Byrokrat

Pojednání o opravdu brutální NPC a jejích variantách.
Napsal Vannax

Byrokrat--- Nová NPC pro hraní ve vašich městech ---

Nezáleží na tom, jakou postavu máte nebo jaká dobrodružství procházíte, vaši hrdinové – pokud přežijí dost dlouho - se alespoň jednou dostanou i do velkého města. Já mám velká města ve veliké oblibě, protože dobrý DM je umí zaobalit do báječného prostředí, ve kterém se postavy mohou setkat s úžasnými lidmi (nebo je mohou porazit), vidět krásná místa a narazit tam i na neuvěřitelné poklady. A když vás již omrzí světlo velkých měst, zjistíte, že většina jich je vystavěna na rozsáhlém systému kanalizace, kde se na metru čtverečním nachází daleko více potvor než ve vašich oblíbených dungeonech.
Pokud i vy věříte tomu, že město je vítanou změnou tempa hry pro vaše nabušené postavy, které již dlouho nevytáhly paty z podzemí, pak možná oceníte i tuto postavu a využijete ji třeba i jako zápletku pro další hraní; protože snad neznám žádnou vládu, ve které by se nenašli otravní byrokraté.
Představte si, pokud chcete, že vaše skupinka dobrodruhů přichází do nového města s úmyslem trochu si odpočinout a pobavit se a také prodat svou kořist anebo něco koupit. Vteřinou poté, kdy projdou branou města, se jich zmocní místní konstábl a tvrdí jim, že podle zdejšího zákona mají:

A. Zaregistrovat všechny své zbraně a zbroje v městské věznici.
B. Koupit si licenci na prodej svých cenností (poté, co se s daňovým úředníkem dohodnou na jeho podílu)
C. Zaregistrovat se u městského spolku
D. A pár dalších šokujících a přehnaných věcí.

