DnD Anekdoty

Slyšte, slyšte, opravdové anekdoty z doupat drakobijců!
Napsal Alnag

Mnich a skok víry
Velmistr Květin, Představený všech Vrahů, Jeho svatost Nejvyšší Tyrův kněz a Král Cormyru spolu diskutovali. Skončili v hádce nad tím, čí následovníci jsou nejhouževnatější a nejposlušnější. Nakonec se dohodli, že každý z nich vybere z jejich řad toho nejlepšího a uspořádají turnaj, aby posoudili, který z nich je nejloajálnější. Každý z těch čtyř vyzkoušel a otestoval svoje přívržence, aby zjistil, kdo z nich je nejsilnější a nejloajálnější.
A konečně byli všichni připraveni soutěžit. Setkali se na okraji útesu. Na konci padesátistopého sestupu je jezero a v jezeře jsou jedovatí hadi, pirani a dračí želvy. Jedinou cestou ven je uplavat 200 yardů napříč jezerem na ostrov. Ten je plný ještěřích mužů a trollů. Po tom, co projdou skrze ně, budou muset jejich stoupenci vstoupit do jeskyně, která vede skrze doupě rudého draka a to jim umožní konečně se dostat ven blízko místa, kde začali.
Pohlednuv na svého královského rytíře, Cormyrský král řekl: "Sire Rytíři, pro čest a slávu království, chci abyste překonal jezero a vrátil se sem skrze jeskyni." Přehlédnuv scénu, která se mu naskýtala, rytíř odpověděl: "Je mi líto, můj lorde, ale to je jistá smrt. To nemohu udělat."
S úsměvem se na svého Paladina obrátí Nejvyšší Tyrův kněz, řka: "Jsi Tyrovou silou, jsi jeho nejloajálnější a nejdůvěryhodnější následovník. Znáš svůj úkol, splníš ho a obdržíš požehnání svého Patrona." Pomalu potřesouc hlavou, Paladin odpoví: "Nemohu splnit, co požadujete." Stejná věc se stane i Představenému všech vrahů, když se pokusí poslat svého muže přes útes.
Velmistr Květin se obrátí na svého stoupence a řekne jednoduše: "Udělej to." Ten se bez mrknutí oka vrhne z útesu rovnou do vody. Vmžiku přeplave jezero a vstoupí do džungle na ostrově. Jak skupina v napětí očekává co přijde, zaslechnou vzdálený řev a povšimnou si plamenů, které olizují vchod do jeskyně. Krátce na to se objeví statečný mladý mnich, vyčerpaný, ožehnutý, zbitý a krvácející, ale naživu.
Velmistr se mu vydá vstříc a obejme ho. "Synu," řekne, "skutečně, ty jsi chloubou celého našeho kláštera. Žádej cokoliv, cokoliv na světě a je to tvoje."
"Všechno co chci," odpoví mladý mnich, "je najít toho zkurvysyna, co mě strčil..."

Rybaření
Kněz, paladin a zloděj jsou na člunu, na jezeře a rybaří. Kněz vstane a řekne "Omluvte mě, potřebuji si odskočit," a pokračuje v chůzi napříč vodou až do blízkého lesa. Pak se stejnou cestou vrátí zpět. Chvíli na to řekne paladin: "Já si také potřebuji odkočit," a přejde po vodě do blízkého lesa a zpět. Ještě později řekne zloděj: "Hádám, že teď je řada na mě." Vyleze ze člunu a potopí se ke dnu. Kněz se obrátí na paldina a povídá: "Myslíš, že bychom mu měli ukázat, kde je ta mělčina?"

Paladin
Po objevu místního cechu vrahů náš věrný, loajální, spravedlivý, svatý, statečný a nafoukaný Tyrův paladin Lesklá prdelka vtrhne dveřmi a povídá: "Já jsem Lesklá prdelka, věrný, loajální, spravedlivý, svatý, statečný a nafoukaný Tyrův paladin a vím jaké zlo se zdržuje v těchto místech a vím, že musí být zničeno a já áááááuuuuuu..."
"A teď víš, jaké to je, dostat šipkou z kuše dozadu do hlavy," řekne člen cechu, když paladin padne k zemi.

