[recenze] Moduly Tarie

Souhrná recenze 3 modulů pro Tarii (Záhvozdí, Severní Taria, Pohraničí), které obsahují po 6 předpřipravených příbězích pro hru spolu s pár dílčími popisy prostředí. Napsáno kdysi dávno pro Pevnost - Dech Draka na žádost Altaru.
Článek vložil sirien | CC Attribution

Moduly Tarie

Napsal Karel "Charles" Černín s kolektivy

Vydal Altar, 2004-2008 (?)


Následující text vznikl v roce 2008 pro Pevnost, nicméně nebyl nikdy publikován. Rozhodl jsem se jej zveřejnit bez větších změn - text tedy nemusí nutně zcela souhlasit s tím, co bych napsal dnes, ale obecně nejspíš stále ponese totéž sdělení. (Pro forma: přehodil jsem pár odstavců a přepsal pár vět aby neobsahovaly herní spoilery.) Z důvodů zachování podoby textu se recenze odchyluje od mé běžné recenzní šablony, což mi doufám odpustíte.
Českou produkci obvykle hodnotím kriticky. Její úroveň mi celkově přijde smutná, zvlášť v její uzavřenosti a těžkém zpoždění za světovou produkcí a vývojem.


Tarijské moduly jsou výjimkou. To není chvála na zakázku, ale prosté konstatování. Základní modul Tarie od J. Mlynaříka a T. Marečka mě až tak moc nenadchl, nebyl špatný, ale ne tak dobrý aby mě přesvědčil v něm hrát (i když trochu inspirace pro vlastní svět jsem si v něm našel i já). Dobrodružství k němu přiložené mě dokonce přímo zklamalo, protože hráči v něm jsou směrováni stále jedním směrem bez pořádné šance vybočit. Ale Taria u mě tehdy získala podstatné plus: měla potenciál. Obsahovala informace, které byly důležité, nebo inspirativní. Nebyl v ní zbytečný balast, ale věci, které Vypravěč opravdu ocení, když tvoří zápletku nebo delší příběh. Prostě podporovala, aniž by překážela zbytečnostmi.


Velmi mě potěšilo, když jsem zjistil, že Karel Černín, který Tarii později převzal, spatřil a využil právě tento potenciál a rozvedl jej způsobem, který byl svého času převratný. První modul Tarie, Záhvozdí, byl v našem prostředí revoluční záležitostí, která přinášela myšlenky u nás do té doby nepřítomné, předkládal hru ve stylu, který se u nás tehdy minimálně v oficiálních zdrojích nebyl rozšířený a hlavně ukázal, že herní svět je možno popsat i jinak, než jen jako strohý popis prostředí nebo jako „jakési“ pozadí pro nějaké dobrodružství, které vám může a nemusí sednout.


Společný úvod

Všechny tři moduly Tarie mají společnou podobu a styl, kterým jsou psány. Jejich nejpřátelštějším rysem je jejich samostatnost – každý modul můžete používat sám o sobě, nepotřebujete ani moduly předchozí, ani základní knihu o Tarii, přesto vám v nich nebude nic scházet. Ačkoliv původně byla Taria provázána s pravidly DrD, tak moduly samotné se i od této malé provázanosti postupně oprostily a Pohraničí je již na systému nezávislé zcela. Autoři místo toho pojali popisy postav a situací tak, aby si je mohl každý s minimem úsilí převést do systému, který sám hraje. Příběhy je možné odehrávat i v jiných světech, než je Taria, jen s minimálními úpravami, přesto vám každý z nich o Tarii ukáže něco nového a zajímavého. V Severní Tarii a Pohraničí se každý příběh váže ke kratší kapitole, která blíže rozebírá jedno téma (Historie, Magie a náboženství, Správa a politika, Obyvatelstvo a zajímavé osoby a Hospodářství. V Záhvozdí jsou tyto informace součástí Úvodu a Dodatku), tyto kapitoly nejenže přibližují Tarii, ale navíc jsou i slušným zdrojem a inspirací pro případnou tvorbu a zpracovávání vlastního světa.


Každý z modulů blíže popisuje prostředí v jedné části Tarijského knížectví a zároveň trochu inklinuje k určité tematice.


Příběhy, které v modulech naleznete, jsou poskládané tak, aby si v nich každý našel svoje. Mají různá témata, atmosféru i obtížnost a nejspíše se stane, že ne všechny sednou zrovna vašemu způsobu hraní, což ale alespoň mě bohatě vynahradily příběhy zbylé. Styl, kterým jsou všechny tyto příběhy napsány, je také stejný: dozvíte se něco o všech klíčových postavách, dost na to, abyste si je představili, ale ne tolik, aby vám nezbyl prostor k jejich vlastnímu pojetí, dozvíte se spolu s pár zajímavostmi vše podstatné o místě, kde se příběh odehrává, a přehledným způsobem vás text provede i událostmi, které příběhu předcházely a které budou následovat v jeho průběhu. Konce jsou většinou docela otevřené, takže i přes propracovanost zbývá v dobrodružstvích spousta prostoru jak Vypravěči pro případné doladění nebo úpravy, tak hráčům pro jejich vlastní přístup k problému a jeho řešení.


