Allmir - články

Stavy

 

Stav
Bezmocný (Helpless)
Bezvědomí (Unconscious)
Držený (Pinned)
Fascinovaný (Fascinated)
Ležící (Prone)
Nehmotný (Incorporeal)
Neviditelný (Invisible)
Odvrácený (Turned)
Ohlušený (Deafened)
 
Oslněný (Dazzled)
   • Oslepený (Blinded)
Otřesený (Shaken)
   • Vystrašený (Frightened)
      • Panický (Panicked)
         • Zděšený (Cowering)
Paralyzovaný (Paralyzed)
Sražený (Knocked Down)
Stabilizovaný (Stable)
Strnulý (Dazed)
  • Ochromený (Stunned)
Unavený (Fatigued)
  • Vyčerpaný (Exhausted)
Vyřazený či zbitý (Disabled, Knocked out, Staggered)
 
Zamotaný (Entangled)
Zápasící (Grappling)
Zaskočený (Flat-Footed)
Zastavený (Checked)
 
Zkamenělý (Petrified)
Zmatený (Confused)
 Znechucený (Sickened)
 • Zhnusený (Nauseated)Bezmocný (Helpless)
Bezmocná postava je paralyzovaná, znehybněna, svázaná, spící či v bezvědomí.
• Oběť poskytuje bojovou výhodu.
• Oběť má obratnost 0 (-5). 
• Střelecké útoky nemají žádný bonus proti bezmocnému terči.
• Může být terčem zákeřného útoku.
• Může být terčem rány z milosti: Útočník automaticky kriticky zasáhne. Jestliže obránce přežije, musí provést záchranný hod na Výdrž (TO 10 + zranění) nebo zemře. Rána z milosti provokuje k příležitostnému útoku navíc poskytuje bojovou výhodu. Netvor imunní vůči kritickému zranění není poraněn kriticky a nemusí provést záchranný hod na Výdrž.
 

Bezvědomí (Unconscious)
Vyřazený a bezmocný. Bezvědomí může být důsledkem snížení počtu bodů života pod 0, či stínové zranění přesahující aktuální počet bodu života.
•  vis Bezmocný (Helpless)
 

Držený (Pinned)
Držení v souboji (nikoliv bezmocný).
•  
 

Fascinovaný (Fascinated)
Fascinovaný tvor je zaujatý nadpřirozenou schopností či kouzlem.
• Oběť obrží postih -5 na Vnímání
• Jakékoliv možné nebezpečí (blížící se nepřítel) dovoluje nový záchranný hod proti fascinujícímu efektu
• Jakékoliv zřejmé nebezpečí (tasení zbraně) automaticky zruší fascinaci.
Spojenec může standardní akcí přerušit fascinaci. 
 

Ležící (Prone)
Postava je na podlaze.
• Oběť poskytuje bojovou výhodu proti kontaktním útokům.
• Oběť má postih -4 na ruční útoky.
• Oběť nemůže použít střelné zbraně (mimo kuše) 
• Oběť má bonus +4 k obraně proti střeleckým útokům.
Stoupnutí je ekvivalent pohybové akce, který provokuje k příležitostnému útoku.
 

NehmotnýNehmotný (Incorporeal)
Nemá fyzické tělo.
• Imunní proti všem formám nemagických útoků.
• Zranitelný jen jiným nehmotným, magickou zbraní, kouzly, kouzelnými či nadpřirozenými efekty.
• Imuní vůči kritickým zásahům, jedům, nemocem.
 

NeviditelnýNeviditelný (Invisible)
Visuálně nedetekovatelný
• Neviditelný získá bojovou výhodu proti oponentům, kteří jej nevidí.
• Oponenti ztrácí bonus obratnosti proti neviditelnému.
• Neviditelný održí  úplný úkryt (útoky v 50% případů minou)
 

Odvrácený (Turned)
Zasažený schopností odvrácení.
• Odvrácený tvor prchá 10 kol (1 minuta) nejlépe a nejrychleji, jak to dokáže. Nemůže-li prchat, kreje se.
 