Mohlo by to vést až ke krveprolití, ale konstáblové svou práci ve městě dělají obvykle proto, že se nápadně podobají obrům a to i svojí osobností. Takže je určitě moudrým rozhodnutím provést to, co zákon žádá. Družina se podivným zákonům musí podřídit, protože vláda ve městě je přímo prorostlá byrokraty. Tyto postavy mají ve svém životě jen jediné poslání; vytvářet a prosazovat zákony.
V počátečních fázích obvykle bývá vláda obklopena jen malou skupinkou oddaných a loajálních přisluhovačů. Nový vládce pak ustanoví pár důvěryhodných lidí, kteří mají kontrolovat stav věcí. Dříve nebo později však celá záležitost přeroste do bodu, kdy vládnoucí klika má na práci příliš mnoho věcí. Vládce tedy najme několik lidí, aby založili malá odvětví vlády a každé odvětví se bude zabývat určitou částí zákonů. Vláda se poté brzy rozrůstá geometrickou řadou s růstem počtu obyvatelstva, kterému vládne, a šroubky a matičky celého systému přechází do rukou čím dál většího počtu lidí, kteří obvykle nejsou tak bystří a v žádném případě už nejsou tak loajální jako původní lidé. A když vláda beze změny funguje už století nebo i déle, je přetížená množstvím pravidel a předpisů, které jsou čím dál důležitější pro vládu, než pro lidi, kterým má vládnout. Malé mikroorganizované součástky vlády řídí téměř všechny aspekty života ve městě.
Byrokrati jsou vskutku podivné bytosti. Bývají to členové rasy, která v dané oblasti převládá (říká se také, že z gnómů bývají dobří byrokraté). Jsou ještě zákonnější, než paladini, suchopárnější než mudrcové a (na vyšších úrovních) jsou pekelnější než ďáblové. Bývají doslovní jako výsledek prstenu přání, nudní jako šutr u cesty a drsní jako štěrkopísek.
Byrokrati nikdy nejsou dobrodruhové. Přes své dlouhé nosy shlíží na každého, kdo v rámci svých povinností provádí více, než jen přeložení papíru. (Důležitým rčením byrokratů je bezpečnost.) Byrokrati spoléhají na své úplatné pomocníky a poskoky, kteří jim pomáhají prosazovat zákony, které si vytváří pro pohodlné fungování svých úřadů. Nejrychlejší způsob, jak se dostat do potíží, je vyhrožovat byrokratovi.
Na první úrovni jsou byrokrati zákonně dobří a obvykle velice nápomocní. Bohužel ale nejsou na takové pozici, aby mohli být i užiteční. Jak pokračuje jejich úřední období ve vládě, přesvědčení se jim mění k zákonně neutrálnímu. V tomto bodě mohou být užiteční a nemusí již být závislí na svých náladách a/nebo – což je důležitější – na náladě svých šéfů. Na vyšších úrovních se z nich stávají bezcitné a vyrovnané... zákonně zlé bytosti. Pomáhají jen těm, kdo jim nějakým způsobem pomohou v postupu. Tyto změny přesvědčení mohou provádět naprosto bez omezení a vlastně jich využívají, protože jejich božstvem jsou samotné zákony. Svou moc a pozici odvozují od těchto zákonů a při jejich obraně i ochotně umřou (zpočátku jednoduše). Zákony uctívají a prahnou po nich a směřují k nim i svou víru. Takové uctívání zákonů jim umožňuje pracovat i pro nejchaotičtější vládce, protože ve své podstatě neslouží vládcům, ale jejich zákonům. Nejvíce chaotičtí vládci si musí ustanovit zákony k tomu, aby si udrželi kontrolu a když jich uvalí spoustu, brzy to upoutá pozornost byrokratů, kteří se vyrojí jako krysy. Výsledek je takový, že dříve než vládce stihne říci „brýtro“, jeho poddaní musí mít licence na prodej, koupi, cestování, výcvik, jídlo, spánek a dýchání. Zdanění zvládají byrokrati do nejmenších detailů. To proto, že sami potřebují mít fondy na další fungování sebe i svých úřadů. (Dalším důležitým pojmem byrokratů je rozrůstání.)
Poté, co si byrokrati prožerou svojí cestičku do místní vlády, rychle začnou používat svojí pravou magii tím, že vytlačí všechny ostatní morální autority. Odvolají většinu zákonů, které ustanovili klerici nebo paladini, protože takové zákony jsou obvykle jednostranné a byrokracii příliš nepomáhají. Jedná se o pomalý proces, který naprosto uniká pozornosti náboženských vůdců. Vlastně když byrokrati začnou mít převahu, klerici se brzy ocitnou na opačné straně nových zákonů. Skutečným majstrštykem byrokratického převratu je, když se zmocní právoplatného vedení vlády. K tomu dochází takřka přes noc, když vládce zjistí, že stojí proti tribunálu byrokratů za jakési „podstatné“ porušení zákona, který se znenadání objevil ve sbírce, když byl vládce právě zaměstnán jinými věcmi, než tvorbou zákonů.
Když se snažíte byrokracii zastavit, je důležité vědět, že pokus o infiltraci je horší, než útok na pevnost s párátkem v ruce. A snažit se uvnitř byrokracie pracovat (pokud se vám infiltrace podaří), je jako když čtrnáct dní hrajete Paranoiu. Nejlepší způsob, jak potlačit byrokracii, je léty osvědčený a staromódní způsob – povstání.
Statistiky pro jednotlivé byrokraty nejsou tak důležité, jako vlastnosti celého samotného systému. Nicméně tady je několik vodítek: Byrokrat nízké úrovně má obvykle AC 10 a přibližně 3 zásahové body. Střední úroveň byrokratů má AC 8 a 2k4 zásahových bodů. Vyšší úrovně byrokratů mají AC 6 a 4k4 zásahový bodů. Byrokrati na vysokých úrovních mají AC 4 a 5k4 zásahový bodů. Velmi vysocí byrokrati mají statistiky podobné arciďáblům (viz svazek Bestiář). Byrokrati nikdy nepoužívají zbraně ani zbroj. Jejich třída zbroje vyplývá z jejich hroší kůže a tvrdých hlav. Než zabijete byrokrata na první úrovni, obvykle si budete muset proklestit cestu přes několik bojovníků a strážného. Dostat se k velké úřední kryse si vyžádá vyslat malou armádu, loďstvo, dámský společenský klub a svaz zahrádkářů. MNOHO ŠTĚSTÍ!

