Tento materiál má statut Otevřeného herního obsahu a je určen pro veřejné používání v rámci definice Veřejné herní licence verze 1.0a.

SRD d20 - Rasy

Typické povolání

Typické povolání postavy se nepočítá proti ní při určování penalizací zkušeností, pokud má postava více povolání.

Rasa a jazyk

Všechny postavy umí mluvit Obecnou řečí. Trpaslíci, elfové, gnómové, půlefové, půlorkové a půlčíci navíc mluví příslušným jazykem své rasy. Postava, která má na 1. úrovni bonus za Inteligenci, ovládá další jazyky; jeden jazyk navíc za každý bod bonusu začínající postavy.

Gramotnost: Každá postava kromě barbara umí číst a psát ve všech jazycích, které ovládá.

Jazyky povolání: Kněží, druidové a kouzelníci si mohou zvolit určité jazyky jako bonusové i tehdy, když je nemají na seznamu své rasy. Tyto jazyky povolání jsou následující:

Kněz: Démonština, nebeština a ďábelština.

Druid: Sylvánština.

Kouzelník: Dračí řeč (drakonijština).

Malé postavy

Malé postavy mají bonus velikosti +1 ke třídě zbroje, bonus velikosti +1 k hodu na útok a bonus velikosti +4 při ověřování Skrývání.

Nosnost malých postav je jen tři čtvrtiny nosnosti středně velkých postav.

Malá postava se většinou pohybuje o třetinu pomaleji než středně velká postava.

Malé postavy musí používat menší zbraně než středně velké postavy.

Elfové

Gnómové

Lidé

Půlčíci

Půlelfové

Půlorkové

Trpaslíci