Zardous

--- Jeho cesta je dlážděna dobrými úmysly ---
autor: Daniel Bandera
Napsal Vannax
Posedlost často vede svádí duši na cestu temna. I přes vznešený cíl výpravy jednoho muže ho jeho posedlost dovedla k tomu, aby použil prostředky, které by jiní považovali za ohavné a opovrženíhodné. Jak kouzelník Zarodus pokračoval ve své výpravě, blížil se čím dál tím více temnotě zla.

Zardorus

Nekromant na 9. úrovni (Smrtivrah), zákonný neutrál
Sil: 11
Obr: 17
Odl: 9
Int: 17
Mou: 15
Cha: 11
Zkuš:2000
AC: 7
Pohyblivost: 12
Úroveň/HD: 9
Zás. body: 24
THAC0: 18
Morálka: 15
Počet útoků: 1
Zranění: Podle zbraně
Zvláštní útoky: Kouzla
Zvláštní obrany: Kouzla
Magická odolnost: Nic

Vzhled

Zardorus je člověk na pokraji středního věku, ale jeho vlasy, kdysi temně černé, ale nyní předčasně šedivé, a jeho nemocná bledost budí ještě starší dojem. Oči, které kdysi jiskřily zvídavou náturou, jsou fádně černé a působí zapadle. Kůže má šedou neduživou barvu a on je vychrtlý tak, že by kdyby Zardorus odhalil hrudník, daly by se mu spočitat žebra. Zarodorus se za to velice stydí, protože mu to připomíná hrůznou událost z minulosti, která mu změnila život.

Minulost

Zardorus se narodil před skoro čtyřiceti lety v zemi Darkon do rodiny úspěšného obchodníka. V raném věku projevil vysoký stupeň inteligence, a když dorostl, byl poslán na studia na univerzitu v Il Aluku. I když v mnoha předmětech skutečně zářil, brzy se jeho zájem stočil k magii a morbidnosti. Přál si poznat tajemství života tak, aby mohl prodloužit existenci sebe i svých milovaných. Své lektory považoval za příliš přecitlivělé na to, aby pátrali po odpovědích, které hledal. Zardorus tedy kontaktoval profesora, který byl z univerzity vyloučen. Profesor se vystěhoval do malé vísky nedaleko za městem, aby ve svých studiích pokračoval v ústraní, ale Zardorus byl odhodlán učitele najít a tak se k němu i dostal.
Profesor Dascampen byl nekromant, který studoval tajemství smrti a prodloužení života. Dascampen souhlasil, že Zardora přijme za učně. Během dalších dvou let, coby nekromantův učeň, pochytil Zardorus množství z tajemství zlé magie nekromantů a vstřebával učení se svou nestrannou, zvídavou povahou. Věřil, že experimenty, které prováděl při pátrání po vědění, nebyly zlé ani špinavé, bral je pouze ja nezbytné k dalšímu pokroku. V průběhu těchto let uvěřil tomu, že jeho učitel Descampen sdílí jeho víru. Ovšem tak tomu nebylo.
Jednou v noci se Zardorus probudil a zjistil, že je přivázán ke stolu a nad ním stál jeho učitel. Jediné světlo vycházelo z rozpáleného koše s ohništěm poblíž jeho nohou. Končetiny měl přivázané, v puse roubík a nebyl schopen udělat vůbec nic, zatímco Dascampen začal provádět tajemný obřad. Potom, co odrecitoval z magického textu kouzlo, které Zardorus nebyl schopen rozeznat, učitel vyjmul z ohně rozpálené značkovací železo. Jak se Dascampen s železem blížil, Zardorus zahlédl, že jeho konec je vytvarován do tajemného symbolu a to takového, který Zarodus znal jako symbol pro oživlé mrtvé. Nemkromant přitlačil železo k jeho hrudi a nad srdce mu symbol vypálil do kůže. Zardorův řev se přidusil v roubíku.
Když mu ustupující bolest již dovolila otevřít oči, uviděl Dascampena, kterak odrývá kádinku. Sklo obsahovalo jedovatě zelenou substanci, která stejně tekutě jako plynně. Jeho učitel se k němu přiblížil, vyndal mu roubík z pusy, když se ozval zvuk jakéhosi rozruchu.
O pár vteřin se prorazily dveře a do místnosti pronikla výrazná světla tuctu pochodní. Sedláci z blízké osady objevili zbytky některých nekromantových experimentů a společně s pár spřízněnými knězi vstoupili do nekromantova doupěte, aby jej lynčovali. Dascampen začal sršet svými kouzly, ale byl příliš zaujat obřadem a tak nebyl připraven na souboj.
Dav ho rychle přemohl. Lidé ho vyvlekli domu ven a nedalekému stromu a na něm ho oběsili. Když nekromant zemřel, kněží připravili velkou pohřební hranici a tělo zlého učitele nekromancie do ní vhodili. Dav vesničanů mezitím vyplenil jeho dům.
Zardorus byl osvobozen a předák skupiny kněží si ho spletl s nevinnou obětí, když mu řekl, že se na něj štěstí usmálo, je volný a že může jít. Kněží mu vyléčili zranění, ale nebyli schopni odstranit značku, kterou měl vypálenou do hrudi.
Zardorus zůstal ve vsi s pocitem zmatku a zrady, nevěděl kam jít ani jak pokračovat. Několik dní po útoku se tajně vrátil na domu svého učitele. Věděl, že knohovna byla dost dobře ukrytá na to, aby ji rozběsněný dav mohl objevit a bylo mu jasné, že její magické taje zůstaly nedotčeny. Objevil tam Dascampenovy poznámky a zjistil, co s ním jeho učitel zamýšlel provést. Dascampen experimentoval s procesem přeměny na kostěje a zamýšlel ozkoušet postup na Zardorovi, aby viděl, zda by to fungovalo. Zděšen tím, co jeho učitel zkoušel provést se Zardorus rozhodl k něčemu, co změnilo jeho život. Již nebude dále ztrácet čas zamčen v laboratoři pátráním po ďábelských tajemstvích. Zardorus přísahal, že zbaví svět všech nemrtvých monster a všech, kdo je vytváří. Chopil se učitelovy knihy kouzel a výzkumných postupů a začal nekromancii studovat znovu. Tentokrát Zardorus hledal tajemství zničení nemrtvé nestvůrnosti a za dalších pět let se z něho vyvinul mocný protivník nemrtvých.

