sirien
8.12.2007 19:07
Dotazy, poznámky, připomínky, detaily, návrhy... tento článek je určený jen k tomu aby mohla být "diskuse k:" - sice bych mohl založit pouze tu diskusi, ale to by to pak nebylo všechno tak pěkně v jedný sekci článek vedle článku :)
Autorská citace #41
8.12.2007 19:52 - Sathel
/30 Nov 2007/
Ha, tak teď ta informace od Démona už získává nějaký smysl. Pro porovnání píšu tu zprávu:
Ledový trůn není jen legenda, skutečně existuje. Jeden ze vstupů do Ledových síní se nachází v Proganu v místě rovnováhy magických proudů.
Démon zastupuje Slepé bdící.
Autorská citace #42
8.12.2007 19:53 - Quasit
/01 Dec 2007/
Sirien píše:
Rod Zired funguje jako ostatní rody tak trochu jako rodina v mafii - nemusíme se mít rádi, ale sme rod a tak si pomůžeme. Můžeme se hádat, ale vzájemně se nepodrážíme. Pokud máme spory, tak mezi sebou si je vyřešíme civilizovaně. Zájmy rodu jsou nicméně zařazeny nad zájmy jednotlivce, obvykle chápáno včetně jeho života... i když se najde i pár mágů co to až tak moc neberou. Narozdíl od jiných rodů, rod Zired nedodržuje nijak zvlášť restriktivní strukturu, jaká by se dala vyvodit z té mafie - funguje spíš na vzájemné úctě a dobrých vztazích, nějaká hiearchie moc není, obecně je Mila uznávána jako představená rodu a nikdo nejde proti jejímu ne moc častému slovu, pokud se na tom neshodne větší většina ostatních dospělých členů rodu Rod Zired má dědičně talent na práci s mystickými úrovněmi bytí - různé esoterické, éterické duchovní sféry, práce se sny, vizemi, ale i přivolávání různých entit z těchto úrovní nebo zhmotňování jejich vlivu (třeba takové přivolání a zhmotnění animistických duchů může být sakra mocná zbraň ). Občas se samozřejmě najdou "černé ovce" jako je Germ (viz NPC kolem SenTera) ale ani ti se ze standardů rodu nijak nevyhraňujou Rod Zired a tím i všichni jeho členové jsou svázáni magickými smlouvami s domem Recewen a částečně i s ostatními rody kolem domu Recewen, ale to ne až tak moc. Ty smlouvy jsou prastaré i novější, některé již neplatné, jiné platné ale zapomenuté (a ano, protože jsou magické, stále mají vliv, kdyby nastala situace které se týkají... to jak by se projevily záleží na jejich povaze). Aby nedošlo k omylu - jsou to oboustrané smlouvy, rod Zired není nějakým vazalem Recewen, spíše jeho blízkým spojencem, stejně tak je i rod Recewen vázán k rodu Zired, každopádně rod Recewen je tak mocný že je v tomto spojenectví dominantní a určuje směr.
Tohle vypadá výborně, beru. Zejména práce s vizemi, sny, entity z jiných sfér - to je přesně Vojtova doména. Vyhovuje i volnější struktura. Vojta by teda požádal Milu o přijetí do Domu (Rodu? furt v tom mám bordel). Napiš, jak to probíhá, jsou nějaké zkoušky, přísahy, rituály? Jaké to má přesně následky - mohu se prohlašovat za člena rodu a dovolávat se jejich ochrany? Nakolik mě zasvětí do jejich politiky? Nakolik to ovlivní můj čas - nárokují si nějakou práci, kterou musím pro ně vykonat? Proplácejí přesčasy?
Jak jsi psal, abychom si vzali dva nové body do magických dovedností, vzal bych si asi něco jako lízání ran (magické léčení) - OK?
K Ledovému trůnu - zajímavé, ale pořád zůstává otázkou, co tím Slepí bdící sledují. Nejpravděpodobnějsí následek prozrazení informace o vstupu je boj o Ledový trůn mezi mágy - chtějí SB destabilizaci Proganu? Cui bono?
