Allmir - články

Povolání

Obsah článku:

Tři zde uvedená obecná povolání - expert, válečník a sesílatel pokrývají klasické role v družině dobrodruhů. Povolání experta a válečníka, které zde uvádíme, nemají nic společného s povoláními pro CP uvedenými v základních pravidlech.

Pokud budeš používat tato obecná povolání, neměl bys zároveň s tím používat klasická povolání postav ani jejich varianty ani prestižní povolání.

Tabulka: Obecné povolání

  Útok Záchrany Dovednosti Odbornosti Životy Sesílání
Expert 3/4 2 6 +1 +2 0
Sesílatel 1/2 1 4 +1 +1 +1
Válečník 1 1 2 +1 +3 0Záchranné hody
Každé obecné povolání má jeden nebo dva dobré základní bonusy a jeden nebo dva špatné. Na 1. úrovni si postava určí, které budou ty dobré a které špatné. Pokud získá později postava úroveň v jiném povolání, opět si určí, které základní bonusy k hodům na záchranu bude mít dané povolání dobré a které špatné.

Dovednosti
Každé obecné povolání má určitý počet dovedností povolání, tak jak je to uvedeno v jeho popisu. K dovednostním bodům se již nepřičítá bonus za Inteligenci.

Odbornosti
Každé povolání získává na 1. úrovni bonusovou odbornost a další 1 odbornost na každé úrovni (včetně první) po celou dobu kariéry. Kdykoli postava získá odbornost, může si vybrat jakoukoliv odbornost, jejíž požadavky splňuje. Není žádný seznam odborností, kterým by byla postava nebo povolání při této volbě omezena.
Postavy již nezískávají žádné další odbornosti na každé 3. úrovni.

Vlastnosti
Postavy získávají 1 bod vlastnosti na každé 4. úrovni, včetně první.

Životy
Je jich méně než dosud. Základ na první úrovni je roven velikosti Odolnosti (ne bonusu, ale celé velikosti vlastnosti!). Za každou úroveň (včetně první) přibude počet žt v závislosti na typu povolání. V nárůstu počtu životů za úrovně už se Odl nijak neprojevuje.

Kombinování obecných povolání
Když jsou k dispozici jen čtyři povolání, tak braní více povolání dává mnohem menší množství kombinací, než je tomu ve standardní hře. Postavy, které mají více povolání, proto nemají žádné ZK postihy.

< Obecné povolání >
Expert
Napsal Comikus 01.12.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 3 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.065794944763184 secREMOTE_IP: 44.220.44.148