Záhrobní magie

Další z kouzel, která se zrodila v Ravenloftu. Tentokrát jsou to kouzla, která využije spíše DM, než hráči, protože se jedná hlavně o magii, ze sféry nekromancie.
Napsal Vannax
--- Záhrobní magie ---


Vytvoření mohylového hrobu (Nekromancie)

Úroveň: Klerik 4, Kou/Čar 5
Složky: V, S, M
Doba seslání: 5 minut
Cíl: Jedno tělo
Trvání: Okamžité

Hrob je domovem mrtvých, přesto přítomnost živých často narušuje toto bydliště zesnulých. K ochraně místa posledního odpočinku před živými narušiteli je možné vytvořit nebezpečného strážce, který bude svázán s daným místem.
Toto kouzlo umožňuje sesilateli stvořit nižší strašný přízrak, přízrak s ŽS 5, popsaný na straně 170 knihy Denizens of Dark Realms. Přízrak není pod kontrolou sesilatele kouzla, ale je trvale svázán s jednou místností nebo v podzemní stavbě, která není větší než šedesát metru čtverečných. Přízrak je naprosto neovladatelný a vždy v sobě chová obrovskou zášť a zlobu vůči svému stvořiteli.
Je však nucen strážit hrobku a musí zaútočit na cokoli, co pronikne do hrobky, ačkoli úspěšné ověření vůle proti DC 16 mu dovolí odolat svému nutkání. Přízrak hrobku nijak neznesvěcuje, protože jakýkoli útok na posvátnost hrobu mu způsobuje nesmírnou bolest. Při sesílání kouzla se v přízraku vyvine nadpřirozená nenávist vůči svému stvořiteli. Od toho okamžiku je imunní vůči jakémukoli pokusu stvořitele o jeho ovládnutí. Kouzlo musí být sesláno uvnitř stavby, kam bylo pohřbeno jedno či více mrtvých těl. Kouzlo vyžaduje, aby tělo bylo nedotčené a v dobrém stavu a dále pak dva drahokamy v hodnotě 1000 zlatých. Jeden drahokam je umístěn do dutiny hrudní přízraku, zatímco druhý je položen na jedno z pohřbených těl. Kouzlo musí být sesláno za bezměsíčné noci, přibližně o půlnoci. Jestliže je kouzlo sesláno jako kněžské, je k němu zapotřebí svatého symbolu dle božstva sesilatele. Svatý symbol se umístí na pohřbené mrtvé tělo.


Prokletí mohylového hrobu (Nekromancie)

Úroveň: Klerik 5, Kou/Čar 5
Složky: V, S, M
Doba seslání: 1 minuta
Cíl: Jedna oblast o průměru 30 stop
Trvání: Okamžité

Sesláním tohoto kouzla může nekromant vytvořit smrtící past. Kletba mohylového hrobu umožňuje sesilateli pozdržet seslání kouzla oživení mrtvého do doby, než se aktivuje určitá spouštěcí podmínka. Nekromant musí mít v době sesílání kouzla několik celých humanoidních koster. Poté určí počet koster, které mají být oživené účinkem kouzla oživení nemrtvého. Nemůže však vybrat zvolit oživení větší celkové ŽS, než je jeho úroveň, ovšem opakované seslání kouzla je možné použít k oživení jakéhokoli počtu.
Samotní kostlivci mohou být zahrabáni v měkké půdě, uloženi v rakvi nebo v jiném prostoru, vždy však za předpokladu, že se nachází v okruhu do 30 stop od místa spuštění kouzla. Kostlivci oživení tímto kouzlem nejsou pod vlivem sesilatele. Jsou oživeni v momentě, kdy je kouzlo aktivováno a zaútočí na cokoli co spatří, počínaje postavou, která aktivovala spouštěcí podmínku.
Po seslání tohoto kouzla bude cílová oblast pod vlivem kouzla znesvěcení, jako by jej seslal klerik stejné úrovně jako úroveň toho, kdo seslal Prokletí mohylového hrobu. Účinek kouzla trvá, dokud kostlivci oživení kouzlem nejsou buď zničeni, nebo se sami nezničí.
V době sesílání musí nekromant navrhnout spouštěcí podmínku, která kouzlo aktivuje. Při seslání na určitou oblast je spouštěcí oblast definována jako okruh o maximálním průměru 30 stop. Pokud by nějaký tvor proniknul do spouštěcí oblasti, aktivuje seslání kouzla oživení mrtvých. Případně si může sesilatel kouzla zvolit, že Kletba aktivuje účinek oživení mrtvých jakmile tvor opouští spouštěcí oblast. O některých nekromantech je známo, že používají tuto variantu jako nenákladný způsob jak uvěznit zajatce. Když by spouštěč měl být umístěn na nějaký objekt, pak existují jiné varianty. Efekt oživení mrtvých může nastat v momentě, kdy se objektu někdo dotkne, nebo jej otevře, pokud se jedná o dveře nebo knihu, či nebo odnese objekt z pevně stanovené spouštěcí oblasti. Cokoli se s objektem stane za takto stanovenou oblastí již kouzlo neaktivuje. Jakmile je spouštěč aktivován, nelze jej již přenastavit jinak, než dalším sesláním tohoto kouzla. Materiálními složkami kouzla jsou úplné, lidské kostry. Kostry se během seslání kouzla nespotřebují (jak tomu bývá u některých jiných materiálních složek). Pokud by kostlivci nebyli zničeni dříve, než pozabíjí všechny tvory v dohledu, pak se rozpadnou do hromádek kostí.


Závoj strachu (Zažehnávání)

Úroveň: Klerik 5, Kou/Čar 5
Složky: V, S
Doba seslání: 3
Oblast: vyzařuje do okruhu 50 stop
Trvání: 24 hodin + 1/úroveň
Záchranný hod: Negující
Odolnost proti kouzlu: Ano

V říších děsu existují místa, kam se i odvážní lidé bojí vkročit, země, kde se i samotný vzduch vlní esencí hrůzy. Jedná se o prokletá místa, která i v nejhouževnatějších válečnících vzbuzují strach a paniku. Sesláním tohoto kouzla se oblast obemkne nepostižitelným příkrovem strachu. Všechny bytosti, které do oblasti vkročí, si musí provést ověření vůle proti kouzlu, jinak jejich morálka utrpí postih -2 vůči všem záchranným hodům a ověřením dovedností. Postavy takovými postihy trpí tak dlouho, dokud setrvávají v dané oblasti.
Moc takového kouzla je možné zvýšit přidáním zvláštní složky. Jestliže je kouzlo sesláno jako kněžské a je sesláno kolem oltáře klerikova ochranného božstva, pak je trvání kouzla permanentní.
Aura v místě zůstává tak dlouho, dokud tam existuje oltář. Každý, kdo nosí svatý symbol božstva, kterému je oltář zasvěcen, je imunní vůči této variantě kouzla.
Převzato z netbooku Quoth the Raven č.4
Napsal Vannax 28.05.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11721706390381 secREMOTE_IP: 44.192.48.196