Kouzla byrokratů

Byrokrati si vyvinuli specializovaná kouzla, která jim pomáhají v různých úlohách. DM jim může přidat i několik reverzních, klamavých nebo iluzivních triků.

Kouzla první úrovně

Ořezání tužky (Změna)
Složky: V,S
Dosah: Dotek
Trvání: Stálé
Doba seslání: 1 segment
Oblast účinku: Dotčený nástroj
Záchranný hod: Žádný

Toto kouzlo způsobí, že se tužka nebo psací náčiní, které se mohlo ztupit, zaostří – pro byrokrata je tupá tužka jednou z nejohavnějších věcí v životě.

Příprava kafe (Změna)
Složky: V,S,M
Dosah: Dotek
Trvání: Stálé
Doba seslání: 1 segment
Oblast účinku: 1 galon vody
Záchranný hod: Žádný

Pomocí tohoto kouzla se z konvice vody stane konvice čerstvé, horké kávy. Kafe je životní mízou byrokratů a konzumují jí v průběhu celého dne. Pro podřízené je pravou pohromou, když nemají pro vedoucího připravené kafe v momentě, kdy vstoupí do kanceláře! Materiální složkou tohoto kouzla je špetka nahrubo namleté rostlinné hmoty.

Zapletení červenou stuhou (Zaříkání)
Složky: V,S
Dosah: Neomezený
Trvání: 1k4 dní
Doba seslání: 1 segment
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Toto kouzlo způsobí, že osobní složka, požadavek, formulář, licence nebo jiná věc se omotá červenou stuhou, již dříve vytvořenou pomocí kouzla od byrokrata vyšší úrovně.

Vyplnění formuláře (Vyvolání/Věštění)
Složky: V
Dosah: 10 stop
Trvání: Stálé
Doba seslání: Zvláštní
Oblast účinku: 1 formulář
Záchranný hod: Žádný

Pomocí tohoto kouzla se magicky vyplní formulář po pronesení verbální složky kouzla. Byrokrat se vyptá na řadu otázek, na které musí jiná bytost odpovědět. Odpovědi bytosti se zaznamenají do formuláře hned poté, kdy je vyřkne. Každá lživá nebo klamná odpověď se zaznamená červeně. To má rychle za následek, že se podvodník dostane do žaláře s obviněním z „provádění klamavého oficiálního prohlášení“.

Detekce lži (Věštění)
Složky: S,M
Dosah: Dotek
Trvání: Stálé
Doba seslání: Zvláštní
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Toto kouzlo je podobné stejnojmennému kouzlu, které používají klerikové. Kromě odlišností uvedených výše umí verze byrokratů navíc odhalit i jakýkoli pokus o vytáčky nebo podvod. Sesilatel začíná tak, že sepíše vše, co pronesla bytost, u které si přeje otestovat nepravdivost.
Jestliže je zaznamenána lež nebo klamstvo, černý inkoust písma se změní na červený. Pokud je jedinec přistižen při podvodu, čeká ho podobný osud, jako je poznamenáno u kouzla Vyplnění formuláře.

Nalezení složky (Věštění)
Složky: V
Dosah: Sesilatel
Trvání: Zvláštní
Doba seslání: 1k4+1 dní
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Toto nevysvětlitelně obtížné kouzlo způsobí, že umístění potřebného souboru bude sesilateli magicky známo. Jak dlouho si sesilatel uchová tuto informaci je závislé čistě na vlastní paměti sesilatele, jež je obvykle příhodně krátká.


