EDGE - články

Hraní Exalted: intro

Ukázková hra Exaltů na vyžádání... takže... si to nějak projděte a rozmyslete si, co byste asi tak chtěli hrát. Až si nějak ujasníte postavy tak se dohodnem na nějakém příběhovém námětu.
Napsal sirien
Obsah článku:

Bylo nebylo... zkráceně

fakt to je dlouhá historie, a bohužel byste jí měli znát, naštěstí vzásadě stačí, když budete znát tuhle osnovu. Texty kurzívou jsou informace které postavy neznají případně jejich vědomosti nejsou zcela konkrétní, ale které se mohou hodit k pochopení kontextu)

Na počátku byli primordials, kteří stvořili Creation. Stvořili také bohy a dali jim za úkol se o tento svět starat, zatímco sami odešli stranou hrát "games of divinity". Bohy kapánek štvalo, že se musí starat o svět, zatímco si jeho tvůrci hrají GoD, nicméně vzhledem k prastarým smlouvám s tím nemohli sami nic dělat.
Proto byli stvořeni Exalti - celkem čtyř druhů.
Terestriální exalti, řečení také Dragonblooded (slangově DBčka) jsou ze všech nejslabší a exaltace je dědičnou (některé děti DB vyexaltují v DB) - je jich tedy nejvíce.
Celestiální exaltace jsou tří typů a narozdíl od DB se reinkarnují - pokaždé když nositel esence zemře se tato vrátí do cyklu a očištěna od vzpomínek se vtělí zpět do nového vyvoleného.
Nejslabší z celestiálních exaltací jsou sidereal, vyvolení nebezkých těles, věštci, orákula atp.
Následují vyvolení Luny, překvapivě nazývaní lunars, přizpůsobiví, schopní se měnit, ochránci.
V čele exaltů stáli solaři, vyvolení Neporaženého Slunce (Unconquered Sun).

Exalti povstali ve jménu bohů proti primordials a - vyhráli. Svrhli tvůrce světa do podsvětí a učinili z bohů nejmocnější bytosti Creationu. Bohové se rozhodli ponechat Creation exaltům a sami odešli hrát GoD (není nad to poučit se z minulosti, že?)

Tak nastal takzvaný "první věk". V čele všech stáli solaři, kteří určovali běh a další vývoj světa. Po jejich boku stál lunaři, světem se poflakovali siderealové na svých tajemných cestách a DB byli prostředníky mezi celestialy a mortály, vůdci armád, vládnoucí šlechta. I bohové (...ti střední a nižší) byli podřízeni solarům.
Jenomže si nemůžete myslet, že si jen tak přijdete, nakopete do zadnice primordialy a jen tak vám to projde. Primordialové zůstali mocní i ve své smrti a uvrhli na exalty děsivou kletbu - ta padala seshora dolu, nejvíce ji slízli solaři, pak lunaři, siderealové a DB až nakonec. Kletba způsobila, že se exalti začali pomalu vymykat vlastní kontrole, sami sobě se stali největšími nepřáteli. Na solary dolehla arogance, přesvědčení o vlastní nadřazenosti, dojem svéprávnosti. Postupně jim začalo hrabat - někdy zlikvidovali celá města kvůli drobnosti, jindy ve vlastním hnutí mysli reagovali apaticky tam kde byla potřeba rozhodnost.
Siderealové v té době předpověděli, že existují dvě možné verse budoucnosti - v jedné dovedou Solaři svět k dokonalosti, v druhé jej zničí. Měli několik možností, ale rozhodli se neriskovat. Osnovali tajné plány, schůzky, pakty s bohy, až vytvořili největší zradu v dějinách - celý Creation se obrátil proti Solarům. Lunaři je vlivem kletby opustili v okamžiku nouze, DB je pozabíjeli a siderealové pochytali jejich uvolněné esence a uzavřeli je do Nefritového vězení.