Autorská citace #43
8.12.2007 19:56 - sirien
/01 Dec 2007/
Rod Zired. Rody jsou stuktury rodin mocných mágů, a ty nejmocnější z nich založily pro svůj rod Domy - což je takový vznešený název pro kompaktnější strukturu, které zasahuje i jiné spřátelené Rody, různé namátkové spojemce a vazaly atd.
Např. Rod Recewen je v současnosti pouze Adria a SenTer, plus jejich nejbližší služebníci a majetek - jejich sídlo, nejbližší... eh... poddaní není zrovna vhodné slovo, ale budiž. Dům Recewen ale zahrnuje mnohem víc - propojení spřátelených Rodů kolem Rodu Recewen (Zired, Sines...), široký okruh majetku po celém Proganu i mimo, včetně "zprostředkovaného" vlastnictví (náš spojenec/vazal vlastní to a to...).
Rod je prostě něco jako rodinná politická strana, Dům je pak koalice této dominantní strany s jinými, menšími stranami a dalšími spřátelenými... eh, třeba "podnikateli" atp. Svým způsobem by se dalo říst, že v hodně, hodně širokém náhledu byste k Domu Recewen už možná patřili i vy - SenTer vám dost pomáhá a naopak vy jemu také sem tam s něčím pomůžete, něco zprostředkujete atd. Hm. U vás to je ale fakt jen v hooodně širokém náhledu.
Tak, teď k těm otázkám:
Přijetí do Rodu je prováděno rituálem rodové krve, víceméně napůl symbolickým, zato zcela mystickým přijetím Rodové krve. Od toho okamžiku:
Magická obdoba testu DNA by ukázala čistou spřízněnost s Rodem.
Spadají na dotyčného veškeré magické smlouvy Rodu, které ovlivňují jeho členy, se všemi výhodami i nevýhodami z toho plynoucími (vezmu si příklad u Recewen - Jejich rodové sídlo je chráněno magií neskutečné a dnes už ani Receweny samotnými nechápané síly - ochraná zaklínadla, štíty, ale i agresivní síly v rámci sídla... kdokoliv mimo Rod Recewen musí být do sídla pozván, nebo, v klidných dobách, alespoň patřit mezi vítané, jinak buď prostě nevstoupí vůbec, nebo má dost problém. Členové Rodu mohou kohokoliv pozvat, ale stejnětak mohou kohokoliv vhostit nebo v případě nebezpečí k sobě povolat sílu která sídlo chrání. Na druhou stranu jsou vázáni smlouvami s jinými Rody, takže např. s rodem Zired je oboustraná smouva o tom, že se Zired a Recewen vzájemně nezneužijí jako "kanonenfutr" (zjednodušeně) - proto není možné aby např. SenTer někam nalákal Milu Zired a objetoval jí v zájmu získání nějaké politické výhody. A pokud by to udělal, měl by nejspíš dost problém.)
Je teoreticky možné, že dotyčný získá nějakou danému Rodu klasickou vlastnost, pokud jí už má tak že v ní zesílí, ale není to až tak moc pravděpodobné. Stejně tak je ale možné, že nějakou vlastnost s typickými vlastnostmi Rodu se bijící ztratí, to je ale fakt vzácný úkaz.
Zkoušky, minimálně ve Tvém případě, nejsou prakticky žádné.
Ano, můžeš samozřejmě otevřeně vystupovat jako člen Rodu Zired a představovat se rodovým jménem, ale Mila a ostatní by asi nebyli moc nadšení, kdybys jejich jménem dělal nějaký děsný bordel
Do politiky víceméně jak budeš chtít a mít zájem. Spřízněnost s Rodem Ti ale prakticky znemožní udělat záměrně cokoliv pro Rod nevýhodného, aniž bys porušil magické smlouvy které Rod vážou, do čehož se počítá i prozrazení důležitých informací mimo Dům Recewen, u některých opravdu velmi klíčových informací i mimo Rod samotný. Obecně bych Ti radil zeptat se mily nebo minimálně jiného člena jak moc je která informace se kterou bys chtěl zacházet cená, protože pochybuju o tom že by v Rodu měli nějakou klasifikaci na Secret, Top Secret a Deadly Secret... nebo jakoukoliv jinou, narozdíl od vás oni v Proganu vyrostli, takže si uvědomují tak nějak sami hodnotu té které informace (i když z neznalosti kontextu se může přepočítat každej, že jo... takže platí zásada neřikat nic, co není opravdu nutné).