Kouzla druhé úrovně

Ztracení složky (Zaříkání)
Složky: V
Dosah: Neomezený
Trvání: Zvláštní
Doba seslání: 2 segmenty
Oblast účinku: 1 složka
Záchranný hod: Žádný

Toto jednoduché kouzlo způsobí, že se vybraná složka kamsi ztratí, dokud není sesláno kouzlo Nalezení složky byrokratem vyšší úrovně, než je úroveň byrokrata, který jí má najít.

Vytvoření červené stuhy (Zaříkání)
Složky: V,S,M
Dosah: 10 stop
Trvání: Zvláštní
Doba seslání: 2 segmenty
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Červená stuha je termín byrokratů pro jakoukoli činnost, která zdaleka přesahuje rozsah práce, která je skutečně třeba k dokončení úkolu. Při seslání si byrokrat zvolí sadu podivných okolností, balastu a událostí, kterými postihne příslušný formulář, licenci nebo složku. Provádí se pro usnadnění seslání prvoúrovňového kouzla zapletení červenou stuhou, protože byrokrati nižších úrovní nemají dostatečné znalosti a zkušenosti se systémem, které jsou potřebné k vytvoření potřebné červené stuhy. Červená stuha je pro byrokraty velmi užitečný nástroj. Jestliže osoba požaduje informace, které si byrokracie chce držet pro sebe, požadavek se zahluší pomocí červené stuhy do té doby, než je tazatel natolik otráven, že se přestane dožadovat odpovědi nebo umře věkem. Červená stuha se také používá ke kontrole počtu vydaných licencí nebo počtu dostupných povolení a formulářů. Byrokracie samozřejmě stále za vše vybírá poplatky od osob, které vznáší požadavky na cokoli. Materiální složkou tohoto kouzla je dlouhý, tenký proužek červeného materiálu. Vytvořená červená stuha vydrží až do doby seslání kouzla zapletení červenou stuhou.

Přivolání formuláře (Zaklínání/Přivolání)
Složky: V
Dosah: Sesilatel
Trvání: Stálé
Doba seslání: 2 segmenty nebo 1k4 týdnů, dle volby sesilatele
Oblast účinku: Sesilatel
Záchranný hod: Žádný

Vyslovením tohoto kouzla dojde k tomu, že správný formulář, který má doplnit složku nebo má být vyplněn, se magicky objeví před sesilatelem.

Orazítkování formuláře (Vyvolání)
Složky: S
Dosah: Dotek
Trvání: Stálé
Doba seslání: 1/8 segmentu
Oblast účinku: Dotčený formulář
Záchranný hod: Žádný

Poté, co sesilatel provede svou pěstí bušivý pohyb, na formuláři, svitku nebo desce stolu se objeví osobní glyf sesilatele.


Kouzla třetí úrovně

Vytvoření formuláře (Vymítání)
Složky: V,S
Dosah: Dotek
Trvání: Stálé
Doba seslání: 3 segmenty
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Když sesilatel dokončí tupé odříkávání kouzla a nenapodobitelnou gestikulaci, vyskytne se nová zákonná činnost a nový formulář k vyplnění.

Černá listina (Změna)
Složky: V,S,M
Dosah: Ovládané území
Trvání: Stálé
Doba seslání: 3 segmenty
Oblast účinku: 1 bytost
Záchranný hod: Žádný

Toto kouzlo je možnou negativní akcí, kterou sesilatel použije, když selžou kouzla ztracení složky a zapletení červenou stuhou. Magicky způsobí, že cílová bytost se stane nesnesitelnou (Charisma 3, Půvab -1) pro všechny byrokraty. Cíl také trpí postihem -2 k Charismatu a Půvabu vůči všem ostatním. Všechny složky, licence, povolení atd. postižené bytosti se ztratí kdesi v prázdnotě a jméno oběti zmizí ze všech záznamů byrokracie. Postihy k Charismatu a Půvabu je možné odstranit kouzlem zrušení kletby, ale následky je možné v plné míře zlikvidovat až kouzlem přání. Materiální složkou je kousek černého mramoru, která musí být na konci sesílání hozen přibližně ve směru cíle.