Elfí bard vejde do hostince a zeptá se davu: "Čí je ten drak venku?"
Starší, dobře vypadající muž v róbě arcimága, vstane a odpoví: "Můj, proč?"
Bard zasmušile dojde k mágovi. "S hlubokou lítostí vám musím sdělit, že půlčík z naší družiny vašeho draka zabil."
"Cože!" vybuchne arcimág. "Váš půlčík že zabil Rithvaeraradace? Zabijáka Elminsterova, Ničitele Cormyru, Plenitele Hlubiny, Vládce Dolin, Trn v očích Bohů a Postrach celičkého Torilu! Jak je to možné?"
Bard se rozpačitě podívá na arcimága a odpoví: "No, ten malý chlapík mu uvízl v hrdle!"
Ponaučení: Vždycky své jídlo řádně rozžvýkejte.

Elf, člověk a trpaslík si objednají pivo. Když jim je přinesou, je v jednom každém z nich moucha.
Elf znechuceně pivo odstrčí.
Člověk vyloví mouchu a pivo vypije.
Trpaslík vytáhne mouchu za křídla a držíc ji nad sklenicí, křikne: "Vyplivni to, ty malá ***!"

Durin Štítonoš z Železných vrchů navštíví Elfího krále z lesa Mirk. "Pane, rozhodli jsme se vám vyhlásit válku."
Elfí král se zatváří nevěřícně: "My? Kdo je to my?" zeptá se příkře.
"No, to jsem já, můj bratr Thorin, jeho syn Durin, naši bratranci Olin a Golin a náš taťka Tharin."
"Můj dobrý trpaslíku, mám pod svým velením 1100 elfů, kteří se mohou okamžitě vydat do války," odpoví král.
"Oh," řekne Durin. "Hned budu zpět." Trpaslík odejde, ale za dva dny je zpět.
"Dobrá králi, shromáždil jsem ještě dva bratrance a pár dalších."
"Sire Trpaslíku, mám 300 nejlepších lukostřelců, plus moje věrné královské stráže, což jsou kouzlopěvci ozbrojeni mocnými meči."
"Aha." Trpasličí vládce chvíli dumá. "Brzy se vrátím." A odejde, aby se zase objevil o dva dny později.
"Dobrá králi, dali jsme dohromady ještě pár dalších zbrojnošů a myslím, že jsme připraveni."
"Měl by jsi vědět, můj milý pane trpaslíků, že jsem mezi tím rozšířil řady mé elfí armády na 1500."
"A jé." řekne trpaslík a zmizí. Vrátí se dalšího dne.
"Nu králi. Obávám se, že musíme válku odříct."
"Je mi líto, že to slyším. To síla mojí armády vás donutila změnit názor?"
"Né, dal jsem s ogary řeč, a rozhodli jsme se, že na uvěznění 1500 zajatců prostě nemáme místo."

Vejde elf do hospody, odkašle si a trpasličím pijanům praví. "Slyšel jsem, že vy trpaslíci vydržíte při pití nejvíc. Dám 500 zlatých tomu, kdo dokáže vypít 10 pint extračerného jednu za druhou." V místnosti zavládne ticho a nikdo nepřijme elfovu nabídku. Jeden trpaslík dokonce odejde. O půl hodiny později se ten samý trpaslík zase objeví a zaklepe elfovi na rameno. "Platí stále tvoje sázka?" ptá se. Elf kývne a hospodský vyrovná na bar 10 pint extračerného. Trpaslík se do nich pustí a všechny je vmžiku vypije. Ostatní štamgasti mu provolávají slávu. jen elf překvapeně sedí. Pak dá trpaslíkovi 500 zlatých a řekne" "Neřekl bys mi, kam jsi na tu půlhodinu šel?" A trpaslík odpoví: "No... šel jsem do hospody dóle vyzkoušet, jestli to zvládnu."

Zombie vejde do baru, posadí se, objedná si pití. Po chvilce k ní přijde opravdu opilý štamgast, lascivně se na ní podívá, a řekne: "Fuj, ty seš ale hnusná, ale st'jně se s tebou chci vysp't..." Zombie pokrčí rameny a řekne: "Lituju, ale vůči kritickým zásahům jsem imunní."