Tvůj čas to ovlivní minimálně, v Rodech jsou často členové kteří se jen tak poflakují... takové ty černé ovce, jako ostatně v každé rodině . U Tebe to je navíc o to přívětivější, že vědí že si ve Skutečném světě nový, jsem si docela jistý že Ti dají ještě dost času se rozkoukávat... což samozřejmě nijak nelimituje Tvou vlastní případnou aktivitu
Ohledně magického léčení... no, léčení sice je pro mágy nezvyklá disciplýna a moc jí neovládají, ale tak pointa příběhu stejně je v tom že nejste typičtí mágové... nicméně kdyby sis chtěl brát nějaké vyšší levely (+++ atp.) tak bych asi až tak moc radost neměl - léčení je fakt složitá a pro mágy trochu nezvyklá magie.
píše:
K Ledovému trůnu - zajímavé, ale pořád zůstává otázkou, co tím Slepí bdící sledují. Nejpravděpodobnějsí následek prozrazení informace o vstupu je boj o Ledový trůn mezi mágy - chtějí SB destabilizaci Proganu?
??? :)
Autorská citace #44
8.12.2007 19:56 - Quasit
/01 Dec 2007/
Sirien: Mimochodem, z toho, co vím o skutečném světě, neměl bych dostat nějaký pravý jméno? Nebo my jakožto narození v Pavučině ho nemáme?
Ta otázka o Slepých bdících samozřejmě nebyla určena tobě, ale ostatním hráčům.
EDIT: OK, když je léčení tak neobvyklý, vymyslím si něco jiného. Asi něco jako mystické vize nebo věštění, aby se to hodilo k tomu šamanismu.
Autorská citace #45
8.12.2007 19:56 - Sathel
/01 Dec 2007/
píše:
K Ledovému trůnu - zajímavé, ale pořád zůstává otázkou, co tím Slepí bdící sledují. Nejpravděpodobnějsí následek prozrazení informace o vstupu je boj o Ledový trůn mezi mágy - chtějí SB destabilizaci Proganu?
Myslím, že ano. Možná je za tím něco jiného, ale jak Sirien naznačoval, SB občas dělají naprosto nelogické a protichůdné zásahy do světa mágů, ale myslím, že tam bude cílem hlavně ten boj mezi Domy. A když se někomu z nich povede získat Ledový trůn - tak jedině dobře pro SB (jsou to přeci patroni sobeckých a záštiplných jedinců). Taky si myslím, že SB mají zájem na tom, aby byla Pavučina zničena, tak jako všichni ze skutečného světa... už proto nechci tu informaci předat dřív než budeme vědět víc.
Autorská citace #46
8.12.2007 19:58 - sirien
/01 Dec 2007/
píše:
Sirien: Mimochodem, z toho, co vím o skutečném světě, neměl bych dostat nějaký pravý jméno? Nebo my jakožto narození v Pavučině ho nemáme?
Pravé jméno je udělováno (resp. teoreticky pouze vyslovováno, záleží na tom jak si to vyložíš, i mágové si nejsou moc jisti jestli je tvořeno, nebo jestli jej má každý a je při rituálu pouze vytaženo z nějakého nad/pod/ne/mimo/atd/-vědomí) při rituálu Přijetí, který se provádí ve věku jednoho roku rodiči a kmotrou/kmotrem.
Technicky se dá říct že jde o jakousi výhodu danou mladým mágům - zaprvé je jim dáno právo zůstat mágy a nebýt pohlceni Pavučinou, zadruhé, a to je asi nejpodstatnější, tím vzniká pevná a daná vazba mezi nimi a kmotrou/kmotrem, takže tím už při narození získávají alespoň nějakého patrona a spojence (kromě rodiny).