OhlušenýOhlušený (Deafened)
Ohlušená postava nemůže slyšet.
• Oběť obdrží postih -10 na Vnímání
• Oběť obdrží postih - 5 ke kouzlení
• Činnost závislá pouze na sluchu automaticky selže.
Dlouhodobě ohlušená postava je navyklá na postihy a některé z nich může zmírnit či eliminovat.
 

 


OslněnýOslněný (Dazzled)
Tvor není schopen dobře vidět, kvůli podráždění očí. 
• Osleněný tvor obdrží postih -1 k útokům, obraně, reflexům.

• Oslněný tvor obdrží postih -2 na vnímání. 
 
• OslepenýOslepený (Blinded)
Postava nemůže vidět.
• Oběť poskytuje bojovou výhodu
• Oběť obdrží postih -10 na Vnímání
• Oběť se pohybuje 1/2 rychlosti
• Oponenti održí  úplný úkryt (útoky v 50% případů minou)
• Činnost závislá pouze na zraku automaticky selže.
Dlouhodobě oslepená postava je navyklá na postihy a některé z nich může zmírnit či eliminovat.


 OtřesenýOtřesený (Shaken)
Otřesená postava obdrží postih -2 k útoku, obraně, záchranám, ověření.
Otřesení je slabší verzí strachu nežli vystrašení či panika

• Vystrašený (Frightened)
 Vystašený tvor utíká před zdrojem svého strachu jak nejlépe dokáže. Nelze-li utéci, může bojovat, ale má stejné postihy jako otřesený tvor. Může používat speciální schopnosti, včetně kouzel k útěku, naopak, jsou-li jediným způsobem jak uniknout, musí jej použít. 
Panicked is a more extreme state of fear.

PanickýPanický (Panicked)
Panický tvor musí upustit vše co drží a prchá nejvyšší možnou rychlostí od zdroje strachu. Nemůže dělat žádnou jinou akci. Navíc obdrží postih -2 na záchrany, ověření. If cornered, a panicked creature cowers. Může používat speciální schopnosti, včetně kouzel k útěku, naopak, jsou-li jediným způsobem jak uniknout, musí jej použít.
Panicked is a more extreme state of fear than shaken or frightened.

•  Zděšený (Cowering)
Tvor je paralyzován strachem, ztrácí všechny akce. Zděšená postava ztrácí svůj bonus za obratnost (má-li nějaký) a poskytuje bojovou výhodu.  


Sražený (Knocked Down)
Depending on their size, creatures can be knocked down by winds of high velocity. Creatures on the ground are knocked proneby the force of the wind. Flying creatures are instead blown back 1d6 × 10 feet.

  Stabilizovaný (Stable)
A character who was dyingbut who has stopped losing hit points and still has negative hit points is stable. The character is no longer dying, but is still unconscious. If the character has become stable because of aid from another character (such as a Healcheck or magical healing), then the character no longer loses hit points. He has a 10% chance each hour of becoming conscious and disabled(even though his hit points are still negative).
If the character became stable on his own and hasn’t had help, he is still at risk of losing hit points. Each hour, he has a 10% chance of becoming conscious and disabled. Otherwise he loses 1 hit point.
 


Strnutí (Dazed)
Tvor není schopen normálně jednat. Strnulý tvor nemá žádné akce, ale nemá žádné postihy k obraně. Stav strnutí obvykle trvá 1 kolo.
 

OhromenýOchromený (Stunned)
Ochromený tvor upustí vše co drží, nemá žádné akce, ztrácí svůj bonus za obratnost, poskytuje bojovou výhodu. 
 

Paralyzovaný (Paralyzed)
Paralyzovaná postava  je zmrazená na místě a nemůže se ani hnout ani jednat. Okřídlený tvor letící ve vzduchu v době, kdy bude paralyzován nemůže mávat křídly a padá. Ochrnutý plavec nemůže plavat, a může se utopit. Kdokoliv se může pohybovat prostorem obsazeným paralyzovaným tvorem. Každé pole se počítá jako 2 čtverečky.
 

• Oběť je bezmocná.

• Oběť poskytuje bojovou výhodu.
• Oběť má efektivní obratnost a sílu 0 (-5). 
• Může být terčem zákeřného útoku.
• Může být terčem rány z milosti.