Elf, člověk, půlčík a ork se procházejí městem. Přijdou do elfí čtvrti a elf vykřikne: "Podívejte, to je úžasný příklad novotřetivěkové architektury." Ork potřese hlavou a jdou dál. Když přijdou do lidské části města, člověk řekne: "My jsme jej vybudovaly v novorenesančním stylu." Ork znovu potřese hlavou a zase jdou dál. Když se přiblíží k Orkské části města, projdou kolem velké barabizny, která rychle vystrčí chapadla, čapne člověka a elfa a sežere je. Když utíkají pryč, podívá se půlčík na orka a ptá se: "Jaký druh architektury byl tohle?" A ork odpoví: "novo-otyugická."

Pelorův kněz se nějak oddělí od družinky a zabloudí v jeskyni. Zajde za temný roh chodby a bum, narazí do pořádně vypaseného černého draka. Maximálně vyděšen poklekne a začne se modlit k Pelorovi. Kupodivu, drak udělá to samé. Kněz vyskočí, začne skákat a křičet: "Jsem zachráněný!" Drak zvedne hlavu a řekne: "Ne, ty mi nerozumíš... já se modlím před jídlem!"

Trpaslík a elf vejdou do baru a posadí se ke stolu. Servírka se jich zeptá, co si dají.
Trpaslík prohlásí: "Dám si dračí steak. Krvavý. A k tomu lahvinku alchymistického ohně."
Servírka na to: "A co zelenina?"
Trpaslík se podívá na elfa a zamručí: "Ten si dá taky steak a BUDE MU CHUTNAT!"

Karamon leží na smrtelné posteli, starý válečník z Dragonlance pomalu skomírá a již již se chystá opustit svůj smrtelný život. Hned u něj stojí jeho žena Tika.
"Tiko?" osloví ji Karamon.
"Ano drahý?" odpoví ona.
"Byla jsi se mnou po celé desetiletí. Společně jsme zažili útok drakoniánů. Stála jsi při mně, když se můj bratr pokusil dosáhnout zlého božství. Stála jsi při mně i když náš syn zesnul. A já jsem si právě něco uvědomil."
"Co je to drahý?"
"Myslím, že nosíš smůlu."

Bard, který se specializuje na břichomluvectví, vystupuje v taverně a učiní několik vtipů o natvrdlosti půlorků. Vzadu v místnosti povstane velký, naštvaně vypadající půlork a zařve: "Už mně štve, jak si z nás půlorků tropí kde kdo šprýmy a tvrdí, že jsme hloupí!"
Bar se začne půlorkovi omlouvat. Ale půlork ho přeruší: "Pane, k vám jsem nemluvil. Mluvil jsem k tomu malému chytrákovi, co vám sedí na klíně."

Člověk, trpaslík, ork a elf dosáhnou ústí jeskyně prastarého rudého draka. Ten plení království všech čtyř a jejich vládci je vyslali, aby se s ním vypořádali. Člověk tasí svůj meč a vyrazí vpřed s křikem: "Ve jménu krále," a je rychle celý sežrán. Ork vytáhne svou lesklou sekyru, rozběhne se s křikem: "Za mé pobratimy!" a je ohlodán na kost. Trpaslík vytáhne z torny výtažek z černého lotosu, připne ho nenápadně elfovi na opasek a strčí ho do jeskyně s výkřikem: "A tohle je za mé království!!!"

"Loď ztroskotá na pobřeží. Polovina pobřeží je pod kontrolou Furyondy a druhá polovina je ovládána Iuzem. Kde pohřbí Iuz přeživší?"
"No, počkat, jak pohřbí přeživší?"
"Vy asi Iuze moc neznáte, co?"

