Seznam všech tabulek v SRD d20

Tabulka vlastností

  Opravy vlastností a bonusová kouzla

Tabulky v povoláních postav

  Barbar
  Bard
  - různá TO bardské znalosti
  Bojovník
  Čaroděj
  Druid
  - schopnosti zvířecího společníka
  - alternativní společníci
  Hraničář
  - úhlavní nepřátelé hraničáře
  Kněz
  Kouzelník
  - pomocníci Pána
  - schopnosti pomocníka
  Mnich
  - zranění úderem beze zbraně
Malého nebo Velkého mnicha

  Paladin
  - schopnosti paladinova oře
  Tulák

Tabulky v odbornostech

  Příklady TO při stopování
  Opravy TO při stopování
  Opravy Vůdcovství podle následovníků
  Počet a síla následovníků
  Zlepšení pomocníci
  Zlepšení pomocníci podle druhu

Tabulky popisu

  Náhodný počáteční věk
  Následky stárnutí
  Náhodná výška a váha

Tabulky vybavení

  Mince
  Obchodované zboží
  Zranění drobných a velkých zbraní
  Zbraně
  Zbroje a štíty
  Navlékání zbroje
  Zboží a služby

Tabulky souboje

  Opravy za velikost
  Akce v boji
  Taktická rychlost
  Velikost tvorů a měřítko
  Opravy hodu na útok
  Opravy třídy zbroje
  Speciální útoky
  Tvrdost a životy běžných zbrojí, zbraní a štítů
  Odvracení nemrtvých
  Postihy za boj dvěma zbraněmi

Tabulky v dovednostech

  Příklady tříd obtížnosti
  Příklady vzájemných ověření
  Různé TO Akrobacie
  Opravy TO Akrobacie
  Běžné jazyky a jejich abecedy
  TO Čarozpytu
  Postoje CP
  Význam postojů CP
  TO Hbitých prstů
  TO Jezdectví
  TO Léčení
  TO Naslouchání
  Opravy TO Naslouchání
  TO Odhalení úmyslu
  TO Ohebnosti
  TO Otevírání zámků
  TO Padělání
  TO Plavání
  TO Použití lana
  TO Použití magických předmětů
  TO Prohledávání
  Příklady Předstírání
  Opravy TO Převleků dle změny vzhledu
  Opravy TO Převleků dle známosti
  TO Přežití
  TO Rovnováhy
  Opravy TO Rovnováhy
  TO Řemesel
  TO Skákání do dálky
  TO Skákání do výšky
  Dosah tvorů dle jejich velikosti
  TO Soustředění
  TO Šplhání
  Opravy TO Šplhání
  Postihy k Tichému pohybu za terén
  TO Umění
  TO Všímání
  TO Vyřazení mechanismu
  TO Zacházení se zvířaty
  TO Zacházení se zvířaty dle účelu

Tabulky v nosnosti, pohybu a průzkumu

  Nosnost
  Naložení
  Pohyb a vzdálenost
  Ztížený pohyb
  Terén a cestovní pohyb
  Koně a dopravní prostředky
  Manévrovací schopnost
  Světelné zdroje a osvětlení
  Tvrdost a životy běžných zbrojí, zbraní a štítů
  Tvrdost a životy materiálů
  Velikost a TZ objektů
  Tvrdost a životy objektů
  TO na lámání nebo zničení předmětů

Tabulky pro DM

Tabulky magických předmětů

  Školy magie v magických předmětech
  Náhodné generování magických předmětů
  Přehled ceny výroby magických předmětů
  Určování ceny magických předmětů ve zlatě
  Základní ceny lektvarů (podle povolání výrobce)
  Ceny surovin na výrobu lektvarů (podle povolání výrobce)
  Základní ceny svitků (podle povolání výrobce)
  Ceny surovin a ZK na výrobu svitků (podle povolání výrobce)
  Základní ceny hůlek (podle povolání výrobce)
  Ceny surovin pro výrobu hůlek (podle povolání výrobce)
  Spojitost s místy na těle
  Zbroje a štíty
  Náhodné druhy zbrojí
  Náhodné druhy štítů
  Speciální schopnosti zbrojí
  Speciální schopnosti štítů
  Speciální schopnost Zpevňující
  Konkrétní zbroje
  Konkrétní štíty
  Zbraně
  Určení typu zbraně
  Běžné zbraně nablízko
  Běžné zbraně na dálku
  Speciální schopnosti zbraní nablízko
  Speciální schopnosti zbraní na dálku
  Speciální schopnost Zhoubná
  Konkrétní zbraně
  Popravčí šíp

Tabulky pokladů

  Hodnota pokladu za setkání
  Průměrná hodnota pokladu
  Poklad
  Drahokamy
  Umělecké předměty
  Obyčejné předměty

Tabulky z nestvůr

  Zesílená a Rychlá kouzelná schopnost