Ke každému příběhu, který v modulech naleznete, bych něco rád řekl a ohodnotil jej zvlášť, bohužel zde nemám prostor na to, abych se jim věnoval blíže, snad někdy jindy. Alespoň některé z nich bych tu ale rád zmínil.


Záhvozdí

Záhvozdí je modul věnující se nejsevernější části Tarie, světu lidí a barbarů žijících za Severním hvozdem, kam knížecí moc dosahuje spíše sporadicky a kde stále přežívá odkaz temné magie praktikované před stovkami let. Příběhy v něm jsou určené pro slabší postavy, připomínaným tématem je odlehlost a divokost severu.


Ačkoliv jsou příběhy v Záhvozdí na postavy méně náročné, nijak to nesnižuje jejich zábavnost. Záhvozdí je oproti Severní Tarii a Pohraničí orientováno více na jednotlivá dobrodružství než na svět a je určeno k tomu, aby postavy provedlo jejich prvními úrovněmi (nebo prostě začátky) hráčsky zajímavým způsobem.


Ve zkratce v Záhvozdí naleznete kromě spíše epizodních zápletek i příběhy jako Svatokrádež v Chýžově, kdy se postavy dostanou k pátrání po tom, kdo nabarvil tělo zemřelé namodro, Píseň barda, kdy se stanou součástí skutečné hrdinské balady, ale i příběhy jako Žaly, které vypráví o ničeho se neštítící lidské chamtivosti nebo Jen čtyři jezdci, který je o prosté a jednoduché kriminalitě z chamtivosti.


Severní Taria

Severní Taria popisuje severní část knížectví jižně od Záhvozdí. Jedná se o chladnou část světa s horami a hlubokým hvozdem a celou knihu prostupuje nádech zimy a její drsnosti. Příběhy v ní jsou již určeny pro schopnější postavy, které si dokáží poradit s problémy, které je potkají na cestách (nebo do kterých se dostanou vlastní aktivitou).


V Severní Tarii bych v prostoru, který zde mám, rád zmínil tři příběhy alespoň trochu blíže, a to Cidaris, Kejklíře a Ilskou vraždu. Cidaris je příběh o doprovázení šlechtické dcerky na její cestě lodí, která je ale náhle komplikována řadou problémů, z nichž některé jsou předvídatelné, jiné jsou ale zcela nečekané. Jak se nové problémy objevují, tak se ty staré stávají obtížnějšími, příběh kombinuje interakce s okolními postavami s bojem a snahou udržet si tajemství, u kterého jde o krk.


V příběhu Kejklíři se postavy nechávají najmout na dopravu truhly zlata únoscům šlechtického synka. Na cestě však nejsou sami a věci se začínají komplikovat. Objevují se pochybnosti výpravě, o spolucestujících, o vlastní věrnosti i o smysluplnosti úkolu samotného. Aby toho nebylo dost, tak se o věc začnou zajímat různí další hráči, od různých zločinců až po politickou konkurenci. Příběh rozvíjí interakce s cizími postavami i mezi postavami samotnými a přitom stále drží tempo.


Ilská vražda mě zaujala tím, že jde o poměrně dost složité detektivní dobrodružství, ve kterém postavám hází klacky pod nohy jak okolnosti, tak cizí postavy které nestojí o jejich úspěch. Jedná se o docela zajímavý námět, k jehož úspěšnému pojetí je ale třeba mít určité zkušenosti s detektivním hraním, případně používat systém, který umí detektivní hraní podpořit


Dále Severní Taria obsahuje ještě příběhy Císař (pro mě osobně Vražda v Midsomeru, postavy se dostávají do uzavřené vesnice, v níž je spáchána vražda, a každý je nějak zvláštní nebo má své temné tajemství), Větrný mlýn (taková chvilková záležitost o ochraně starostovy oslavy) a Casterský zámek (jediné dobrodružství ve čtverečkované „jeskyni“, které mě kdy zaujalo).


Pozn.: Severní Taria je jediná ze tří modulů, pro nějž jsem před mnoha lety pro Pevnost napsal i samostatnou recenzi


Pohraničí

Pohraničí ukazuje jihovýchodní část Tarie, ve které se poloostrov setkává s pevninou a kde je hranice mezi Tarií a jejím východním sousedem. Jde o nejdéle osídlenou část Tarie, které se dotkly všechny války a jiné strasti a kde se dobrá nálada mísí s trpkostí a útrapami.