Čtyři kněží se dohadují, kolik z desátků jde na jejich chrámy a kolik mají na svoje vlastní živobytí. Tyrův kněz říká: "Moje víra má striktní pravidla. Pouze poté, co jsou pokryty všechny výdaje chrámu, si mohou vybrat nějaké peníze."
Kněz Mystry říká: "Používám svého úsudku podle aktuální situace. Naštěstí si mohu vytvořit jídlo a vodu." Tymořin kněz říká: "Já se postavím do malého kruhu a vyhodím všechny mince do vzduchu - ty, co zůstanou v kruhu, si ponechám."
Waukeenův kněz řekne: "Dělám v podstatě to samé. Vyhodím mince do vzduchu, a Waukeen dostane ty, které zůstanou ve vzduchu..."

Barbar vejde do baru a objedná si deset pint piva. Když je vypije, objedná si jich devět. Potom si dá osm. Pak sedm. Pak šest. Pak pět. Pak čtyři. Když si obědnává tři pinty, vstane jeden ze štamgastu a ptá se: "Proč si objednáváš takhe divně?" Barbabar odpoví: "nevšiml sis, čím míň piju, tím víc jsem opilý!"

Půlčík, gnóm a půlork prchají před městskou stráží a dorazí do lesa. Rozhodnou se, že se ukryjí vylezením na strom. Když dorazí stráže, přijdou k prvnímu stromu, kde se schovává půlčík a křiknou: "Víme, že jste tam, slezte dolů." Ale půlčíkovi to pálí a řekne: "Čiřik, čiřik, čiřik!" Strážníci usoudí, že je to pták a přijdou k dalšímu stromu, kde se skrývá gnóm, a znovu křiknou: "Víme, že jste tam, slezte dolů." Ale gnómovi to myslí a tak udělá: "Houk, houk, houk." Strážníci si pomyslí, že je to sova a přejdou k dalšímu stromu, kde se skrývá půlrok a znovu křiknou: "Víme, že jste tam, slezte dolů." Půlork chvíli přemýšlí a pak řekne: "Bůů, bůů, bůů..."

Gnómský bard je na audienci u nejvyššího kněze Gruumshova chrámu a nejist co má říct, rozhodne se prolomit ledy vtipem. "Znáte ten o půlorských knězích?" Nejvyšší kněz odpoví: "Já jsem půlork." Gnóm se chvíli zarazí a pak řekne: "To je v pořádku, řeknu vám ho pomalu."

Půlork jde po ulici a nese si magický pytel. Narazí na jednoho ze svých přátel, který se ho zeptá: "Hele, co máš v tom pytli?" Půlork řekne příteli, že tam má pár magických lektvarů. A jeho přítel řekne: "Hele, vsadíme se; když uhodnu, kolik lektvarů v tom pytli máš, tak mi jeden dáš." A půlork na to, "Víš co ti řeknu, když uhodneš, kolik lektvarů mám v pytli, tak ti je dám oba."

Člověk, elf a trpaslík jsou zajati kmenem kanibalistických barbarů. Přivedou člověka před shromáždění kmene a náčelník řekne: "Zabijeme tě, sníme tě a z tvé kůže uděláme kánoe. Máš poslední přání?" Člověk odpoví: "Můžu dostat dýku?" Dají mu jeho dýku a on si sám podřízne krk. Pak přivedou elfa a řeknou mu to samé. Elf také požádá o dýku. Donesou mu dýku a on si také podřízne krk. Přivedou trpaslíka a řeknou mu to samé. "Zabijeme tě, sníme tě a z tvé kůže uděláme kánoe. Máš poslední přání?" Trpaslík řekne: "Můžete mi přinést vidličku?" Zmatení mu barbaři přinesou vidličku, kterou ihned popadne a začne se bodat po celém těle mumlajíc: "K čertu s vašima kánoema!"

Jozan a Tordek brání pevnost před hordou goblinů. Tordek neobratně zápasí s lukem, nasadí šíp (na podruhé správně) a vystřelí, ale nic netrefí.
"U Erythnula! Minul jsem!" zabručí.
"Nepoužívej taková rouhavá slova," varuje ho kněz Jozan.
Ale Tordek nasadí další šíp a vypustí ho. A opět šíp všechno mine a zarazí se do stromu.
"U Erythnula! Minul jsem!" zabručí.
"Varuji tě, bohové světla budou naštvaní, když budeš v tomto duchu pokračovat," říká Jozan.
Ale Tordek vytáhne z ošoupaného toulce další šíp a vystřelí. Šíp se odrazí od kamene, cinkne o goblinův štít, pročísne mu vlas a je to nejhroší výstřel ze všech.
"U Erythnula! Minul jsem!" kleje trpaslík.
Nebesa se otevřou. Záře slunce je zastíněna obrovskou rukou a blesk usmaží Jozana na atomy. A z nebe se ozve Pelorův hlas:
"U Erythnula! Minul jsem!"