Víceméně jej takřka nemůže nikdo z vás získat - vaši rodiče jsou mimo Skutečný svět (jsou-li naživu) a ačkoliv je samozřejmě může někdo zastoupit, museli byste najít někoho kdo vás skutečně adoptuje a také někoho, kdo přijme post vašeho kmotra/kmotry, což je u dospělých o dost těžší, zvlášť když tam nikoho neznáte dýl než půl roku - Přijetí je opravdu velmi osobní a intimní rituál který zůčastněné zavazuje skutečně velice silnou vazbou.
Stejně tak jím neprošli ani někteří mágové - různé osyřelé děti, děti různých pochybnějších existencí, se kterými si opravdu nepřál být nikdo moc spojován - takoví mágové tím někteří prošli vcelku vklidu, byli-li mocní nebo pokud měli štěstí, na jiných se absence takovto podpory poměrně podepsala.
Jako... pokud si seženete někoho kdo bude ochoten se vám takovýmhle způsobem zavázat (a vy jemu), pak ok, nicméně o tom pochybuji. Nicméně Ti to nebrání to zkusit, pokud po tom toužíš
píše:
Ta otázka o Slepých bdících samozřejmě nebyla určena tobě, ale ostatním hráčům.
To jsem pochopil, ale ta reakce mi prostě nedala - takový osobníž žertík, sorry
píše:
OK, když je léčení tak neobvyklý, vymyslím si něco jiného. Asi něco jako mystické vize nebo věštění, aby se to hodilo k tomu šamanismu.
Mystické vize jsou dost ok, ale víceméně je už tak nějak pokrýváš šamanismem. Šlo by o dost ostrou specializaci, je otázka jestli se Ti víc nevyplatí si radši zvýšit šamanismus.
Věštění je na tom obdobně jako léčení.
Nicméně proti léčení jako takovému tolik nemám - out of game jste stejně dost výjimeční, taže takovejhle detail navíc je ok, jde mi jen o to, abys najednou z ničeho nic nebyl nějakej ultimátní léčitel. U ostatních kouzel je to vklidu, ale u výjimečných talentů (pro mágy: léčení, věštění, není tak výjimečné, ale přesto je pro ně trochu těžší než ostatní, je trvalé předávání magie do věcí (enchanting). Naopak silnou mágskou doménou je energie a její projevy, od telekineze přes blesky po jánevim co - vyvolání inferna)
Ale věštění fakt radši ne, už ty mystický vize o které si řikáš totemu mi dávaj zabrat aby dávaly smysl, nechtěj po mě prosím abych odhadoval to co se ještě navíc teprve MÁ dít . Teoreticky můžeš částečně věštit přes šamanismus... nebo přes ty vize, pokud se rozhodneš do nich tak moc specializovat, což je na Tobě.
Autorská citace #47
8.12.2007 19:58 - Sathel
/01 Dec 2007/
Mám nápad ohledně Diany. Přemýšlela jsem jakou novou magickou schopnost si dát - napadlo mě toto: Kde je Diana, tam se koncentruje kouzlo. Projevuje se to tak, že ostatní v její blízké přítomnosti kouzlí mnohem snáz, lépe, efektivněji (mají třeba jedno +, nebo jinak). Co si o tom myslí ST? Ocením i vyjádření ostatních.
Ze začátku by si to neuvědomovala, s rostoucí silou schopnosti by ji mohla víc ovládat, zesilovat a směrovat třeba jen na někoho (aby nepodporovala zároveň spojence i nepřítele. Není to ani tak dovednost jako Bonus.
PS: Odříkaného, největší krajíc
Autorská citace #48
8.12.2007 19:59 - sirien
/02 Dec 2007/
em... promiň, ale... vůbec mě nenapadá jak něco podobného settingově odůvodnit. Kdybych dostal jakýkoliv nápad tak dám vědět, ale něco podobného by šlo poněkud proti povaze magie jako takové...