Současná situace

Od doby, kdy byl zabit jeho učitel, se Zardorus stal mocným nekromantem. Pokračoval ve své cílené posedlosti vypátrat a zničit nemrtvé kdekoli se jen objeví. Tato křížová výprava ho vedla skrze všechny známé domény Ravenloftu a zničil množství nemrtvých všech druhů.
Zardorus však nežil z úspěchů z minula. Zaměřoval se vždy na ty tvory, kteří uniky jeho rozhořčení nebo na ty, kteří tu stále byli a které nezlikvidoval.
I přes ušlechtilý cíl, za kterým se vydal, nebyly jeho metody vždy pro dobromyslné obyvatele přijatelné. Čím více byl posedlý svým posláním, tím více se nakláněl na stranu zla. Zabil již tucty přihlížejících, kteří si ocitli v zóně působení jeho kouzel. Stejně tak možná smýšlel o únosech nevinných, které by použil jako návnadu k vyládání nemrtvých příšer. Jak tak pokračoval na své cestě, Zardorův zájem o blaho ostatních čím dál více slábnul.

Osobnost

Zardorus je fanatická osobnost. Zřídkakdy mluví o něčem jiném než o své výpravě. Každého, s kým se setká, posuzuje podle toho, zda mu může prospět v jeho výpravě nebo zda mu bude překážet. Ty, které považuje za velkou překážku, může eliminovat. Je bezohledný a chybí mu smysl pro humor, nikdy se nesměje ani neusmívá, stále se mračí.
Během své výpravy si vyvinul nenávist ke smrtelníkům, kteří oživují mrtvé bytosti. Ihned podezírá každého kouzelníka, kterého potká. Zardorus tak nikdy neakceptuje jiného kouzelníka jako známého nebo doprovod. Kněží - to je jiná. Nesnáší zlé kultisty, kteří operují s nemrtvými, ale nenávidí ani kleriky s dobrým přesvědčením za to, že jsou tak slabí a neschopní nemrtvé zlikvidoavat. Kněží dobrého přesvědčení, které potká, ty jen znevažuje a zpochybňuje jejich víru. Rozeřve se na každého kněze, který se pokusí v jeho přítomnosti odvrátit nemrtvého, protože je mu hned jasné, že bude nestvůru muset znovu vystopovat.

