budou mít opět možnost volně jednat. Nemají však schopného velitele. Budou si myslet, že byli objeveni, ale přesto počkají na příjezd vozu, protože se budou bát trestu svých nadřízených, kdyby nepřivezli vše, co objevili. Budou však ostražitější a přesunou gnoly z oblastí 28 a 29 (viz níže) do horních pater vodního hradu; budou bránit oblast 6, využívajíce střílny ke střelbě na nádvoří. Gren (viz oblast 24) je vyslán do homletu k mistru Dunratovi s prosbou o pomoc.

Pokud VP zaútočí na kněze v podzemí, ale potom padnou nebo ustoupí, zbylí kněží se pokusí provést plán uvedený výše; pokud je Gren mrtev, do Homletu půjde Genor Ton (viz oblast 32A). Pokud to pro ně půjde tím nejhorším možným způsobem, tak se poslední obránci shromáždí v jeskyni s obeliskem (oblast 32C) a budou tam bojovat až do konce.

Asi 24 hodin poté, co kněží vyšlou někoho pro pomoc, přijede na pomoc Chenaš a Chatrilon Unoš (viz kapitola 1: Město Homlet). Chenaš bude mít svitek mistra Dunrata oživlí mrtví a s jeho pomocí buďto, pokud byli zničeni, oživí kostlivce z oblasti 25 anebo promění v zombie případné mrtvé gnoly.

V každém případě platí, že 72 hodin poté, co VP poprvé vstoupí do vodního hradu, přijede vůz z Chrámu zkázy. Jsou-li kněží naživu, znovu pevně uzavřou šachtu k obelisku (oblast 32B). Potom spolu s gnoly odjedou do Chrámu zkázy. Zastaví se přitom u Homletu, aby nabrali ostatní kněze; pouze Chenaš zůstane na místě jako stálý agent, stejně jako dvojník v háji (viz oblast 26 ve městě). Nechají tam všechny zbylé nemrtvé a grika doprovázejícího vůz k nim jako stráž, aby místo chránili před vetřelci. Navíc tu zůstane i šílený Festrat, protože odmítne odejít, a tak je zavřen do místnosti s obeliskem spolu s grelem.

Pokud mistr Dunrat nedostane od knězů z vodního hradu žádnou zprávu déle jak 24 hodin, pošle tam Chatrilona nebo Chenaš, aby se ujistili, že je všechno v pořádku.

Klíč k vodnímu hradu