Vytvoření drobného zákona (Vymýtání)
Složky: V,S,M
Dosah: Dotek
Trvání: Stálé
Doba seslání: Zvláštní
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Toto kouzlo způsobí, že se do sbírek zákonů celé byrokracie zapíše nový zákon. Zákon se objeví v přesném znění tak, jak jej sesilatel formuloval během použití verbální složky kouzla. Tradiční úvodní slova jsou: „Takto je psáno!“ Materiální složkou je nepopsaný svitek.

Stvoření kanceláře (Zaklínání/Přivolání)
Složky: V,S,M
Dosah: Ovládané území
Trvání: Stálé
Doba seslání: 3 segmenty
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Pomocí tohoto kouzla se na místě, které si sesilatel vybere, vytvoří nová kancelář a zároveň povolá byrokraty nižších úrovní, aby jej obsadili. Toto kouzlo se sesílá na případný požadavek kouzla vytvoření významného zákona nebo pro posílení kouzla vytvoření drobného zákona. Materiální složkou je malý cínový váleček, který se dá na jednom konci otevřít a je plný žížal.


Kouzlo čtvrté úrovně

Vytvoření úřadu (Zaklínání/Přivolání)
Složky: V,S,M
Dosah: Ovládané území
Trvání: Stálé
Doba seslání: 2k4 týdnů
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Toto kouzlo způsobuje, že se na svět zrodí nové pododdělení vlády, aby posílilo požadavky vyššího byrokrata, který seslal kouzlo vytvoření významného zákona. Obvykle to zároveň způsobí, že byrokrati nižších úrovní sešlou kouzla vytvoření kanceláře a zároveň je doplněno sesláním vytvoření drobného zákona atd., až začne existovat celý nový úřad. Naštěstí je toto kouzlo velmi obtížné seslat. Následky úsilí jsou rozsáhle sledovány na výborových zasedáních (viz níže) a dlouhodobé následky kouzla mohou sesilatele buď posílit nebo zlikvidovat. Jestliže sesilatel vytvoří dostatek nových úřadů, která zajistí nové příjmy nebo vytvoří drobné zákony, může se dostat na vyšší úrovně. Materiální složkou tohoto kouzla je hnízdo zmijí (nejlépe jedovatých).


Kouzlo páté úrovně

Vytvoření významného zákona (Vymýtání)
Složky: V,S,M
Dosah: Dotek
Trvání: Stálé
Doba seslání: Zvláštní
Oblast účinku: Zvláštní
Záchranný hod: Žádný

Díky tomuto kouzlu se v zemi objeví významný zákon. Při úspěšném seslání to zahájí řetězovou reakci v celé byrokracii. Kouzlo tak způsobí, že úřady ožijí, dojde k vytváření nových drobných zákonů, červených stuh, formulářů, složek, licencí, povolení, atd. Jedná se o hlavní formu rozrůstání byrokracie. Seslání významného kouzla trvá alespoň měsíc, protože zákon se nejprve musí vytesat do kamenné desky (říká se, že byrokrati vysokých úrovní jsou nejlepší kameníci světa – bohužel v tomhle případě český překlad nestíhá originál – slovo chiseler má vedle rytce do kamene totiž i druhý význam: podvodník). Po dokončení kouzla se celá byrokracie na zákon odkazuje slovy: „Vytesáno do kamene“. Pro dokončení kouzla je třeba, aby sesilatel navštívil zasedání výboru a kouzlo přečetl (nejlépe za svitu úplňku, o půlnoci, nebo obojí). Kamennou desku pak předá zbytku výboru k přečtení. Byrokrati vyšších úrovní často připojí k zákonu svůj vlastní glyf nebo mohou požadovat změnu zákona; byrokrat pak musí seslat kouzlo znovu od začátku. Po schválení zákona výborem svolá sesilatel svou vlastní schůzi a desku předá podřízeným. Toto se nazývá „Uložení zákona“, protože kamenná deska je velice těžká a sesilatel je rád, když mu nezatěžuje jeho ruce. Podřízení ji pak převezmou a sešlou kouzla potřebná k uvalení zákona na lid.