Souboj

V soubojích se Zardorus spoléhá na svá kouzla a podrobné znalosti nemrtvých. Mnohá nekromantská kouzla si upravil, aby mu pomohla v jeho výpravě proti nemrtvým. Jako nekromaner trpí postihem -1 na záchranné hody proti nekromantstkým kouzlům. Zardorova nenávist je nesilnější vůči nemrtvým, kteří používají kouzla a kostěje studoval nesmírně podrobně, aby zjistil jak je zničit. Kostějové mají dodatečný postih -2 k záchranným hodům proti jeho kouzlům. Navíc Zarodorus - díky svým rozsáhlým nekrologickým znalostem ? získává bonus +2 k záchranným hodům proti jakému koli magickému útoku, kteří na něj vedou kostějové, včetně jejich kouzel a paralyzujícího doteku a bonus +2 k zásahu kostěje v souboji. Díky své ostré specializaci nepostihují výše zmíněné postihy k záchranným hodům smrtelné bytosti, a to včetně typického -1 postihu díky specializaci na nekromanta.
Zardorus může sesílat následující počet kouzel za jeden den: 1.úr: 5, 2.úr: 4, 3.úr: 4, 4.úr: 3, 5.úr: 2. Při svých studiích povahy různých nemrtvých bytostí si Zardorus upravil různá následující nekromantská kouzla, aby lépe fungovala na jeho tažení proti nemrtvým:
Mrazivý dotek (Chill Touch)
Způsobuje 1d4 bodů zranění nemrtvým. Živé bytosti nezraňuje, ale musí provést záchranu proti smrti, v případě neúspěchu prachají.
Dotek upíra (Vampiric Touch)
Vysává nemrtvým 1d6 bodů za každé dvě úrpvmě sesilatele. Sesilatel nezískává žádné zásahové body, ale ztrácí 1 zb za každou nemrtvou bytost, která zemřela po takovém vysátí zásahových bodů. Živým bytostem není schopen tímto kouzlem vysávat zásahové body.
Zbroj ducha (Spirit Armor)
(v Tome of Magic) Vedle poskytnutí AC 4 dává toto kouzlo stejnou ochranu jako kouzlo ochrana proti negaticní svéře ( negative plane protection). Neposkytuje však žádnou AC ochranu vůči útokům od bytostí, které nepatří mezi nemrtvé.
Vyčerpání (Enervation)
Šípy vysávají 1HD z jedné nemrtvé bytosti za každé čtyři úrovně sesilatele. Negativní energie se přenáší do sesilatele, který přichází o polovinu úrovní z tolika, kolik ztratil cíl jeho kouzla, díky přívalu negativní energie. Úrovně cíle i sesilatele se vrátí na konci trvání kouzla.
Oživení mrtvého (Animate Dead)
Tato verze ukončuje kouzlo oživení mrtvých na zombiích nebo kostlivcích tak, že je vrycí do neoživeného stavu. Za každé dvě úrovně sesilatele bude kouzlo působit na jednoho tvora. Když se kouzlo sešle na mocnějšího nemrtvého, bude působit jako kouzlo vzbuzení mrtvého (raise dead) a může zničit bytosti, které jsou tímto kouzlem zranitelné, jako je wight.
Zkáza kostí (Bone Blight)
(v The Complete Book of Necromancers) Toto kouzlo si upravil tak, aby působilo proti nemrtvým bytostem. Je i nakažlivé a může se šířit z jednoho nemrtého na další, pokud není proveden záchranný hod proti smrtící magii s bonusem +2.
Napsal Vannax 23.01.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1164128780365 secREMOTE_IP: 34.229.63.28