Pohraničí mě hned na začátku oslovilo hezkými proloženými texty, které se obecně dotýkají roleplayingu a vedení hry, a které jsou dále doplněny o mnohem rozsáhlejší texty na přiloženém CD. Zároveň se v Pohraničí i hezky podanou formou dozvíte více o skutečné historii Tarie, která zní trochu jinak než ta oficiální, jenž je sepsána v hlavním modulu. Tento kontrast se dá zpracovat do hezké zápletky, nebo použít jako doplněk pro zdůraznění atmosféry jiných příběhů. V dalších kapitolách jsou pak mnohé aspekty Tarie a zejména světa, v němž se nachází, přiblíženy snad více než v hlavním modulu, ať už jde o magii, náboženství, politiku nebo podrobnější podobu Tarijského správního systému.


Z příběhů Pohraničí bych se rád blíže zmínil o čtyřech, protože jde přecejen o modul nejnovější. V Noci v Korledu se postavy dostávají do města, kterému minulost a pomsta vyměřily poslední hodiny života. Jedná se o příběh, který lze pojmout buď v rychlém akčním tempu, nebo temně a hororově. V obou případech bude mít silnou atmosféru, ale vyžaduje určitou obratnost od vypravěče, aby z postav a především hráčů neudělal pasivní diváky, a přesto je udržel v roli čas postrádajících dobrodruhů.


Argh Caregath je příběh, ve kterém se nevinná službička mění na výlet do jiného světa, v němž se temné bytosti v Tarii nucené ke skrývání veřejně prochází ulicemi. Spíše než hororový je temný a mísí se v něm akce s kradmostí.


V Příběhu Čarodějka se postavy dostanou do mlýnku zločinu, pomsty a inkvizice, atmosféru má velmi pochmurnou, místy hororovou, a, podobně jako v pozadí příběhu Noc v Korledu, i zde má hlavní roli temná stránka lidské povahy. Zajímavá je zde role inkvizice, která na sebe bere podobu konečné, ale neutrální síly – hráči ji mohou stejně tak dobře použít ke svému prospěchu, jako skončit v jejích rukách a následně na hranici.


Na přiloženém CD se nachází příběh Gurdannach, který mě velmi zaujal svým pojetím. Gurdannach je město za hranicemi Tarie, jemuž vládne vším prorostlá mafie. Úkolem postav je Gurdannach navštívit a mafii co nejvíce rozkrýt – ne zničit, ale identifikovat její jednotlivé členy. Dobrodružství nemá žádný nástin toho, co se v něm má nebo bude dít, protože k úkolu lze přistoupit příliš mnoha způsoby. Zato obsahuje podrobný popis Gurdannachu i jeho mafie – zbytek je už jen otázka čisté improvizace postav i Vypravěče.


Kromě toho v Pohraničí naleznete ještě příběhy Strach nad Řezbářkami (zpočátku temně se tvářící příběh, který je ale spíše úsměvným námětem na proložení jinak temné hry) a Hranice (což není ani tak „dobrodružství“, jako spíš kratší epizoda ukazující co všechno lze v zapomenutých částech Tarie nalézt).


Příjemným bonusem je obsah přiloženého CD, kromě již zmíněného na něm naleznete i všechny mapky nebo vzkazy z jednotlivých příběhů, abyste si je mohli podle potřeby vytisknout, pár ukázek ze Severní Tarie a Záhvozdí spolu s několika dalšími bonusy. Technické zpracování CD by mohlo být znatelně lepší, nicméně v zásadě nejde o nic, co by se nedalo přehlédnout.


Na závěr

Tím, co na práci tvůrců Tarie hodnotím nejlépe, je ale jejich snaha a pečlivost – Taria, už na začátku jedna z nejlepších věcí na českém RPG trhu, má znatelně vzestupnou tendenci. Postupně se oprostila od pevné vazby na jeden konkrétní systém, vytvořila se přehledná struktura jednotlivých příruček i vnitřního členění jejich obsahu a kvalita textů i dobrodružství je na vysoké úrovni, která obstojí i při srovnání se zahraničí produkcí.


Základní modul Tarie a Taria: Záhvozdí vyšly i v elektronické (PDF) podobě. Kromě 3 výše zmíněných byl plánován i modul Taria: Jihozápad, který ale bohužel nikdy nevyšel.


Text původně vznikl pro Altar jako nezávislá recenze pro Dech Draka, který v té době vycházel jako součást Pevnosti. Z důvodů, které jsem nikdy nezjistil nebyl nikdy publikován. Nicméně ponechal jsem si všechna práva a nechtělo se mi tento text zahodit, takže tady ho máte.
Článek vložil sirien | CC Attribution 10.11.2015
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 2 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12470102310181 secREMOTE_IP: 100.28.0.143