Zasedání výboru

Zasedání výboru jsou tajné obřady, které obvykle přinutí černé masy byrokratů vypadat krotce - v porovnání s tím, jak působí běžně. Odehrávají se ve velkých místnostech za těžkými, černými dveřmi z dubu a železa. Tyto dveře jsou v průběhu zasedání vždy hlídány proti jakémukoli typu narušení nebo naslouchání.
Ještě se nestalo, že by nějaký nebyrokrat přežil návštěvu zasedání tak, aby o tom byl schopen vyprávět. Také se říká, že několik byrokratů na těchto zasedáních ztratilo hlavu kvůli jakémusi překročení zákona nebo slabé výkonnosti.
Důvodem, proč se to nazývá zasedáním, je patrně dlouhý stůl, okolo kterého jsou všichni nahloučeni. Předseda zabírá jeden konec a jeho zástupce druhý konec. O tomto stole se povídá, že na něj jsou vyryty runy moci. Na stůl jsou rozmístěny flakóny s různými lektvary a spousta konvic s kávou; rozmístěné jsou tak rovnoměrně, aby se všichni zúčastnění mohli napít.
Zasedání výboru jsou temná, plná stresu a rychlých událostí. Jedním z nejobávanějších a nejhrozivějších varování, kterého se může dostat byrokratovi nižší úrovně, je hrozba „povolání před výbor“.
Předsedové výborů mají také ještě vyšší zasedání, která musí navštěvovat. O tomto typu setkání je toho známo jen velmi málo, kromě toho, že musí přivolat svého vlastního předsedu z nějaké vzdálené nižší sféry. Jedná se o nejtajnější a nejděsivější setkání a koná se jednou ročně. Když setkání skončí, z místnosti, kde se konalo, proudí tmavý kouř a podivné zápachy a dokonce se praví, že z těchto setkání nikdy neodejde tolik členů, kolik na ně přišlo.


Byrokrat

Byrokrati nižších úrovní (Přesvědčení: zákonné dobro)
Body zkušenosti byrokratů Úroveň Titul byrokrata Kouzel na den
0-100 1 Poskok žádné
101-300 2 Hraboš žádné
301-700 3 Sekretář žádné
701-1500 4 Předák žádné


Byrokrati středních úrovní (Přesvědčení: zákonná neutralita)
Body zkušenosti byrokratů Úroveň Titul byrokrata Kouzel na den
1501-3100 5 Šéf 1 - - - -
3101-6300 6 Supervizor 2 - - - -
6301-12700 7 Manažer 3 - - - -
12701-24700 8 Nižší vedoucí 4 - - - -


Byrokrati vyšších středních úrovní (Přesvědčení: zákonné zlo)
Body zkušenosti byrokratů Úroveň Titul byrokrata Kouzel na den
24701-48700 9 Tajemník vedoucího 4 1 - - -
48701-84700 10 Vedoucí 4 2 - - -
84701-132700 11 Administrátor 4 3 - - -
132701-192700 12 Ředitel 4 4 - - -


Byrokrati vysokých úrovní (Přesvědčení: zákonné SKUTEČNÉ zlo)
Body zkušenosti byrokratů Úroveň Titul byrokrata Kouzel na den
192701-264700 13 Byrokrat 4 4 1 - -
264701-348700 14 Vyšší ředitel 4 4 2 - -
348701-444700 15 Zástupce prezidenta 4 4 3 - -
444701-552700 16 Prezident 4 4 4 - -


Byrokrati velmi vysokých úrovní (Přesvědčení: zákonné SAKRA zlo)
Body zkušenosti byrokratů Úroveň Titul byrokrata Kouzel na den
552701-564700 17 Člen výboru 4 4 4 1 1
564701-698700 18 Starší člen výboru 4 4 4 2 1
698701-713300 19 Zástupce předsedy 4 4 4 3 1
713302+ 20 Předseda 4 4 4 4 1
Napsal: Jefferson Hankla
Napsal Vannax 24.10.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11107301712036 secREMOTE_IP: 44.192.48.196