Nepovinné doplňky a rozšíření pravidel

Alternativní pravidla

snížení opravy úrovně, snížená zranitelnost zbroje, obecná povolání (expert, sesilatel, válečník), body kouzel, stamina a body zranění, hody s Gausovou křivkou

Lodě a námořní bitvy

běžné lodě, trupy lodí, pohon, lodní nástavby, zbraně, přednosti lodí

vzdálenost při setkání, rychlost lodi, obracení, manévrování, lodní zbraně, poškození lodí, oheň, taranování a nájezd na bok, abordáž, vliv počasí na loď

Odbornosti

duchovní odbornosti, mystické odbornosti, válečnické odbornosti, vznešené odbornosti

Psionika

psionické rasy, psionická povolání, psionické dovednosti a odbornosti, psionické vybavení, psionické síly