Skupina dobrodruhů se navečer utáboří. Při třetí hlídce stojí na stráži Paladin. Znenadání barbar vyskočí z dek a začně křičet. Jeho tělo se svíjí v bolestech, svaly mu nabíhají a jeho vzhled se mění z drsně člověčího na víc primitivně půlorský. Kromě toho se zdá, že z jeho torny mizí vybavení a stejně tak rychle se objevuje náhrada. Po třech minutách strašlivé bolesti se barbar uklidní, pomalu si lehne a snaží se usnout. Paladin se na přítele překvapeně podívá, pak mrkne na mága a ptá se: "Co se stalo?" Mág mu pohled oplatí a řekne: "Zdá se, že se toto tažení konvertuje do pravidel třetí edice."

Poslední slova: Občas si přeji, abych se nikdy nenarodil. (držíc zvláštní, neidentifikovaný prsten...)

Řekneme, že v souboji důvtipu se počítá jako neozbrojený protivník.

Ork, elf, člověk, kobold a trpaslík vejdou do hostince. Hostinský si je změří pohledem a řekne: "Co to tu je? To má být nějaký vtip?"

Dva orci jedí dvorního šaška. A jeden druhému povídá: "nechutná to legračně?"

Míra přežití v boji s Tanar'ri je propastně malá.

Sedm dní bez hraní... je jeden týden...

"Znám gnóma, který byl zabit mečem, který před tím půjčil vrahovi."

"Řekněme, že jste zapomnětlivý čaroděj, co celý den nic nedělá. A pak řekněme, že jste Elminster. Ale ne, začínám se opakovat."

"Jsou v této místnosti nějací bojovníci, kteří jsou chytřejší než jejich meče?"

"Kdysi jsem znal tuláka, který byl tak hrabivý, že si vykrádal i vlastní kapsy."

Tři půlčíci vejdou do baru... a nikdo si toho nevšimne.
Co dostanete když skřížite Barda a Sorcerera? Naprosto neužitečnou postavu x2.
Jak provést zákeřný útok na barbara se zázračným uhýbáním? Poždejte jej, aby četl nahlas knihu a když slabijuje slovo K R Á V A, bodněte jej do oka.
Jak provést zákeřný útok na tuláka se zázračným uhýbáním? Řekněte mu, aby donesl tuhle knihu barbarovi a požádal jej, aby ji četl nahlas. Barbaři možá neumí číst, ale nejsou tak hloupí, aby skočili na stený trik dvakrát.
Jak se říká orkovi s půlkou mozku? Talentovaný.
Jak poznáte orka piráta? Má klípce na obou očích.
Proč má orkský den jen dvacet hodin? A už jste viděli orka s dvacetičtyřmi prsty na nohou a rukou?
Už jste slyšeli o orkském břichomluvci, jehož panenka se rozhodla najít si nového parťáka?
Kolik orků je potřeba pro únos? Deset, jeden aby čapnul dítko a devět aby napsali žádost o výkupné.
Proč orkové nedokáží uvařit vodu? Zapomněli recept!
Jak poznáte, že je ork aristokrat? Jeho tetování neobsahuje gramatické chyby.
Je to hra a zábava, dokud někdo nepřijde o oko. -- Vecna
Je to hra a zábava, dokud nepřijdete o oko. --Gruumsh
Pak nezbývá, než jim podat pomocnou ruku. --Bigby
Klonování by se mělo zakázat. --Drizzt Do'Urden, Legolas, J. Sparrow a další
Elfí přísloví: Co je horší než být lapen orky? Být zachráněn trpaslíky.
Napsal Alnag 30.08.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12151503562927 secREMOTE_IP: 44.211.117.197