Koruna Azalinova

--- tato koruna v sobě nese velké břímě ---
autor: Eric C. Daniel - Strahd4037@aol.com
Napsal Vannax
Když vládce-lich Azalin vytvořil všechny své temné projekty a artefakty, jeden z nich byl výjimečný ne proto, že by byl neblaze proslulý, ale proto, že naprosto postrádal jakoukoli výstrahu. Železná koruna, kterou Azalin nosil jako temný vládce Darkonu, byla první věc, kterou vytvořil, když se stal panovníkem své domény. Není k nalezení od doby úžasného experimentu v Il Aluku. Každý, kdo by chtěl prohlásit zemi Nekropolis za svou, by po ní jistojistě pátral, kdyby věděl o její existenci, ale zatím ještě nalezena nebyla. Temná magie, která je vpředena do tohoto artefaktu, z něj činí spíše požehnání než prokletí.

Historie

Temný vládce Darkonu vytvořil tuto naprosto speciální korunu ze železa, když si přesně uvědomil, jaké prokletí ho postihlo. Koruna byla pokusem usnadnit Azalinovo strádání při jeho uvěznění pomocí projektu dostatečně komplexního na to, aby zaměstnal jeho úžasnou mysl. Azalinova koruna byla ukována za studena ze železa z hlubin pod Darkonem, které nebylo vystaveno slunečnímu svitu, dokud nebyla koruna hotová. Středová špice koruny je ozdovena jediným žlutým drahokamem, jehož původ zůstává tajemstvím. Když byla koruna dokončena do přesné podoby, Azalin ji očaroval tak, aby reprezentovala Darkon a prokletí, které ho zde drželo - depresivní poezie vsazená do kovu a kamene. Koruna se vyznačuje minimalistickou elegancí, co se týče zdobení a tvaru. A pokud jde o osud této věci od katastrofálního Requiem v Il Aluku� Kdo ví? Možná tato prokletá věcička stále ještě leží někde v zahnívajícím městě a čeká...

Síly a prokletí

Síly Koruny jsou prosté, ale užitečné. Působí jako helma porozumění jazykům a čtení magie, čímž dává svému stvořiteli dané schopnosti bez vynakládání jakékoli cenné magické energie.
Koruna má ale také několik zvláštních prokletí, rovněž vpravených do jejího materiálu. Kdykoli si živá nebo inteligentní nemrtvá bytost, jiná než Azalin, korunu nasadí, začnou kletby působit. Jednak nositel nemůže opustit Nekropolis s korunou. On, ona nebo to je účinně polapeno v hranicích Nekropole. Za druhé se nositel koruny velice zdráhá Korunu odložit; nakonec jí nosí neustále.
Nositel koruny také získává téměř neukojitelnou touhu po znalostech, ale to Koruna vyvažuje vysáváním znalostí z mysli svého nositele. Ten, kdo korunu nosí, je naprosto neschopen se naučit cokoli nového. Jakákoli nová schopnost se prostě vypaří z mysli a ukradne ji Koruna. V herních termínech může postižená postava nadále získávat body zkušenosti, ale nemůže díky nim dělat nic nového. Od momentu, kdy postava začne nosit Korunu, nemůže získávat žádné nové dovednosti nebo sekundární schopnosti, ani nemůže zdokonalovat své zlodějské dovednosti, kterými již disponuje. Postavy, které umí sesílat kouzla, nejsou schopny se nová kouzla naučit ani se nenaučí nové úrovně kouzel, která již znají. To znamená, že čaroděj, který získal Korunu na 10. úrovni, může teoreticky postoupit na 20. úroveň, ale zůstanou mu dovednosti a znalost kouzel z desáté úrovně kouzelníka.
Postava může stále používat jakékoli schopnosti, které získala dříve a vývoj THAC0 a zásahových bodů pokračuje normálně.
Tato neustálá absorpce vědomostí, zkombinovaná s posedlostí po učení propůjčená Korunou, způsobuje nesnesitelnou frustraci oběti, která ji nosí. To byl jeden z nemnohých Azalinových záblesků humoru. Když jeho duše tolik touží po trůnu Nekropole, měl by mít vše, co k tomu patří. Jediné způsoby, jak zrušit kletby Koruny, jsou dva. Jednak je může zrušit Azalin a druhý způsob je ten, že korunu postižený předá někomu, kdo skutečně dychtí po moci, jako řekněme dobyvatel nebo arcimág. Neexistuje žádný známý způsob, jako Korunu zlikvidovat a je možné, že jen sám Azalin může zvrátit její vytvoření. Koruna byla symbolem celého Darkonu a pravděpodobně po ní budou pátrat hledači pokladů a případní dobyvatelé ze všech možných koutů Mlžné země.
Jen málokdo může vědět, že moc a síly včarované do koruny přetrvaly ve stejné síle, ne-li ještě větší.
Napsal Vannax 16.01.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15714693069458 secREMOTE_IP: 3.235.182.206