• Může mít čistě duševní činnosti. 

 


Unavený  (Fatigued)
A fatigued character can neither runnor chargeand takes a -2 penalty to Strength and Dexterity. Doing anything that would normally cause fatigue causes the fatigued character to become exhausted. After 8 hours of complete rest, fatigued characters are no longer fatigued.

• Vyčerpaný (Exhausted)
An exhausted character moves at half speed and takes a -6 penalty to Strength and Dexterity. After 1 hour of complete rest, an exhausted character becomes fatigued. A fatigued character becomes exhausted by doing something else that would normally cause fatigue.

 


 Vyřazený či zbitý (Disabled, Knocked out, Staggered)
A character with 0 hit points, or one who has negative hit points but has become stableand conscious, is disabled. A disabled character may take a single move actionor standard actioneach round (but not both, nor can she take full-round actions). She moves at half speed. Taking move actions doesn’t risk further injury, but performing any standard action (or any other action the game master deems strenuous, including some free actionssuch as casting a quickenedspell) deals 1 point of damage after the completion of the act. Unless the action increased the disabled character’s hit points, she is now in negative hit points and dying.
A disabled character with negative hit points recovers hit points naturally if she is being helped. Otherwise, each day she has a 10% chance to start recovering hit points naturally (starting with that day); otherwise, she loses 1 hit point. Once an unaided character starts recovering hit points naturally, she is no longer in danger of losing hit points (even if her current hit points are negative).
 


 


 Zamotaný (Entangled)
The character is ensnared. Being entangled impedes movement, but does not entirely prevent it unless the bonds are anchored to an immobile object or tethered by an opposing force. An entangled creature moves at half speed, cannot runor charge, and takes a -2 penalty on all attack rollsand a -4 penalty to Dexterity. An entangled character who attempts to cast a spell must make a Concentrationcheck (DC 15 + the spell’s level) or lose the spell.
 


 Zápasící (Grappling)
Engaged in wrestling or some other form of hand-to-hand struggle with one or more attackers. A grappling character can undertake only a limited number of actions. He does not threaten any squares, and loses his Dexterity bonus to AC (if any) against opponents he isn’t grappling. See Grapple.
 


 Zaskočený (Flat-Footed)
A character who has not yet acted during a combat is flat-footed, not yet reacting normally to the situation. A flat-footedcharacter loses his Dexterity bonus to AC (if any) and cannot make attacks of opportunity.
 


 Zastavený (Checked)
Prevented from achieving forward motion by an applied force, such as wind. Checked creatures on the ground merely stop. Checked flying creatures move back a distance specified in the description of the effect.
 


 Zkamenělý (Petrified)
A petrified character has been turned to stone and is considered unconscious. If a petrified character cracks or breaks, but the broken pieces are joined with the body as he returns to flesh, he is unharmed. If the character’s petrified body is incomplete when it returns to flesh, the body is likewise incomplete and there is some amount of permanent hit point loss and/or debilitation.
 


 Zmatený (Confused)
A confused character’s actions are determined by rolling d%at the beginning of his turn: 01-10, attack caster with melee or ranged weapons (or close with caster if attacking is not possible); 11-20, act normally; 21-50, do nothing but babble incoherently; 51-70, flee away from caster at top possible speed; 71-100, attack nearest creature (for this purpose, a familiarcounts as part of the subject’s self). A confused character who can’t carry out the indicated action does nothing but babble incoherently. Attackers are not at any special advantage when attacking a confused character. Any confused character who is attacked automatically attacks its attackers on its next turn, as long as it is still confused when its turn comes. A confused character does not make attacks of opportunityagainst any creature that it is not already devoted to attacking (either because of its most recent action or because it has just been attacked).
 

 


Znechucený (Sickened)
• Postava obdrží postih -2 na útoky, obranu, záchrany a ověření.

• Zhnusený (Nauseated)
Experiencing stomach distress. Nauseated creatures are unable to attack, cast spells, concentrate on spells, or do anything else requiring attention. The only action such a character can take is a single move actionper turn.

 


Napsal Comikus 03.07.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.061469078063965 secREMOTE_IP: 100.28.0.143