...možná že by se to dalo ošéfovat tím že by sis vzala Metamagii - magii působící na magii. Je to velice vzácný a složitý talent, ale jak jsem psal Quasitovi - pár nezvyklých schopností vás už o tolik výjimečnějších neudělá
Autorská citace #49
8.12.2007 19:59 - Sathel
/03 Dec 2007/
OK, beru si tedy Metamagii, přesto budu projevy téhle nové schopnosti prezentovat jako spontánní. Samozřejmě jako hráč to budu korigovat a dávat Ti vědět, kdy to používám.
Stručně mi prosím vypiš, co přesně to znamená, jak se to projevuje a co se tím dá ovlivnit. Díky.
Autorská citace #50
8.12.2007 20:01 - sirien
/03 Dec 2007/
Ovlivnit tím můžeš cizí magii - můžeš měnit její vyznění nebo povahu, čim víc, tím náročnější to je. Např. můžeš do ohnivé stěny udělat průchod, můžeš z fireballu odsát energii (ale ne změnit jeho směr!), můžeš se zaštítit proti manipulaci s Tvým tělem (paralýzy, zkamenění... proti lektvarům to nefunguje tak silně, řekněme že proti nim máš tak 50-60% účinnosti), můžeš zesílit kouzla... všeobecně platí že Tvoje manipulace se silou kouzla je dána Tvou vlastní silou, tzn. Adriin fireball bys asi moc efektivně neoslabila, ale fireball běžného mága můžeš i znegovat, když Ti to padne.
Dále Ti t oumožňuje magii různě vnímat - odhadnout zda je někdo zaštítěn, zda je něco magické, zda někde v Pavučině nepůsobí Kouzlo atd.
Cos to chtěla dál? Jo, mentální magie. Výsledek je závislí na tom, jak magicky silný je Tvůj cíl. U lidí to na Tvojí úrovni už ani nebudeme házet, až na nějaký vyjímky prostě řekni co děláš a projeví se to.
Běžného mága můžeš docela ovlivnit. Vzásadě platí že bys měla mít úspěch:
+ pokud chceš někoho ovlivnit nebo krátkodobě stimulovat (např.: Nudíš se. Sem Ti sympatická. STŮJ!), ++ pokud chceš nějak manipulovat a +++ pokud si chceš hrát s něčím dlouhodobějším nebo základní kousky s ovlivněním paměti. +++++ by je pak hranice kdy dotyčného zcela kontrolueš ve všech směrech. Tohle se pak posouvá spolu s tím, jaký je poměr mezi Tvou silou a silou toho, koho chceš ovlivnit.
Tak... pak jste se mě ptali, jak mocní jsou běžní mágové v Proganu. Obvykle mají jeden skill na ++, dva skilly na + a dva na 0 (magicé skilly), takže víceméně už teď jste mocnější než oni. Nadprůměrní mágové, kteří nejsou nijak výjimeční, se dostávají na skill +++ a dají se potkat i takoví kteří mají dva +++. Skill ++++ už opravdu není obvyklý... stejně tak můžeme říct že mají tak do pěti aspektů, z čehož bývají maximálně dva vztažené k magii.
Autorská citace #51
8.12.2007 20:01 - Sathel
/03 Dec 2007/
Sirien vzkazuje, že kdo neviděl film "Šestý smysl" tak si ho má pustit, jde hlavně o scénu, kdy malý kluk vysvětluje Willisovi, co jsou duchové zač a že si neuvědomují, že jsou mrtví.
Autorská citace #52
8.12.2007 20:02 - sirien
/03 Dec 2007/
Jo, a abych nezapomněl -
Diana je odporná zlodějka - zeptejte se jí, jak si teď vydělává, bude to funny scéna (prostě lidi magicky oblbuje).