Tak začala doba "uzurpace" - většina solarů byla uvězněna, těch několik zbylých, kteří byli ponecháni v reinkarnačním cyklu, byli štváni v divokých "wild huntech" (siderealové, v té době se tvářící že vůbec neexistují, nebo se přetvařující za DB, předpověděli příchody solarů a posílali tam celé armády DB) které žádný z nich nepřežil déle než několik dní. DB převzali vládu nad Creationem ve jménu nově vzniklé imakulátní filosofie (hromada kydů o cestě k reinkarnační dokonalosti, o tom že DB jsou na této cestě daleko a proto jsou DB a proto je mají ostatní poslouchat a tak...).
Uzurpace trvala tisíce let, během kterých se Creation změnil k nepoznání. Faktem je, že děsivě upadl - Konec prvního věku byl hodně podobný magické versi futuristického světa, dnešní svět je podobný středověké východní asii

Pět let před fluffovým začátkem hry se stalo něco naprosto nepředpokladatelného. Šarlatová císařovna, stovky let vládnoucí creationu, zmizela. Spolu s ní se ztratila schopnost ovládat prastaré zbraně které chránily Říši. Mocenský boj ji roztrhal na znesvářené kusy. Co bylo ale horší, hvězdy na nebesích změnily svou pozici a siderealové ztratili svou schopnost předpovídat budoucnost. Nefritové vězení se prolomilo a Solaři se opět vrátili do Creationu, aniž by jim v tom kdokoliv mohl zabránit.
Skutečnost je ale ještě horší, než si mohl kdokoliv představit - z původních tří set solařích esencí se jich vrátila pouhá polovina. Tu druhou potkal během uzurpace strašlivý osud - sto jich bylo odchyceno vládci podsvětí a změněno v Abyssal exalted, padesát jich bylo odchyceno dénony a proměněno v Infernal exalted. Abbysalové, toužící zničit Creation a Infernalové, toužící jej proměnit v živoucí peklo, jsou zrcadlovými obrazy solarů - stejně silní a mocní, stejně odhodlaní, stejně smrtící. Spolu se solary se vrátili na Creation, aby naplnili své poslání. Na mnoha místech se již objevily portály do Podsvětí.
Temných zpráv není ale nikdy dostatek. Zmizení Šarlatové císařovny a rozpad Říše oslabilo obranou linii Creationu proti Wildu, říši chaosu, která jej obklopuje, a Faerieci, toužící zničit ten odporný ostrov řádu, který dělí jejich milovaný Wild, se pomalu sbírají k invazi.

Creation, do kterého se vrátili, nicméně není svým právoplatným vládcům příliš nakloněn. Dragonblooded a mortálové v nich po staletích a tisíciletích vlády imakulátní filosofie vidí "anathemy", démony, ultimátní a děsivé nepřátele. Ti, co se odváží, na ně od pohledu útočí, ostatní utíkají jen se doslechnou, že jsou jim poblíž (bez nadsázky - zjevení anathemy dokáže vylidnit relativně velké město). Bohové už odvykli tomu že by měli být někomu podřízeni. Mnozí z nich nestojí o návrat těch, které kdysi zradili, další nestojí o to se někomu zpovídat a Neporažené Slunce se svých vyvolených zřeklo na samém počátku prvního věku. Lunaři zmizeli neznámo kam. Lunaři sice neskončili v Nefritovém vězení, ale jejich život v době Uzurpace také nebyl snadný - ztratili dvě ze svých pěti kast, mnozí utekli do Wildu, který zanechal hrozné následky na jejich nestálé povaze. V současnosti jsou docela rádi, že vůbec jsou. Existence siderealů se vytratila z povědomí takřka kohokoliv vyjma jich samých.

Solaři se vrátili do světa, který je nenávidí takřka do poslední bytosti, jsou oslabení, nejen početně, ale i svými novými inkarnacemi, které se musí od počátku učit své moci a před nimi stojí dávní i noví nepřátelé a výzvy, které musí zvládnout sami. Musí znovunastolit svou právoplatnou vládu nad všemi, co v nich vidí démony, prosadit a upevnit své postavení. Ještě předtím, nebo během toho, však musí zastavit hrozící armády Wildu, otevírající se Podsvětí, vypořádat se s Abbysaly a Infernali, zvládnout siderealy a bohy a nakonec musí překonat svou vlastní kletbu, aby to nebyli oni sami kdo svět zničí.
< historie >
Charaktery postav
Napsal sirien 01.11.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 192 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.069323062896729 secREMOTE_IP: 18.206.12.157