Dále - hodilo by se kdyby ste si ještě nějak zašli za tím knězem co metal blesky... vyvynulo se to trochu nečekaně, existuje informace kterou maj jen ty dva sourozenci (co na vás vytáhli pistoli) a tenhle kněz, a já nemám moc jak jinak vám jí předat (protože u těch sourozenců byste se museli ptát na něco, co je naprosto nesmyslný ž by vás napadlo)
Autorská citace #53
8.12.2007 20:02 - Sathel
/04 Dec 2007/
OK, uchyluji se k tomu, co nenávidím, a budu okecávat, co už bylo řečeno, jen proto, abych si byla jistá, že si rozumíme.
Metamagie:
Magie ovlivňující magii samotnou. Říkal jsi, že "koncentrace kouzla" je proti settingu, tak tedy metamagie. Je to tedy schopnost (u Diany spontánní), která umožňuje ovlivňovat kouzla samotná. Je tedy možné, že někdo vytvoří smrtící mlhu (ať nemluvíme furt o fajrbólu) a díky Dianině intervenci se změní na neškodnou mlhu. Stejně tak je díky metamagii možné podporovat něčí kouzla, aby byla silnější, měla větší dosah, účinnost apod.
Jak se metamagie projeví? Chci vymyslet, jak se Diana dozví, že tu vlastnost má. Začne vidět magii i jinak než díky výslednému kouzlu? Když třeba někdo bude tvarovat hmotu, uvidí, jak kolem něj krouží energie, pak se směruje do jeho ruky a skrz ní do hmoty, kterou tvaruje? Nebo to bude moct poznat jen díky vnějším projevům a skazkám ostatních, typu "hej, tohle se mělo povést, co to děláš?".
Ideálně bych to chtěla odehrát v té scéně se SenTerem na závodech, nebo spíš po nich v nějaké hospodě. Tam se toho musí probrat víc. Chtěla bych, aby se to tam projevilo - a tedy, aby o tom i SenTer věděl. Sice ráda hraju loosery, ale o to víc chci, aby měli výjmečné osudy a byli fakt důležití. Jako Diana.
Autorská citace #54
8.12.2007 20:03 - sirien
/04 Dec 2007/
V zásadě to můžeš vnímat jak je libo - vizuálně, dotykově, akusticky, šestym smyslem... metakouzlo se projeví přesně tak jako jakékoliv jiné kouzlo - v závislosti na svém efektu. Změna smrtící mlhy na běžnou se s vyjímkou důsledku nemusí projevit vůbec. Odsání energie z fireballu se může projevit tím, že z něj naáz odletí do prostoru plameny a fireball se zmenší, pokud někomu zabráníš aby se odteleportoval, tak se prostě jen neodteleportuje.
Nicméně - metamagie je dost náročná na provedení z hlediska úspěchů, takže si tam naházej dost +.
Zadruhé - Metamagií neovlivníš jiné kouzlo o nic moc víc, než je síla kterou disponuješ Ty sama. Jinými slovy, představa že bys mohla ovlivnit SenTerovu magii... Narovinu, i Mikovu magii bys mohla tak zpomalit, nebo trochu zeslabit, ale nemáš na to abys jí vynulovala.
Je to unikátní schopnost. Ale stejně tak jsem Tě varoval, že to na Tvé úrovni je velmi slabá schopnost.
Ano, metamagie může způsobit že vidíš kouzlo aniž by ses na to soustředila. Teda... normálně nemůže, ale normálně jí nemůžeš mít bez několika let usilovného cíleného studia, takže to je jedno.
Spíše než kroužící energii při sesílání kouzel uvidí aury. V Pavučině není žádná \\\"energie\\\". Je jen kouzlo. nepotřebuješ energii k tomu abys změnila hmotu. Prostě ji změníš.
Autorská citace #55
20.12.2007 21:21 - Sathel
Pár otázek:
Sekta světlých - jaká jsou pravidla, povinnosti, zvyklosti atd. (ocenila bych alespoň jeden den s někým zkušeným, abych se mohla "učit")
Voyren Felegen - jak působí, jaký je, co mi o sobě řekl a když jsem se zmínila "drby" o nadcházející kolizi Domů, jak reagoval?
Nick:
Velikost okna: [1] [2] [3]
Zobrazit náhled Zobrazit náhled
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.21375894546509 secREMOTE_IP: 18.234.247.75